Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie
i otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2022/2023.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2022 r. do godz. 8:00.
Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku
z powyższym należy zabrać ze sobą :

 1. dowód osobisty,
 2. oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,
 3. książeczkę wojskową,
 4. odzież sportową:
 5. - koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,
 6. - spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2 szt.,
 7. spodenki kąpielowe – 1 szt.,
 8. czepek kąpielowy – 1 szt.,
 9. klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,
 10. obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,
 11. przybory toaletowe,
 12. 2 sztuki ręczników toaletowych,
 13. ręcznik kąpielowy,
 14. przybory do pisania,
 15. zeszyty – 8 szt.,
 16. bieliznę osobistą (zaleca się zabranie wysokich skarpet w kolorze czarnym),
 17. czarna czapka zimowa bez nadruku,
 18. czarne rękawiczki,
 19. torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym (dopuszczalne są napisy na torbie w dowolnym kolorze),
 20. numer konta bankowego,

Dodatkowo, jeżeli ktoś posiada, proszę zabrać zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Uwaga:

 • osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły,
 • sugeruje się zabranie latarki czołowej, bielizny termoaktywnej oraz opatrunków na otarcia i odciski,
 • proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, tablet, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.
 • przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy na długość około 5mm.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (47) 835-9884, (47) 835-9882, (47) 835-9800

Od piątku 12 sierpnia, na podstawie polecenia zadyspowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, kompania szkolna wykonuje wsparcie działań przy usuwaniu katastrofy ekologicznej na rzece Odra. Na miejsce udało się 27 kadetów oraz 3 osoby z kadry, wyposażonych w odpowiednie środki ochrony indywidualnej w tym m.in. w lekkie ubrania przeciwchemiczne.

IMG 20220814 WA0011

W dniu 5 sierpnia 2022 roku wyruszyła XVI Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich Rodzin na Jasną Górę. Spotkanie pielgrzymów rozpoczęło się błogosławieństwem zebranych na placu Bazyliki Katedralnej św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła przez bp Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Następnie uczestnicy udali się na Mszę Św. do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie.

plakat

Wejście na Jasną Górę zaplanowane jest na 14 sierpnia br. około godziny 11.30.

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. doszło do wypadku samochodu straży pożarnej wracającego z działań przy pożarze w m. Osła (woj. dolnośląskie).

Samochodem jechało trzech strażaków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć a dwóch zostało rannych. Rodzinom strażaków udzielana jest niezbędna pomoc psychologiczna a kierownictwo Komendy jest w stałym kontakcie z rodzinami.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu własnym i całej społeczności strażackiej składa głębokie wyrazy żalu i współczucia dla rodziny zmarłego i poszkodowanych strażaków.

W niedzielę 7 sierpnia o godz. 8.00 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej włączymy sygnały świetlno-dźwiękowe i minutą ciszy oddamy hołd strażakowi, który zginął dziś w wypadku podczas służby. Zachęcamy również Ochotnicze Straże Pożarne i inne służby do dołączenia do tej akcji.

Przypadający na 1 sierpnia Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest jednym z czterech wymienionych w ceremoniale pożarniczym uroczyście obchodzonych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej świąt państwowych i narodowych. Tego dnia w sposób szczególny oddaje się hołd bohaterom walczącym o odzyskanie niepodległości i suwerenności przez Polskę, a czyni się to poprzez ustawienie zmian służbowych i samochodów pożarniczych przed garażami jednostek ratowniczo-gaśniczych, a o godz. 17:00 uruchomienie syren alarmowych, sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

1 sierpnia 2022 roku, w chwili, gdy na zaproszenie Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity, zastępca Komendanta Szkoły bryg. Marcin Szewerniak wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył, w zorganizowanych w Bazylice Mariackiej i przed Grobem Nieznanego Żołnierza przy pl. Jana Matejki w Krakowie, obchodach 78. Rocznicy Powstania Warszawskiego, na placu zewnętrznym Szkoły, tuż przy powiewającej na maszcie fladze, pojawiły się nasze samochody wyjazdowe i pełniąca tego dnia służbę kadra oraz kadeci. Łącząc się duchowo z mieszkańcami stolicy, powstańcami, kombatantami i innymi strażakami, oddali cześć tym, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny.

Wielu ciekawych informacji na temat roli i udziału funkcjonariuszy pożarnictwa w działaniach prowadzonych w czasie II Wojny Światowej przeczytać można między innymi na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod linkiem - Strażacy w Powstaniu Warszawskim 1944 – oraz znajdującej się na niej artykule z Przeglądu Pożarniczego.

 01.08.2022 78 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.3

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: SA PSP kdt Karol Kostrzewa

Zdjęcia: Plac Matejki kdt Jakub Sroka

 

 

W dniach 11-17 lipca 2022 r. odbył się  tygodniowy program edukacyjny V4 Heritage Academy dla pracowników/pracownic instytucji kultury, służb konserwatorskich i studentów/studentek z regionu Europy Środkowej organizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury z partnerami wyszehradzkimi i realizowany pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów do spraw Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W projekcie V4 Heritage Academy wzięło udział łącznie 20 przedstawicieli krajów grupy Wyszechradzkiej i zaprzyjaźnionej Ukrainy, mocno dotkniętej potrzebą ochrony i dziedzictwa kulturowego. Przedstawicieli Polski było 5, w tym funkcjonariusz SA PSP z Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury – mł. asp. Sławomir Kocór

Program dotyczył zarządzania miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Słowacji – w Spiskiej Kapitule i w Lewoczy. Partnerami projektu byli:

- Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej,

- Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej

- Departament Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Premiera Węgier.

W dniu 11 i 12 lipca 2022 r. odbyły się wykłady na temat OUV - „wyjątkowej uniwersalnej wartości”, która jest podstawą do umieszczenia „najcenniejszych obiektów i regionów świata” w rejestrze prowadzonym przez UNESCO. Wykłady poświęcone były również organizacji UNESCO, konwencji haskiej z 1954 roku (o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego). Zwrócono uwagę na sposoby i metody zabezpieczeń polskich zbiorów sztuki. Udaliśmy się również na Zamek Królewski na Wawelu, aby na przykładzie tego jednego z najważniejszych zabytków w Polsce poznać systemy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, organizacji imprez masowych czy ewakuacji.

            W dniu 13.07.2022 r. wyjechaliśmy z Krakowa do Słowacji po drodze zwiedzając Zamek w Starej Niedzicy i Starej Lubowli, zatrzymując się również w Podolińcu. 13-16 lipca 2022r. był czasem zwiedzania i poznawania historii Spiszu (regionu, który przez około 400 lat był we władaniu Polski). Jako uczestnicy programu wzięliśmy udział w spotkaniach z włodarzami Lewoczy i Spiskiego Podgrodzia oraz konserwatorami z urzędu zabytków. Zostaliśmy również oprowadzeni po Kościele Ducha Świętego w Żehrze, Spiskim Hradzie, Spiskiej Jerozolimie, Katedrze w Spiskiej Kapitule.

Bogaty program V4 Heritage Academy pomógł nam - uczestnikom i uczestniczkom kursu w jak najpełniejszym poznaniu dziedzictwa karpackiego regionu, łączącego Polskę i Słowację. Odwiedzając perełki architektury Spisza, spotykaliśmy się ze specjalistami oraz poznaliśmy historię i systemy zarzadzania tym terenem – wszystko po to, aby zebrać informacje potrzebne do przygotowania finalnego projektu, którego grupowe tworzenie i oficjalne zaprezentowanie miało miejsce 16.07.2022 r. . Jego celem było opracowanie strategii dalszego rozwoju Spisza, zaproponowanie realnych sposobów zwiększania świadomości wyjątkowej uniwersalnej wartości regionu wśród mieszkańców i turystów, a także rekomendacja zabezpieczeń obiektów i ruchomych dzieł sztuki na wypadek niebezpieczeństw, tj. głównie pożaru, klęsk żywiołowych, konfliktu zbrojnego itp.

Przed wyjazdem ze Słowacji miało miejsce uroczyste zakończenie programu wraz z wręczeniem certyfikatów V4 Heritage Academy. Podkreśleniem rangi wydarzenia była obecność biskupa dziekanatu Spiskiego Podgrodzia, ministra kultury Słowacji, przedstawicieli regionalnej władzy samorządowej, założyciela i pani dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, a także przedstawicieli – kierowników instytucji z zakresu Dziedzictwa Kulturowego z każdego z państw Grupy Wyszechradzkiej, tj. Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Jako słowa wyróżnienia oficjalnie padły z ust dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, pani Agaty Wąsowskiej-Pawlik, która oprócz podziękowania za udział w projekcie V4 Heritage Academy pochwaliła jakość współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie podając jako przykład zorganizowaną w ubiegłym roku Międzynarodową Konferencję „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”.

 

 

Opracowanie: mł.asp. Sławomir Kocór

Zdjęcia: mł.asp. Sławomir Kocór

W dniach 22-24 lipca roku mieliśmy przyjemność gościć przewodników z psami ratowniczymi z Kynologická záchranná brigáda Banská Bystrica. W treningu udział wzięły 4 zespoły ze Słowacji oraz dwa z naszego Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.  

Dziękujemy bardzo za wspólny czas i wymianę poglądów szkoleniowych. Mamy nadzieję, że to spotkanie było początkiem dobrej współpracy międzynarodowej.

 

Więcej informacji i zdjęcia na profilu FB naszych gości link.

 

 

Opracowanie: mł.asp. Joanna Pulit

Zdjęcia: mł.asp. Joanna Pulit

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie została nominowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie do akcji pomocowej "Ukraina Challenge".

#UkrainaChallenge jest inicjatywą zorganizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, która ma na celu:
• podkreślenie wsparcia polskich funkcjonariuszy PSP i OSP dla ukraińskich strażaków;
• zachęcenie do dokonywania dobrowolnych wpłat pieniężnych na konto Państwowej Służby Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych (DSSN).

 

 

 

Podejmując wyzwanie, do dalszego udziału w akcji nominujemy: Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendę Misjską PSP w Tarnowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Zębie.

Wpłacając nawet najmniejszą kwotę, możemy pomóc służbie ratowniczej naszego sąsiada.

Dane do przelewu:
Beneficjent: State Emergency Service of Ukraine
Bank beneficjenta: UKREXIMBANK KYIV
SWIFT: EXBSUAUXXXX
Nr konta beneficjenta – IBAN: UA 503223130000025301000000291

Tytuł przelewu: “Donation to the rescuers of Ukraine to eliminate the consequences of military aggression of the Russian Federation”*
W tłumaczeniu oznacza: "Darowizna na rzecz ratowników z Ukrainy w celu likwidacji skutków militarnej agresji Federacji Rosyjskiej"
* tytuł przelewu należy wpisać w języku angielskim

Więcej informacji na temat tej zbiórki oraz innych zbiórek dla DSSN, a także pozostałych instytucji ukraińskich, można znaleźć klikając w poniższy link, otrzymany oficjalnym pismem z DSSN:
https://www.eximb.com/eng/bank/press/novyny-banku/news-list/support-the-ukrainian-army-government-services-and-defence-companies.html

Autorkami filmu są: Pani Kamila Kwiatkowska oraz Pani Wioletta Kawulak-Franczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dziękujemy za pomoc!

Opracowanie: st. kpt. Artur Luzar

 

28 lipca 2022 roku funkcjonariusze, kadeci, pracownicy cywilni a także reprezentanci grona emerytów pożegnali odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza bryg. Rafała Czaja - zastępcę komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.


Bryg. Rafał Czaja karierę pożarniczą rozpoczął w 1991 roku. Do sierpnia 2006 roku był związany z Wojskową Ochroną Przeciwpożarową. Pełniąc służbę w Szkole, przez wiele lat był wykładowcą przedmiotu „taktyka zwalczania pożarów”, służąc doświadczeniem i umiejętnościami, wzorowo przekazując swoją wiedzę młodym adeptom sztuki pożarniczej. W roku 2020 został powołany na stanowisko zastępcy komendanta, nadzorując podległe wydziały w pionie operacyjnym i logistycznym. Podczas służby zajmował następujące stanowiska: inspektor, starszy instruktor, starszy specjalista, wykładowca, starszy wykładowca, zastępca naczelnika wydziału, główny specjalista, naczelnik wydziału, zastępca komendanta.


Komendant Szkoły Aspirantów bryg. Marek Chwała oraz funkcjonariusze, koleżanki i koledzy podziękowali odchodzącemu na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszowi za dotychczasową współpracę, życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

19 lipca 2022 roku Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie zorganizowała ćwiczenia "pod ziemią" dla zespołów ratowniczych z psami specjalności gruzowiskowej. Dzięki uprzejmości Kopalni Solni w Wieliczce mogliśmy ćwiczyć różne scenariusze w nietypowych dla naszych psów warunkach. Większość założeń polegała na samodzielnej pracy psów na długim dystansie od przewodnika oraz kierowania psa na odległość. Wszystkie założenia treningowe odbywały się pod nadzorem instruktorskim st. bryg. w st. spocz. Macieja Haloty oraz dh Jerzego Hermy.

Ze strony Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Nowym Sączu w ćwiczeniach wzięło udział 5 przewodników z psami (4 z KM PSP w Nowym Sączu i 1 z WSSGR w Nowym Sączu). Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w takich wydarzeniach.

Więcej informacji i zdjęcia:

Strona internetowa KW PSP w Krakowie

Opracowanie: mł.asp. Joanna Pulit

Film Kopalnia Soli Wieliczka

 

 

 

Dla ułatwienia ewentualnej rezygnacji z rekrutacji, tj. wykreślenia z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w roku szkolnym 2022/2023, pod poniższym linkiem umieszczony został wzór stosownego raportu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osób, które z różnych powodów nie planują rozpoczęcia służby kandydackiej w naszej Szkole w dniu 1 września 2022 roku o bezzwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

Link

Jednocześnie informujemy, że dokumenty (świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub ich kopie notarialne) zostały odesłane do kandydatów, w tym osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie, za pośrednictwem Poczty Polskiej 18 lipca 2022 roku na adres podany w ankiecie.

W dniach 14-15 lipca 2022 roku odbyła się rowerowo-autokarowa pielgrzymka kadry, kadetów i emerytów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz ich rodzin na Jasną Górę w Częstochowie.

Podjęcie fizycznego i logistycznego wysiłku organizacji przedsięwzięcia zainspirowane zostało chęcią uczczenia przypadającego na 2022 rok jubileuszu trzydziestolecia działalności Państwowej Straży Pożarnej. Mająca dziękczynno-błagalny charakter pielgrzymka była okazją do podziękowania za otrzymywane łaski i sposobnością do złożenia, dotyczących zawodowego i prywatnego życia, próśb. Nawiązywała bezpośrednio do wielowiekowej tradycji zawierzania swojego losu Matce Boskiej Częstochowskiej i odnosiła się do umieszczanych na płatach strażackich sztandarów dewiz: „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” oraz „W SŁUŻBIE BOGU i OJCZYŹNIE” oraz często powtarzanego w pożarniczym środowisku zawołania: „Bogu na chwałę – ludziom na ratunek”.

Wyruszających w drogę życząc wiatru w plecy i bezpiecznej drogi pożegnali przedstawiciele kierownictwa Szkoły: bryg. Marek Chwała i bryg. Marcin Szewerniak. Natomiast odprawionej w intencji strażaków i ich rodzin Mszy Świętej u stóp Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przewodniczył ksiądz Marcin Bętkowski – Kapelan Kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Podzieloną na dwa etapy, liczącą ok. 135 km trasę, na rowerach pokonało 14 pątników, w tym 12 funkcjonariuszy, jeden tegoroczny absolwent i jeden kadet, a autokarem przyjechało blisko trzydzieści osób, wśród których byli obecni i byli pracownicy Szkoły oraz ich bliscy.

Trasa, którą wspólnie z przedstawicielami Szkoły pokonali także funkcjonariusze z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP, wiodła przez malownicze zakątki małopolskich i śląskich dróg Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Cykliści mogli zobaczyć między innymi: fragment Ojcowskiego Parku Narodowego, w tym Bramę Krakowską, Zamek Pieskowa Skała, ruiny zamku w Bydlinie, ruiny strażnicy w Ryczowie, zamek Ogrodzieniec, ruiny pałacu we Włodowicach

Ufając, że fizyczne i duchowe doznania na długie lata pozostaną w pamięci wszystkich uczestników, a tegoroczne pielgrzymka zapoczątkuje kolejne jej edycje zachęcamy do odwiedzenia galerii zdjęć.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk / kpt. Tomasz Pytel

Zdjęcia: Archiwum prywatne uczestników pielgrzymki

 

 

Rok 2022 obfituje w wydarzenia skierowane dla przewodników zespołów ratowniczych z psami. Od początku bieżącego roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadził cztery sesje egzaminacyjne dla zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej oraz gruzowiskowej, klasy 0 i I. Egzaminy odbyły się na terenie poligonu WSSGR w Nowym Sączu, OSPWL Żagań w Pstrążu oraz na poligonie KM PSP w Gdańsku. Od początku roku przeprowadzonych zostało 236 egzaminów. 148 z nich zakończyło się pozytywnym rezultatem:

 •     egzamin gruzowiskowy klasy 0—przeprowadzonych-24; zdanych-14,
 •     egzamin gruzowiskowy klasy I—przeprowadzonych-40; zdanych-12,
 •     egzamin terenowy klasy 0—przeprowadzonych-67; zdanych-46,
 •     egzamin terenowy klasy I—przeprowadoznych-105; zdanych-76.

Wszystkie egzaminy zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych.

W Polsce aktualnie są 42 zespoły specjalności gruzowiskowej klasy I oraz 137 specjalności terenowej klasy I http://wssgr.sapsp.pl/index.php/wykaz . Posiadanie uprawnień klasy I jest podstawą do uczestnictwa w poszukiwaniach osób zaginionych odpowiedniej specjalności.

Od początku tego roku, na terenie WSSGR w Nowym Sączu zrealizowano dwa rodzaje szkoleń niezbędnych na drodze przewodnika psa ratowniczego—szkolenie przewodników psów ratowniczych, którego celem jest przygotowanie uczestników do roli przewodnika psa ratowniczego oraz szkolenie z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych, którego celem jest przygotowanie przewodników psów ratowniczych do udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach budowlanych oraz poszukiwaniach osób zaginionych w terenie:

    28.03-01.04.2022 — szkolenie przewodników psów ratowniczych—20 absolwentów,
    11-14.04.2022 — szkolenie z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych—21 absolwentów,
    06-09.06.2022 — szkolenie z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych—21 absolwentów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. Najbliższe szkolenie z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych odbędzie się już w okresie 22-25.08.2022 roku. Przypominamy również o prowadzonej przez nas rekrutacji kandydatów na młodszych instruktorów psów ratowniczych.

Wszystkie informacje dotyczące wydarzeń dla przewodników psów ratowniczych znajdują się na stronie WSSGR w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: mł.asp. Joanna Pulit

Zdjęcia: Archiwum WSSGR w Nowym Sączu

Lista wyników uzyskanych w procesie naboru z uwzglednieniem wyników ze sprawdzianu pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości - wg kolejności alfabetycznej kandydatów.

 

Lista wyników uzyskanych w procesie naboru osób, które zaliczyły test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości - wg kolejności rankingowej kandydatów.

 

Lista główna osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej - wg kolejności rankingowej kandydatów.

 

Lista rezerwowa osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej - wg kolejności rankingowej kandydatów.

 

W przypadku skreślenia kandydata z listy głównej osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie będzie kontaktowała się z kandydatami zgodnie z rankingiem z listy rezerwowej osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, w celu wypełnienia limitu 60 miejsc przyjęć do służby kandydackiej w roku szkolnym 2022/2023.

Skreślenie z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej jest równoznaczne z wykluczeniem skreślonej osoby z dalszego procesu naboru. Skreślenie następuje obligatoryjnie w przypadkach:

a) wydania negatywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

b) braku pozytywnego poświadczenia o niekaralności,

c) złożenia przez kandydata wniosku o rezygnacji z udziału w procesie naboru do komendanta szkoły PSP,

d) w przypadku niezgłoszenia się kandydata w dniu 1 września 2022 w szkole PSP w celu rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Lista wyników uzyskanych w procesie naboru.

1.Lista wyników uzyskanych w procesie naboru -wg kolejności rankingowej

 

 

2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania.

 

3. Lista wyników uzyskanych w procesie naboru - wg numerów startowych kandydatów

 

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.

 

Termin: 12 lipca 2022 r.

 

Godzina 7:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji od 1 do 60 na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP wKrakowie.

 

Godzina 8:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji od 61 do 120 na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

Sprawdzian z pływania odbędzie się w obiekcie pływalni przy Szkole Podstawowej nr 91, Kraków os. Handlowe 4.

 

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe. Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

 

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy. Opcjonalnie można posiadać okulary pływackie.

 

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).

Opcjonalnie podczas próby można mieć rękawiczki robocze/ochronne.

 

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

 

Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest sprawdzian braku lęku wysokości isprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.

 

Każda z osób przystępujących do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu zpływania identyfikowana jest według indywidualnego numeru startowego nadanego podczas testu sprawności fizycznej.