płk poż. Eugeniusz Rusiecki
1960 - 1966
 
płk poż. Zbigniew Jacorzyński
1966 - 1976
 
płk poż. Jan Augustynek
1976 - 1981
 
płk poż. Henryk Kaliciecki
1981 - 1983
 
ppłk poż. mgr Władysław Baniak
1983 - 1984
 
płk poż. Jan Zagórski
1984
 
płk poż. inż. Feliks Dela
1984 - 1992
   
 

st. bryg. Krystian Janosz
1992

 aaa
st. bryg. mgr Krzysztof Cybulski
1992 - 1996
 
st. bryg. Krystian Janosz
1996-1997
 aaa
st. bryg. mgr inż. Wiesław Leśniakiewicz
1997 - 2003
 
st. bryg. mgr inż. Andrzej Pozierak
2003 - 2006
 komend10
Od 28 lutego - 24 marca 2006 roku obowiązki
komendanta szkoły pełnił
mł. bryg. mgr inż. Jarosław Czaja
 
bryg. mgr  Rafał Dobrowolski
2006 - 2008
 

st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut
11 lipiec 2008 - 15 marzec 2017
 
Od 16 marca - 18 maja 2017 roku obowiązki
komendanta szkoły pełnił
st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta

 
Od 19 maja 2017 obowiązki
komendanta szkoły pełni
kpt. mgr inż. Marek Chwała