Data publikacji: 11-09-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.09.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.14.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 ZAPYTANIA + ODPOWIEDZI + ZMIANY DO SIWZ!!!
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY