Zapewne nikogo nie dziwi, że zarówno prowadzący, jak i uczestnicy zajęć poligonowych lubią, gdy przebiegają one w korzystanych warunkach meteorologicznych i przy dobrej widoczności. Nie zmienia to jednak tego, że znaczna część realnych zdarzeń i interwencji ma miejsce w nocy, a nierzadko wiążą się one z niekorzystnym oddziaływaniem na otoczenie człowieka sił natury. To między innymi dlatego słuchacze XXX turnusu kształcenia dziennego, w drodze do uzyskania tytułu technik pożarnictwa wielokrotnie w czasie praktycznej nauki zawodu zmagali się z wiatrem, mrozem, śniegiem, deszczem, a niekiedy trudnym do zniesienia upałem.

Na zakończenie dwuletniego cyklu kształcenia wykładowcy i instruktorzy zespołu przedmiotowego: taktyka zwalczania pożarów zorganizowali, jak zawsze ciekawe, ale ze względu na porę wyjątkowe – zajęcia praktyczne dotyczące gaszenia pożaru lasu w porze nocnej. W tygodniu między 9 a 13 maja 2022 roku każdy z trzech plutonów zmagał się z rozbudowanymi i wymagającymi umiejętności scalenia wiedzy z różnego obszaru pożarnictwa założeniami. Udział kadry Wydziału Informatyki i Łączności oraz wykorzystanie samochodu SDł pozwoliło na zbudowanie sztabu i przećwiczenie zasad łączności w czasie dużych zdarzeń, a rozległy obszar Puszczy w Niepołomicach i zlokalizowane na jej obszarze zbiorniki, posłużyły do przypomnienia zasad budowy punktów czerpania i dostarczania wody na duże odległości. Podawanie prądów gaśniczych w różnych pozycjach, częsta zmiana sytuacji pożarowej i intensywność symulowanego pożaru sprawiły, że ćwiczenia te spotkały się z dużym uznaniem uczestniczących w nich kadetów, a pomimo konieczności długotrwałego doprowadzania użytego w nich sprzętu do ponownego użycia, pozytywnie i na długo wpiszą się w ich pamięć i pulę wspomnień.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Grzegorz Nowak

 

 

W piątek 6 maja 2022 roku odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka, którym przyświecał jubileusz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

W Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa w Warszawie, odprawiona została w intencji polskich strażaków Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz Biskup Romuald Kamiński. Strażakom biorącym udział w liturgii przewodniczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcami.

Następnie, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka z udziałem najwyższych władz państwowych. Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak złożył meldunek Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, po czym dokonali przeglądu pododdziałów.

Komendant Główny PSP przywitał przybyłych na uroczystość gości: Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Pierwszą Damę Agatę Kornhauser - Duda, Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika wraz z Ministrami resortu SWiA, Ambasadora Grecji w Polsce Michaiła-Efstratiosa C. Daratzikisa , Parlamentarzystów na czele z Posłem Zbigniewem Chmielowcem Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków, przedstawicieli Rządu - Ministrów, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu, Sekretarza Stanu Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmana, Szefa Kancelarii Senatu Adama Niemczewskiego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz Szefów służb mundurowych podległych MSWiA, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz wszystkich pozostałych uczestników uroczystości.

Tegoroczne obchody były wyjątkowe ze względu na jubileusz 30-lecia PSP. Ponadto, po raz pierwszy w historii pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadziły Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą poprzedziło odczytanie Apelu Pamięci. Zmiany posterunku honorowego dokonał mł. kpt. Kacper Cabała. Na posterunku honorowym stanęło 18 wyróżnionych funkcjonariuszy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich korpusów: oficerowie, aspiranci, podoficerowie i szeregowi. Strażacy w służbie stałej i w służbie kandydackiej.

Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ośmiu oficerom Państwowej Straży Pożarnej nominacje generalskie:

 • na stopień generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowany został nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP;
 • do stopnia  nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: st. brygadier Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jacek Kaczmarek– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wręczył nowym generałom pamiątkowe szable.

W dalszej części uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski, którą po raz pierwszy w historii PSP przeprowadzono "na 4 szable" przez czterech generałów Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu promocji 294 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonali: Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz Zastępcy Komendanta Głównego PSP : nadbryg. Krzysztof Hejduk, nadbryg. Adam Konieczny, nadbryg. Arkadiusz Przybyła. Jako pierwszy promowany został tegoroczny prymus Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. ogn. mgr inż. Błażej Chyliński. Po zakończeniu promocji, ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Wojska Polskiego, udzielił błogosławieństwa wszystkim nowo promowanym oficerom.  

Po ceremonii promocji głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, kierując do zebranych słowa:
"Strażacy cieszą się największym zaufaniem i szacunkiem społecznym. Dziękuję za służbę w kraju i poza granicami, gdzie tak pięknie nas reprezentowaliście niosąc pomoc."

Słowa podziękowania do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej skierował również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik:
"W imieniu swoim oraz ministra Mariusza Kamińskiego, chciałbym z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzyć Wam tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów. Niech święty Florian, patron strażaków, ma Was w swojej opiece."

Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak podczas przemówienia powiedział:
"Chcę z całą mocą podkreślić, że do każdego z tych zadań, mimo, że jak sami Państwo widzą wachlarz działań jest bardzo szeroki, każdy polski strażak jest świetnie przygotowany. Mam tu na myśli zarówno kwalifikacje zawodowe, wyposażenie sprzętowe, ale również hart ducha, poziom empatii, ciepło i uśmiech, którego często oczekują poszkodowani. Dziś osiągnęliśmy stan, w którym każda jednostka ratowniczo-gaśnicza, niezależnie od tego w jak odległym zakątku się znajduj, posiada doskonały sprzęt, a ratownicy najwyższe kwalifikacje i świetne doświadczenie ratownicze... Panie Prezydencie melduję, że polscy strażacy stają na wysokości zadania-są wszędzie tam, gdzie są potrzebni i niosą pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Wypełniają swoje powołanie! Dziękuję każdej Polce i Polakowi za wszelkie wsparcie, za słowa uznania, zaufanie, którym darzycie strażaków. To dla Nas bardzo cenne i ważne".

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podkreślił również istotę Ochotniczych Straży Pożarnych:
" ... mówiłem o ustawie o Państwowej Straży Pożarnej… chcę powiedzieć o innej ustawie, równie ważnej, jak ta, sprzed 30 lat - Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych! Uważam ją za ogromny sukces. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tej ustawie… Dziękuję ochotnikom za poparcie. Uważam jednak, że ta ustawa po prostu należała się tej formacji, która jest fenomenem na skalę światową. I mam świadomość, że bez naszych braci z Ochotniczych Straży Pożarnych nie bylibyśmy w stanie działać na tylu polach i być tak skuteczni. Dopiero połączenie tych dwóch potencjałów ratowniczych PSP i OSP, stanowi niezastąpiony fundament, na którym opiera się bezpieczeństwo całego społeczeństwa…" .

W roku jubiluszu 30-lecia PSP w swoim przemówieniu Komendant Główny PSP nawiązał również do działań strażaków na arenie międzynarodowej:
" … Szanowni Państwo działamy nie tylko na terenie naszej Ojczyzny. Jesteśmy również Waszymi ambasadorami w Europie i na całym świecie! W ciągu tych minionych 30 lat strażacy, z polskim orłem na piersi, brali udział w 35 działaniach międzynarodowych, z czego 15 przeprowadzono, odkąd zostałem komendantem głównym - w ciągu minionego dwu i pół-lecia. Były to zarówno akcje ratownicze jak również akcje humanitarne. Pierwsza w historii zagraniczna akcja ratownicza PSP to rok 1999, po potężnym trzęsieniu ziemi w Turcji. Kolejne lata to m.in. Iran, Haiti, Nepal, Szwecja, Albania (…) Czas pandemii to wyjazdy humanitarne – Bałkany, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, Rumunia, Niemcy. Następne duże akcje ratownicze to wybuch w Bejrucie, stolicy Libanu oraz płonące lasy w Turcji i Grecji, które bez wątpienia były akcjami historycznymi(…) To zasługa ogromu, ciężkiej pracy wielu osób, którym bardzo serdecznie dziękuję…".

Na tegorocznych Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie pośród wielu znamienitych osobistości znaleźli się również wyjątkowi w tym czasie goście tj. strażacy z Ukrainy na czele z Szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Siergiejem Krukiem, który w swoim przemówieniu skierował do zebranych słowa:
"Mam dzisiaj wielki zaszczyt i doskonałą okazję podziękować wolnemu narodowi polskiemu, kierownictwu Państwa polskiego, kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim funkcjonariuszom PSP i druhom ochotnikom za natychmiastowe i wymierne wsparcie od pierwszych dni wojny, za pomoc milionom Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce oraz tym, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Braterstwo straży pożarnej nie ma granic i właśnie dlatego jestem tutaj obecny, abym mógł złożyć życzenia moim polskim kolegom z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka i 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej."

Po przemówieniach delegacja na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza a ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej w oprawie muzycznej wykonanej przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod kierownictwem Mirosława Chilmanowicza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej niezmiernie ważnej dla naszej formacji uroczystości.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP

 

 

 

 

W cieniu medialnych doniesień dotyczących toczących się egzaminów maturalnych, zgodnie z przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramem, 11 maja 2022 roku w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa rozpoczęła się seria egzaminów zawodowych. W naszej Szkole oznacza to szczególnie intensywny, bo częściowo pokrywający się z okresem egzaminów semestralnych, czas weryfikacji poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności. Jako pierwsi z częścią pisemną zmagać się będą kadeci XXXI turnusu kształcenia dziennego. Przez kolejne 3 dni zasiadać będą przed monitorami komputerów i za pomocą specjalnie przygotowanej platformy teleinformatycznej rozwiązywać przygotowane dla nich zadania. Opierając się na podstawie programowej założyć należy, że będą dotyczyły one obszaru wykonywania działań ratowniczych. Część praktyczna z tego zakresu odbędzie się już w formie wykonania na stanowiskach poligonowych.

Natomiast między 23 a 28 maja br. z zadaniami teoretycznymi zmierzą się kadeci II kompanii oraz słuchacze dwóch turnusów kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dla których część praktyczna z kwalifikacji BPO.04 (zarządzanie działaniami ratowniczymi) odbędzie się w formie pisemnej 1 czerwca 2022 roku.

Wszystkim egzaminowanym życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, które zgodnie z kalendarzem przygotowanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ogłoszone zostaną 22 czerwca br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk  

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Pracownicy i słuchacze Szkoły wielokrotnie udowodnili już, że powołanie do ratowania ludzkiego zdrowia i życia ma dla nich wymiar zdecydowanie szerszy, niż ograniczanie się do udziału w działaniach ratowniczych. Nie oznacza to jednak, że do niesienia przez nich dobra, do dzielenia się, tym razem bardzo dosłownie, sobą możemy się przyzwyczaić, nie zauważać i nie doceniać tak ważnych czynów i gestów. Podążając za hasłem: „Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni nas w dobro” – 9 maja 2022 roku – 22 kadetów obu kompanii przybyło do mieszczącego się w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Terenowego Oddziału Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Po przeprowadzeniu procedur medycznej kwalifikacji i donacji rezerwy bezcennego i niezastąpionego wciąż w wielu krytycznych sytuacjach leku, zwiększyły się o kolejne 9 litrów!

W związku z tym, że do końca nauki w murach naszej Szkoły słuchaczy IV semestru pozostało już niewiele ponad 6 tygodni, w tym 2 spędzone na praktykach zawodowych w innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, mamy świadomość, że nie będą już więcej jako kadeci uczestniczyć w kolejnych edycjach akcji krwiodawstwa. Chcielibyśmy więc w sposób szczególny bardzo serdecznie podziękować im za ten niezwykły dar, za chęć i gotowość do poświęcenia, za zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka, za tak imponującą mobilizację, za wytrwałość, za przyczynienie się do uratowania wielu anonimowych osób, a także za tak godne reprezentowanie strażackiego środowiska.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne słuchaczy SA PSP w Krakowie

 

 

 

Śmiało można powiedzieć, że zapraszanie naszej Szkoły do udziału rywalizacji sportowej przez 6 Brygadę Powietrznodesantowa jest już tradycją, dowodem uznania i doskonałej koegzystencji podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrze i obronę narodową.

29 kwietnia 2022 roku w 6 6 Brygadzie Powietrznodesantowej odbyła się stacjonarna edycja zawodów THE MURPH CHALLENGE POLAND 2022, organizowanych
ku pamięci bohaterskiego żołnierza LT Michael P. Murphy, który zginął 28 czerwca 2005 roku podczas misji w Afganistanie oraz polskich żołnierzy, którzy ponieśli śmierć służąc Ojczyźnie poza jej granicami. Dodatkowe cele wydarzenia to umacnianie postawy patriotycznej i rozbudzanie szacunku do żołnierza polskiego w związku z Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa, popularyzacja służby wojskowej w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie oraz integracja środowiska służb mundurowych.

Zawody polegały na wykonaniu zadania w następującej formie: 1600 m biegu,
100 podciągnięć nachwytem na drążku, 200 pompek, 300 przysiadów, 1600 m biegu.

Reprezentanci Szkoły wystartowali w dwóch kategoriach:

- body armor - start w kamizelce (typu plate carrier) lub z plecakiem z obciążeniem 9 kg, pełne umundurowanie: kdt Mateusz Pęczek, mł.asp. Krzysztof Nosal

- light - start bez dodatkowego obciążenia, pełne umundurowanie: kdt Małgorzata Kołodziej, kdt Grzegorz Kostycz, kdt Bartosz Gąsiorek.

Limit na wykonanie całego zadania wynosił 60 minut.

Wszyscy reprezentanci Szkoły ukończyli zadanie. Czasy jakie osiągnęli pozwoliły na zajęcie: 3 miejsce Małgorzatę Kołodziej w kategorii kobiet,

3 miejsce Grzegorz Kostycz w kategorii light.

Warto nadmienić, iż w ubiegłym roku nasi reprezentanci: kdt Mateusz Pęczek oraz kdt Adrian Jandura zajęli odpowiedni 1 oraz 2 miejsce w kategorii light.

Czasy zawodników w THE MURPH CHALLENGE POLAND 2022:

kdt Mateusz Pęczek: 43:56

mł.asp. Krzysztof Nosal: 51:00

kdt Małgorzata Kołodziej: 55:13

kdt Grzegorz Kostycz: 41:00

kdt Bartosz Gąsiorek: 42:59

 

 

Opracowanie: mł.asp. Krzysztof Nosal

Zdjęcia: kdt Mariusz Bieniek, kdt Małgorzata Kołodziej, mł.asp. Krzysztof Nosal, kdt Tomasz Chochół.

 

 

 

 

 

W dniu 4 maja 2022 roku o godz. 12:00 w Bazylice Św. Floriana w Krakowie odbyła się Msza Święta w intencji Krakowian, wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów pożarnictwa województwa małopolskiego. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się procesja na Plac Matejki. W uroczystościach udział wzięli kadeci i funkcjonariusze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Poniżej relacja z Dnia Strażaka

 

 

https://youtu.be/dG2C_Snxg5o

IMG_2668Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. W ramach obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, na czele z Komendantem Szkoły bryg. Markiem Chwałą, wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w wawelskiej katedrze, którą odprawił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Tuż niej z wawelskiego wzgórza wyruszył pochód patriotyczny, który przeszedł ulicą Grodzką do Rynku Głównego, a stamtąd dalej, ul. Floriańską na plac Matejki, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

 

Dziś 2. maja o godzinie 8.00 w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się apel związany z uroczystym podniesieniem Flagi Państwowej na maszt.


Na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z udziałem Komendantów, kadry dydaktycznej, funkcjonariuszy JRG, pracowników cywilnych oraz kadetów została przeprowadzona uroczysta zbiórka, na której Komendant wygłosił krótki rys historyczny dotyczący polskich barw narodowych oraz obchodów święta flagi. W trakcie podniesienia flagi na masz został odegrany i odśpiewany Hymn Polski.

29 kwietnia 2022 roku – po 65 dniach od otrzymania dyspozycji – zakończyły się działania wielozadaniowej kompanii szkolnej będącej istotną częścią centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Od pierwszego dnia wybuchu wojny w Ukrainie, bez ani jednego dnia przerwy, nieśliśmy pomoc szukającym schronienia i ratunku w Polsce uchodźcom. Nasza praca polegała głównie na:

- pomocy w przemieszczaniu się osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i kobiet z małymi dziećmi po obiektach dworca kolejowego Przemyśl Główny – od wyjścia z pociągów, przez odprawę graniczną i celną, po dostanie się do hali dworcowej lub kolejnego środka transportu,

- udzielaniu bieżących informacji dotyczących transportu, dostępności miejsc noclegowych, wyżywienia i możliwości otrzymania podstawowych produktów pierwszej potrzeby,

- organizowaniu i wspieraniu pracy punktu recepcyjnego w hali dworca, którego głównym zadaniem było łączenie potrzeb z możliwościami transportu zbiorowego lub indywidualnego,

- autobusowym transporcie: osób przybywających na granicę w Medyce do punktów recepcyjnych, z punktów recepcyjnych na dworzec, a także z dworca kolejowego i autobusowego do miejsc odpoczynku, dalszej lub docelowej podróży,

- wsparciu pracy i realizacji zadań zleconych przez pełniącego funkcję koordynatora wojewody podkarpackiego oficera Państwowej Straży Pożarnej: załadunek pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy, przyjmowanie darów i ich dystrybucja (wózki dziecięce, wózki dla osób niepełnosprawnych),

- prowadzeniu punktu aprowizacyjnego w pierwszych dniach od wybuchu wojny – wydawaniu ciepłych posiłków i napojów, ubrań, środków czystości i higieny osobistej.

Wielokrotnie udzielaliśmy także kwalifikowanej pierwszej pomocy począwszy od tak błahych problemów, jak skaleczenia, przez zaopatrzenie i przekazanie zespołom ratownictwa medycznego osób zgłaszających bóle w klatce piersiowej, ogólne osłabnie, po zagrażające życiu stany nagłego zagrożenia zdrowotnego (wstrząs hipowolemiczny spowodowany krwawieniem z przewodu pokarmowego).

Pierwszy raz w 62 letniej historii Szkoły nasze działania trwały tak długo. W trosce o zachowanie dobrego stanu fizycznego, psychicznego i utrzymując proces kształcenia, pracowaliśmy dokonując podmian kadry dowódczej, kierowców i stanowiących trzon naszej kompanii kadetów. Prócz zmęczenia odczuwamy ogrom satysfakcji z pozamaterialnej wartości wykonanej przez nas pracy. Naszą fizyczną obecnością, także uśmiechem i życzliwością, pomogliśmy dziesiątkom tysięcy, jeżeli nie setkom tysięcy) osób, które w tym czasie przekroczyły naszą wschodnią granicę. Na poczucie dobrze wykonanego zadania, które wielokrotnie było bardzo pozytywnie oceniane przez lokalne władze i współpracujące z nami służby, cieniem kładzie się doświadczenie kontaktu z ludźmi, którzy doświadczyli wojennej traumy. Wielu z nas nie zapomni smutnych oczu i ciężkich walizek, które chaotycznie spakowane, często pod presją czasu, mieściły całe dotychczasowe życie naszych gości.

Pomimo naszej nieustannej gotowości do ratowniczego i humanitarnego działania mamy nadzieję, że jest to koniec tej części naszej pracy. Wierzymy, że konflikt już niedługo się zakończy, że swoich domów nie będą musieli opuszczać kolejni nasi sąsiedzi, a ci którzy tego pragną, będą mogli wrócić do wolnej i bezpiecznej ojczyzny.

 

Podsumowanie w liczbach:

 1. Liczba dni dyspozycji – 65 (64 doby)
 2. Łączna liczba dni (z uwzględnieniem podówjnych dni, w których następowały podmiany ratowników) - 83
 3. Liczba zmian – 19 (3,4 lub 5 dniowe)
 4. Łączna liczba kadetów biorących udział w działaniu – 580 (każdy średnio blisko 3,3 zmiany)
 5. Liczba funkcjonariuszy dowódców i kierowców łącznie - 86
 6. Łączna liczba osób zadysponowanych do działania SA PSP w Krakowie w związku z kryzysem uchodźczym na dworcu w Przemyślu – 666
 7. Łączna liczba osobodni - kadeci - działania - 2 420
 8. Łączna liczba osobodni - kadra - działania - 370
 9. Łączna liczba osobodni - kadeci - działania + dzień podmiany - 2 960
 10. Łączna liczba osobodni - kadra - działania + dzień podmiany - 446
 11. Łączna liczba osobodni - kadra i kadeci - działania - 2 790
 12. Łączna liczba osobodni - kadra i kadeci - działania + dzień podmiany - 3 406
 13. Łączna liczba godzin pozostawania w gotowości do działania na dworcu (bez dojazdów) – kadeci ~ 58 100
 14. Łączna liczba godzin pozostawania w gotowości do działania na dworcu (bez dojazdów) – kadra ~ 8 880
 15. Łączna liczba godzin pozostawania w gotowości do działania na dworcu (bez dojazdów) – kadra i kadeci ~ 67 000

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Wojciech Dela

 

Tegoroczna edycja Festiwalu Zawodów odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2022 roku. W obiektach Tauron Areny Kraków spotkali się: przedsiębiorcy, uczniowie szkół podstawowych, średnich i policealnych. Na zaproszenie organizatorów swoje stanowiska wystawili także przedstawiciele służb i formacji umundurowanych, w tym naszej Szkoły. O procesie rekrutacji, naboru, warunkach socjalno-bytowych, przebiegu procesu kształcenia oraz perspektywach zatrudniania i rozwoju kariery zawodowej opowiadali kończący już za dwa miesiące naukę kadeci II kompanii. Wierzymy, że zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną przełoży się na utrzymanie wysokiego wskaźnika kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Czekamy na ludzi pełnych pasji, chęci do pracy nad sobą, nauki i wykonywania niebezpiecznego, ale pięknego i dającego ogrom satysfakcji zawodu.

Osobom zainteresowanym rozpoczęciem służby kandydackiej w roku szkolnym 2022/2023 przypominamy, że termin składania podań upływa już 16 maja br. Szczegółowe zasady rekrutacji znaleźć można na naszej stronie internetowej (link), a odpowiedzi na ewentualne pytania i wątpliwości u pracowników Wydziału Kształcenia Zawodowego:

Pani Moniki Stawowiak - tel. 47 835 98 00

Pana mł. bryg. Łukasza Wolaka - tel. 47 835 98 01

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W  związku  z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie humanitarnym.

Prawo do używania powyższego znaku przysługuje komponentom Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (w skład którego wchodzą: krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – w Polsce jest to Polski Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca), a także za zgodą władz państwowych istnieje możliwość użycia tego znaku w odniesieniu do ściśle określonych osób i dóbr.

Wszelkie inne użycie znaku jest również sprzeczne z ustawą z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. z 2019 r. poz. 179).
Polski Czerwony Krzyż w zakresie swojej właściwości także apeluje o przestrzeganie zasad użycia znaku czerwonego krzyża

 

źródło:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/ochrona-znaku-czerwonego-krzyza

Od dnia 16.04.2022 do 30.04.2022 Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie wstrzymuje przyjmowanie paczek dla uchodzców z Ukrainy. Jest to spowodowane obowiązującym podwyższonym stanem alarmowym obowiązującym na terenie całego kraju.