Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego BPO.03 (Turnus XL) w roku szkolnym 2022/2023:05.09.2022 r. – 09.09.2022 r.    – I zjazd dydaktyczny    – plutony I, II - plan zajęć - link
12.09.2022 r. – 16.09.2022 r.    – I zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV- plan zajęć - link
19.09.2022 r. – 23.09.2022 r.    – II zjazd dydaktyczny    – plutony I, II*- plan zajęć - link
19.09.2022 r. – 23.09.2022 r.    – II zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV*- plan zajęć - link

26.09.2022 r.        – zjazd zaliczeniowy    – cały turnus - zjazd odwołany
28.09.2022 r.        – zjazd zaliczeniowy poprawkowy    – cały turnus - zjazd odwołany
30.09.2022 r.        – egzamin końcowy  – cały turnus
05.10.2022 r.        – egzamin końcowy poprawkowy
07.10.2022 r.        – zakończenie KKZ BPO.03 – cały turnus

 

*  zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "On / Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

*** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

****kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeniu

08.05.2023 r. – 13.05.2023 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część pisemna – termin główny
15.05.2023 r. – 30.05.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część praktyczna – termin główny
05.06.2023 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część pisemna – termin dodatkowy
12.06.2023 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część praktyczna – termin dodatkowy

 

 


 Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego BPO.04 (Turnus XL) w roku szkolnym 2022/2023:

 

10.10.2022 r. – 15.10.2022 r.    – I zjazd dydaktyczny      – cały turnus* - Plany pl. I i II   Plany pluton III i IV
24.10.2022 r. – 28.10.2022 r.    – II zjazd dydaktyczny     – cały turnus* -  Plany pl. I i II   Plany zajęć pl. III i IV
14.11.2022 r. – 18.11.2022 r.    – III zjazd dydaktyczny    – plutony I, II -  Plany pl. I i II
21.11.2022 r. – 25.11.2022 r.    – III zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV - Plany pl. III i IV
05.12.2022 r. – 09.12.2022 r.    – IV zjazd dydaktyczny     – cały turnus- Plany pl. I i II   Plany pluton III i IV
12.12.2022 r. – 16.12.2022 r.    – V zjazd dydaktyczny      – plutony I, II - Plan zajęć pl. I i II
09.01.2023 r. – 13.01.2023 r.    – V zjazd dydaktyczny      – plutony III, IV - Plany zajęc pl. III i IV
23.01.2023 r. – 28.01.2023 r.    – VI zjazd dydaktyczny     – cały turnus* - Plany pl. I i II  Plany pluton III i IV
30.01.2023 r. – 03.02.2023 r.    – VII zjazd dydaktyczny    – plutony I, II - Plany pl. I i II
06.02.2023 r. – 10.02.2023 r.    – VII zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV - Plany pl. III i IV
13.02.2023 r. – 17.02.2023 r.    – VIII zjazd dydaktyczny   – plutony I, II - Plany pl. I i II
20.02.2023 r. – 24.02.2023 r.    – VIII zjazd dydaktyczny   – plutony III, IV - Plany pl. III i IV
27.02.2023 r. – 03.03.2023 r.    – IX zjazd dydaktyczny      – plutony I, II - Plany pl. I i II
06.03.2023 r. – 10.03.2023 r.    – IX zjazd dydaktyczny      – plutony III, IV Plany pl. III i IV

13 – 14.03.2023 r.     – zjazd zaliczeniowy – cały turnus - zjazd odwołany 
15.03.2023 r.        – egzamin końcowy  – cały turnus - Plany pl. I - IV
22.03.2023 r.        – egzamin końcowy poprawkowy
24.03.2023 r.         – zakończenie KKZ BPO.04

 

*  zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "On / Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

*** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

****kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeni

 

22.05.2023 r. – 27.05.2023 r. – egzamin zawodowy (BPO.04) – część pisemna – termin główny
30.05.2023 r. – egzamin zawodowy (BPO.04) – część praktyczna – termin główny

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk