Informujemy, że pierwszy zjazd Kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa w obszarze kwalifikacji – wykonywanie działań ratowniczych (Turnus XXXVI KKZ MS.20) odbędzie się w dniach 15-19 października 2018 roku. Harmonogram zjazdów zamieszczony został poniżej, natomiast przydział słuchaczy do poszczególnych plutonów przestawiony zostanie podczas pierwszego spotkania.

Do Szkoły kandydaci mają stawić się w dniu rozpoczęcia zajęć do godz. 8:00.

Na zjeździe obowiązuje umundurowanie służbowe.

Wszystkich uczestników kursu zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w szczególności z zapisami III Rozdziału załącznika nr 2 - opisującego szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz załącznikiem nr 3 stanowiącym szczegółowy regulamin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

 

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019 KKZ MS.20 - Turnus XXXXVI [PDF]

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019 KKZ. 23 - Turnus XXXV [PDF]

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk