JRG SA PSP - historia
       Za początek funkcjonowania JRG SA PSP w Krakowie należy przyjąć datę 28 kwietnia 1986 r. Od tego dnia Szkoła Chorążych Pożarnictwa przejęła działalność operacyjno-techniczną w sektorze operacyjnym zabezpieczanym dotychczas przez III Oddział Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej. Utworzenie szkolnego oddziału zawodowej straży pożarnej oparte było na porozumieniu podpisanym w dniu 21 kwietnia 1986 r. pomiędzy Komendantem SCHP, pułkownikiem poż. Feliksem Delą, a Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych, pułkownikiem poż. Mieczysławem Feliksem.

      Przejęcie działalności operacyjnej poprawiło w znaczny sposób efektywność kształcenia kadetów, którzy przygotowywani byli do wykonywania zadań dowódczych. Umożliwiło także kadrze dydaktycznej kontakt z praktyką pożarniczą.

      Rejon zabezpieczny przez III Oddział Szkolny, (taka nazwa funkcjonowała w planie  operacyjnym województwa krakowskiego), a następnie Wydział Liniowy SCHP,  w momencie przejęcia obowiązków od III Oddziału MZSP obejmował teren dzielnicy Nowa Huta, natomiast rejon pomocy wzajemnej obejmował tereny województwa krakowskiego. Najczęściej interweniowano w gminach podległych operacyjnie Komendzie Rejonowej Straży Pozarnych w Nowej Hucie: Igołomia-Wawrzeńczyce, Drwinia, Kłaj oraz Niepołomice.