Ustalenia w zakresie naboru na kształcenie w trybie zaocznym w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2012/2013

 

Z dniem 31 grudnia 2011r. przestały obowiązywać „Zasady rekrutacji na zaoczne studium aspirantów w Centralnej Szkole PSP i szkołach aspirantów PSP” z dnia 12 stycznia 2006r.
Decyzję o skierowaniu na kształcenie w trybie zaocznym w zawodzie technik pożarnictwa podejmują komendanci wojewódzcy PSP na podstawie polityki kadrowej przyjętej dla danego województwa.
Komendanci wojewódzcy PSP, na podstawie przyznanych na dany rok limitów przyjęć dla województw, prześlą do szkół listy zakwalifikowanych na kształcenie zaoczne w zawodzie technik pożarnictwa.

 

 

Karta skierowania    (wzór)

 

 

Wniosek o zwolnienie z zajęć (wzór)