Data publikacji: 29-10-2018 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.10.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.077.30.2018

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY