Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy:

  1. planowanie i realizacja zadań z zakresu informatyki i łączności, w tym obsługa istniejących sieci informatycznych i łączności oraz serwerowni,
  2. analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego, łącznościowego oraz niezbędnego oprogramowania,
  3. opiniowanie celowości zakupów urządzeń oraz sprzętu technicznego informatyki i łączności pod kątem niezbędności, unifikacji i organizacji konserwacji i napraw,ewidencjonowanie sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i użytkowanych na terenie Szkoły,
  4. rozwiązywanie bieżących problemów pracowników Szkoły ze sprzętem i oprogramowaniem,
  5. prowadzenie zajęć z podstaw informatyki

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Naczelnik
 
mł. bryg. mgr Rafał Niemiec
12 646 03 56
 
rniemiec@sapsp.pl

 

  Wykładowca
   
kpt. mgr Paweł Błaut
12 646 03 76

  
pblaut@sapsp.pl

 

Specjalista
  
mgr inż. Maciej Tajduś
12 646 03 45

mtajdus@sapsp.pl

Specjalista
  
Remigiusz Suchanek
12 646 03 45

rsuchanek@sapsp.pl

Specjalista
 mł. bryg. w st. spocz. mgr Krzysztof Jarno
12 646 03 45

kjarno@sapsp.pl

 

Specjalista
kpt. inż. Łukasz Markieiwcz
12 646 03 45

lmarkiewicz@sapsp.pl

 

kpt. mgr inż. Artur Luzar
12 646 03 45

aluzar@sapsp.pl
 

 LINKI

 

  1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej