ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

TECHNICZNO POLIGONOWEGO
 
   

Wydział Techniczno-Poligonowy odpowiada za sprawność sprzętu technicznego i obsługę transportową zadań realizowanych przez Szkołę. Dba o rozwój i właściwe funkcjonowanie bazy poligonowej w miejscowości Kościelec i Nowy Sącz.

 Do podstawowych zadań Wydziału Techniczno-Poligonowego należy:

1) prowadzenie gospodarki transportowej i sprzętowej,

2) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i rzeczowymi składnikami majątku Szkoły

3) zarządzanie bazą poligonowo-magazynową w Kościelcu i Nowym Sączu

4) przygotowanie stanowisk poligonowych do założeń programowych, ich konserwacja i modernizacja,

5) zapewnienie obsługi technicznej urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

6) utrzymanie we właściwym stanie technicznym sprzętu i urządzeń,

7) prowadzenie postępowań szkodowych środków transportu i sprzętu,

8) opiniowanie zakupów sprzętu pożarniczego dla potrzeb Szkoły,

9) wnioskowanie do Komendanta Szkoły w sprawach gospodarki transportowej , sprzętu oraz rozwoju bazy poligonowej,

10) współdziałanie przy organizacji ćwiczeń i pokazów,

11) przygotowywanie sprzętu i realizowanie zadań związanych z Kompanią Szkolną COO,

12) organizowanie zabezpieczenia technicznego dużych akcji ratowniczo-gaśniczych z udziałem sił COO Szkoły.


 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Główny Specjalista

mł. bryg. mgr Artur Szewczyk
tel. 12 646 02 41
aszewczyk@sapsp.pl

str. inż. Mateusz Stanek
tel. 12 646 02 42
mstanek@sapsp.pl

asp. Rafał Czajka
tel. 12 646 02 43
rczajka@sapsp.pl

mł. asp. Sławomir Dudek
tel. 12 646 02 43
sdudek@sapsp.pl

str. Grzegorz Hałat
tel. 12 646 02 45
ghalat@sapsp.pl

mł. ogn. Bartłomiej Łącki
tel. 12 646 02 45
blacki@sapsp.pl

mgr inż. Janusz Strychalski
tel. 12 646 02 43
jstrychalski@sapsp.pl

Ksenia Kamionka
tel. 12 646 02 41
kkamionka@sapsp.pl

Ryszard Pyclik
tel. 12 646 02 45
rpyclik@sapsp.pl

Stanisław Werewka
tel. 12 646 02 45
swerewka@sapsp.pl

Waldemar Skórkiewicz
tel. 12 646 02 45
wskorkiewicz@sapsp.pl

Krzysztof Zygmunt
tel. 12 646 02 45
kzygmunt@sapsp.pl

Andrzej Urbaniec
tel. 12 646 02 44
aurbaniec@sapsp.pl

Tomasz Nowak
tel. 12 646 02 45
tnowak@sapsp.pl

Andrzej Rokita
tel. 12 386 65 21