Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy:

  1. planowanie i realizacja zadań z zakresu informatyki i łączności, w tym obsługa istniejących sieci informatycznych i łączności oraz serwerowni,
  2. analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego, łącznościowego oraz niezbędnego oprogramowania,
  3. opiniowanie celowości zakupów urządzeń oraz sprzętu technicznego informatyki i łączności pod kątem niezbędności, unifikacji i organizacji konserwacji i napraw,ewidencjonowanie sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i użytkowanych na terenie Szkoły,
  4. rozwiązywanie bieżących problemów pracowników Szkoły ze sprzętem i oprogramowaniem,
  5. prowadzenie zajęć z podstaw informatyki

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Naczelnik
st.
kpt. mgr Paweł Błaut
47 835 97 81
  pblaut
@sapsp.pl 
informatyka@sapsp.pl

 

 

Specjalista
kpt. inż.Łukasz Markieiwcz
47 835 97 84


st. inspektor
 asp. Maksymilian Węgrzyn
47 835 97 83

 Specjalista

 mł. bryg. w st. spocz. mgr Krzysztof Jarno
47 835 97 85

 Referent

Marcin Ruszaj

47 835 97 86