02 grudnia 2021 roku w godzinach porannych w m. Czernikowo (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragicznego zdarzenia, w którym  samochód OSP Czernikowo jadąc alarmowo zderzył się z samochodem ciężarowym. Samochodem OSP jechało 5 druhów OSP Czernikowo. W wyniku zderzenia, dwoje druhów poniosło śmierć a trzech zostało rannych. Wśród rannych, dwóch druhów to osoby będące również funkcjonariuszami PSP.

W związku z tragicznym wypadkiem z udziałem druhów OSP Czernikowo, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła wraz z grupą operacyjną komendanta głównego PSP byli na miejscu zdarzenia. Zastępca Komendanta Głównego PSP spotkał się również z jednym z rannych oraz druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernikowie przekazując wyrazy współczucia oraz zapewnienia pełnego wsparcia. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych tragicznie ratowników.

Druhowie OSP Czernikowo oraz rodziny osób poszkodowanych i zmarłych w wyniku zdarzenia, a także strażacy PSP biorący udział w akcji ratowniczej zostali objęci pomocą psychologów PSP.

O godz. 18 strażacy PSP w całym kraju włączyli w samochodach sygnały świetlno – dźwiękowe włączając się do akcji "Minuta dla druhów z Czernikowa" oddając tym samym hołd ofiarom wypadku.

Dziś ratownicy wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, ponieśli najwyższą ofiarę tracąc życie!

Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w imieniu całej społeczności strażackiej składa głębokie wyrazy współczucia dla Rodzin zmarłych druhów.

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/strazacy-w-wypadku

02 grudnia 2021 roku o godzinie 18.00 strażacy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w ramach akcji "Minuta dla druhów z Czernikowa", oddali hołd tragicznie zmarłym druhom ochotnikom z OSP Czernikowo, którzy w godzinach porannych tego dnia udawali się do zdarzenia związanego z pożarem i zginęli w wypadku drogowym. 

 

 

Opracowanie: bryg. Macjej Słodowski

Zdjęcie: asp. Kamil Kolanowski

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana st. ogn. w st. spocz. Tadeusza Stecury, emerytowanego pracownika krakowskiej Szkoły.

Ś.P. st. ogn. w st. spocz. Tadeusz Stecura pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1960-1991. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 grudnia (czwartek) o godz. 11.00 na cmentarzu Batowickim.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

W dniach 25-26 listopada 2021 roku w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”.

Od wielu lat Szkoła, a w szczególności osoby pracujące i pełniące służbę w ramach unikatowego na skalę Europy wydziału: Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, znajduje się w gronie gospodarzy i organizatorów tego niezwykle ważnego dla świata nauki i kultury wydarzenia.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

Konferencja skierowana była w głównej mierze do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.

Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli urzędów ochrony zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych, biur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, instytucji kultury, muzeów, bibliotek, archiwów państwowych oraz innych instytucji archiwalnych tworzących narodowy zasób archiwalny, Państwowej Straży Pożarnej z komórek rozpoznawania zagrożeń, operacyjnych i szkoleniowych, przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych PSP, środowisk naukowych i akademickich realizujących programy edukacyjne dotyczące ochrony dziedzictwa kultury, służb mundurowych oraz instytucji kultury, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali: dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, bryg. mgr inż. Marek Chwała, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy. Zawarte w wystosowanym do uczestników konferencji liście słowa powitania i uznania skierował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a owocnych obrad i konstruktywnych wniosków życzył w przesłanym wstąpieniu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

W inaugurującym wydarzenie okolicznościowym przemówieniu, na konieczność wyprzedzającego zagrożenia działania na rzecz ochrony zabytków i dóbr kultury, wskazał bryg. Marek Chwała. Opierając się na historycznych wydarzeniach i odwołując do literatury przekonywał, że zagrożeń nie da się uniknąć, część z nich pojawi się bez względu na poziom naszego zaangażowania, intencji i wykorzystania nawet najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych. Co istotne, podejmując z wyprzedzeniem stosowne działania, można skutecznie ograniczyć skutki wystąpienia sytuacji niepożądanych.

Przeprowadzenie, z racji trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w formie hybrydowej konferencji, możliwe było dzięki kooperacji następujących instytucji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwów Państwowych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Ogromne wsparcie stanowili także współorganizatorzy: Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, a także Punkt Kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie. Rangę spotkania podniosła także obecność i zaangażowanie partnerów, wśród których znaleźli się: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralne Muzeum Pożarnictwa.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników oraz zachowując zasady reżimu sanitarnego, w tym utrzymywania dystansu społecznego, w trybie stacjonarnym uczestniczyli wyłącznie organizatorzy oraz część z zaproszonych prelegentów. Pozostałe osoby łączyły się za pomocą narzędzi teleinformatycznych i platform umożliwiających śledzenie obrad w czasie rzeczywistym.

W ciągu dwóch dni w ramach IV sesji poruszono szereg istotnych zagadnień wpisujących się w następujące obszary:

 • Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki działań.
 • Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, krajowe, nowe metody ochrony.
 • Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury. Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań ochronnych.
 • Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Z informacji przekazanych przez organizatorów wynika, że na wydarzenie zarejestrowało się blisko 700 osób, a całość za pośrednictwem kanału youtube śledziło ponad 2000 aktywnych użytkowników.

Jesteśmy przekonani, że grono tak znakomitych gości, prelegentów i zaangażowanych w aktywny udział uczestników zaowocuje szeregiem istotnych dla ochrony dóbr kultury inicjatyw i przedsięwzięć. Już dzisiaj czekamy na pokonferencyjne wydawnictwo książkowe. Mamy nadzieje, że prezentowane treści pozwoliły wzbogacić wiedzę i ukazać nowe horyzonty w obszarze zarządzania kryzysem i reagowania na jego pojawienie się.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom dzięki którym możliwie było przygotowanie konferencji. Bez państwa pomocy nie byłoby możliwe stworzenie materiałów poglądowych, zapewnienie adekwatnych do rangi i tematyki wydarzenia warunków lokalowych, interesujących wystąpień, pola do wymiany poglądów, doświadczeń i dyskusji.

 

Dzień pierwszy

 

 

Dzień drugi

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Dzień I mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk, dzień II bryg. Tomasz Janecki

 

 

Poniżej prezentujemy list jaki otrzymaliśmy od Pani Anny Ostrowskiej - Rzecznika Prasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Miło mi poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 21 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad 260 placówek polonijnych z całego świata. Cieszymy się, że 10 listopada o godz. 11:11 byli Państwo z nami! (…)

Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem podsumowującym akcję. Znajdą go Państwo na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-21-tys-zgloszen-do-akcji-szkola-do-hymnu--wielki-final-inicjatywy-mein.

11.11.2021 Szkoła do hymnu dyplom

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji i zaproszenia informujemy, że trwa współorganizowany przez SA PSP w Krakowie drugi dzień Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego śledzenia wydarzeń za pomocą zamieszczonych poniżej linków.

 
Dzień 1. (25 listopada 2021 r.):
 
Dzień 2. (26 listopada 2021 r.):

- https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FArchiwaPanstwowe%2Fvideos%2F640547266961559%2F&width=1280

 

 

Opracowanie: Piotr Sowizdraniuk

 
 

 

 

W ramach realizacji zawartych w szkolnym planie pracy zadań edukacyjnych, 17 listopada 2021 roku, w obiektach hali sportowej odbył się trwający 120 minut egzamin końcowy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji BPO.04, to jest - zarządzanie działaniami ratowniczymi. Przystąpiło do niego łączenie 167 osób, w tym 6 słuchaczy spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej. Po uzyskaniu pozytywnych ocen uczestnicy egzaminu staną się kolejną grupą naszych absolwentów i osób mogących przystąpić do zaplanowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na przełom maja i czerwca 2022 roku egzaminów zawodowych (23-28.05.2022 część pisemna, część praktyczna 01.06.2022). Przyjęta przez nas formuła zakończenia tego etapu kształcenia – polegająca na rozwiązaniu zadania w oparciu o zasady i procedury obowiązujące na egzaminie państwowym – jest oczywistą wartością dodaną, gdyż może być potraktowana jako egzamin próbny.

Wszystkim zdającym życzymy uzyskania satysfakcjonujących wyników, dla tych którym ewentualnie „powinie się noga” mamy przygotowany termin poprawkowy. Jesteśmy przekonani, że Państwa ciężka praca i dotychczasowe doświadczenie zawodowe już niedługo pozwolą na uzyskanie tytułu technik pożarnictwa, co zaowocuje licznymi awansami w stopniach i stanowiskach służbowych, czego już dzisiaj życzymy.

Po zaplanowanym na 26 listopada br. formalnym zakończeniu bieżącego KKZ, już trzy dni później ruszy kolejna jego odsłona. Tym razem na prowadzone z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość oraz w obiektach Szkoły zajęcia stawią się słuchacze XXXIX turnusu. Zgodnie z zaleceniami Komendanta Głównego PSP będzie to pierwsza edycja, która pozwoli na ukończenie obu kwalifikacji (BPO.03 i BPO.04) w ciągu jednego roku szkolnego.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Od początku roku szkolnego 2021/2022 do chwili połowy listopada 2021 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych zrealizował 14 przedsięwzięć szkoleniowych, w tym 11 edycji szkoleń specjalistycznych i warsztatów z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz ratownictwa wysokościowego. Ponadto pracownicy wydziału zorganizowali i przeprowadził dwie sesje egzaminów zespołów ratowniczych z psami oraz wspólnie z KW PSP we Wrocławiu- centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych.

We wszystkich tych zadaniach wzięło udział 485 ratowników ze specjalistycznych grup ratowniczych PSP z terenu całego kraju, jak również przedstawiciele szkół i ośrodków szkolenia PSP oraz podmiotów skupionych wokół KSRG.

Wśród przedsięwzięć szkoleniowych znalazły się:

 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR – 31 uczestników (2 edycje),
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych – 40 uczestników (2 edycje),
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych – 32 uczestników (2 edycje),
 • Szkolenie przewodników psów ratowniczych – 30 uczestników (1 edycja),
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych – 8 uczestników (1 edycja),
 • Szkolenie specjalistyczne ratowników wysokościowych – 12 uczestników ( 1 edycja),
 • Warsztaty metodyczno-tematyczne z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym – 12 uczestników (1 edycja),
 • Warsztaty doskonaląco-unifikacyjne dla instruktorów psów ratowniczych – 12 uczestników ( 1 edycja),
 • Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych we Wrocławiu – 75 uczestników (1 edycja),
 • Egzaminy zespołów ratowniczych z psami – 233 zespoły (2 sesje).

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. R. Kłębczyk, bryg. T. Traciłowski, st. str. J.Pulit

 

 

 


11 listopada 2021, czyli Narodowe Święto Niepodległości, a od 2000 roku także Dzień Służby Cywilnej, jest dniem pełnym refleksji, radości a nade wszystko symboli.

Od 103 lat to właśnie ten dzień kojarzy się Polkom i Polakom z powrotem naszej Ojczyzny na mapy Europy i świata. Pomimo tego, że na kartach historii znajdziemy szereg informacji dotyczących II Wojny Światowej, licznych wydarzeń związanych ze zmianami ustroju politycznego, opisy tragicznych często losów osób walczących i ginących za wolność i niepodległość, to lubimy skupiać się na tej dacie, doceniać jej wagę i znaczenie dla naszego bytu.

Tego dnia przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb, formacji, instytucji i pojedynczy mieszkańcy złożą symboliczne wieńce i wiązanki w miejscach upamiętniających i symbolizujących walkę i troskę o bezpieczeństwo i suwerenność. To również dzisiaj wielu z nas założy symboliczne wstążki i obfitujące w narodowe barwy kotyliony, na urzędach, autobusach, blokach i domach pojawią się państwowe flagi, swoimi kolorami symbolizujące orła, wodę, czystość oraz ogień, krew, waleczność i odwagę, wolność i krew, a ich obecność przywiązanie do tradycji i patriotycznych wartości.

Także ten dzień w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przepełniony jest zazwyczaj licznymi symbolami, począwszy od  wciągnięcia w czasie uroczystej zmiany służby na masz flagi, która z zachowaniem wszystkich zasad jej ekspozycji, powiewa przed naszym gmachem przez okrągły rok.  

W związku z tym, że jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej zostały zaproszone do włączenia się w organizowaną przez Biuro Programu „Niepodległa” akcji pod hasłem „Niepodległa do hymnu”, na samo południe zaplanowane zostało odśpiewanie przez pełniące służby, warty i dyżury centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo gaśniczego osoby -  Mazurka Dąbrowskiego.

Dla większości ludzi zaznaczony w kalendarzu na czerwono dzień jest okazją do świętowania i wypoczynku. Dziś, przedstawiciele kadry, kadeci i słuchacze uczestniczyć będą w wielu inicjatywach, jako zaproszeni goście, a także jako wsparcie organizacyjne, np.  Krakowskiego Biegu Niepodległości.

Uroczysta zmiana służby z podniesieniem flagi państwowej

 

 

Uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego na placu wewnętrznym Szkoły

 

 

Uroczystości miejskie

 

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Ewa Blada Oddział do Spraw Mediów i Komunikacji Społecznej - Biuro Wojewody Małopolskiego

 

Reprezentacja Szkoły na Krakowskim Biegu Niepodległości

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

Przyłączając się do zaplanowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na 10 listopada 2021 roku inicjatywy pod nazwą „Szkoła do hymnu”, punktualnie o mającej symboliczne znaczenie godzinie 11:11, na placu wewnętrznym Szkoły 120 słuchaczy i 5 nauczycieli odśpiewało 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Chociaż hymn narodowy towarzyszy większości organizowanych w Szkole uroczystości i zbiórek, to kierując myśli w stronę osób i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i suwerenności naszej Ojczyzny, zawsze brzmią wyjątkowo mocno i prawdziwie. Szczególnie pierwsze wersy, w których już w 1797 roku autor tekstu – Józef Wybici – napisał: „Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy”.

Mamy głębokie przekonanie, że krzewienie patriotycznych wartości, miłości i odpowiedzialności za nasz kraj, ma głęboki sens i przynieść może jedynie pozytywny skutek. Ciesząc się wolnością mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli sprawdzać swojej gotowości do obrony jej granic.

Łączymy się z koleżankami i kolegami stojącymi każdego dnia na straży bezpieczeństwa publicznego i powszechnego. Liczymy, zgodnie z maksymą „Murem za polskim mundurem”, na wsparcie i szacunek całego społeczeństwa.

Korzystając z okazji zachęcamy także wszystkich naszych Przyjaciół, Sympatyków i Gości odwiedzających naszą stronę o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność śpiewania poszczególnych zwrotek naszego hymnu. Niestety, pomimo wielu akcji i inicjatyw, wciąż wielu Polaków śpiewając lub recytując jego słowa popełnia szereg formalnych błędów. W tym celu polecamy lekturę zamieszczonego w linku poniżej poradnika.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Jacek Bartosiewicz

10.11.2021 Szkoła do hymnu błędy

 

Bez względu na to, jakie emocje budzi w nas konieczność zebrania przez rodziców ciężko chorego dziecka kwoty 9 milionów złotych na jego leczenie, i to pod presją czasu, gdyż mają na to zaledwie kilka miesięcy, bez względu na to, jak mała w tej sumie wydawać się może wrzucona do puszki lub wpłacona na stronie zbiórki złotówka, to nie wolno się poddawać, nie można tracić nadziei, nie można pozostawić w potrzebie i natłoku różnych spraw potrzebującej terapii genowej w walce z SMA (rdzeniowy zanik mięśni), Leyli i jej rodziców.

Organizator i pomysłodawca zorganizowania w dniu 7 listopada 2021 roku charytatywnej zbiórki wśród pracowników i uczniów Szkoły, Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych, mł.bryg. Krzysztof Kłuś, już nie raz udowodnił, że nie potrafi przejść bezczynnie obok będącego w potrzebie lub znajdującego się w zagrożeniu zdrowia lub życia drugiego człowieka. Tym razem nie dawała mu żyć i nie pozwalała spać myśl, że pozostanie biernym wobec tak ważnej sprawy, tak trudnego i wymagającego położenia, w którym znalazła się młoda, niezwykle sympatyczna i dopiero stawiająca, dosłownie i w przenośni, pierwsze kroki w swoim życiu, mieszkająca w pobliskiej miejscowości, Leyla.

Chociaż na co dzień nosi strażacki mundur, to tym razem postanowił rozpalić w swoich, jak to powiedział „kochanych kadetach” i współpracownikach chęć działania. Płomień szybko rozprzestrzenił się na szkolne umysły i serca, a jego efektem był nie tylko charytatywny piknik, ale i zebrana kwota 36 643,75 PLN ! oraz także ciepło, którego doświadczyli wszyscy obecni, a najbardziej potrzebująca pomocy rodzina. Niech ten płomień oświetla kolejne miejsca, niech pozwala dostrzec obszary i możliwości, które jeszcze nie zostały odkryte, niech prowadzi i daje poczucie bezpieczeństwa, wiary i nadziei, że wszystko się uda, bo przecież nikt nie może nawet pomyśleć, że będzie inaczej.

Dla uczestników pikniku przygotowano szereg atrakcji, były wśród nich dwa biegi, w których wystartowało łącznie ponad 220 osób, pokazy: sprawności psów ratowniczych, gaszenia różnego rodzaju materiałów znajdujących się w domu (w tym oleju i innych cieczy), pierwszej pomocy i działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej i podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na miejscu pojawiły się także 3 grupy motocyklowe, MotoCrew, Baczkowskie Boksery, Riders of Flames (Jeźdźcy płomieni).

Swoją pracą i wsparciem pomogli nam między innymi:

- Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Drwinia (Dziewin, Mikluszowice, Drwinia, Wola Drwińska, Grobla i Bieńkowice),

- Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Drwińskiej, Drwini i Dziewina,

- Szkoła Podstawowa w Dziewinie na czele z Panią Dyrektor,

- Klub Strzelecki LOK Puszcza Dziewin,

- Nadleśnictwo Niepołomice,

- Firma ABJ Sp. z o.o. sp.k. z Bochni,

- Firmie IGLOO Sp. z o.o.

Niewątpliwie ogromną wartość dodaną miała także, zorganizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini, akcja zespołu wyjazdowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Do umieszczonego w autokarze mobilnego punktu zgłosiło się bowiem blisko 50 dawców, którzy dzięki swej ofiarności wzbogacili zapasy krwi o kolejne 13 litrów!

W związku z tym, że w akcję zaangażowanych było bardzo wiele osób, a nikogo nie chcielibyśmy pominąć w naszych podziękowaniach, postanowiliśmy nikogo nie wymieniać z imienia i nazwiska. Dziękujemy wszystkim razem i każdemu z osobna. Państwa zaangażowanie i oddanie sprawie pozwoliło nam zrobić coś naprawdę ważnego i dobrego. Dobrze jest wiedzieć, że wciąż jesteśmy społeczeństwem, które potrafi się zjednoczyć, które potrafi współdziałać i pracować na rzecz drugiego człowieka zupełnie bezinteresownie. To bardzo miła świadomość i uczucie. Chcielibyśmy jedynie zakomunikować, że to niedzielne wydarzenie wsparło 91 słuchaczy naszej Szkoły (76 z kompanii I i 15 z kompanii II), którzy zasługują na słowa szczególnej wdzięczności i uznania. Jesteśmy dumni z Waszej postawy!

Wszystkich którzy chcieliby wesprzeć prowadzoną wciąż zbiórkę zachęcamy do odwiedzenia strony i dokonania chociażby symbolicznej wpłaty.

LINK https://www.siepomaga.pl/leyla

 

 

 

Materiał filmowy przygotowany przez zespół TVP 3 Kraków - Kronika od 9 min. 30 sek.

TVP3 Kraków – Wikipedia, wolna encyklopedia

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Jacek Bartosiewicz

Zdjęcia z lotu ptaka: st.kpt. Paweł Błaut