Data publikacji: 29-11-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.12.2019 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.38.2019

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 i 3.2 DO SIWZ
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY