Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Przyjaciele, słuchaczy Turnusu XXXI Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 

kik1

kik2

 

 

Po spowodowanej pandemią koronawirusa rocznej przerwie w cyklicznej realizacji obozu szkoleniowo-sprawnościowego dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kończący IV semestr nauki przyszli ratownicy medyczni powrócili w nasze mury. Od 6 do 17 września 2021 roku 27 osób uczestniczyło w szeregu przedsięwzięć edukacyjnych zorganizowanych na podstawie specjalnie opracowanego przez Szkołę programu. W celu osiągnięcia przyjętych w sylabusie efektów, w ciągu 100 godzin dydaktycznych, przeprowadzono zajęcia z następujących obszarów:

- bezpieczeństwa i higiena pracy,

- wychowania fizycznego,

- ratownictwa technicznego,

- ratownictwa chemicznego i ekologicznego,

- ratownictwa wysokościowego,

- ratownictwa wodnego,

- taktyki działań ratowniczych,

- taktyki zwalczania pożarów,

- ratownictwa medycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

- psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych

- organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Poszczególne bloki realizowane były przez pracowników Wydziału Kształcenia Zawodowego oraz funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Krakowie, a odbywały się zarówno na ternie Szkoły, znajdującego się w miejscowości Kościelec naszego poligonu, jak i zbiorniku w Brzegach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, uszanowanie zasad dotyczących przebywania w obiektach Szkoły i na prowadzonych przez nas zajęciach oraz troskę o zachowanie reżimu sanitarnego. Władzom Uczelni dziękujemy za zaufanie jakim od wielu lat obdarzacie nas Państwo powierzając realizację tak ważnego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że owocna współpraca będzie kontynuowana także w przyszłości, a pobyt studentów w naszej Szkole przyczyni się do poszerzenia ich wiedzy i umiejętności, co z kolei przełoży się na podniesienie jakości współpracy pomiędzy przedstawicielami dwóch największych systemów ratowniczych w Polsce jakimi są: Państwowe Ratownictwo Medyczne i krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie (z prywatnych zbiorów: st.kpt. Piotra Kosiby oraz uczestników obozu)

 

 

W dniach 7 i 8 września 2021 roku kadeci turnusu XXX w ramach przedmiotu Profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej wzięli udział w zajęciach wyjazdowych przeprowadzonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Tematem przeprowadzonych zajęć były „Zagrożenia pożarowe obszarów leśnych”.

W pierwszym etapie odwiedzano lotnisko Aeroklubu Rybnickiego w dzielnicy Gotartowice, na którym stacjonuje samolot gaśniczy PZL M18 B Dromader. Pilot Bogdan Drenda przybliżył budowę oraz możliwości taktyczno – techniczne samolotu a Pan Krzysztof Boruń – główny specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności z RDLP w Katowicach objaśnił zasady i warunki dysponowania samolotu do celów gaśniczych.

Druga część zajęć zrealizowana została w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, gdzie między 26 a 30 sierpnia 1992 roku miał miejsce największy pożar obszarów leśnych w Polsce oraz Europie Środkowej po II Wojnie Światowej. Kadeci na miejscu zapoznali się z przyczynami i skutkami tego katastrofalnego pożaru, odwiedzili leśną kaplicę św. Marii Magdaleny, którą strażacy obronili przed szalejącym żywiołem.

Równolegle kadeci zapoznawali się z działaniami profilaktycznymi związanymi z ochroną lasu przed pożarem: budową pasów przeciwpożarowych, zbiornikami na wodę do celów przeciwpożarowych, drogami pożarowymi oraz mieli możliwość wejścia na 35 metrową wieżę obserwacyjną stanowiącą część systemu ochrony przeciwpożarowej lasu.

W końcowej części zajęć został zapalony znicz na pomniku strażaków poległych podczas gaszenia pożaru lasu a pamięć o nich uczczono minutą ciszy.

 

 

Opracowanie i zdjęcia:

kdt. Jacek Bartosiewicz

kdt. Jakub Filipek

 

 

 

 

 

 

Pierwsza część przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla słuchaczy XXXI turnusu kształcenia dziennego, którzy 1 września 2021 rozpoczęli naukę w SA PSP w Krakowie, zorganizowana została w formie zgrupowania unitarnego na terenie naszego poligonu.

Zakwaterowanie w surowych warunkach, napięty porządek dnia, intensywne zajęcia praktyczne, częściowa izolacja od rodziny oraz zdobyczy techniki mają na celu wdrożenie uczniów w szkolny rytm życia, poznanie zasad i regulaminów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej oraz przebiegu służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, ceremoniału pożarniczego i musztry.

Zmiana trybu życia – począwszy od wczesnych pobudek, przez zaprawy poranne, apele, zbiórki, alarmy, regularne żywienie w wyznaczonych porach, konieczność samodzielnego dbania o właściwych wygląd otrzymanych elementów umundurowania, udział w zajęciach lekcyjnych, doskonalących i pracach gospodarczych, a także niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania poligonu pełnienie wart i służb – na wyznaczonej w rozkładzie dnia ciszy nocnej kończąc, wymagają większego niż dotychczas wysiłku fizycznego i dyscypliny ale pomimo swej pozornej uciążliwości przynoszą także szereg korzyści. Za najważniejsze uznać należy kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz odpowiedzialności za członków grupy.

Zgrupowanie poligonowe, którego istotną częścią jest także przygotowanie słuchaczy do zaplanowanego na koniec października uroczystego ślubowania, zakończy się 1 października br., a całość przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pozwalającego na udział w działaniach ratowniczych, wraz z zaliczeniami i egzaminami semestralnymi zaplanowanymi na drugi tydzień przyszłego roku.

Słuchaczkom i słuchaczom I kompanii życzymy wytrwałości i dobrych warunków pogodowych, a rodzinom i bliskim cierpliwości w oczekiwaniu na pierwsze spotkanie, ślubowanie i upragnioną przez wszystkich przepustkę.

Opracowanie:

 

 

mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

mł.bryg. Krzysztof Kłuś

 


4 września 2021 roku reprezentacja Szkoły Aspirantów w składzie: Justyna Dytko, Małgorzata Kołodziej, Mateusz Sotor, Mateusz Pęczek, mł.asp. Krzysztof Nosal, wystartowała w Mistrzostwach Toughest Firefighter Challenge Płock.


Mistrzostwa TFC to strażacka rywalizacja oparta na wykonaniu następujących zadań: wnoszenie pakietu węży, wciąganie pakietu węży, Kaiser (korzystając z młota o wadze max 5 kg, zawodnik musi przesunąć 72 kg sztabę na długości 1,5 m uderzając w nią), slalom, manekin (zadanie polega na przeciągnięciu tyłem ważącego 80 kg manekina na odległość 30 m).
 
Zawodnicy podczas startów doświadczają ekstremalnego wysiłku i wiedzą, że bez odpowiedniego przygotowania fizycznego i mentalnego współzawodnictwo jest niemożliwe. Zadania wykonywane są w pełnym umundurowaniu bojowym z aparatami ochrony układu oddechowego na plecach, a całość zadania wykonywana jest na czas.

Zawodnicy Szkoły Aspirantów w Krakowie wystartowali w konkurencjach indywidualnych oraz w tandemach, łącząc siły z innymi zawodnikami z Polski. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników z kraju i z zagranicy.

Zajęte miejsca w kategorii open:
20 Mateusz Pęczek z czasem 120,19,
44 Krzysztof Nosal 147,47,
49 Mateusz Sotor 152,84,
85 Justyna Dytko 249,08
Małgorzata Kołodziej, z powodu problemów technicznych nie ukończyła startu.

Zajęte miejsca w kategorii Kobiety:
3 Justyna Dytko 249,08

Zajęte miejsca w kategorii Drużyna:
6 Kraków Team Men 396,68 (Nosal - Sotor - Pęczek)
13 Kraków Team Women 679,71 (Dytko – Kołodziej - Dudek)

Zajęte miejsca w kategorii Tandem:
15 Watra 114,72 (Nosal – Witkowski)
26 Kraków Men 127,94 (Pęczek – Sotor)
31 SA PSP Kraków 2 137,3 (Dytko – Nosal)

Na tydzień przed zawodami w Płocku, start w tej samej konkurencji strażacy podejmowali w Kołobrzegu. Tam jednak  odbyły się na piasku, a grząskie podłoże i brak taryfy ulgowej sprawiają, że nazywane są one najtrudniejszymi zawodami tego typu w Europie. Między 26 oraz 27 sierpnia 2021 roku z torem przeszkód, warunkami atmosferycznymi, własnymi słabościami i ograniczeniami zmagał się  reprezentujący Szkołę mł.asp. Krzysztof Nosal.

Zajęte miejsca w kategorii open:
34 Krzysztof Nosal 214,34.

 

 


 

Dla uczczenia 60 -tej Rocznicy powstania Krakowskiej Szkoły Pożarniczej oraz 46 -tej Rocznicy ukończenia Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie przez Absolwentów I Rocznika 1973 – 1975, w dniach 25 – 26 sierpnia 2021 roku miało miejsce w Szkole spotkanie koleżeńskie, które zaszczycił swą obecnością Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Marek Chwała.


Na Zjazd zostali zaproszeni byli wychowawcy i wykładowcy Szkoły Chorążych Pożarnictwa: Jan Kielin, Andrzej Pozierak, Andrzej Jaskuła, Adam Banachowicz i Kazimierz Karczewski.


Spotkanie przygotował zespół organizacyjny w składzie: Zygmunt Czarnota, Adam Jamka, Bogdan Majda i Marian Rynek.
Nadzór merytoryczny nad organizacją Zjazdu sprawował Adam Banachowicz – Prezes Szkolnego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.


Spotkanie w dniu 25 sierpnia zainaugurowała Msza Święta w intencji zmarłych Absolwentów I Rocznika oraz byłych pracowników Szkoły Chorążych Pożarnictwa, którą koncelebrował Krajowy Kapelan Strażaków RP  st. bryg. dr Jan Krynicki oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Hucie mgr Stanisław Puzyniak.


W dniu 26 sierpnia na auli kinowej Szkoły odbyło się spotkanie uczestników Zjazdu z Komendantem Szkoły mł. bryg. mgr inż. Markiem Chwałą, który przedstawił obecną działalność dydaktyczno - wychowawczą i operacyjną placówki oraz zapoznał zebranych z zamierzeniami na dalsze lata. Na koniec spotkania Komendant Szkoły złożył Absolwentom życzenia i wręczył symbolizujące Szkołę upominki.


W dalszej części pobytu nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń szkolnych, zapoznanie ze sprzętem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz wyposażeniem hali sportowej. Oprowadzającym po obiekcie i udzielającym wszelkich informacji był st. kpt. Piotr Nowak.

W następnej części spotkania nastąpił wyjazd grupy na poligon szkoleniowy do Kościelca, gdzie uczestnicy zostali zapoznani ze sprzętem oraz specyfiką ćwiczeń praktycznych na tym obiekcie. A na koniec grupa została poczęstowana kiełbasą z rożna.


W spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni Absolwenci :
Adamczyk Andrzej, Adamski Witold, Bartoń Paweł, Berkasiuk Stanisław, Bobyla Henryk, Cieślak Waldemar, Czarnota Zygmunt, Fatyga Zbigniew, Głowacz Zbigniew,   Grądzki Daniel, Gręda Wiesław, Jamka Adam,Klimiuk Grzegorz, Kowalczyk Witold,  Kozorys Janusz, Litewka Jan, Majda Bogdan, Maleszyk Karol, Pieńko  Piotr,  Piotrowski  Marian, Przysucha Andrzej, Rynek Marian, Sawa Jan, Serafin Zbigniew,  Sokołowski Jan, Trzebski Jerzy, Wójcik Andrzej, Todorski Stefan.

 

 

Tekst: Adam Banachowicz    
Zdjęcia: Robert Kruk

1 września 2021 roku obfitował w wiele ważnych dla szkolnej społeczności wydarzeń.

Od samego rana, u bramy prowadzącej do placu wewnętrznego Szkoły, gromadziły się osoby, które po spełnieniu wymogów rekrutacji i naboru, zostały wpisane na listę słuchaczy rozpoczynających wraz z nowym rokiem szkolnym służbę kandydacką w Państwowej Straży Pożarnej. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne oraz realizując przyjęte zalecenia i procedury dotyczące reżimu sanitarnego, zanim mogły wziąć udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pobrać z magazynu mundurowego należne wyposażenie, wykazać musiały się dokumentami potwierdzającymi zaszczepienie przeciwko koronawirusowi lub poddać się testom na jego obecność.

Na inaugurującej rok szkolny 2021 / 2022 uroczystej zbiórce stawili się zarówno przedstawiciele kierownictwa i kadry dydaktycznej, awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnieni kadeci II kompanii, rozpoczynający naukę w SA PSP w Krakowie słuchacze XXXI turnusu kształcenia dziennego, jak i przyjmowany w szeregi funkcjonariuszy PSP dotychczasowy pracownik cywilny.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru, odegrania hymnu państwowego oraz odczytania przez st.kpt. Piotra Nowaka skierowanego do nauczycieli i uczniów listu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Następnie głos zabrał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała. Dziękując kadrze za dotychczasową pracę, która w ubiegłym roku szkolnym w związku z trwającą pandemią wymagała szczególnego zaangażowania, poświęcenia i kreatywności, poprosił o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania. Zwrócił się także do kadetów i 90 nowych słuchaczy, wśród których są dwie panie. Gratulując osiągniętych w II semestrze wyników, gratulując dostania się do grona naszych uczniów, zachęcał i motywował do wykorzystania niebywałej szansy, jaką jest dwuletni pobyt w murach Szkoły, na zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności oraz rozwój osobistych zainteresowań i pasji.

Pamiętając o 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wszystkich zgromadzonych poprosił o uczczenie jej ofiar minutą ciszy.

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego stał się także sposobnością do wręczenia awansów i wyróżnień. Jako pierwszy awans na stopnień sekc. odebrał nauczyciel wychowania fizycznego sekc. Michał Szewczyk. Po nim stosowne dokumenty odebrali niżej wymienieni kadeci:

st.sekc. kdt Jacek Bartosiewicz

st.sekc. kdt Jakub Filipek

st.sekc. kdt Arkadiusz Głuc

st.sekc. kdt Jakub Jaroszek

st.sekc. kdt Bartosz Juszczyk

st.sekc. kdt Konrad Kucała

st.sekc. kdt Bartosz Lasia

st.sekc. kdt Bartosz Opałka

st.sekc. kdt Tomasz Pietraszko

st.sekc. kdt Paweł Serwatka

st.sekc. kdt Mateusz Wiśniowski

sekc. kdt Karol Cisowski

sekc. kdt Justyna Dytko

sekc. kdt Karol Jasica

sekc. kdt Hubert Kabacik

sekc. kdt Fabian Litwin

sekc. kdt Maciej Łyszczarz

sekc. kdt Grzegorz Modliński

sekc. kdt Karolina Penar

sekc. kdt Szymon Skowronek

sekc. kdt Jakub Szreder

st.str. kdt Arkadiusz Bachul

st.str. kdt Kacper Bloch

st.str. kdt Dominik Błasiak

st.str. kdt Robert Brzezinka

st.str. kdt Arkadiusz Buczakowski

st.str. kdt Marcin Cielibała

st.str. kdt Paweł Folta

st.str. kdt Patryk Kaczor

st.str. kdt Artur Kapera

st.str. kdt Małgorzata Kołodziej

st.str. kdt Dawid Kupczak

st.str. kdt Dawid Kupiec

st.str. kdt Marcin Łyjak

st.str. kdt Dominik Mietelski

st.str. kdt Konrad Nowak

st.str. kdt Tomasz Ostafin

st.str. kdt Michał Pazgan

st.str. kdt Mateusz Reszka

st.str. kdt Maciej Sawczuk

st.str. kdt Mateusz Sotor

st.str. kdt Maciej Spisacki

st.str. kdt Jakub Sroka

st.str. kdt Dawid Stetko

st.str. kdt Maciej Szychta

st.str. kdt Piotr Zaciera

st.str. kdt Mateusz Zarzycki

Na postawie zapisów Statutu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 27 kadetom nadano odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”, w tym 4 złote i 23 srebrne.

Ostatnim akcentem uroczystej zbiórki, którą poprowadził zastępca naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych bryg. Tomasz Mucha, było złożenie ślubowania przez str. Grzegorza Dobrzyckiego. Zakładając strażacki mundur i wypowiadając słowa stosownej roty zobowiązał się on do: bycia ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia, przestrzegania prawa, dyscypliny służbowej, wykonywania poleceń przełożonych, strzeżenia tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego jej imienia oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym, także nowym słuchaczkom, słuchaczom oraz funkcjonariuszowi gratulujemy osiągniętego sukcesu i etapu na strażackiej drodze. Zachęcamy do dalszego rozwoju i nauki. Życzymy satysfakcji z podjętych decyzji i wielu okazji do dumy z zaszczytu, jakim niewątpliwie jest bycie funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk


Ostatni dzień tegorocznych wakacji był jednocześnie ostatnim dniem służby w Państwowej Straży Pożarnej bryg. Adama Szymańskiego, a także sposobnością do symbolicznego pożegnania się z „mundurem” przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne w najbliższy piątek bryg. Zbigniewa Wójcika. W związku z tym, że obaj funkcjonariusze poświęcili naszej Szkole, nam i wielu pokoleniom  uczniów kilkadziesiąt lat swojego życia, 31 sierpnia 2021 roku, w dowód uznania i wdzięczności, zorganizowana została uroczysta zbiórka.  
Pomimo tego, że połączenie pożegnania obu opuszczających nasze szeregi funkcjonariuszy stało się w dużej mierze dziełem przypadku, to warto zauważyć, że ich zawodowe drogi wielokrotnie się ze sobą splatały. Dla obu bowiem najistotniejszą częścią pożarniczej kariery stało się poznawanie tajników wyposażenia technicznego i sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z niezliczonymi grupami elewów, kadetów, słuchaczy i uczestników specjalistycznych szkoleń. Pomimo tego, że każdy z nich kroczył własną ścieżką kariery, dotarł do innego jej miejsca i odszedł z innego wydziału oraz stanowiska, to obaj swoją pracą, postawą i zaangażowaniem w życie formacji zasłużyli na wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Chociaż powszechnie uważa się, że nie ma ludzi niezastąpionych a życie nie znosi pustki, to tym razem znalezienie merytorycznych, profesjonalnych, zaangażowanych i gotowych do poświęceń następców, z pewnością nie będzie zadaniem łatwym, a charyzmatyczne postaci na wiele lat pozostaną w pamięci swoich współpracowników i uczniów.  
 
Poniżej (w kolejności alfabetycznej) przestawiamy krótką charakterystykę przebiegu służby obu funkcjonariuszy.  


Pan bryg. mgr inż. Adam Szymański ze Szkołą związany był od 1997 roku, gdy jako uczeń rozpoczął służbę kandydacką. Niecałe dwa lata później, bo 10 maja 1999 roku zasilił szeregi kadry dydaktycznej, zajmując kolejno następujące stanowiska: starszego ratownika, instruktora, starszego instruktora, specjalisty, starszego specjalisty, wykładowcy na  starszym wykładowcy kończąc.  
Będące dowodem uznania dla jego ciężkiej pracy nagrody i wyróżnienia będą ważnym elementem domowego archiwum oraz cenną pamiątką, wśród nich znajdują się:

 

 • Brązowa i Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
 • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”  
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
 • Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  

Przez strażacką społeczność zapamiętany zostanie jako osoba niezwykle zdyscyplinowana, punktualna, zdolna do poświęcenia swojego czasu i uwagi - zarówno słuchaczom, jak i współpracownikom.  Postać wymagająca od siebie i innych, a jednocześnie pełna ciepła, niezwykłego poczucia humoru i mistrz sytuacyjnych żartów. Człowiek mający ogromny dystans do siebie i za sobą, gdyż jako pasjonat aktywnego trybu życia wielokrotnie reprezentował Szkołę w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych. Wielu z nas zaimponował udziałem w cyklu długodystansowych imprez biegowych, zdobywając między innymi Koronę Maratonów Polskich, co wiązało się z pokonaniem 5 wybranych przez organizatorów maratonów, a każde z 42 195 metrów, w przeciągu zaledwie  dwóch lat. Na uznanie zasługują także liczne cykle i biegi górskie, dziesiątki godzin spędzonych na krakowskich pływalniach, boiskach i siłowniach.  Chociaż jego uwaga głównie skupiała się na zagadnieniach dotyczących ratownictwa wysokościowego, drabin, armatury wodnej i pianowej, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, to bez szczególnego przygotowania był w stanie poprowadzić zajmujące zajęcia z niemalże każdego obszaru swojego zespołu przedmiotowego.


Również zwalniany ze służy z dniem 3 września 2021 roku Pan bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik całe swoje zawodowe życie poświecił Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Przez 30 służby poznawał jej tajemnice zarówno jako uczeń, pracownik dydaktyczny, osoba współkierująca i kreująca funkcjonowanie Wydziału Kształcenia Zawodowego, jak i zajmująca samodzielne stanowisko do spraw obronnych, bezpieczeństwa i higieny pracy (służby). Przez ostatnie dwa lata tworzył i aktualizował plany zabezpieczenia Szkoły przed rozwojem ognisk koronawirusa.  
W dokumentach opisujących przebieg jego służby odnotowano, że zajmował następujące stanowiska: technik, instruktor, starszy instruktor, wykładowca, starszy wykładowca, kierownik zespołu przedmiotowego, zastępca naczelnika wydziału, główny specjalista. Jego oddanie służbie było wielokrotnie dostrzegane przez przełożonych, czego symbolicznym wyrazem stały się liczne odznaczenia i wyróżnienia, wśród których znalazły się:    

 

 • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”  
 • Brązowy Krzyż Zasługi  
 • Brązowa  i Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej  
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę  


Od momentu wstąpienia do służby był profesjonalnym, nieustannie poszerzającym swój ratowniczy i dydaktyczny warsztat nauczycielem jednego z trzech wiodących w pożarniczym kształceniu obszarów, którym niewątpliwie jest wyposażenie techniczne. Łączenie pożarniczego kształcenia i doskonalenia zawodowego z techniczną edukacją na cywilnych uczelniach przyniosło doskonały efekt w postaci niepodważalnych kompetencji, wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza zakres niezbędny do realizacji zajęć na poziomie technika pożarnictwa. Kilkadziesiąt pokoleń strażaków miało więc okazję zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie, wzbogaconą o ciekawostki i doniesienia z międzynarodowych targów, konferencji i sympozjów okraszoną zagadnieniami opisywanymi na łamach zagranicznej literatury przedmiotu. Doświadczenie i zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych znalazło swoje odbicie także w postaci licznych zaproszeń do udziału w naukowych przedsięwzięciach, takich jak: projekty naukowo-badawcze, konferencje, sympozja, seminaria i warsztaty tematyczne. Zaowocowały również udziałem w pracach komisji i zespołów odpowiedzialnych za tworzenie programów kształcenia, skryptów i pomocy dydaktycznych. Jego zawodowym konikiem stały się systemy i aparaty ochrony dróg oddechowych oraz układu oddechowego ratowników oraz sprzęt specjalistyczny. Prywatnie oddawał się wielu pasjom, wśród których jest między innymi zamiłowanie do motocykli.  
W uroczystości uczestniczyli wszyscy komendanci, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, a także liczne grono funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego nie mogli być z nami kadeci i słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Dowódcą uroczystości był Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych mł.bryg. Krzysztof Kłuś.  
W imieniu kadry Szkoły wyrazy podziękowań, uznania, refleksji i życzeń do zgromadzonych skierowali: mł.bryg. Marek Chwała, bryg. Rafał Czaja, mł.bryg. Łukasz Wolak oraz st.kpt. Tyberiusz Koniuch. Tradycyjnie swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami, refleksjami i planami na przyszłość podzieli się także bohaterowie dzisiejszego dnia: bryg. Adam Szymański i bryg. Zbigniew Wójcik.  


Obu funkcjonariuszom bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko co zrobili dla szkolnej i strażackiej społeczności, życzymy wszelkiej pomyślności na nowym odcinku bojowym pozasłużbowego życia.  

 Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk  
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

Informacja dla osób zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście 90 osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie i otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2021 r. do godz. 8:00.

Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą :

 

· dowód osobisty,

· oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,

· książeczkę wojskową,

· odzież sportową:

- koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,

- spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2 szt.,

· spodenki kąpielowe – 1 szt.,

· czepek kąpielowy – 1 szt.,

· klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,

· obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,

· przybory toaletowe,

· 2 sztuki ręczników toaletowych,

· ręcznik kąpielowy,

· przybory do pisania,

· zeszyty – 8 szt.,

· bieliznę osobistą (zaleca się zabranie wysokich skarpet w kolorze czarnym),

· czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,

· torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym (dopuszczalne są napisy na torbie w dowolnym kolorze)

· maseczki ochronne – minimum 2 szt.

· numer konta bankowego,

Dodatkowo, jeżeli ktoś posiada, proszę zabrać zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

· uwaga:

- osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły

- sugeruje się zabranie latarki czołowej, bielizny termoaktywnej oraz opatrunków na otarcia i odciski

- proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, tablet, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.

- przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy na długość około 5mm

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (47) 835-9800,  (47) 835-9883, (47) 835-9881

25-26 listopada 2021 r. odbędzie się MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ

– ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE, PANDEMICZNE I POŻAROWE. DOBRE PRAKTYKI”.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału. Poniżej szczegóły organizacyjne.

 

TERMIN

25-26 listopada 2021 r.

MIEJSCE

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22 E

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej /Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

ORGANIZATORZY

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

WSPÓŁORGANIZATORZY

Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt Kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie

PARTNERZY KONFERENCJI

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralne Muzeum Pożarnictwa

SESJE TEMATYCZNE W RAMACH KONFERENCJI

 1. Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki działań.
 2. Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, nowe metody ochrony.
 3. Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury. Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań.
 4. Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami.

W ramach sesji tematycznych prezentowane będą także materiały filmowe.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI:

Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, instytucji samorządowych realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kultury, przedstawicieli instytucji kultury, muzeów, bibliotek, Archiwów Państwowych oraz innych instytucji archiwalnych tworzących narodowy zasób archiwalny, Państwowej Straży Pożarnej z komórek rozpoznawania zagrożeń, operacyjnych i szkoleniowych, przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych PSP, środowisk naukowych i akademickich realizujących programy edukacyjne dotyczący ochrony dziedzictwa kultury, służb mundurowych oraz instytucji kultury, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym – prelegenci oraz organizatorzy konferencji uczestniczyć będą w trybie stacjonarnym w sesjach tematycznych, pozostali uczestnicy konferencji w trybie zdalnym.

Wystąpienia gości zagranicznych będą tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski.

Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Szczegóły dotyczące rejestracji uczestników na konferencję zostaną przekazane w drugim komunikacie, który ukaże się we wrześniu na stronach internetowych organizatorów, współorganizatorów i partnerów konferencji.

ADRES STRONY KONFERENCJI

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: www.odk.sapsp.pl.

Już tradycją jest, że w Krakowie wszystkie ważne uroczystości państwowe uświetniane są przez przedstawicieli służb mundurowych miasta Krakowa. Stało się tak również w dniu 15 sierpnia, kiedy to mieliśmy okazję wspólnie z innymi służbami uczestniczyć w uroczystości Święta Wojska Polskiego oraz 101.rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą.  

Niedzielne obchody rozpoczęły się tradycyjnie już od mszy świętej w Katedrze Wawelskiej. 

Następnie odbyło się złożenie kwiatów na pl. O. Adama Studzińskiego pod Krzyżem Katyńskim. 

Ostatnią częścią obchodów była uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki, która rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. W kolejnej części odczytano apel pamięci zakończony salwą honorową. Dalej okolicznościowe przemówienie wygłosił I wicewojewoda Józef Leśniak, który mówił, że dziś jesteśmy szczególnie dumni z naszej historii i z bycia Polakami. Nie byłoby tu nas, gdyby nie odwaga i determinacja walki o niepodległość naszych Przodków. Pamiętamy o wydarzeniach z 1920 roku i dbamy o to, by pamięć o Bohaterach nie zginęła. 

Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 

We mszy świętej oraz uroczystościach na placu Matejki Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentował Z-ca Komendanta Szkoły bryg. Rafał Czaja oraz Poczet sztandarowy SA PSP w Krakowie w skład, którego weszli kadeci Arkadiusz Głuc, Jakub Szreder i Bartosz Juszczyk. 

Zdjęcia: sierż. Paweł Kobiałka - ZP KWP Kraków,Ewa Blada – Biuro Wojewody

Zakończenie Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak nr 4/21

W auli Szkoły odbyła się zbiórka z okazji zakończenia Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie z wykorzystaniem bazy i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie z/s w Nisku.
Szkolenie realizowane w dniach 10 maja - 13 sierpnia 2021 r. pomyślnie ukończyło 32 słuchaczy, w tym 6 spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej.
Prymusem szkolenia został strażak Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka - Paweł Hałoń ze średnią ocen 4,73.
Za szczególny wkład pracy w przebieg szkolenia wyróżnieni zostali:
Szef Kursu str. Tomasz Kaduk - KP PSP Przeworsk
Pisarz Kursu str. Dominik Salach - KM PSP Rzeszów
Świadectwa ukończenia szkolenia oraz okolicznościowe listy gratulacyjne wręczyli bryg. Rafał Czaja - Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz st. bryg. Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a zbiórkę poprowadził asp. Tomasz Kaźmirek, pełniący służbę w Wydziale Pododdziałów Szkolnych SA PSP w Krakowie.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania pierwszych szlifów na strażackiej ścieżce zawodowej, życząc pomyślności i trafnych wyborów zarówno podczas służby, jak i życia prywatnego. Zachęcamy jednocześnie do dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, które powinny być nieodzowną częścią życia każdego strażaka w obliczu zmieniających się zagrożeń.

 

 

Trwające nieprzerwanie przez kilkadziesiąt godzin na terenie południowej Polski(okresowo bardzo intensywne) opady deszczuprzyczyniły się do powstania nie tylko licznych podtopień, uszkodzeń i zalań infrastruktury miejskiej, prywatnych posesji, ale także dróg, torów i wielu obiektów użyteczności publicznej pozostających we władaniu władz miejskich i samorządowych - niestety także służb i podmiotów ratowniczych. Sytuacja w znajdującej się kilka kilometrów od Krakowa Wieliczce stała się na tyle poważna, że z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności otrzymaliśmy dwie dyspozycje niezwłocznego wjazdu. Pierwsza wiązała się z potrzebą wzmocnienia, wsparcia i zabezpieczenia sieci łączności radiowej, stąd ze Szkoły wyruszył samochód dowodzenia i łączności, druga dotyczyła skierowania 20 ratowników (kadetów) wraz z dowódcą i kierowcą do działań związanych z usuwaniem skutków opisywanych powyżej zjawisk pogodowych, w tym podejmowanych na terenie obiektów Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce. 

Noc z 5 na 6 sierpnia 2021 roku była także czasem wytężonej pracy krakowskich strażakóww tym pełniących służbę wSzkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.Z nieukrywanym niepokojem spoglądaliśmy na zasnute chmurami niebo i prognozy pogody, na szczęście już pierwsze godziny po wschodzie słońca przyniosły oczekiwaną poprawę pogody, ale słoneczne światło odsłoniło skalę zniszczeń. Mamy nadzieję, że wysokie temperatury i brak opadów pozwolą mieszkańcom rozpocząć prace porządkowe, zabezpieczyć mienie, a nam zregenerować siły i przywrócić pełną gotowość operacyjną do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Sowizdraniuk