W dniach 31 lipca do 3 sierpnia br. na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Nowym Sączu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi specjalności terenowej i gruzowiskowej .

W dniu 28 lipca bieżącego roku na terenie poligonu w Kościelcu odbyły się ćwiczenia dla strażaków z JRG 4 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Ćwiczenia poprowadzone zostały przez pracowników Zespołu Taktyki Zwalczania Pożarów z Wydziału Kształcenia Zawodowego.  

W dniach 24-28 lipca 2017 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały warsztaty metodyczno-tematyczne „Organizacja i realizacja szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.”

Kolejni młodsi ratownicy wysokościowi w PSP

   W dniach 18-25 lipca 2017 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w  Krakowie  z  siedzibą w Nowym Sączu, mimo trwającego "sezonu ogórkowego", przeprowadzone zostało kolejne w tym roku "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG".


   W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy PSP z województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, realizowano na obiektach przyrody nieożywionej (sztolnie w Jarmucie) obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, hale produkcyjne, instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych WSSGR.


   Egzamin końcowy zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując tym samym pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

Tekst i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

    W piątek 21 lipca o godz. 11.00 odbyły się uroczystości pogrzebowe generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się one nabożeństwem w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Po Mszy świętej kondukt żałobny przemaszerował na Cmentarz Rakowicki, gdzie o godzinie 13:00 złożono ciało śp. generała Feliksa Deli w Alei Zasłużonych.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych na czele z delegatami: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komend Wojewódzkich, Szkół Pożarniczych, Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a także reprezentanci Zarządu Głównego oraz Zarządów Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Generalski, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Uroczystość uświetniła obecność licznych pocztów sztandarowych i orkiestr.

   Generał brygadier Feliks Dela przez wiele lat swojej zawodowej kariery związany był z Krakowską Szkołą Pożarniczą. W roku 1968 objął stanowisko wykładowcy, a w roku 1984 został mianowany na stanowisko Komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Hołd byłemu Komendantowi oddała kompania honorowa, kadra, kadeci, pracownicy oraz absolwenci Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

    Śp. generał brygadier Feliks Dela był pierwszym Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Wśród jego licznych zasług należy wymienić unowocześnienie technicznego wyposażenia straży pożarnych, odmłodzenie kadry i wzrost poziomu jej wykształcenia.
W wyniku jego działania nastąpiła także znacząca przemiana w świadomości strażaków i społeczeństwa. Dzięki niezwykłemu uporowi oraz fachowości stworzył i zrealizował w 1992 r. wizję nowoczesnej krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która zyskała nowe obiekty, poligon, młodą, ambitną kadrę.

   Generał Feliks Dela, za swoje oddanie służbie uhonorowany został licznymi odznaczeniami, spośród których można wymienić m. in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Złoty Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.

Opracowanie: st. kpt. Rafał Czaja, st. str. Katarzyna Mędrzycka
Foto: st. bryg. Paweł Pruś

158 1

W dniu 13.07.2017r. Komenda Powiatowa PSP w Tarnowskich Górach zorganizowała dla swoich strażaków warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych.

DSC 6970 lr srgb 1

 

13 lipca 2017 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się uroczyste spotkanie, na którym sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim wręczył decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisko zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Kociołkowi.

 

12 lipca 2017 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień aspirancki absolwentów XXV Turnusu kształcenia dziennego oraz słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

W dniach 03-07 lipca br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.