Menu
A+ A A-


Szkolenie skierowane jest do osób pragnących uzyskać uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Kandydat musi posiadac wykształcenie co najmniej średnie (udokumentowane oryginałem świadectwa - do wgladu , kserokopia zostaje w SA PSP) oraz spełnić wymagania Regulaminu szkooleń SA PSP.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 15-01-2018
Koniec szkolenia: 28-02-2018
Rejestracja możliwa do: 10-01-2018
Ilość miejsc: 25
Zajętych miejsc: 18
Wolnych miejsc: 7
Cena indywidualna: 1,780.00PLN

Szkolenie skierowane jest do inspektorów ochrony przeciwpozarowej.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 29-01-2018
Koniec szkolenia: 31-01-2017
Rejestracja możliwa do: 24-01-2018
Ilość miejsc: 25
Zajętych miejsc: 9
Wolnych miejsc: 16
Cena indywidualna: 750.00PLN

Szkolenie skierowane jest do osób które w zakresie swoich obowiązków będą mieć zagadnienia z zakresu Obrony Cywilnej. Kandydat powinien posiadac wykształcenie co najmniej średnie (udokumentowane oryginałem świadectwa - do wgladu , kserokopia zostaje w SA PSP) oraz spełnić wymagania Regulaminu szkooleń SA PSP.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 21-03-2018
Koniec szkolenia: 23-03-2018
Rejestracja możliwa do: 12-03-2018
Ilość miejsc: 25
Zajętych miejsc: 14
Wolnych miejsc: 11
Cena indywidualna: 600.00PLN

Szkolenie skierowane jest do inspektorów ochrony przeciwpozarowej.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 04-04-2018
Koniec szkolenia: 06-04-2018
Rejestracja możliwa do: 26-03-2018
Ilość miejsc: 50
Zajętych miejsc: 36
Wolnych miejsc: 14
Cena indywidualna: 750.00PLN

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących uzyskać uprawnienia instruktora OC. Kandydat musi posiadac wykształcenie co najmniej średnie (udokumentowane oryginałem świadectwa - do wgladu , kserokopia zostaje w SA PSP) oraz spełnić wymagania Regulaminu szkooleń SA PSP.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 17-04-2018
Koniec szkolenia: 19-04-2018
Rejestracja możliwa do: 09-04-2018
Ilość miejsc: 25
Zajętych miejsc: 3
Wolnych miejsc: 22
Cena indywidualna: 650.00PLN