Data publikacji: 31-03-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.04.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.5.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 ZAPYTANIE + ODPOWIEDŹ + ZMIANA DO SIWZ!!
 SIWZ - PO ZMIANACH (PDF)
 ZAPYTANIA + ODPOWIEDZI + ZMIANY DO SIWZ!!
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 OŚWIADCZENIE DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA