Data publikacji: 08-05-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.05.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.10.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ
 SIWZ - wersja edytowalna
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 ZAŁĄCZNIK NR 1
 ZAŁĄCZNIK NR 2
 ZAPYTANIA + ODPOWIEDZI
 PRZEDMIAR ROBÓT - PO ZMIANACH
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY