Kierownictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

st.kpt. Marek Chwaa FOTO 
Komendant Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie

st.kpt. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 12 681 97 00

 

 

 

 

 

foto m szewerniak
mł.bryg. Rafał Czaja FOTO
Zastępca Komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie
p.o. Zastępca Komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie

mł.bryg. mgr inż. Marcin SZEWERNIAK
tel. 12 681 98 00

mł.bryg. mgr Rafał CZAJA
tel. 12 681 99 00