SZKOLENIA DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI Z ZAKRESU DOBRYCH PRAKTYK REŻIMU SANITARNEGO OGRANICZAJĄCEGO TRANSMISJĘ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

 

Aby otrzymać dostęp do materiałów szkoleniowych należy wejść w link: http://platforma.sapsp.pl/course/view.php?id=339 następnie zalogować się za pomocą konta "gość", hasło do kursu zostanie podane w dniu szkolenia.