baner wssgr

 

 

Struktura organizacyjna Wydziału:

 

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

Naczelnik Wydziału

st. bryg. mgr inż. Robert KŁĘBCZYK

rklebczyk@sapsp.pl

47 835 98 51

Zastępca Naczelnika Wydziału

bryg. mgr inż. Tomasz TRACIŁOWSKI

ttracilowski@sapsp.pl

47 835 98 52

 Zespół Przedmiotowy Szkoleń Specjalistycznych

 

 

 

Zespół Przedmiotowy Szkoleń Poszukiwawczych i Egzaminowania Psów Ratowniczych

 

 

 Dział Administracyjno - Gospodarczy

 

 st. bryg. mgr inż. Sławomir WOJTA

swojta@sapsp.pl  

 47 835 98 56 

 bryg. mgr inż. Piotr GANCARCZYK 

pgancarczyk@sapsp.pl

47 835 98 54

st. bryg. dr n. med. Mariusz CHOMONCIK

mchomoncik@sapsp.pl

47 835 98 53

 bryg. mgr inż. Jarosław KOWALSKI

jkowalski@sapsp.pl

47 835 98 55
 kpt. mgr Adam PIĘTKA

apietka@sapsp.pl

47 835 98 57
 mł. asp. Arkadiusz KLIMEK 

aklimek@sapsp.pl

47 835 98 58

st str. mgr Joanna PULIT

jpulit@sapsp.pl 

47 835 98 66

 Elżbieta GÓRSKA

egorska@sapsp.pl 

47 835 98 62

Marta KOŻUCH

mkozuch@sapsp.pl

47 835 98 64

Jerzy MIGACZ


 

Roman DADAŁ

Krzysztof GNIADY

Andrzej FECKO

Marek OLEKSY

Bożena SOKÓŁ  

Gabriela PIOTROWSKA

 

FAX

47 835 98 69