Kierownictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 

 

st.kpt. Marek Chwaa FOTO 
Komendant Szkoły 

Aspirantów PSP w Krakowie 

st.kpt. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 12 681 97 00

 

foto m szewerniak

Zastępca Komendanta Szkoły

Aspirantów PSP w Krakowie 

mł.bryg. mgr inż. Marcin SZEWERNIAK
tel. 12 681 98 00