baner wssgr

 

 

Struktura organizacyjna Wydziału:

 

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

Naczelnik Wydziału

bryg. mgr inż. Robert KŁĘBCZYK

rklebczyk[at]sapsp.pl

(18) 448 60 81

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

bryg. mgr inż. Tomasz TRACIŁOWSKI

ttracilowski[at]sapsp.pl

 Zespół Przedmiotowy Szkoleń Specjalistycznych

 

 

 

Zespół Przedmiotowy Szkoleń Poszukiwawczych i Egzaminowania Psów Ratowniczych

 

 

bryg. mgr inż. Piotr GANCARCZYK

pgancarczyk[at]sapsp.pl  

(18) 448 60 83

 

 

 

 

 

 

 

 

mł. bryg. dr n. med. Mariusz CHOMONCIK

mchomoncik[at]sapsp.pl

mł. bryg. mgr inż. Jarosław KOWALSKI

jkowalski[at]sapsp.pl

mł. kpt. mgr Adam PIĘTKA

apietka[at]sapsp.pl

asp. sztab. Krzysztof GRUCA

kgruca[at]sapsp.pl

mgr Aneta WIŚNIOWSKA-SOLIŃSKA

asolinska[at]sapsp.pl 

(18) 448 60 84 

 Elżbieta GÓRSKA

egorska[at]sapsp.pl 

Marta KOŻUCH

mkozuch[at]sapsp.pl

st. str. Arkadiusz KLIMEK 

aklimek[at]sapsp.pl

(18) 448 60 85

 

 

Jerzy MIGACZ 

Krzysztof GNIADY 

 Roman DADAŁ

Dział Administracyjno - Gospodarczy

mgr Monika HOTLOŚ

mhotlos[at]sapsp.pl

(18) 448 60 80

Agata CIENKI

acienki[at]sapsp.pl

Dorota PAWLIK

dpawlik[at]sapsp.pl

Elżbieta TWARDOWSKA

Ryszard PYCH

Andrzej FECKO

Marek OLEKSY

Tomasz SZCZYGIEŁ

 Bożena SOKÓŁ

 Gabriela PIOTROWSKA

 

FAX

(18) 448 60 86