Data publikacji: 03-12-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.12.2020 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.27.2020

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 SIWZ - wersja edytowalna (.docx)
 SIWZ (.pdf)
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY