Data publikacji: 04-11-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.11.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.20.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ 
 ZAŁĄCZNIK 3.1 DO SIWZ
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA