Wydział Kształcenia Zawodowego 

mł. bryg. mgr ŁUKASZ WOLAK

Naczelnik Wydziału

  mł.bryg. Ł. Wolak zdjęcie

Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury 

st. kpt. dr ARTUR LUZAR

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Techniczno-Poligonowy

mł. bryg. mgr ŁUKASZ GĄSTOŁ

Naczelnik Wydziału

 01

Wydział Pododdziałów Szkolnych

kpt. mgr inż. BARTŁOMIEJ ŁĄCKI

Naczelnik Wydziału

BLACKI

 

Wydział Kwatermistrzowski

mł. bryg. mgr inż. DARIUSZ RADOŃ
 
Naczelnik Wydziału

 09

 

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych 

st. bryg. mgr inż. PIOTR GANCARCZYK

Naczelnik Wydziału

 

 

Wydział Informatyki i Łączności

mł. bryg. mgr PAWEŁ BŁAUT

Naczelnik Wydziału

 11

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

st. kpt. mgr inż. MICHAŁ GĄSKA

Dowódca JRG

 08

 

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

st. kpt. mgr ANNA KRET

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału

 

 

Samodzielne stanowisko: Inspektor  ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

mgr inż. DOMINIK CZAJA