W dniu 7 lutego 2017 r., o godz. 21:35 JRG SA została poinformowana o pożarze zarośli przy ul. Łowińskiego. Po dojeździe na miejsce zastępu GCBARt 5/32 Scania okazało się, że w trudno dostępnym terenie, pośród kolczastych krzewów płonie drewniana altana zamieszkiwana przez osoby bezdomne. Na miejsce zadysponowano dodatkowo zastęp GBARt 2,7/25 Renault, a w późniejszej fazie akcji samochód GBARt 2,5/25 Man, w celu dowożenia wody z hydrantu zlokalizowanego przy ul. Makuszyńskiego. Pożar ugaszono dwoma prądami wody. W altanie nagromadzona była duża ilość przedmiotów oraz słomy i siana. Podczas działań wewnątrz odnaleziono trzy butle gazowe, które schłodzono, a ich temperaturę kontrolowano przy pomocy kamery termowizyjnej.

JRG SA