m 13111810511550

 

O projekcie

Projekt pn. "Safer together - best European practices in the field of training which range fire protection" jest realizowany przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie w partnerstwie z Komendą Straży Pożarnej w Południowym Limburgu (Holandia), Komendą Straży Pożarnej w Uppsali (Szwecja) w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci". Przedsięwzięcie polega na organizacji wzajemnych wizyt studyjnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu wybranych aspektów organizacji działań ratowniczo-gaśniczych w tym szkolenia i doskonalenia zawodowego. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. 

 

Materiały do pobrania: Safer together - best European practices in the field of training which range fire protection [PDF]

 

Kalendarium projektu

21 luty 2013 r. - złożenie wniosku aplikacyjnego.

5 lipiec 2013 r. - informacja o wynikach konkursu oraz o przyznaniu dofinansowania.

13-15 listopad 2013 r. - spotkanie robocze przedstawicieli partnerów projektu w celu omówienia zasad współpracy. 

 

DSC 0953

DSC 0955

 


 

Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie z wizytą szkoleniową na Cyprze.

"W dniach 1-8 września 2014 r. przeprowadzono wizytę studyjną w Komendzie Straży Pożarnej w Nikozji. W wizycie udział wzięło 10 przedstawicieli PSP woj. małopolskiego (w tym 5 z SA PSP w Krakowie oraz 5 z KW PSP i  KP(M) PSP woj. małopolskiego). Wizytę zorganizowano w ramach realizacji projektu „Prometeusz – ujarzmić ogień- adaptacja cypryjskich wzorców szkoleniowych w zakresie pożarów wewnętrznych w małopolskich jednostkach straży pożarnych", nr 2013-1-PL1-LEO03-37665 w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.

Podstawowym celem przedmiotowego Projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa poprzez usprawnienie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków. Program szkolenia stosowany na Cyprze jest na tyle uniwersalny, że umożliwi zaadaptowanie go do wymagań  jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Polski.

 

W czasie tej wizyty polscy funkcjonariusze poznali system kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie pożarów wewnętrznych (w tym specjalistyczne procedury, wytyczne i wyposażenie techniczne stosowane przez cypryjskie formacje ratowniczo – gaśnicze). Dodatkowo wzięli oni udział w ćwiczeniach praktycznych przeprowadzonych przez Komendę Straży Pożarnej w Nikozji.

 

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas wizyty na Cyprze Uczestnicy Projektu opracują propozycję wykorzystania wybranych cypryjskich rozwiązań mogących mieć zastosowanie w kształceniu i doskonaleniu zawodowym strażaków w zakresie pożarów wewnętrznych.

 

Realizacja projektu "Prometeusz - ujarzmić ogień (...)" jest odpowiedzią na potrzebę unowocześnienia systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego strażaków i dopasowania go do stale zmieniającego się spektrum wyzwań i zagrożeń.

 

Projekt jest realizowany przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie w partnerstwie z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie.".

 

Cypr

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

IMG 8192

Opracował: bryg. J. Ambrożkiewicz i st. kpt. W. Dela

 

Foto: st. kpt. Ł. Rozwadowska i st. kpt. D. Janosz