Kierownictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

mchwala 20200514 
Komendant Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie

mł.bryg. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 12 681 97 00

 

 

 

 

 

foto m szewerniak
mł.bryg. Rafał Czaja FOTO
Zastępca Komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie
Zastępca Komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie

mł.bryg. mgr inż. Marcin SZEWERNIAK
tel. 12 681 98 00

mł.bryg. mgr Rafał CZAJA
tel. 12 681 99 00