fbl2

stat

dobra kultury
rekru

szkoleniowa

elerning

vspacer

Galeria

gal

W dniach 31 lipca do 3 sierpnia br. na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Nowym Sączu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi specjalności terenowej i gruzowiskowej .

W dniu 28 lipca bieżącego roku na terenie poligonu w Kościelcu odbyły się ćwiczenia dla strażaków z JRG 4 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Ćwiczenia poprowadzone zostały przez pracowników Zespołu Taktyki Zwalczania Pożarów z Wydziału Kształcenia Zawodowego.