Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13.02.2018 roku odszedł na zawsze były wieloletni pracownik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie emeryt, ogniomistrz Eugeniusz Stawarz.

 

W dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w Szkole Aspirantów PSP rozpocznie się konferencja nt. "Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych". Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych nanotechnologiami oraz strażacką odzieżą ochronną, a jej realizacja związana jest z projektem DOB-BIO6/04/104/2014 współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanym przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzą: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. oraz firma DMA Sp. z o. o.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o kontakt - email: jpac@sapsp.pl

 

plakat A3

 

W dniach od 5 do 8 lutego 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało kolejne „Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)”.

W szkoleniu uczestniczyło 30 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ochotniczych straży pożarnych z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko mazurskiego oraz Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji w terenie podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzania poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

 

 

9 lutego 2018 roku w auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się trzecia już edycja szkolenia z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dedykowanego dla osób zarządzających jednostkami oświatowymi z terenu miasta Krakowa.

W zajęciach wzięło udział 50 osób, które poprzez swój aktywny udział i liczne informacje zwrotne utwierdziły nas w przekonaniu, że tego typu inicjatywa jest właściwą odpowiedzią na potrzeby tej grupy odbiorców. Interaktywny przebieg spotkania, dające się odczuć zainteresowanie omawianą problematyką świadczy także o wysokim poziomie uświadomienia potrzeby dbamnia o poziom bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych z terenu naszego miasta. W związku z tym, że zdecydowana większość uczestników piątkowego spotkania zarządza na co dzień przedszkolami, tj. obiektami zawierającymi strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, dostosowując zakres prezentowanych treści do potrzeb odbiorcy szczególny nacisk położony został na aspekty ewakuacji tego typu obiektów, m. in. obowiązek uzgodnienia zakresu i obszaru budynku objętego praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk p. o. Komendanta Szkoły, st. bryg. Krzysztofa Kociołka zaświadczenia o udziale w szkoleniu, a także tradycyjnie upominki w postaci kamizelek dla osób kierujących ewakuacją oraz ręczne dzwonki z grawerem.

Po raz kolejny wyrażamy nadzieję, że organizacja powyższych szkoleń przyczyni się do podejmowania przez osoby odpowiedzialne stosownych kroków zwiększających poziom bezpieczeństwa w budynkach jednostek oświatowych, a motywowane udziałem w nich działania profilaktyczne i edukacyjne będą doskonałą okazją do propagowania idei bezpiecznych zachowań już u najmłodszych dzieci, co przełoży się w przyszłości na podwyższenie poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie udziałem w szkoleniu, którego kolejne dwie edycje odbędą się już w marcu br.

Podobnie, jak miało to miejsce w czasie poprzednich dwóch edycji spotkań z dyrektorami jednostek oświatowych, także i tym razem całość szkolenia przygotowali i je poprowadzili funkcjonariusze Szkoły: st.kpt. Rafał Czaja oraz kpt. Piotr Nowak.

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak

Zdjęcia: kdt Tomasz Kuta, kdt Adrian Socha

 

Zapewne niewiele z przypadkowo spotkanych osób zapytanych o datę corocznych obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112potrafiłoby szybko i bezbłędnie udzielić odpowiedzi wskazującej na jedenasty dzień lutego. Poznanie intencji pomysłodawcy, który w numerze telefonu dostrzegł datę 11.2, wydaje się być doskonałym pomysłem na mnemotechniczne jej utrwalenie.

Korzystając z okazji chcielibyśmy jeszcze raz przypomnieć, że numer alarmowy 112 pozwala na bezpłatne nawiązanie połączenia głosowego i telefoniczne wezwanie pomocy we wszystkich krajach Unii Europejskiej (a z telefonów GSM na całym świecie) przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nawet wówczas, gdy w jakimś kraju, podobnie jak ma to jeszcze miejsce w Polsce, funkcjonują równolegle dedykowane poszczególnym służbom numery ratunkowe.

Wybierając numer 112w Polsce, uzyskujemy połączenie z operatorem numeru alarmowego, który fizycznie znajduje się w jednym z 17 centów powiadamiania ratunkowego nazywanych potocznie CPR-ami. Jego zadaniem jest przyjęcie (lub wyjątkowo przekazanie naszego zgło połącznia) i powiadomienie odpowiednich do zaistniałej sytuacji powołanych do niesienia pomocy służb lub instytucji. Najczęściej korzystają z niego osoby proszące o zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego, zastępu straży pożarnej lub patrolu policji. Niestety wciąż dużym problemem i utrudnieniem w pracy operatorów, a także zagrożeniem mogącym skutkować opóźnieniem przyjęcia zgłoszenia, jest bardzo duża liczba fałszywych połączeń – sięgająca nawet 75% ogółu odebranych przez operatorów telefonów.

W związku z tym, że także siły i środki Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej dysponowane są do działań pośrednio dzięki zgłoszeniom spływającym na nr 112, zwracamy się z prośbą i apelem o rozważne korzystanie z tego wyjątkowego, bo często ratującego ludzkie życie, numeru.

Zachęcamy także wszystkich do szerzenia idei jednego numeru alarmowego, szczególnie wśród dzieci i seniorów. Nie jest przypadkiem, że tworzą go trzy cyfry, które jako pierwsze zostają zapisane w naszej pamięci, nie jest nim także to, że można na 112zadzwonić nawet z klawiatury lub ekranu zablokowanego i zabezpieczonego przed przypadkowym lub niepowołanym użyciem telefonu komórkowego, ani to, że do uzyskania połącznia nie jest niezbędne posiadanie karty SIM.

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat jednolitego numeru alarmowego 112zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.112.gov.pl lub anglojęzycznych portali www.eena.org i https://ec.europa.eu/digital-single-market/112

Opracowanie i zdjęcie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

W środę 7 lutego 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się narada, której głównym celem było podsumowanie działalności Szkoły w minionym roku. Obok prezentacji najważniejszych efektów pracy w 2017 roku, zostały także nakreślone plany na obecny rok i lata kolejne. W spotkaniu udział wzięli st. bryg. Krzysztof Kociołek - p.o. Komendanta Szkoły oraz kpt. Marek Chwała – Zastępca Komendanta, jak również naczelnicy wydziałów, ich zastępcy i szerokie grono pracowników Szkoły. Nowością podczas tegorocznej narady było przygotowanie przez naczelników wszystkich wydziałów i samodzielnych stanowisk krótkich prezentacji, podczas których kierownicy przedstawili rezultaty działań w obszarach, które na co dzień nadzorują. Cieszy fakt, że rok 2017 był dobry i udany dla Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w strategicznych kierunkach działalności. Oby rok 2018 był co najmniej równie satysfakcjonujący.

 

 

 

Opracowanie: Pani Jolanta Palczewska

Zdjęcia: kdt Jonasz Mermer

 

Więcej informacji na ten temat zawiera Biuletyn Informacyjny Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie za rok 2017

Blisko 40 wykładowców, instruktorów i przedstawicieli szkół pożarniczych orz ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz dwóch pracowników Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej 7 lutego 2018 roku uczestniczyło w warsztatach metodycznych „Ergonomiczne wykorzystanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodów pożarniczych podczas działań ratowniczych” przeprowadzonych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Głównym celem warsztatów była wymiana doświadczeń w obszarze doskonalenia prowadzenia zajęć edukacyjnych na każdym z poziomów kształcenia pożarniczego z zakresu prawidłowego wykorzystania pojazdów pożarniczych i znajdującego się na nich wyposażenia technicznego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa ratowników, a tym samym możliwości ograniczania obciążeń układu kostno-mięśniowego.

Spotkanie było także okazją do zapoznania się ze wstępnymi wynikami projektu współrealizowanego przez Szkołę, a finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pn. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania”, funkcjonującego pod nazwą Ergotruck. Dzięki temu słuchacze uczestniczyć mogli w uczcie intelektualnej, jaką z pewnością dla wielu z nas była możliwość wysłuchania wykładu Pana dr.hab. Wiesława Chwały, specjalizującego się w ergonomii i biomechanice ruchu pracownika Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Podbudowa teoretyczna, połączona z częścią praktyczną - opierającą się głównie na wykonaniu szeregu pomiarów ukazujących skalę i istotę zjawiska przeciążeń jakim poddawany jest strażak w czasie pobierania i lokowania sprzętu ratowniczego w pojeździe pożarniczym - przyniosła owoc w postaci szeregu wniosków i wskazówek pozwalających na modyfikację sposobu wykonywania poszczególnych ruchów wchodzących w skład działania ratowniczego.

Mamy nadzieję, że udział w warsztatach przyniesie efekt także w postaci zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia urazów i obrażeń oraz ostrych i przewlekłych schorzeń układu ruchu wśród strażaków, a będących następstwem niewłaściwego postępowania z wyposażeniem technicznym.

            Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i przyjazną atmosferę. Życzymy sukcesów we wdrażaniu zdobytej lub utrwalonej w czasie warsztatów wiedzy, zapraszamy do współpracy i wykorzystywania materiałów dydaktycznych sukcesywnie pojawiających się na stronie internetowej www.ergotruck.pl

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Miło jest nam poinformować, że podczas spotkania jakie miało miejsce 2 lutego 2018 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji akt powołania na zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach odebrał, pełniący do tej pory służbę w naszej Szkole, mł.bryg. Bogdan Skowron. Pomimo utraty docenianego i szanowanego współpracownika cieszymy się, że przez ponad 23 lata mogliśmy czerpać z jego wiedzy i umiejętności, a pobyt w naszej jednostce organizacyjnej PSP przyczynił się do osiągnięcia niewątpliwego awansu, jakim jest objęcie nowego stanowiska. Mamy nadzieję, że nie jest ono szczytem marzeń w zakresie zawodowej kariery i będziemy mogli z dumą śledzić kolejne awanse – czego także dzisiaj w czasie podziękowania za lata pracy na rzecz Szkoły życzyli kończącemu w niej służbę:  p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek oraz zastępca Komendanta Szkoły kpt. Marek Chwała. W pożegnaniu uczestniczył również bryg. mgr inż. Janusz Chawiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.


Pan mł.bryg. mgr  Bogdan Skowron służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w roku 1994 r. jako absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W swojej wieloletniej służbie realizował szeroki wachlarz zadań właściwych dla różnych stanowisk służbowych. Początkowo pełnił służbę w Wydziale Kształcenia Zawodowego, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów informatycznych.  Od 2006 r. funkcjonował w strukturze Wydziału Informatyki i Łączności, ostatnio zajmując stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności. Z powodzeniem kreował i nadzorował prawidłowe funkcjonowanie sprzętu  oraz  systemów teleinformatycznych działających  w Szkole. Nadzorował także kształtowanie i wdrażanie działań  w zakresie doboru optymalnych technologii oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia wymaganej funkcjonalności i bezpieczeństwa tych systemów. Nadal bardzo mocno związany był z procesem dydaktycznym, w którym aktywnie uczestniczył prowadząc zajęcia w zakresie umiejętności stosowania narzędzi informatycznych i aplikacji w pracy strażaka.
Pan mł.bryg. mgr  Bogdan Skowron to oficer wysoko oceniany za profesjonalizm i umiejętności współpracy, podczas ponad dwudziestoletniej służby w Szkole cieszył się dużym autorytetem wśród współpracowników i podwładnych

 

 


Opracowanie: st.asp. Renata Fromont, st.kpt. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: st.str. Katarzyna Bartyńska

W dniu 02 lutego 2018 roku odbyło się pożegnanie asp. Krzysztofa Zgrzeblaka w związku z jego przejściem do Komendy Miejskiej w Krakowie.

Podczas kameralnej uroczystości zorganizowanej w sali tradycji, p.o. Komendant Szkoły st. bryg. Krzysztof Kociołek oraz z-ca Komendanta Szkoły kpt. mgr inż. Marek Chwała podziękowali aspirantowi Krzysztofowi Zgrzelakowi za zaangażowanie i pełen profesjonalizm podczas jego 5 letniej służby w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, życząc mu dalszych sukcesów w karierze zawodowej.

Aspirant Krzysztof Zgrzeblak prowadził zajęcia z zakresu przedmiotów: taktyka działań ratowniczych oraz kwalifikowana pierwsza pomocy,wykazując się dużym zaangażowaniem w przekazanie wiedzy na wykładach oraz ćwiczeniach. Swoje zadania wykonywał rzetelnie i sumiennie, niejednokrotnie wykraczając poza zakres swoich obowiązków.

W imieniu Kierownictwa, całej rzeszy byłych i obecnych słuchaczy oraz pracowników Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie życzymy asp. Krzysztofowi Zgrzeblakowi dalszych sukcesów w karierze zawodowej w nowej jednostce organizacyjnej PSP.

 

 

Opracowanie: mł bryg. K. Chorobik

Zdjęcia: mł. asp. A. Szymanek

 

W dniach 29 stycznia – 1 lutego 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało „Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)”.

W szkoleniu uczestniczyło 26 strażaków PSP z województw: wielkopolskiego, małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji w terenie podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań, a także zarządzania poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Sporządził. st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

                                                                       

29 stycznia 2018 roku w sali portretowej Komendy Miejskiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Miejską PSP w Krakowie, a Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie w sprawie odbywania praktyk kadetów drugiego rocznika w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych KM PSP w Krakowie. Porozumienie podpisali osobiście Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek.

W ramach porozumienia młodzi adepci pożarnictwa będą mogli zapoznawać się z realizacją zadań podejmowanych przez jednostki ratowniczo - gaśnicze, brać udział w ćwiczeniach bojowych oraz zdobywać doświadczenie w ramach prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. W podpisaniu porozumienia udział wzięli również Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzej Nowak , Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego mł. bryg. Arkadiusz Kielin oraz Dowódca Kompanii SA PSP w Krakowie st. kpt. Paweł Serwatka.

opracowanie : kpt. Bartłomiej Rosiek oficer prasowy KM PSP w Krakowie

Zdjęcia : kpt. Bartłomiej Rosiek

 

 

                Właściwie już na stałe w szkolny kalendarz wydarzeń sportowych wpisał się współorganizowanych z Zakładem Karnym w Krakowie – Nowej Hucie – Noworoczny Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa w Piłce Nożnej Halowej.

Chociaż na co dzień ściśle ze sobą współpracują i spotykają się przy okazji realizacji zawodowych zadań, to dzisiaj – 26 stycznia 2018 roku – w ramach sportowej rywalizacji, postanowili zmierzyć się ze sobą w obiektach naszej sportowej hali przedstawiciele niżej wymienionych służb i instytucji:

 1. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie,
 2. 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach,
 3. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 4. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 5. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 6. Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
 7. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie,
 8. Regionalnego Centrum Informatyki Kraków,
 9. Prokuratury Okręgowej w Krakowie,
 10. Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie,
 11. Słowackiej Policji,
 12. Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Warto zauważyć, że dzięki udziałowi reprezentacji słowackiej Policji, wydarzenie nabrało międzynarodowego charakteru.

                Wszystkie rywalizujące ze sobą w rozgrywkach zespoły zaakceptowały regulamin, w którym postanowiono, że turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” po jednym meczu w dwóch grupach eliminacyjnych – każda licząca po 6 zespołów, a w finale spotkają się ze sobą ich zwycięzcy. Na każdy mecz (oprócz finałowego) przewidziano na 10 minutowe – bez zmiany stron, natomiast spotkanie o miejsca na podium – na dwie połowy po 7 minut.

Zwycięską okazała się drużyna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, na drugim miejscu sklasyfikowani zostali nasi goście ze Słowacji, a bój o trzecią pozycję wygrali w walce z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie reprezentanci Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Zawodnikiem turnieju – najlepszym strzelcem – został Tomasz Ciećko z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, a królem bramkarzy okrzyknięto Dušana Ilkovič (Słowacja).

                Spotkania przedstawicieli tak szerokiego grona służb i instytucji są nie tylko doskonałą okazją do krzewienia i propagowania kultury fizycznej oraz czynnikiem motywującym do utrzymywania wysokiego poziomu sprawności, ale także doskonałą okazją do integracji, kuluarowych rozmów, wzajemnego poznania swoich aktualnych problemów i wyzwań, a także odrobiny zabawy i oderwania od codziennych obowiązków.

                Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i pozostawione na parkiecie serce, przedstawicielom Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie – za owocną, jak zwykle, współpracę. Zwycięzcom i osobom wyróżnionym – gratulujemy osiągnięć i już dzisiaj zapraszamy za rok! 

 

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk                                                                                     

Zdjęcia: kdt Adrian Socha  

19 stycznia 2018 roku, w ramach koła zainteresowań taktyki działań ratowniczych, odbyły się zajęcia z zakresu budowy pojazdów hybrydowych marki Toyota. Dzięki uprzejmości pracowników „ANWA TOYOTA AL POKOJU” pracownicy wydziału kształcenia zawodowego oraz kadeci Szkoły mieli możliwość zapoznania się technologią hybrydową w/w marki. Podczas zajęć przekazano wiedzę na temat zasady działania układu hybrydowego, sposobu jego dezaktywacji oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie działań ratowniczych. Cennym doświadczeniem było naoczne zapoznanie się uczestników z elementami układu hybrydowego samochodu Toyota C-HR Hybrid. Szczególne podziękowania uczestnicy kierują dla Pani Anety Dziedzina oraz Pawła Bober za ciepłe przyjęcie i merytoryczne zajęcia.

 

 

Opracowanie: kpt. Łukasz Wolak
Foto: Aneta Dziedzina, kpt. Łukasz Wolak

 

Informujemy, że Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie przyłączyła się do organizowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a objętej patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, kampanii społecznej: „Każdy adres jest ważny”. Jej celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Polski na temat wagi prawidłowego oznakowania domów i umieszczania na nich w widocznym miejscu czytelnego numeru porządkowego. Ma ona także mobilizować nas do sprawdzenia tego, czy nasz adres znajduje się prowadzonych przez właściwe miejscowo władze, ewidencjach miejscowości, ulic i adresów.

Uczestnicząc w działaniach ratowniczych we własnym rejonie operacyjnym, szczególnie w obrębie małych miejscowości, także i my często spotykamy się z brakiem lub wadliwym oznakowaniem miejsca, do którego zostaliśmy zadysponowani. Największy problem z dotarciem pod wskazany adres występuje w godzinach nocnych w miejscowościach, w których nie nadano jeszcze nazw ulic, a numery adresowe przydzielane są lub były w kolejności powstających inwestycji. Losowe właściwie numerowanie domów połączone z brakiem stosownego oznakowania na budynkach i ogrodzeniach, połączone z brekiem adresu w dostępnych bazach i programach lokalizacyjnych, w tym mapach GIS i GPS skutecznie utrudnia nam szybkie dotarcie i udzielenie niezbędnej pomocy. Przyłączamy się więc z całą mocą do apelu pomysłodawców kampanii do wszystkich, nie tylko mieszkańców chronionej przez nasz części województwa małopolskiego, o weryfikację danych adresowych i jakości (widoczności) oznaczenia naszych domów. W skrajnych przypadkach kilkuminutowe opóźnienie dotarcia zastępu ratowniczego lub zespołu ratownictwa medycznego może okazać się decydujące dla dalszego rozwoju zdarzeń, w tym szans na pozytywne zakończenie danej sytuacji. Pomyślmy o tym, zanim będziemy potrzebowali pomocy.

Zachęcamy także do odwiedzenie storny internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poświęconej zagadnieniom związanymi z lokalizacją.

https://emuia.gugik.gov.pl/

 

Każdy adres jest ważny - ulotka GUGiK

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: kdt Bartłomiej Głodek