baner wssgr

 

 

Struktura organizacyjna Wydziału:

 

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

Naczelnik Wydziału

st. bryg. mgr inż. Robert KŁĘBCZYK

rklebczyk[at]sapsp.pl

(18) 448 60 81

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

bryg. mgr inż. Tomasz TRACIŁOWSKI

ttracilowski[at]sapsp.pl

 Zespół Przedmiotowy Szkoleń Specjalistycznych

 

 

 

Zespół Przedmiotowy Szkoleń Poszukiwawczych i Egzaminowania Psów Ratowniczych

 

 

 Dział Administracyjno - Gospodarczy

 

st. bryg. mgr inż. Sławomir WOJTA

swojta[at]sapsp.pl  

(18) 448 60 83

 

 

 

 

 

 

 

 

bryg. mgr inż. Piotr GANCARCZYK

pgancarczyk[at]sapsp.pl

bryg. dr n. med. Mariusz CHOMONCIK

mchomoncik[at]sapsp.pl

bryg. mgr inż. Jarosław KOWALSKI

jkowalski[at]sapsp.pl

kpt. mgr Adam PIĘTKA

apietka[at]sapsp.pl

sekc. Arkadiusz KLIMEK 

aklimek[at]sapsp.pl

mgr Joanna PULIT

jpulit[at]sapsp.pl 

(18) 448 60 84 

 Elżbieta GÓRSKA

egorska[at]sapsp.pl 

Marta KOŻUCH

mkozuch[at]sapsp.pl

Dorota PAWLIK

dpawlik[at]sapsp.pl

 

(18) 448 60 80

Jerzy MIGACZ

Roman DADAŁ

Krzysztof GNIADY

Andrzej FECKO

Marek OLEKSY

Bożena SOKÓŁ  

Gabriela PIOTROWSKA

 

FAX

(18) 448 60 86