Kierownictwo Szkoły
 

343 


p. o. Komendant Szkoły 

kpt. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 12 646 0100

s wojta foto

Z-ca Komendanta
st. bryg. mgr inż. Sławomir WOJTA
tel. 12 646 02 00

Z-ca Komendanta

 Z-ca Komendanta
bryg. mgr inż Krzysztof Kęska
tel. 12 646 03 00