Data publikacji: 18-11-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.12.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.22.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 SIWZ
 SIWZ - wersja edytowalna
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 ZAŁĄCZNIK NR 1
 ZAŁĄCZNIK NR 2
 ZAŁĄCZNIK NR 3

 ZAŁĄCZNIK NR 4

 PYTANIA + ODPOWIEDZI + ZMIANY DO SIWZ!!!

 PYTANIA + ODPOWIEDZI + ZMIANA TERMINU OTWARCIA!!!

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA