Data publikacji: 11-08-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.08.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.11.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA