Kierownictwo Szkoły
 

 

 krzysztof kociolek

p. o. Komendant Szkoły 

st. bryg. mgr inż. Krzysztof KOCIOŁEK
tel. 12 646 01 00

 


343 

Z-ca Komendanta
st.kpt. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 12 646 02 00