Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 roku niniejsza strona ma charakter archiwalny.

Aktualne informacje dotyczące działalności Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sapsp-krakow

Zrzut ekranu 2024 01 16 135913

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 26 grudnia 2023 roku, przeżywszy 67 lat, na wieczną służbę odszedł były pracownik Szkoły st.kpt. w st.spocz. Tadeusz Słysz – strażak, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń strażaków, a także Zastępca Naczelnika Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.

Msza żałobna odprawiona zostanie we środę 3 stycznia 2024 roku o godz. 10:00 w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

W imieniu kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Szkoły składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia wszystkim, którzy pozostają w smutku po stracie członka rodziny i przyjaciela.

MSZA ŚW. ŻAŁOBNA przy zmarłym odprawiona zostanie w środę, 3 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim.

Nazywana służbą kandydacką nauka w naszej Szkole, prócz prestiżu i szansy na zdobycie ciekawego zawodu i fascynującej pracy, wiąże się z szeregiem wyzwań i poświęceń. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia całorocznego funkcjonowania Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, gotowości operacyjnej sił centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego oraz służb i wart mających na celu sprawowanie należytej pieczy nad powierzonymi nam obiektami i mieniem. Powyższe obowiązki wiążą się między innymi z tym, że część z nas okres grudniowych świąt, Sylwestra i Nowego Roku, spędzi z dala od rodzinnych domów i bliskich, co nie oznacza, że w samotności. W trosce o swoich podwładnych, o budowanie i utrzymywanie wzajemnych więzi i poczucia odpowiedzialności, a także w dowód uznania dla swoich uczniów i podopiecznych, w wigilijne popołudnie z kadetami i kadrą JRG spotkał się Komendant SA PSP w Krakowie st.bryg. Marek Chwała wraz ze swoimi zastępcami, kierownictwo Wydziału Pododdziałów Szkolnych, proboszcz pobliskiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Stanisław Puzyniak oraz kapelan kadetów ks. Marcin Będkowski.

Poprzedzony tradycyjnym „łamaniem się opłatkiem” i życzeniami wspólny posiłek, był namiastką rodzinnej atmosfery, a świąteczne dekoracje, galowe umundurowanie i wyjątkowe dania, rekompensatą za ciężką pracę i trud.

Wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom, funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, pracownicom i pracownikom, a także ich bliskim i sympatykom naszej Szkoły dziękujemy za zaangażowanie i życzymy tylko tego co Dobre na każdy kolejny dzień, nauki, służby, pracy i rodzinnego życia.

Kadetkom i kadetom dziękujemy także za kultywowanie zwyczaju świątecznego dekorowania i prezentowania mieszkańcom Krakowa „pożarniczej drabiny”. Więcej o tej inicjatywnie w naszych mediach społecznościowych pod adresem https://www.facebook.com/SzkolaAspirantowPSPwKrakowie

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Mateusz Woś

21 grudnia 2023 roku słuchacze, kadeci i kadra Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odwiedzili Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, aby podzielić się świąteczną radością z podopiecznymi Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe". To wyjątkowe spotkanie miało na celu nie tylko przekazanie prezentów świątecznych, ale także wsparcie finansowe na leczenie, a także chwil zapomnienia o trudach związanych z chorobą.

W trakcie spotkania strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowali także pokaz pierwszej pomocy, opowiadali o trudach bycia strażakiem oraz dzielili się wiedzą na temat bezpieczeństwa.

Spotkanie z dziećmi było wyjątkową okazją do budowania więzi społecznej i przekazania ducha solidarności. Strażacy, mimo wymagającego zawodu, postanowili poświęcić czas i uwagę potrzebującym, co świadczy o ich niezwykłej empatii i zaangażowaniu społecznym.

Dzieciom zostały wręczone prezenty świąteczne, które miały na celu przyniesienie uśmiechu na ich twarze i uczynienie tego szczególnego czasu jeszcze bardziej magicznym.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyniosła chwile radości oraz dodatkowe wsparcie dla dzieci leczących się w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym kadetom, słuchaczom i kadrze za ich serce, które bije dla dobra wspólnoty i dla chwil szczęścia, jakie przynieśli dzieciom. Niech ta świąteczna inicjatywa będzie inspiracją dla wszystkich do czynienia dobra wokół siebie.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Artur Luzar

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

21 grudnia 2023 roku, w auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, odbyła się zbiórka z okazji zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzenie strażak nr SP 4/23, które zrealizowane zostało na bazie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie. W wieńczącym 70 dni szkoleniowych spotkaniu, tuż po zakończeniu przeprowadzonych na poligonie egzaminów, uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Szkoły, kadry dydaktycznej oraz funkcjonariusze WOSz.

Z grona 34 absolwentów najlepszą średnią ocen (4,5) uzyskał str. Kacper Surmacz, który jako prymus szkolenia pierwszy odebrał świadectwo uzyskania nowego zawodu. Listy gratulacyjne odebrali ponadto str. Joanna Biskup, str. Magdalena Chałat oraz str. Konrad Dębek.

W trakcie prowadzonego przez mł.kpt. Zbigniewa Serwatkę spotkania głos zabrali kolejno: st.bryg. Marek Chwała, st.brgy. Piotr Zmarz oraz przedstawiciel słuchaczy - str. Konrad Dąbek. W wystąpieniach, prócz wyrazów wdzięczności, gratulacji, okolicznościowych życzeń dotyczących dalszej edukacji i rozwoju pożarniczej kariery, pojawiły się także te związane ze zbliżającym się okresem świąt, sylwestra i początkiem nowego - 2024 roku.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: str. kdt Tomasz Szychta

 

 

20 grudnia 2023 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe, które było okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia, któremu - już tradycyjnie - towarzyszyła radosna i życzliwa atmosfera. Zebranych gości powitał Komendant Szkoły st. bryg. mgr inż. Marek Chwała wraz ze swoimi Zastępcami w asyście księdza kanonika Marcina Bętkowskiego - Kapelana Kadetów.

Następnie życzenia wszystkim pracownikom, strażakom i emerytom złożył Komendant Szkoły, wspominając o tradycjach świątecznych, jak również o ciągłym rozwoju służby, po czym ks. Bętkowski podziękował za trud i poświęcenie włożone w niełatwą służbę strażaków i pobłogosławił opłatki.

Goście wspólnie odsłuchali kolędy wykonane przez wirtuoza gitary - Pana Jana Oberbeka, a następnie podzielili się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.

 

Opracowanie: mł.bryg. Artur Luzar

Zdjęcia: str. kdt Tomasz Szychta

W miniony weekend słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podobnie jak w poprzednich latach okazali wielkie serce i włączyli się w ogólnopolską akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”.

Akcja „Szlachetna Paczka” to coroczna inicjatywa, której celem jest pomoc najuboższym rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. W ramach tego przedsięwzięcia wolontariusze starają się zebrać środki finansowe i przedmioty pierwszej potrzeby, a następnie dostarczyć je do wybranych rodzin. W tym roku do grona osób pomagających dołączyli również słuchacze Szkolenia Podstawowego Szkoły Aspirantów PSP, którzy połączyli siły z lokalną społecznością oferując swoją „siłę roboczą” oraz determinację do tworzenia pozytywnych zmian w życiu innych.

Najważniejszym etapem pomocy było dostarczenie przygotowanych paczek do ponad 50 potrzebujących rodzin w rejonie Nowa Huta-Bieńczyce.

Przyszli strażacy udowodnili, że ich rola to nie tylko walka z żywiołami, ale także zaangażowanie w tworzenie lepszego świata.

 

 

Opracowanie: Patrycja Michałkowska

Zdjęcia: Patrycja Michałkowska

 

Można powiedzieć, że szkolenie to podstawa, a dobre szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, to podstawa do skutecznego wykonywania czynności ratowniczych w zakresie podstawowym.

Z dumą i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że 8 grudnia 2023 roku w szeregach członków jednostek ochrony przeciwpożarowej (głównie Państwowej Straży Pożarnej) przybyło 41 wyposażonych w wiedzę i umiejętności strażaków, którzy już za kilka dni - po powrocie do swoich jednostek macierzystych, staną się filarami zastępów ratowniczych i jednym z najistotniejszych ogniw potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczysta zbiórkę z okazji zakończenia szkolenia rozpoczął kpt. Matusz Niepsuj, który złożył stosowny meldunek Zastępcy Komendanta Szkoły st.bryg. Marcinkowi Szewerniakowi. Po zajęciu miejsc przez przedstawicieli kierownictwa Szkoły, wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpił kulminacyjny moment, którym było wręczenie świadectw ukończenia kształcenia w zawodzie strażak.

Absolwentami 3. w tym roku edycji szkolenia zostały 3 panie oraz 38 mężczyzn, w tym 8 osób spoza struktur PSP. Najwyższą średnią ocen pochwalić się może:

str. Michał BAŁYS.

Będące wyrazem uznania listy gratulacyjne Komendanta Szkoły otrzymali:

str. Dominik CZAJA

str. Anna GALA

str. Marcin TARKOWSKI

str. Krzysztof LUBACZEWSKI

str. Dawid WÓJCIK,

natomiast wyróżnienia za reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych odebrali:

str. Arkadiusz DUDA

str. Krzysztof LUBACZEWSKI

str. Dawid DZIADOSZ

str. Mateusz PILIS.

Na zakończenie spotkania głos zabrał słuchacz str. Dominik Czaja.

Gratulując wszystkim słuchaczkom i słuchaczom pozytywnego zakończenia pierwszego poziomu pożarniczej edukacji, uzyskania nowego zawodu, życząc wszelkiej pomyślności, także w życiu prywatnym, przyłączamy się do podziękowań Zastępcy Komendanta st.bryg. Marcina Szewerniaka za służbę i pracę na rzecz Szkoły i społeczność mieszkańców obszaru chronionego przez naszą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Już dzisiaj zachęcamy do podnoszenia swoich kwalifikacji, między innymi poprzez kontynuację kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, by po zdobyciu tytułu technik pożarnictwa otrzymać awans na stopień młodszego aspiranta PSP, co jest przepustką do kontynuowania nauki oraz pozwala na zajmowanie stanowisk związanych z zarządzaniem działaniami ratowniczymi.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że w 17 grudnia 2023 roku, w Bazylice św. Floriana w Krakowie przy ul. ul. Warszawskiej 1b, odprawiona zostanie msza święta w intencji strażaków. Początek liturgii o godz. 11:00.

 

 

opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk 

24 listopada 2023 roku pod auspicjami i wsparciem finansowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, został przeprowadzony Jubileuszowy V Ogólnopolski Memoriał im. Generała brygadiera Feliksa Deli Halowej Piłki Nożnej Oldboyów PSP.

Organizatorami V Memoriału, jak co roku, była Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie oraz Zarząd Szkolnego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W rozgrywkach wystartowały reprezentacje Komend Wojewódzkich PSP :
Województwa: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodnio – pomorskiego, a także Komendy Miejskiej PSP w Krakowie i Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach. Dziewiątym zespołem zgłoszonym do zawodów była drużyna złożona z Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP województwa małopolskiego. Drużyna w swoim debiucie okazała się „czarnym koniem” imprezy, zdobywając III miejsce, co dobrze świadczy o formie fizycznej i sprawności ruchowej kadry kierowniczej z naszego województwa.

Na początku Memoriału nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego, po czym zaproszonych Gości oraz zawodników powitał Prezes Szkolnego Zarządu Koła ZEiR Adam Banachowicz – Kierownik Memoriału.


Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Marek Chwała oraz Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik.

Rozgrywki prowadzone były systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach: Grupa A – 5 drużyn i Grupa B – 4 drużyny, z których 2 najlepsze rozgrywały mecze o miejsca I – IV.

Wyniki meczów półfinałowych:
Komendanci woj. małopolskiego – KW PSP Katowice 0 : 4
KW PSP Warszawa – KW PSP Szczecin 0 : 0 (Rzuty karne 1 : 2)
Mecz o 3 miejsce: Komendanci woj. Małopolskiego – KW PSP Warszawa 1 : 0
Mecz finałowy: KW PSP Katowice – KW PSP Szczecin 4 : 0

Klasyfikacja końcowa IV Memoriału:
I miejsce – Komenda Wojewódzka PSP Katowice (medale złote)
II miejsce – Komenda Wojewódzka PSP Szczecin (medale srebrne)
III miejsce – Komendanci woj. małopolskiego (medale brązowe)
IV miejsce – Komenda Wojewódzka PSP Warszawa (medale pamiątkowe)

Wszystkie drużyny startujące w Memoriale otrzymały puchary, medale oraz dyplomy.
Zwycięska drużyna oprócz pucharu za I miejsce otrzymała ufundowany przez Firmę MG Sport Select nowy Puchar Przechodni śp. generała brygadiera Feliksa Deli. Poprzedni puchar (ufundowany przez Pana Generała za życia w 2013 roku – rok rozpoczęcia organizowania Turniejów Oldboyów) został wręczony rok temu drużynie województwa śląskiego, po trzykrotnym zwycięstwie tej drużyny w organizowanych wcześniej zawodach.

Wyróżnienia indywidualne:
„Król strzelców” - Zygarski Artur (KW PSP Katowice – 5 bramek)
Najlepszy zawodnik – Tomasz Pustelnik (KW PSP Szczecin)
Najlepszy bramkarz – Łukasz Krzywda (Komendanci woj. małopolskiego)

Sędzią głównym zawodów był Pan Maciej Koster, który wzorowo prowadził spotkania.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach otrzymali od Organizatorów medale, dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Szkole Aspirantów PSP w Krakowie pragnie serdecznie podziękować za wsparcie organizacyjne Jubileuszowego V Memoriału Komendzie Głównej PSP w Warszawie, Panu Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Markowi Chwale, Panu st. bryg. Marcinowi Szewerniakowi – Z-cy Komendanta Szkoły oraz obsłudze technicznej i medycznej imprezy złożonej z kadetów i słuchaczy SA PSP Kraków.

Słowa uznania i serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe imprezy, bez którego niemożliwe byłoby zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów rangi ogólnopolskiej, kierujemy do naszych partnerów – darczyńców:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Pana Jerzego M. Fedorowicza – Radnego Sejmiku Małopolskiego
Pana Leszka Chmiela – Prezesa Firmy „MOTO – TRUCK” Samochody Specjalne Kielce
Pana Pawła Knapika – Prezesa Oddziału Małopolskiego SITP
Pana Jarosława Kurka – V – ce Prezesa Zarządu Małopolskiego ZEiRP RP w Krakowie
Pana Adriana Łaneckiego - Firma „Thermal – Eco” – Kraków
Pana Damiana Kokosińskiego – Firma „Chemirol” - Piekary
Pana Piotra Pawlika – Firma „Petron” - Kraków
Pana Michała Wiącka – Firma MG Sport Select – Kraków
Panów Krzysztofa Cybulskiego i Krzysztofa Kociołka– byłych Komendantów Szkoły
Pana Zbigniewa Żurowskiego – Wrocław,
a także Absolwentów i emerytów Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Z wyrazami szacunku i sportowymi pozdrowieniami
W imieniu Organizatorów i uczestników
Adam Banachowicz – Prezes Szkolnego Koła ZEiRP RP

Opracowenie: Adam Banachowicz

Zdjęcia: Adam Banachowicz, Archiwum Szkolnego Koła ZEiRP RP

 

W sobotę 2 grudnia 2023 roku w naszej hali sportowej rozegrana została IV edycja Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Halowej Piłce Nożnej 5 osobowej, w którym drużyna Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zdobyła I miejsce.

Organizowany od czterech lat przez Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej turniej, prócz elementu sportowej rywalizacji, ma na celu popularyzację piłki nożnej 5 osobowej wśród mieszkańców Województwa, a co za tym idzie, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Wszystkim zawodnikom i opiekunowi drużyny, którym był mł.asp. Michał Szewczyk, serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy kolejnych, nie tylko sportowych, sukcesów!

 

 

Opracowanie: bryg Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

2 grudnia 2023 roku w Nowym Targu odbyła się przysięga 100 ( 24 kobiet i 76 mężczyzn) żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się na rynku nowotarskim o godzinie 11:00. Przysięga była składana w obecności II Wicewojewody małopolskiego Mateusza Małodzinskiego, posła, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzeja Gut-Mostowego oraz senatora Jana Hamerskiego, a Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentował bryg. Jarosław Kowalski.


Uroczystości towarzyszył piknik służb mundurowych, gdzie poszczególne formacje (wojsko, policja, straż pożarna- KM PSP Nowy Targ oraz nasza Szkoła) prezentowały swój sprzęt i umiejętności. Uczestnicy pikniku mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zadań stawianych poszczególnym służbom oraz możliwością wstąpienia w ich szeregi. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie oddelegowała do prezentacji zastęp w składzie :


st. kpt. Tomasz Matys
st. str. Krzysztof Kluza
kdt Dominika Ostrowska
kdt Mateusz Smyrgała
kdt Maciej Świder
kdt Kamil Urbanek

 

 

Opracowanie: st.kpt. Tomasz Matys
Zdjęcia: kdt Dominika Ostrowska, archiwum SA PSP w Krakowie

W dniach 28 listopada – 01 grudnia 2023 roku na terenie zamiejscowego Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu zrealizowano 4. edycję szkolenia z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych, którego celem jest przygotowanie przewodników psów ratowniczych do udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach budowlanych oraz w poszukiwaniach osób zaginionych w terenie.

W szkoleniu, które jest niezbędnym etapem pomiędzy egzaminem klasy 0, a egzaminem klasy I dla zespołów ratowniczych z psami, udział wzięło 18 przewodników psów.

Instruktorami podczas szkolenia byli: bryg. Jarosław Kowalski- SA PSP w Krakowie, kpt. Bartosz Tunia – KM PSP Poznań, (on-line) st.asp. Michał Szalc–KM PSP Gdańsk, mł. asp. Magdalena Nowicka - Błażejczyk – KM PSP Poznań, st. bryg. w st. spoczynku Maciej Halota, asp. sztab. w st. spocz. Krzysztof Gruca oraz Magdalena Szewczyk-Dzido.

Dziękujemy KM PSP w Poznaniu oraz KM PSP w Gdańsku za oddelegowanie funkcjonariuszy-instruktorów psów ratowniczych do pracy w zespole instruktorskim.

Dziękujemy również KM w Nowym Sączu za oddelegowanie funkcjonariuszy JRG 2 w Nowym Sączu do pomocy w realizacji zajęć praktycznych z tematyki poszukiwań terenowych.

Nowością podczas tej edycji szkolenia były wieczorne dodatkowe zajęciach z przygotowania motorycznego psa ratowniczego prowadzone przez instruktor Magdalenę Szewczyk-Dzido. Dobre przygotowanie motoryczne psa stanowi filar profilaktyki występowania kontuzji psa, co wymiernie przekłada się na jakość i długość pracy psa ratowniczego.

Instruktorom oraz uczestnikom dziękujemy za duże zaangażowanie podczas zajęć i zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach.

 

 

Opracowanie: asp. Joanna Pulit

Zdjęcia: asp. Joanna Pulit, Magdalena Szewczyk-Dzido

 

 

 

W ostatni dzień listopada w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością nadbryg. dr inż. Adam Konieczny Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zgromadzoną licznie szkolną kadrę, kadetki i kadetów oraz zaproszonych gości przywitał st. bryg. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W swoim przemówieniu przypomniał, iż w 2023 roku obchodzimy 105 rocznicę odzyskania niepodległości, o tym jak wyniku zaborów nasz kraj zniknął z mapy Europy, zaś heroiczna walka o niepodległość, okupiona najwyższym poświęceniem, trwała ponad 100 lat. W kolejnych słowach Komendant Szkoły podkreślił, iż Święto Niepodległości to odpowiedni czas na wspomnienie, pamięć i szacunek dla tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj ze zniszczeń wojny, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego i modernizacji odradzającego się państwa, wreszcie dzięki którym możemy zawdzięczać wolność i żyć w Polsce niepodległej. Na zakończenie przemówienia st. bryg. Marek Chwała podziękował za postawę pełną solidarności i patriotyzmu.

Kulminacyjnym punktem zbiórki było jak zawsze wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Szkoły, jak również kadetom, a także odznaczeń i wyróżnień (lista awansowanych i wyróżnionych znajduje się pod tekstem). Kolejno głos zabrał nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, który także przypomniał zgromadzonym, jak ważne jest Narodowe Święto Niepodległości. Podkreślił, iż należy pamiętać o bohaterach, którzy oddali własne życie, najwyższą wartość, za wolną Polskę, zaś wolność nie jest wartością daną raz na zawsze, dlatego należy o nią dbać ponad wszelkimi podziałami. Zastępca Komendanta Głównego PSP podkreślił, iż jest to także niezwykle ważne święto dla służb takich jak Państwa Straż Pożarna, która odpowiada m.in. za obszar bezpieczeństwa wewnętrznego. Nadbryg. Adam Konieczny gratulując awansów i wyróżnień, podkreślił, iż krakowska Szkoła wnosi cenny wkład i ma znaczący udział w sferze bezpieczeństwa, zaś kadra podąża za nowymi wyzwaniami i pojawiającymi się zagrożeniami, elastycznie dostosowując proces edukacji z myślą o kształceniu kadr dowódczych interwencyjnych i taktycznych. Zwracając się do kadetek i kadetów z gratulacjami i życzeniami sukcesów, Zastępca Komendanta Głównego PSP podkreślił, iż to wkrótce młodzi adepci pożarniczego rzemiosła przejmą stery dowódcze wspierając procesy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Dziękując nadbryg. Adamowi Koniecznemu Zastępcy KG PSP za słowa uznania dla roli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, dołączmy się do gratulacji z okazji awansów i wyróżnień, ciesząc się, z faktu, iż dumnie możemy obchodzić to niezwykle podniosłe i ważne wydarzenie – Narodowe Święto Niepodległości.

opracowanie: Jolanta Palczewska

zdjęcia: str. kdt Tomasz Szychta

 

Wyciągi z decyzji i rozkazów personalnych

Awanse na wyższe stopnie służbowe:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopnie:

starszego brygadiera

bryg. Marek Chwała

bryg. Cieśla Robert

bryg. Szewerniak Marcin

brygadiera

mł. bryg. Jachimek Tomasz

młodszego brygadiera

st. kpt. Serwatka Paweł

st. kpt. Włodarczyk Janusz

st. kpt. Odrzywołek Krzysztof

kapitana

mł. kpt. Jakubowski Tomasz

młodszego kapitana

st. asp. Zelek Paweł

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

starszego aspiranta

asp. Dudek Sławomir

Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadał stopień:

ogniomistrza

mł. ogn. Gwiazdonik Łukasz

młodszego ogniomistrza

st. sekc. Zielińska Adrianna

starszego sekcyjnego

sekc. Makoś Andrzej

starszego strażaka

str. Kluza Krzysztof

str. Ruszaj Marcin

 

Awanse kadetów:

Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadał stopień

młodszego ogniomistrza

st. sekc. kdt Bąk Bartłomiej

st. sekc. kdt Jasiński Grzegorz

st. sekc. kdt Kłak Jakub

st. sekc. kdt Pałka Kacper

st. sekc. kdt Plęs Szymon

st. sekc. kdt Bućko Magdalena

st. sekc. kdt Ostrowska Dominika

st. sekc. kdt Zapart Bartosz

starszego sekcyjnego

sekc. kdt Dąbkowski Rafał

sekc. kdt Fil Kamil

sekc. kdt Grudzień Filip

sekc. kdt Maciejczyk Michał

sekc. kdt Smaczyński Maciej

sekc. kdt Smyrgała Mateusz

sekc. kdt Wardzała Dominik

sekc. kdt Rodecki Tomasz

sekcyjnego

st. str. kdt Dobija Paweł

st. str. kdt Kowalczyk Adrian

st. str. Wyszogrodzki Dawid

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

st. bryg. CIEŚLA Robert

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

st. kpt. BRODA Wojciech
bryg. JACHIMEK Tomasz

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
PAC Justyna

Dyplomem Komendanta Głównego wyróżnieni zostali:
mł. bryg. Gąstoł Łukasz
mł. kpt. Serwatka Zbigniew

Podczas zbiórki miało również miejsce wręczenie odznaczeń przyznanych przez Kapitułę Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wręczenia krzyży dokonał przedstawiciel Kapituły Pan Tomasz Sabuda.
wyróżnienia otrzymali:


Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: st. bryg. Marek Chwała, Pan Jarosław Malik.
Krzyż Złoty z Gwiazdą: mł. bryg. Antoni Krejpcio, st. kpt. Łukasz Kalandyk, sierż. sztab. Paulina Dzikowska, asp. sztab. Marusz Wilczek
Złoty Krzyż: st. bryg. Marcin Szewerniak, st. bryg. Robert Cieśla

W listopadzie 2023 roku, kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, wychodząc naprzeciw potrzebom krakowskich placówek oświatowych, kilkukrotnie uczestniczyli w przygotowaniach dzieci i młodzieży do udziału w „Konkursie Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej 2023". Głównym celem spotkań z uczniami IV klas szkół podstawowych było uświadomienie młodym ludziom, że ochrona przeciwpożarowa nie jest tylko domeną osób dorosłych, a każdy z nich może w realny sposób wywierać wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych – chociażby poprzez postulowanie zakupu i montażu czujki tlenku węgla.
Prowadzone przez kadetów zajęcia stanowiły unikalną przestrzeń do nauki i zabawy, a ich forma pozwoliła nie tylko na przekazanie wiedzy, ale również rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
Prowadzone przez biorących czynny udział w działaniach ratowniczych i cieszących się szacunkiem i uznaniem, nie tylko lokalnego społeczeństwa, kadetów zajęcia opierały się przede wszystkim na aktywizowaniu uczniów, co sprawiło, że nauka nie była obowiązkiem, ale fascynującą przygodą.

 


Opracowanie: mł.kpt. Zbigniew Serwatka / bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie