W dniach 26-28 września 2023 roku w Krakowie odbyło się Międzynarodowe Forum pn. „Bezpieczne zbiory—bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń.” Szkoła Aspirantów PSP w Krakwie, jako jeden ze współorganizatorów, zaangażowała się w realizację kilku tworzących wydarzenie elementów. Nasi pracownicy i funkcjonariusze występowali zarówno w roli prelegentów, osób współodpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń i pokazów, jak i przygotowanie jednego z elementów, jakim była obywająca się 27 września Konferencja naukowa Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych. Jej współorganizatorami byli: Akademia Pożarnicza w Warszawie oraz Fundacja Instytut Analiz Społeczno-Gospodarczych.

Uczestników tego panelu, w którym licznie uczestniczyli zarówno przedstawiciele służb i podmiotów ratowniczych, duchowieństwa, pracowników obiektów muzealnych oraz władających obiektami zabytkowym, przywitał i w tematykę wprowadził Komendant Szkoły bryg. Marek Chwała, który w drugiej części podjął się także roli moderatora panelu służącego podsumowaniu całodniowych warsztatów i obrad plenarnych odbywających się w kilu różnych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Wśród osób zabierających głos w dyskusji i zbierających wnioski prelegentów znalazł się Dyrektor Biura Ochrony Ludności KG PSP, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Dóbr Kultury Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Lenartowicz.

Wśród tematów prelekcji znalazły się takie zagadnienia jak:

 • specyfika rozwoju pożarów w obiektach dziedzictwa
 • charakterystyka działań ratowniczych w tzw. zwalczaniu pożarów ukrytych
 • pogotowie konserwatorskie we współdziałaniu z Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym
 • specyfika działań w obiektach zabytkowych zagrożonych CBRN
 • specyfika realizacji działań ratowniczych w zabytkowych kompleksach staromiejskich na przykładzie centrum Krakowa
 • uwarunkowania technicznoorganizacyjne ewakuacji osób niepełnosprawnych w obiektach dziedzictwa kulturowego
 • aktualne problemy zapewnienie obrony cywilnej w obszarze konfliktu zbrojnego
 • doświadczenia z termowizyjnego diagnozowania wybranych obiektów sakralnych
 • możliwości stosowania auksetyków w zabezpieczeniu elementów obiektów i zbiorów dziedzictwa kulturowego w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń (militarnych i niemilitarnych)
 • trendy rozwojowe w konstrukcjach systemów zabezpieczeń na przykładzie mgły wodnej
 • wyzwania bezpieczeństwa wynikające z organizacji wydarzeń w obiektach zabytkowych i muzealnych.

Elementem kończącym całodniowe obrady były pokazy działania ratowniczego z użyciem mgły wodnej oraz symulacja rozwoju pożaru i zjawisk mu towarzyszących z wykorzystaniem małego domku dla lalek.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk 

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk 

W dniach 26-28 września 2023 roku w Krakowie odbyło się Międzynarodowe Forum pn. „Bezpieczne zbiory—bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń.” Szkoła Aspirantów PSP w Krakwie, jako jeden ze współorganizatorów, zaangażowała się w realizację kilku tworzących wydarzenie elementów. Nasi pracownicy i funkcjonariusze występowali zarówno w roli prelegentów, osób współodpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń i pokazów, jak i przygotowanie jednego z elementów, jakim była obywająca się 27 września Konferencja naukowa Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych. Jej współorganizatorami byli: Akademia Pożarnicza w Warszawie oraz Fundacja Instytut Analiz Społeczno-Gospodarczych.

Uczestników tego panelu, w którym licznie uczestniczyli zarówno przedstawiciele służb i podmiotów ratowniczych, duchowieństwa, pracowników obiektów muzealnych oraz władających obiektami zabytkowym, przywitał i w tematykę wprowadził Komendant Szkoły bryg. Marek Chwała, który w drugiej części podjął się także roli moderatora panelu służącego podsumowaniu całodniowych warsztatów i obrad plenarnych odbywających się w kilu różnych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Wśród osób zabierających głos w dyskusji i zbierających wnioski prelegentów znalazł się Dyrektor Biura Ochrony Ludności KG PSP, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Dóbr Kultury Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej   st. bryg. Mariusz Lenartowicz.

Wśród tematów prelekcji znalazły się takie zagadnienia jak:

 • specyfika rozwoju pożarów w obiektach dziedzictwa
 • charakterystyka działań ratowniczych w tzw. zwalczaniu pożarów ukrytych
 • pogotowie konserwatorskie we współdziałaniu z Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym
 • specyfika działań w obiektach zabytkowych zagrożonych CBRN
 • specyfika realizacji działań ratowniczych w zabytkowych kompleksach staromiejskich na przykładzie centrum Krakowa
 • uwarunkowania technicznoorganizacyjne ewakuacji osób niepełnosprawnych w obiektach dziedzictwa kulturowego
 • aktualne problemy zapewnienie obrony cywilnej w obszarze konfliktu zbrojnego
 • doświadczenia z termowizyjnego diagnozowania wybranych obiektów sakralnych
 • możliwości stosowania auksetyków w zabezpieczeniu elementów obiektów i zbiorów dziedzictwa kulturowego w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń (militarnych i niemilitarnych)
 • trendy rozwojowe w konstrukcjach systemów zabezpieczeń na przykładzie mgły wodnej
 • wyzwania bezpieczeństwa wynikające z organizacji wydarzeń w obiektach zabytkowych i muzealnych.

Elementem kończącym całodniowe obrady były pokazy działania ratowniczego z użyciem mgły wodnej oraz symulacja rozwoju pożaru i zjawisk mu towarzyszących z wykorzystaniem małego domku dla lalek.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

27 września 2023 roku kompania reprezentacyjna Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, wraz z naszym sztandarem, uczestniczyła w wyjątkowej uroczyści, którą była inauguracja roku akademickiego w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Na historyczny charakter tego wydarzenia składa się wiele okoliczności między innymi to, że była to pierwsza immatrykulacja po tegorocznej zmianie nazwy uczelni (do tej pory funkcjonowała jako Szkoła Główna Służby Pożarniczej) oraz, że w jej trakcie dokonano nadania uczelni nowego sztandaru. Ten dzień na wiele lat zapisze się także w pamięci rozpoczynających służbę kandydacką podchorążych, którzy w obecności najwyższych władz państwowych, resortowych, przedstawicieli naszej formacji i licznie przybyłych gości, złożyli rotę ślubowania.

Dla wielu członków kompanii reprezentacyjnej była to pierwsza wizyta w murach jedynej w Polsce szkoły wyższej kształcącej kadry na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Biorąc pod wagę, że obecnie są słuchaczami III semestru, to dla części z nich, z pewnością nie była ona ostatnią. Nasze doświadczenie wskazuje na to, że wielu przyszłych techników pożarnictwa już niedługo będzie chciało poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz zdobyć tytuł inżyniera, podejmując studia w Instytucie Bezpieczeństwa, Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a część z nich pewnie skorzysta w przyszłości także z możliwości uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub dziedzinie nauk społecznych.

Dowódcą kompanii reprezentacyjnej był kpt. Mateusz Niepsuj, na co dzień pełniący funkcję dowódcy XXXII turnusu kształcenia dziennego, a kadrę i kierownictwo Szkoły reprezentował Zastępca Komendanta Szkoły – bryg. Marcin Szewerniak.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Uczelni https://apoz.edu.pl/

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

Rosnące zapotrzebowanie na prowadzenie szkoleń podstawowych w zawodzie strażak przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej sprawia, że część z nich realizowana jest z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej ośrodków szkolenia wchodzących w skład komend wojewódzkich PSP. Jedno z nich, w oparciu o bardzo dobre dotychczasowe doświadczenia współpracy, pozytywną ocenę prowadzonego nadzoru dydaktycznego i uzyskaniu akredytacji, rozpoczęło się 25 września 2023 roku w Nisku. Pierwszego dnia ze słuchaczami spotkał się, odpowiedzialny między innymi za realizację procesu kształcenia, Zastępca Komendanta Szkoły bryg. Marcin Szewerniak, któremu towarzyszył bryg. Artur Szewczyk. Rozpoczynających naukę przywitał także Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz kadra Ośrodka.


Wszystkim uczestnikom życzymy, by 22 grudnia br., po uzyskaniu stosownych zaliczeń i zdaniu egzaminów końcowych odebrali świadectwa ukończenia kształcenia w zawodzie strażak, które stanie się przepustką do udziału w działaniach ratowniczych i dalszego rozwoju zawodowego.

 


Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz


24 września 2023 roku, na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, w intencji słuchaczy XXXIII Turnusu kształcenia dziennego i ich rodzin, odprawiona zastała polowa Msza Święta. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, a przy ołtarzu towarzyszył mu koncelebrans - kapelan OSP z gminy Bochnia - ksiądz Bogusław Sabusiak.

Na ćwiczebno-apelowy plac, przy dziękach orkiestry OSP Kościelec, swoich podopiecznych wprowadził dowódca kompanii I asp. Tomasz Kaźmirek. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się Zastępcy Komendanta Szkoły: bryg. Marcin Szewerniak i bryg. Robert Cieśla, naczelnicy Wydziału Pododdziałów Szkolnych i funkcjonariusze Szkoły, którym towarzyszył poczet sztandarowy.

Niepisaną tradycją jest to, że odprawiana w czasie zgrupowania unitarnego polowa Msza Święta jest pierwszą okazją do spotkania słuchaczy z bliskimi. Także i tym razem było ono pełne wzruszeń, uśmiechów i wypisanej na twarzach rodziców dumy, a zakończyło się ono pokazem musztry - za co nasi nowi uczniowie nagrodzeni zastali gromkimi brawami.

Kolejną okazją do spotkania będzie uroczystość ślubowania, która zaplanowana jest na 13 października br., a na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

 

 

Opracowanie: asp. Tomasz Kaźmirek, bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

 

 

 

 

W dniach 12-18 września 2023 roku odbywały się egzaminy zespołów ratowniczych z psami specjalności gruzowiskowej oraz terenowej klasy 0 i I. Egzaminy odbyły się terenie OSPWL Żagań w Pstrążu.

Do egzaminów przystąpiło 148 zespołów:

 • Egzamin gruzowiskowy klasy 0 – przystąpiło 13 zespołów wynik pozytywny uzyskało 8 zespołów,
 • Egzamin gruzowiskowy klasy I – przystąpiło 27 zespołów, wynik pozytywny uzyskało 5 zespołów,
 • Egzamin terenowy klasy 0 – przystąpiło 39 zespołów, wynik pozytywny uzyskało 25 zespołów,
 • Egzamin terenowy klasy I – przystąpiło 69 zespołów, wynik pozytywny uzyskało 34 zespołów.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: przewodniczący: st. bryg. Piotr Gancarczyk, bryg. Jarosław Kowalski – SA PSP w Krakowie; egzaminatorzy: kpt. Bartłomiej Tunia – KM PSP w Poznaniu,
st. asp. Michał Szalc– KM PSP w Gdańsku, mł. asp. Magdalena Nowicka - Błażejczyk – KM PSP w Poznaniu, asp, bryg. w st. spocz. Piotr Kuliński, st. asp. w st. spocz. Mirosław Jakubowski, Marlena Gruca-Rucińska Jerzy Herma, Katarzyna Wodniak, Bogdan Wiśniewski.

Dziękujemy KM PSP w Poznaniu oraz KM PSP w Gdańsku za oddelegowanie instruktorów do pełnienia funkcji egzaminatorów podczas ww. egzaminów.

Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie zakończyli udział w ww. egzaminach, jednocześnie przypominamy, iż od tego momentu są Państwo jeszcze bardziej zobowiązani do utrzymania wysokiego poziomu wyszkolenia zespołu.

 

 

Opracowanie: asp. Joanna Pulit

Zdjęcia: asp. Joanna Pulit

 

 

Piątek 22 września 2023 roku był ostatnim dniem pracy Pani Heleny Matluch, pracownicy Wydziału Finansowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Pani Helena, a dla większości współpracowników Pani Helenka lub Helenka, w krakowskiej Szkole pracowała od 2014 roku. Nie ma przesady w stwierdzeniu, iż w obszarze księgowości, dla wielu tajemniczym i niezrozumiałym, nasza koleżanka porusza się niezwykle sprawnie, lekko i z uśmiechem. Zawsze uczynna i niezwykle koleżeńska. Cierpliwie wytłumaczyła, wyjaśniła i nauczyła, nawet najbardziej opornych „uczniów”. Pani Helenie dziękujemy za lata pracy, zaangażowanie i pełen profesjonalizm.

W imieniu własnym, kierownictwa, kadry i słuchaczy Szkoły za lata pracy podziękował Zastępca Komendanta Szkoły bryg. Robert Cieśla.

Na nowej drodze życia, bo tak można nazwać zasłużoną emeryturę po ponad 40 latach pracy, życzymy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych słonecznych dni wypełnionych radością i optymizmem….

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia: Emilia Marzec

Od 1 września 2023 roku, na terenie znajdującego się w miejscowości Kościelec szkolnego poligonu, trwa zgrupowanie unitarne słuchaczy XXXIII turnusu kształcenia dziennego. Sześćdziesięciu przyszłych techników pożarnictwa nie tylko uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, ale także poznaje uroki strażackiego życia. Skoszarowani pod namiotami uczniowie, z dala od pokus wielkiego miasta i z ograniczonym dostępem do współczesnych zdobyczy techniki, poznają zasady musztry i służby wewnętrznej, pełnią warty, angażują się w prace gospodarcze na rzecz Szkoły i lokalnej społeczności. Stawiając się na apelach porannych, wieczornych, zbiórkach i alarmach, nabierając nowych umiejętności i wyrabiając nowe nawyki weryfikują swoje wyobrażenia i konfrontują marzenia z rzeczywistością.

Rotujący się w tygodniowych turach dowódcy zgrupowania, dowódca kompanii, oficerowie dyżurni i wyznaczeni kadeci II kompanii dbają także o to, by te cztery tygodni były czasem wzajemnego poznania się i integracji.

Tegoroczne zgrupowanie potrwa do 29 września. W najbliższą niedzielę słuchacze będę mieli możliwość uczestnictwa w odprawionej w ich intencji polowej mszy świętej oraz pierwszego od końca wakacji spotkania z zaproszonymi członkami rodzi, którzy zapewne w szerszym składzie pojawią się w Krakowie 13 października 2023 roku, gdzie o godz. 12:00 odbędzie się, przez wielu kojarzona z wojskową przysięgą, uroczystość ślubowania, na którą wszystkich, także sympatyków i naszych Przyjaciół, już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

 

 

Chociaż dotarcie na szczyt nie zawsze musi oznaczać wymierne i możliwe do wyrażenia w postaci medali zwycięstwo, to dwie startujące w kategorii MIX w V Mistrzostwach Polski Strażaków w Biegu po Schodach – Wieżowiec 2023 , reprezentacje Szkoły kolejny raz stanęły na wysokości zadania i stopniach podium.

Biegnąc na szczyt wieżowca, będąc w szczycie formy, na szczycie stawki i podium znaleźli się:

 • kdt Dominika Ostrowska oraz kdt Kamil Fil – zdobywając I miejsce (czas 6,31 minuty)
 • asp. Krzysztof Nosal i sł. Katarzyna Jakubek – zajmując III miejsce (czas 7,23 minuty).

Do pokonania w umundurowaniu specjalnym i z wykorzystaniem sprzętu ochrony układu oddechowego 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czyli ok. 800 schodów, zawodników motywował i przygotował, nauczyciel, trener, organizator, opiekun, kierowca i zawodnik – pełniący służbę w Wydziale Kształcenia Zawodowego – asp. Krzysztof Nosal, który w sobotę 16 września 2023 roku cieszyć mógł się sukcesem swoich podopiecznych, własnym i licznego grona absolwentów Szkoły, w których zaszczepił ducha sportowej rywalizacji, gotowości do poświęcenia, treningu i niewiarygodnie wręcz ciężkiej fizycznie pracy. Tym bardziej cieszy to, że zawodach partnerowała mu słuchaczka XXXIII turnusu kształcenia dziennego (I kompanii), w której pokładamy ogromne nadzieje na kolejne starty i promowanie nowoczesnych konkurencji pożarniczych wśród koleżanek i kolegów z rocznika.

Ogromy respekt, szacunek i uznanie jakimi cieszy się krakowska Szkoła wśród uczestników biegów po schodach wynika między innymi z tego, że składy i reprezentacje, ze względu na krótki okres kształcenia, podlegają nieustannej rotacji i wymagają cierpliwego wprowadzania w tajemnice posiadania mocy pozwalającej dobiec tam, gdzie wielu miałoby problem dojść. Nie ulega żadnej wątpliwości, że tego typu trening i zawody przekładają się na utrzymywanie doskonałej sprawności fizycznej, która jest tak ważnym elementem strażackiej służby.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników! Dziękujemy za wytrwałość, czas, poświęcenie, za ciężką, nie zawsze widoczną, pracę, za treningi, wyjazdy, za marzenia i ich realizację! Chociaż trudno jest liczyć na więcej, to już dzisiaj trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych startach.

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne uczestników

 

 

 

1 Lista kandydatów przyjętych do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w  ramach procesu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

Lp. Nr wg rankingu Nr startowy
1 2 33
2 3 327
3 6 250
4 7 84
5 11 68
6 13 10
7 15 30
8 16 153
9 17 360
10 19 3
11 21 1
12 22 107
13 24 39
14 25 26
15 27 351
16 28 86
17 29 296
18 30 119
19 31 295
20 32 352
21 33 59
22 34 123
23 35 365
24 38 79
25 39 343
26 40 146
27 42 184
28 44 372
29 46 140
30 47 151
31 48 22
32 50 309
33 52 181
34 53 128
35 54 367
36 55 291
37 56 58
38 57 356
39 59 158
40 62 374
41 63 155
42 64 67
43 65 138
44 67 203
45 68 282
46 70 225
47 71 48
48 72 175
49 73 371
50 74 334
51 75 77
52 76 167
53 77 308
54 78 62
55 80 176
56 81 141
57 83 89
58 85 344
59 86 98
60 89 378

2 Informacja uzupełniająca:

W przypadku 29 kandydatów z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej oraz osób z listy rezerwowej zaistniały przesłanki określone w pkt. 37 dokumentu „Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2023/2024”, w  związku z czym zostały one skreślone z listy osób kandydujących. Limit 60 miejsc został wypełniony przez kandydatów z listy rezerwowej wg kolejności rankingowej. 

3 Rozkazem nr 91/2023 z dnia 1 września 2023 roku, Rozkazem nr 92/2023 z dnia 1 września 2023 roku, Rozkazem nr 94/2023 z dnia 5 września 2023 roku oraz Rozkazem nr 97/2023 roku z dnia 13 września 2023 roku w sprawie przyjęcia do służby kandydackiej oraz zaliczenia w poczet słuchaczy i skierowania na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej Komendant Szkoły przyjął do służby kandydackiej 60 osób, które posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP potwierdzoną orzeczeniami Rejonowych Komisji Lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz niekaranych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, zamykając tym samym proces naboru w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2023/2024.

Dokument podpisany przez Komendanta Szkoły (link)

 

15 września 2023 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się pierwszy dzień współorganizowanej z firmą Firma RPASAR sp. z o.o., konferencji pod tytułem: “Nowoczesne ratownictwo - wyzwania i zagrożenia współczesnego świata. Zintegrowany system ratowniczy jako gwarancja profesjonalnych działań". Dokonująca się na naszych oczach rewolucja technologiczna i rozwój techniczny prócz oczywistych korzyści przynosi ze sobą szereg niedostrzeganych i nierozpoznanych do końca zagrożeń, z którymi coraz częściej mierzyć się muszą organizatorzy systemów ratowniczych. Tak jest między innymi z pożarami samochodów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, czy mających niespotykaną dotąd moc i częstotliwość niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

W kilku panelach zaprezentowane zostały treści dotyczące między innymi:

zagrożeń wynikających z wadliwego wykonywania instalacji tzw. paneli słonecznych i magazynów energii oraz zasad reagowania służb ratowniczych w obliczu pożaru lub ich uszkodzenia,

organizacji i prowadzenia działań ratowniczych po trzęsieniu ziemi przez ratowników ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej,

przyczyn, zasad i technicznych możliwości wsparcia poszukiwania osób zaginionych oraz sposobów skutecznego wsparcia psychicznego dzieci,

modelowania numerycznego w oparciu o przygotowanie prognoz pogody,

nowoczesnych systemach i możliwości prowadzenia łączności służb mundurowych i wykorzystania potencjału bezzałogowych statków powietrznych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele straży pożarnych, służb i podmiotów ratowniczych, świata nauki oraz firmy zaproszone przez współorganizatora, a całość odbyła się nie tylko w Auli, ale miała także wymiar praktyczny w postaci prezentacji prowadzonych przez wystawców na terenie szkolnych korytarzy i pokazów, które zwieńczyły tą część konferencji.

Wydarzenie ze strony Szkoły otworzył Zastępca Komendanta bryg. Marcin Szewerniak, a nad całością czuwali moderatorzy: mł.bryg. dr Artur Luzar oraz st.bryg. w st.spocz. dr inż. Robert Wolański.

Całe wydarzenie cieszyło się dużym uznaniem zarówno prelegentów i odbiorców, otrzymaliśmy sporo pozytywnych informacji zwrotnych, za co serdecznie dziękujemy, a co jest dla nas bodźcem do podejmowania kolejnych wyzwań o charakterze popularno-naukowym. Najbliższe już 27 września br., gdy przez dwa dni rozmawiać będziemy w gronie teoretyków i praktyków na temat bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk, Patrycja Michałkowska

 

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Na mocy podpisanej w 2016 roku umowy, studenci ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczą w organizowanych przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, kończących drugi rok nauki, obozach szkoleniowo-sprawnościowych. Jesteśmy zaszczyceni, że władze najstarszej i od wielu lat utrzymującej się na czele edukacyjnych rankingów uczelni, także i w tym roku na dwa tygodnie „oddały w nasze ręce” swoich podopiecznych.

Trwający od 4 do 15 września 2023 roku obóz był czasem intensywnych, i jak wynika z opinii uczestników, bardzo atrakcyjnych zajęć z obszaru szerokiego spektrum ratownictwa, jak i doskonalenia sprawności fizycznej. W czasie 100 godzin lekcyjnych przyszli ratownicy medyczni poznali zakres działań podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego niemalże w każdej z dziedzin ratownictwa. Teoretyczne i praktyczne zajęcia objęły bowiem takie obszary, jak: ratownictwo techniczne, chemiczne, wodne i wysokościowe, taktyka zwalczania pożarów i działań ratowniczych, organizacja i prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych i wsparcie psychicznego. Studenci mogli także doskonalić się w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych, w tym podczas zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Zajęcia przeprowadzono w salach lekcyjnych, na szkolnych poligonach: w Kościelcu i Nowym Sączu, a także z wykorzystaniem akwenu w miejscowości Brzegi.

Jesteśmy przekonani, że ogromne zaangażowanie i pozytywne nastawienie obu stron tej edukacyjnej relacji, przełoży się na podniesienie jakości współpracy i współdziałania podczas wspólnie prowadzonych działań ratowniczych, przyczyni się do integracji środowiska, zrozumienia wzajemnych potrzeb oraz odmiennych punktów widzenia.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum SA PSP oraz archiwum prywatne uczestników obozu

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci druhny Karoliny Dargacz oraz druha Łukasza Dargacz z OSP Żukowo (powiat kartuski w woj. pomorskim).

W piątek 15 września 2023 roku w godzinach nocnych, podczas dojazdu do zdarzenia miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek samochodu OSP Żukowo, w wyniku którego dwoje druhów ponioslo śmierć a trzech kolejnych odniosło obrażenia. Dwoje z poszkodowanych zostało zabranych do szpitala.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłych druhów oraz poszkodowanym druhom OSP Żukowo.

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/tragiczny-wypadek-druhow-osp-zukowo

Szanowni Państwo,

Rzadko w życiu zdarza mi się o coś prosić, a zwłaszcza prosić publicznie, ale dzisiejsza sytuacja naprawdę to uzasadnia. Chcemy zwrócić się do Was z prośbą o pomoc dla osoby wyjątkowej, Człowieka przez duże „C”, kogoś, kto większość dotychczasowego życia poświęcił ratowaniu innych.

st. bryg. Bogdan Gumulak, jeden z twórców i byłych dowódców pierwszej w Polsce Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, uczestnik większości międzynarodowych operacji ratowniczych realizowanych przez PSP na całym świecie – żywy symbol najwyższych wartości, jakim wierni są Polscy Strażacy. Dziś przyszedł czas aby cały świat zaczął ratować Jego życie.

LINK DO ZBIÓRKI POMAGAM.PL

Bogdan w 2019 roku zachorował na złośliwego raka - nowotwór jasnokomórkowy nerki. Przeszedł skomplikowane i wyniszczające dla organizmu leczenie chirurgiczne i farmakologiczne. Mimo heroicznej walki Bogdana i jego Bliskich, choroba nie odpuściła i pojawiły się przerzuty. Bogdan jest obecnie leczony w najbardziej zaawansowanym - z dostępnych w Polsce – programie lekowym leczenia raka nerki i chociaż ma wiele powikłań tego leczenia,  nie odpuszcza walki.

Niestety to już ostatnia z możliwości leczenia w Polsce, nasz system ochrony zdrowia nie jest w stanie zaoferować Bogdanowi więcej, dlatego podjęliśmy intensywne starania o rozpoczęcie leczenia w klinice w Szwajcarii, najnowocześniejszym na świecie ośrodku dla takich chorych jak Bogdan. Wstępne konsultacje, podjęte z  Kliniką Hirslanden w Zurychu wlały w nasze serca nadzieję na możliwość kontynuacji leczenia.

Koszty pierwszego etapu leczenia w Szwajcarii - wykonania biopsji i kompleksowych badań genetycznych i wyboru zindywidualizowanego leczenia zostały określone na poziomie około 200 000 PLN. Pozwolą one na dobór ściśle spersonalizowanej metody terapii, możliwej do kontynuowania w Polsce, we współprac z ośrodkiem w Zurychu i w oparciu o potencjał naukowy i kliniczny. Takie ukierunkowane metody leczenia mogą przynieść pozytywne rezultaty w najbardziej skomplikowanych przypadkach, tak jak u Bogdana.

Musimy wykorzystać każdą dostępną szansę.

LINK DO ZBIÓRKI POMAGAM.PL

Prosimy wszystkich strażaków PSP, OSP i Straży Zakładowych, ratowników i inne osoby życzliwe strażakom i Straży Pożarnej, o wsparcie tej inicjatywy.

Ze szczególną prośbą zwracamy się do wszystkich naszych byłych studentów, współpracowników,  podkomendnych i wszystkich Przyjaciół.

POMÓŻCIE !!!! Musimy wygrać i WYGRAMY !!!!!

LINK DO ZBIÓRKI POMAGAM.PL

 

W dniach 5-7 września 2023 roku, na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w miejscowości Kościelec odbyło się szkolenie dotyczące działania rot asekuracyjnych i grup szybkiego reagowania tzw. RIT ( skrótu od angielskiego wyrażenia rapid intervention team). Głównymi inicjatorami i odbiorami tego przedsięwzięcia byli członkowie zespołu Taktyki Zwalczania Pożarów, którzy do grona uczestników zaprosili także przedstawicieli pozostałych zespołów przedmiotowych oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Przeprowadzone w ramach doskonalenia zawodowego kadry Szkoły szkolenie, przeprowadzone zostało w oparciu o zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP program, a instruktorami byli strażacy z sąsiedniego województwa.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych w trakcie czterodniowego spotkania znalazły się:

- zasady działania rot asekuracyjnych,

- postępowanie w wypadku awarii sprzętu ochrony układu oddechowego podczas działań gaśniczych i/lub utracie orientacji w przestrzeni z ograniczoną widocznością,

- postępowanie w przypadku „Denver Drill” (konieczności ewakuacji zagrożonego strażaka przebywającego w pomieszczeniu z wysokim parapetem),

- techniki ewakuacji pionowej nieprzytomnego strażaka,

- niezbędne wyposażenie rot asekuracyjnych,

- medyczne działanie ratownicze oraz ewakuacja poszkodowanego strażaka ze strefy niebezpiecznej,

- współdziałanie kilku rot asekuracyjnych.

Zdobyta i utrwalona przez uczestników wiedza i umiejętności z całą pewnością przełoży się na podniesienie jakości i atrakcyjności realizowanych zajęć przedmiotowych oraz przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczestników działań ratowniczych podejmowanych każdego niemalże dnia przez kadrę i kadetów w ramach działań operacyjnych.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.ogn. Łukasz Gwiazdonik