Kierownictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 

 

st.kpt. Marek Chwaa FOTO 
p.o. Komendant Szkoły 

st.kpt. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 12 681 97 00