Data publikacji: 02-10-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.10.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.16.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 ZAPYTANIE + ODPOWIEDŹ + ZMIANA DO SIWZ!!!
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY