Informujemy, iż w poniższych plikach znajdują wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym i podczas testu sprawności fizycznej. Osoby znajdujące się na liście nr 1 ("Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym i podczas testu sprawności fizycznej - układ rankingowy") zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Lista nr 1: Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym i podczas testu sprawności fizycznej - układ rankingowy

 

Poniżej znajduje się ogólna lista (lista nr 2) wszystkich kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym i teście sprawności fizycznej:

Lista nr 2: Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym i podczas testu sprawności fizycznej - układ alfabetyczny (nr startowe).

 

Informacja dla osób, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego:

Zbiórka kandydatów w dniu 16.07.2018r. o godzinie 7:45 na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

 

WAŻNE:

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe.

Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy.

Osoby chcące skorzystać z zamykanej szafki w szatni basenu winny posiadać monetę 2 zł (do zwrotu).

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje odzież ochronna lub sportowa (dres).

Niedopuszczone zostaną osoby w niewłaściwej odzieży (m. innymi krótkie spodenki) oraz niewłaściwym obuwiu (m. innymi klapki, sandały)