Uroczysty Benefis z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin generała brygadiera FELIKSA DELI 4 października 2013 r.

„Generał brygadier Feliks Dela powszechnie uważany jest za głównego architekta nowoczesnych służb ratowniczych w Polsce: Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Pod jego kierownictwem dokonała się gruntowna przemiana systemu ochrony przeciwpożarowej, funkcjonującego w Polsce od 1950 r., oraz systemu obrony cywilnej”.

W dniu 4 października 2013 r. obchodziliśmy uroczysty jubileusz siedemdziesiątych urodzin Generała. Z tej okazji w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się uroczysty benefis.

Na uroczystość tłumnie przybyli zanimienci goście: przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich oraz lokalnych, Komendant Główny PSP wraz z zastępcami, Klub Generalski PSP, Dyrektorzy Biur w KG PSP, Komendant SGSP, Dyrektorzy CNBOP-PIB oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa, byli i obecni Komendanci Wojewódzcy PSP, byli Komendanci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, byli współpracownicy Generała oraz rodzina i przyjaciele.
Pan Krzysztof Łaszkiewicz, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Pan Stanisław Rakoczy- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pan Krzysztof Janik – były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Zbigniew Sobotka – były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jerzy Miller -Wojewoda Małopolski, były Minister Spraw Wewnętrznych, Pan Ryszard Górski – Dyrektor DRiOL w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pani Poseł Krystyna Ozga – Pierwsza Przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków, Przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Panem Posłem Edwardem Siarką, przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego, Księża Kapelani Państwowej Straży Pożarnej.

Benefis poprowadzili aktorzy krakowskiego Teatru Ludowego Beata i Tomasz Schimscheiner.

 

Uroczystość otworzył Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. W swojej wypowiedzi gen. brygadier Wiesłąw Leśniakiewicz podziękował Generałowi Feliksowi Deli za stworzenie nowoczesnej struktury ratowniczej, jaką jest Państwowa Straż Pożarna, która w dzisiejszych czasach doskonale funkcjonuje. Dziękował również za to, że Generał Dela był wspaniałym Szefem, od którego można było wiele się nauczyć. Pan gen. Leśniakiewicz wraz z przedstawicielami Klubu Generalskiego wręczył Jubilatowi pierścień generalski z numerem 1, ozdobiony napisem Primus Inter Pares (Pierwszy Wśród Równych) oraz powstały specjalnie na tę okoliczność pamiątkowy medal.


 

W związku z Jubileuszem Generała Brygadiera Feliksa Deli powstała książka, której autorem jest Pan Stanisław Mazur, a wydawcą Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, pt. „O generale brygadierze Feliksie Deli. Właściwy człowiek na właściwym miejscu”. Publikację oraz pamiątkowy medal otrzymał każdy z uczestników uroczystości.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Krzysztof Łaszkiewicz odczytał oraz wręczył generałowi Feliksowi Deli list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W kolejnej części uroczystości zaproszonym gościom przedstawiono film o Jubilacie, który w prazencie dla Generała Feliksa Deli przygotowała Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi we współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.Film nosi tytuł: "Generał Feliks Dela- człowiek, który wyprzedził epokę", z ciągle aktualnym przesłaniem Pana Generała: "Pamiętajcie, że ta formacja ma służbyć społeczeństwu i nawet w najtrudniejszych sytuacjach, nigdy go nie zawieść".

 Na cześć Generała Feliksa Deli były pracownik SA PSP w Krakowie Pan Adam Banachowicz napisał wiersz, który odczytał podczas uroczystości.

Następnie wszyscy goście zaśpiewali dla Pana Generała uroczyste STO LAT.
W kolejnej części uroczystości przemawiali Pan Zbigniew Sobotka oraz Pani Poseł Krystyna Ozga, którzy w ciepłych słowach przypomnieli wszystkim obecnym czasy, kiedy współpracowali z Generałem Brygadierem Feliksem Delą.

 

 W części artystycznej wystąpił Andrzej Sikorowski.

Po występie artystycznym goście złożyli Jubilatowi indywidualne życzenia oraz wręczyli prezenty.

Pan Wiceminister Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy wręczył generałowi Feliksowi Deli szablę od Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

 

Opracowanie: Gabriela Kaczor, Rzecznik Prasowy SA PSP w Krakowie
Foto: Pan Stanisław Mazur, kdt Marcin Janik