Kierownictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 

 

st.kpt. Marek Chwaa FOTO 
p.o. Komendant Szkoły 

st.kpt. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 12 646 01 00

 


krzysztof kociolek

Z-ca Komendanta

st. bryg. mgr inż. Krzysztof KOCIOŁEK
tel. 12 646 02 00