Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy:

  1. planowanie i realizacja zadań z zakresu informatyki i łączności, w tym obsługa istniejących sieci informatycznych i łączności oraz serwerowni,
  2. analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego, łącznościowego oraz niezbędnego oprogramowania,
  3. opiniowanie celowości zakupów urządzeń oraz sprzętu technicznego informatyki i łączności pod kątem niezbędności, unifikacji i organizacji konserwacji i napraw,ewidencjonowanie sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i użytkowanych na terenie Szkoły,
  4. rozwiązywanie bieżących problemów pracowników Szkoły ze sprzętem i oprogramowaniem,
  5. prowadzenie zajęć z podstaw informatyki

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Naczelnik
 
mł. bryg. mgr Rafał Niemiec
12 646 03 56
 
rniemiec@sapsp.pl 
informatyka@sapsp.pl

 

  Zastępca Naczelnika
   
kpt. mgr Paweł Błaut
12 646 03 76
 
informatyka@sapsp.pl

 

Specjalista
kpt. inż.Łukasz Markieiwcz
12 646 03 45


mł. specjalista
 
kpt. mgr Artur Luzar
12 646 03 45

Specjalista

  Remigiusz Suchanek
12 646 03 45

 Specjalista

 mł. bryg. w st. spocz. mgr Krzysztof Jarno
12 646 03 45