Wydział Kształcenia Zawodowego 

st.kpt. mgr ŁUKASZ WOLAK

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych 

st.bryg. mgr inż. ROBERT KŁĘBCZYK

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury 

bryg. mgr JACEK SMYCZYŃSKI

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Wydział Informatyki i Łączności

st.kpt. mgr PAWEŁ BŁAUT

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Techniczno-Poligonowy

st.kpt. mgr ŁUKASZ GĄSTOŁ

Naczelnik Wydziału

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

st.kpt. mgr inż. MICHAŁ GĄSKA

Dowódca JRG

 

Wydział Pododdziałów Szkolnych

mł.bryg. mgr inż. KRZYSZTOF  KŁUŚ

Naczelnik Wydziału

 

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

mł.bryg. mgr MAŁGORZATA  OMIELSKA

 

Wydział Kwatermistrzowski

mł.bryg. mgr inż. DARIUSZ RADOŃ

 

Wydział Finansowy

mł.kpt. mgr ELŻBIETA SKOWRON

 

 

Samodzielne stanowisko ds. BHP i Spraw obronnych

bryg.   ZBIGNIEW WÓJCIK