Data publikacji: 09-10-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.10.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.17.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 ZAPYTANIA + ODPOWIEDZI
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY