Data publikacji: 24-03-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.04.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.6.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO SIWZ
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYBORZE OFERT