Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
os. Zgody 18, 31-951 Kraków
email: szkola@sapsp.pl

Sekretariat:

tel. (012) 646 01 00,

fax (012) 646 01 99

Sekretariat dydaktyczny: (012) 646 02 00

Wydział Centrum Szkolenia (012) 646 02 54

Zakwaterowanie: (012) 646 03 00

Zamówienia publiczne: (012) 646 03 03

Dojazd z Dworca Głównego autobusami 152 lub 502

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
os. Zgody 18, 31-951 Kraków
tel. (012) 646 01 00, 646 01 10

fax (012) 646 01 99
Sekretariat:

Sekretariat dydaktyczny: (012) 646 02 00
Szkolenia inspektorów ppoż.: (012) 646 02 51-54
Zakwaterowanie: (012) 646 03 00


Dojazd z Dworca Głównego autobusami 152 lub 502
Rozkład jazdy autobusów zobaczysz tutaj

Warunkiem przystąpienia do każdej próby testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest test sprawności fizycznej oraz sprawdzian braku lęku wysokości i sprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.

Każda z osób przystępujących do testu sprawności fizycznej otrzymuje swój indywidualny numer startowy, wykorzystywany podczas całego procesu naboru.

Test sprawności fizycznej

Termin: 9-14 lipca 2018 r.

Harmonogram:

09.07.2018 r. – numery startowe od 1 do 270

10.07.2018 r. – numery startowe od 271 do 529

Zbiórka kandydatów o godzinie 7.30. na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

Po zebraniu zaświadczeń lekarskich oraz złożeniu świadectw dojrzałości przez zdających maturę w bieżącym roku, kandydatom zostaną wydane numery startowe.

Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Lista osób zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości w postaci listy numerów startowych umieszczona zostanie na stronie internetowej www.sapsp.pl w dniu 14 lipca 2018 r. o godzinie 9.00.

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości

Termin: 16 lipca 2018 r.

Udział: kandydaci z listy rankingowej z pozycji od 1 do 150.

Zbiórka kandydatów o godzinie 8.00 na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

Rozpoczęcie sprawdzianu – godzina 9.00.

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe.

Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy.

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).