Kierownictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

bryg. Chwała Marek II 


Komendant Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie

bryg. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 47 835 97 00

 

 

 

 

 

msz2021 2
rcz2021 2
Zastępca Komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie
Zastępca Komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie
bryg. mgr inż. Marcin SZEWERNIAK
tel. 47 835 98 00

bryg. mgr Rafał CZAJA
tel. 47 835 99 00