Kierownictwo Szkoły

 Komendant SA PSP
  st. bryg. dr inż. Bogusław KOGUT


 
 

Z-ca Komendanta
bryg. mgr inż. Sławomir WOJTA
 
 
 

Z-ca Komendanta
st. bryg. mgr inż. Andrzej BARNAŚ