INFORMACJE OGÓLNE

 
Nadzór nad szkoleniem
Wydział WCS tel:. 12 6460252, 12,6460254, 12 6460256
Lokalizacja
 
Szkoła Aspirantów Państwowej Strazy Pożarnej w Krakowie
os. Zgody 18
31-951 Kraków
 
Opis

Szkolenie realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzeniem MSW oraz Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Kandydat na szkolenie powinien ukończyć szkolenie w okresie obowiązywania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Liczba miejsc

25

Adresaci szkolenia

 Szkolenie skierowane jest do inspektorów ochrony przeciwpozarowej.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. Wypełnić formularz online, wydrukować wygenerowaną kartę zgłoszeniową i PODPISAĆ ją, a następnie przesłać  na adres szkolenia@sapsp.pl lub faxem 12 6460118 nie później niż na 8 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

    FORMULARZ ONLINE

  2. Dokonac wpłaty na konto SA PSP w ustalonym w Regulaminie terminie.
  3. W przypadku zamówienia Wariantu kosztów szkolenia z zakwaterowaniem przed wysłaniem karty zgłoszenia należy telefonicznie zarezerwować nocleg u pracownika Wydziału Kwatermistrzowskiego SA PSP - tel. 12 6460300.
  4. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
  5. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.