Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1.     planowanie i organizowanie pracy Szkoły.
 2.     prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej Szkoły,
 3.     w tym opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Szkoły.
 4.     koordynowanie i inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów prawa wewnętrznego Szkoły,
 5.     opracowywanie celów i kierunków działania Szkoły,
 6.     koordynowanie zadań z zakresu planowania pracy w Szkole z wyłączeniem planowania obronnego,
 7.     współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 8.     zaopatrywanie Szkoły w pieczęcie, stemple oraz prowadzenie ich ewidencji,
 9.     prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie rejestrów, decyzji, rozkazów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Komendanta Szkoły,
 10.     podejmowanie inicjatyw i włączanie się w zagadnienia realizowane przez Komendanta Szkoły mające na celu propagowanie i kształtowanie dobrego wizerunku Szkoły w środowisku pożarniczym i w społeczności lokalnej,
 11.     prowadzenie doradztwa psychologicznego dla kadr i słuchaczy Szkoły oraz mediacji
 12.     i interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 13.     prowadzenie archiwum Szkoły i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt niepodlegających archiwizacji,
 14.     organizowanie uczestnictwa przedstawicieli Szkoły w uroczystosciach państwowych, korporacyjnych lub organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 15.     organizowanie odpraw słuzbowych, narad i spotkań z udziałem kierownictwa Szkoły,
 16.     obsługa techniczno-biurowa doraźnych odpraw i narad z udziałem kierownictwa Szkoły,
 17.     dokumentowanie bieżących zdarzeń z życia Szkoły,
 18.     realizacja zadań określonych dla administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole.

Do pobrania

Regulamin patronatu

Wniosek patronatu

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Naczelnik
mł. kpt. mgr Aneta Paśnicka
tel. 12 646 03 50
apasnicka@sapsp.pl

 

Zastępca Naczelnika
mł. kpt. mgr Marta Karska
tel. 12 646 03 50
mkarska@sapsp.pl

Psycholog
str. mgr Katarzyna Mędrzycka
kmedrzycka@sapsp.pl

Archiwum
Referent
Marianna Szlosek
tel. 12 646 03 87
mszlosek@sapsp.pl

mł.asp. Gabriela Kaczor
tel. 12 646 01 00
gkaczor@sapsp.pl

mgr Jolanta Palczewska
tel. 12 646 01 75
jpalczewska@sapsp.pl