Menu
A+ A A-


Szkolenie skierowane jest do osób które w zakresie swoich obowiązków będą mieć zagadnienia z zakresu Obrony Cywilnej. Kandydat powinien posiadac wykształcenie co najmniej średnie (udokumentowane oryginałem świadectwa - do wgladu , kserokopia zostaje w SA PSP) oraz spełnić wymagania Regulaminu szkooleń SA PSP.

Kandydaci na szkolenie z organów administracji państwowej i samorządowej uczestniczą w szkoleniu bezpłatnie.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 12-12-2018
Koniec szkolenia: 14-12-2018
Rejestracja możliwa do: 11-12-2018
Ilość miejsc: 28
Zajętych miejsc: 24
Wolnych miejsc: 4
Cena indywidualna: 600.00PLN

Szkolenie skierowane jest do osób chcących uzyskać uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Kandydat musi posiadac wykształcenie co najmniej średnie (udokumentowane oryginałem świadectwa - do wglądu, kserokopia zostaje w SA PSP Kraków) oraz spełnić wymagania Regulaminu szkoleń SA PSP Kraków.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 28-01-2019
Koniec szkolenia: 07-03-2019
Rejestracja możliwa do: 20-01-2019
Ilość miejsc: 28
Zajętych miejsc: 28
Wolnych miejsc: 0
Cena indywidualna: 2,000.00PLN

Szkolenie realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzeniem MSW oraz Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Kandydat na szkolenie powinien ukończyć szkolenie w okresie obowiązywania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 13-02-2019
Koniec szkolenia: 15-02-2019
Ilość miejsc: 40
Zajętych miejsc: 40
Wolnych miejsc: 0
Cena indywidualna: 1,000.00PLN

Szkolenie realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzeniem MSW oraz Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Kandydat na szkolenie aktualizujące może ukończyć szkolenie wyłącznie w okresie obowiązywania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 13-03-2019
Koniec szkolenia: 15-03-2019
Rejestracja możliwa do: 07-03-2019
Ilość miejsc: 25
Zajętych miejsc: 25
Wolnych miejsc: 0
Cena indywidualna: 1,000.00PLN

Szkolenie skierowane jest do osób które w zakresie swoich obowiązków będą mieć zagadnienia z zakresu Obrony Cywilnej. Kandydat powinien posiadac wykształcenie co najmniej średnie (udokumentowane oryginałem świadectwa - do wgladu , kserokopia zostaje w SA PSP) oraz spełnić wymagania Regulaminu szkooleń SA PSP.

Kandydaci na szkolenie z organów administracji państwowej i samorządowej uczestniczą w szkoleniu bezpłatnie.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 26-03-2019
Koniec szkolenia: 28-03-2019
Rejestracja możliwa do: 26-03-2019
Ilość miejsc: 27
Zajętych miejsc: 27
Wolnych miejsc: 0
Cena indywidualna: 400.00PLN