Wydział Kształcenia Zawodowego 

mł.bryg. mgr ŁUKASZ WOLAK

Naczelnik Wydziału

  mł.bryg. Ł. Wolak zdjęcie

Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury 

st.kpt. mgr ARTUR LUZAR

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Techniczno-Poligonowy

st. kpt. mgr ŁUKASZ GĄSTOŁ

Naczelnik Wydziału

 01

Wydział Pododdziałów Szkolnych

mł. bryg. mgr inż. KRZYSZTOF KŁUŚ

Naczelnik Wydziału

 07

Wydział Kwatermistrzowski

mł. bryg. mgr inż. DARIUSZ RADOŃ
 
Naczelnik Wydziału

 09

 

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych 

st. bryg. mgr inż. ROBERT KŁĘBCZYK

Naczelnik Wydziału

 02

 

Wydział Informatyki i Łączności

st. kpt. mgr PAWEŁ BŁAUT

Naczelnik Wydziału

 11

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

st. kpt. mgr inż. MICHAŁ GĄSKA

Dowódca JRG

 08

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

mł. bryg. mgr MAŁGORZATA OMIELSKA

Naczelnik Wydziału

 03

Wydział Finansowy

mł. kpt. mgr ELŻBIETA SKOWRON

Naczelnik Wydziału

 04

 

Samodzielne stanowisko ds. BHP i Spraw obronnych

bryg. mgr inż. ZBIGNIEW WÓJCIK

 zw