04 września 2020 roku, tym razem w Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, przeprowadzona została druga (z pięciu zaplanowanych) edycja szkolenia dla osób zarządzających placówkami oświatowymi z zakresu dobrych praktyk reżimu sanitarnego ograniczającego transmisję zakażenia koronawirusem SARS-cov-2.

Uczestników, współorganizatorów i zaproszonych prelegentów przywitał gospodarz miejsca mł.bryg. Marcin Szewerniak Zastępca Komendanta Szkoły.

Zgodnie z zatwierdzonym programem 62 kierowników placówek oświatowych miało możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi dróg i sposobów przenoszenia koronawirusa, metod i technik ograniczania jego transmisji, objawów mogących świadczyć o zakażeniu, sposobów postępowania profilaktycznego i właściwego reagowania w sytuacjach trudnych. Swoją widzą i doświadczeniami w tworzeniu, egzekwowaniu oraz skuteczności przyjmowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych podzielili się: Dorota Szot z Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Krakowie, zastępca dowódcy 6. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Krakowie mł.bryg. Damian Woszczyna, a ze strony SA PSP w Krakowie - bryg. Zbigniew Wójcik oraz mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk.

Jak zwykle w tego typu inicjatywach jednym z najbardziej oczekiwanych punków była możliwość zadawania pytań i rozwiewania swoich wątpliwości przez uczestników szkolenia. Stwarzały ją nie tylko przerwy i kuluarowe rozmowy, ale także kończąca spotkanie moderowana dyskusja. Jej przebieg dowodzi, że tego typu spotkania nie tylko mają sens, ale są spełnieniem oczekiwań środowiska krakowskich nauczycieli, wychowawców, opiekunów i organizatorów procesu kształcenia. Nawet jeżeli nie wszystkie problemy udało nam się rozwiązać i podpowiedzieć, jak można poradzić sobie w konkretnej sytuacji, wierzymy, że czas spędzony w naszych murach, był dla słuchaczy owocnym i inspirującym.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk