Data publikacji: 15-11-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.12.2019 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.37.2019

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 SIWZ
 SIWZ - wersja edytowalna
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 ZAŁĄCZNIK NR 1
 ZAŁĄCZNIK NR 2
 ZAŁĄCZNIK NR 3
 ZAPYTANIA + ODPOWIEDZI
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY