21 marca 2023 roku przedstawiciele Szkoły wzięli udział w szkoleniu z zakresu wykorzystania w działaniach edukacyjnych narzędzi wirtualnej rzeczywistości (VR). W czasie zajęć wykorzystano symulator szkolenia pożarniczego VR Flaim Trainer, australijskiej firmy Flaim Systems Pty, której oficjalnym dystrybutorem jest XR Support Centre Europe.
W trakcje zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami symulatora, który posiada 60 różnych scenariuszy pożarniczych.

Na kanale Flaim Systems na YouTube można obejrzeć filmy obrazujące założenia systemu i jego możliwości: https://www.youtube.com/@FLAIMSystems/playlists
Coraz doskonalsze formy i narzędzia kształcenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości z pewnością nie jest w stanie zastąpić edukacji opartej o ćwiczenia poligonowe i realizację scenariuszy w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Wydaje się jednak, że już dzisiaj mogą być dobrym, w ogólnym rozliczeniu stosunkowo tanim, a do tego pozwalającym na wracanie do scenariuszy, poprawiania błędów i utrwalanie pozytywnych nawyków oraz wyrabianie pamięci mięśniowej narzędziem wchodzącym w skład pomocy dydaktycznych i wykorzystywanych w ramach doskonalenia zawodowego. Pewnym ograniczeniem może okazać się problem z tolerancją wyświetlanego w goglach obrazu przez uczestników, zaburzenia funkcjonowania błędnika, czy innego rodzaju niekorzystnych doznań zdrowotnych. Świadomi tych wszystkich problemów producenci oprogramowania podejmują szereg kroków mających zniwelować lub zlikwidować ten problem.

 

 

 

Opracowanie: st.asp. Łukasz Tomczak
Zdjęcia: st.asp. Łukasz Tomczak, st.kpt. Dawid Wiktor

Funkcjonariusze naszej Szkoły, który uczestniczyli niedawno w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji, 21 marca 2023 roku, zaproszeni zostali do Ambasady Turcji w Warszawie, gdzie w obecności kierownictwa PSP, na czele z osobą Komendanta Głównego PSP – generała bryg. Andrzeja Bartkowiaka – z rąk ambasadora Turcji w Polsce pana Cengiza K. Firata podziękowania za udzieloną pomoc. Wyrazy wdzięczności i uznania dla ratowników z grupy HUSAR przekazali również przedstawiciele społeczności i organizacji tureckich, mieszkający i działający w Polsce.
Docenienie poświęcenia, determinacji, zaangażowania, a nie rzadko wręcz bohaterstwa, zadysponowanych do działań 6 lutego br. ratowników, spotkała się z wielkim uznaniem lokalnej i międzynarodowej społeczności. Nieustannie jesteśmy dumni z polskich strażaków, szczególnie tych, którzy tworzyli lub nadal stanowią naszą szkolną społeczność, a byli to:

 • st.bryg. Sławomir Wojta
 • st.bryg. Mariusz Chomoncik
 • st.bryg. Jarosław Kowalski
 • mł.bryg. Dariusz Ruchała
 • st.kpt. Wojciech Broda
 • asp. Arkadiusz Klimek

O działaniach pisaliśmy więcej tutaj, a więcej informacji i zdjęć na temat wydarzenia można znaleźć pod poniższymi adresami:
https://www.gov.pl/web/kgpsp/polscy-strazacy-odebrali-w-ambasadzie-turcji-w-polsce-podziekowania-za-akcje-ratownicza-po-trzesieniu-ziemi-w-turcji

 

https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/?locale=pl_PL

 

a także w materiale dotyczącym przyznania „Pozytywki” dla całej Grupy HUSAR
https://dziendobry.tvn.pl/nasze-akcje/pozytywki/pozytywka-dzien-dobry-tvn-za-luty-dla-grupy-husar-6853219

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: st.bryg. Jarosław Kowalski, mł.bryg. Dariusz Ruchała

 

20 marca 2023 roku w auli Szkoły odbył się wykład otwarty "Stałe urządzenia gaśnicze gazowe". W wydarzeniu zorganizowanym we współpracy koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy SA PSP w Krakowie oraz koła SITP przy FHU "SUPOBER" wzięli udział m.in. zaproszeni członkowie SITP z kół zrzeszonych w oddziale małopolskim Stowarzyszenia, kadra SA PSP, strażacy z Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom KW PSP w Krakowie, a także kadeci kompanii II Turnusu XXXI.

Wykład otworzyli st. bryg. Paweł Knapik - Komendant Miejski PSP w Krakowie pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Małopolskiego SITP oraz bryg. Marcin Szewerniak - Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie i członek SITP.

Prelekcję, podczas której poruszono przede wszystkim kwestie wymagań technicznych dla systemów gaszenia gazem w obszarach magazynów energii, wygłosił pan Jakub Dałek - kierownik produktu systemy gaszenia gazem w firmie Siemens Polska.
Przedstawiono również problematykę detekcji zjawiska "ucieczki termicznej" w ogniwach litowo-jonowych za pomocą zasysających czujek dymu.
Zjawisko "ucieczki termicznej" może w sposób niekontrolowany doprowadzić do reakcji spalania, która w bateriach przebiega w lawinowy sposób, a do jego zainicjowania może dojść na skutek nawet niewielkiego uszkodzenia mechanicznego. Zwrócono również uwagę na prawidłowy dobór środka gaśniczego do zabezpieczania magazynów energii na przykładzie pożaru, który maił miejsce w Arizonie w 2019 roku, w którym ucierpiało 8 strażaków.
Było to kolejne wydarzenie skupiające się na zabezpieczeniu przeciwpożarowym technologii opartych o ogniwa litowo-jonowe - rozwój techniczny wymusza ciągłe doskonalenie zawodowe kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Nowak
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Nowak, p. Patrycja Michałkowska

 

 

Dzięki uprzejmości firmy SUPO-Cerber, 16 marca 2023 roku, kadra Szkoły miała okazję uczestniczyć w testach gaszenia mgłą wodną niskociśnieniową ogniw litowo-jonowych. Zajęcia odbyły się w Ośrodku Badawczo-Szkoleniowym Techniki Przeciwpożarowej w m. Szczyrzyc. Prowadzone przez panią Natalię Kraus-Namroży - doktorantkę Politechniki Łódzkiej i jednocześnie projektantkę instalacji gaśniczych - prace badawcze, mają na celu określenie najskuteczniejszego sposobu zabezpieczania miejsc, urządzeń i innego rodzaju produktów korzystających z zasilania elektrycznego. Dotyczy to zarówno ochrony magazynów energii, jak i gaszenia przy pomocy mgły wodnej niskociśnieniowej pożarów pojazdów mechanicznych z napędem elektrycznym albo hybrydowym.

Z punktu widzenia służby w ochronie przeciwpożarowej, niezwykle ciekawym i istotnym elementem

procesu badawczego jest podjęcie prób oceny wpływu mgły wodnej na ilość i rodzaj zanieczyszczeń odkładających się na ubraniach specjalnych strażaków biorących udział w gaszeniu ogniw litowo-jonowych. W swojej dysertacji problem ten zgłębia pani Ewelina Szmytke - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, doktorantka Politechniki Łódzkiej.

Zajęcia poprzedzone były bardzo wartościową prezentacją pana Kurta Vollmachera – strażaka z Belgii, pasjonata pożarnictwa i pioniera rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa działań podczas zdarzeń z pojazdami alternatywnymi.

Ze wstępnych wniosków wynika, że mgła wodna niskociśnieniowa wykazuje skuteczność przy gaszeniu ogniw litowo-jonowych. Należy jednak podkreślić, iż badania są prowadzone w małej skali – co oznacza zgrupowanie jednocześnie do 20 ogniw, natomiast w obecnie stosowanych pojazdach elektrycznych znajduje się ich nawet do 7000, co obrazuje skalę i konieczność dalszych prac nad rozwiązaniem coraz częściej spotykanego w praktyce ratowniczej problemu.

Dla kadry dydaktycznej SA PSP udział w zajęciach był niezwykle cennym doświadczeniem, doskonale obrazującym kolejne zagrożenia wynikające z rozwoju technologicznego, z którymi trzeba się mierzyć podczas działań ratowniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Nowak

Zdjęcia: mł.ogn. Łukasz Gwiazdonik

Przez wiele lat w szkolnym planie pracy 21 marca oznaczony był jako „Dzień Kadeta”. Ta zwyczajowa nazwa pozostawała jednak w konflikcie z oficjalnym świętem słuchaczy szkół zapewniających podstawowe wyszkolenie militarne i tytuł technik pożarnictwa, który przypada na 21 maja, a jest dniem ustanowionym przez marszałka Józefa Piłsudskiego na pamiątkę rozpoczęcia walk na górze św. Anny.

Tak czy inaczej pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 2023 roku był dla nas tzw. dniem do dyspozycji komendanta, w którym nie odbywały się zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy obu turnusów kształcenia dziennego. Jest to pewnego rodzaju wyjście naprzeciw oczekiwań, przyzwyczajonych do „dnia wagarowicza” uczniów, który mógłby zamienić się w kilka lub kilkanaście dni zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania – nazywanego także kontrolowanym pobytem w Szkole – czyli brak wszelkiego rodzaju przepustek i urlopów.

W czasie porannej zbiórki kadeci przejęli z rąk kierownictwa Szkoły insygnia władzy, które symbolizowały drewniane klucze. Tymczasowym komendantem został kdt Damian Gaweł, który obiecał, że będzie dobrym gospodarzem.

Krótkie spotkanie w gabinecie komendanta poprzedziło serię bardzo ciekawych wydarzeń. Największym zainteresowaniem, także ze strony kadry, cieszyła się projekcja humorystycznego, pełnego lotnego, a zachowanego w dobrym smaku, żartu sytuacyjnego, który nawiązywał oczywiście ściśle do „naszego podwórka”.

Smaczne były też jedzone na czas pączki, które dodały sił tym, którzy mierzyli się z pobiciem rekordu lub konkurentów w wyciskaniu sztangi leżąc. Wśród konkursowych konkurencji znalazły się także te bardziej branżowe, jak: rzut gumiakiem, zmiana łańcucha w pilarce i sprawianie linii ssawnej na czas, przeciąganie strażackiego węża, rozgrywki w siatkówkę 2 na 2, oraz elementy e-sportu dla miłośników gry FIFA 23.

Pomimo braku dobrej pogody wszystkim uczestnikom dopisały humory, a dystans do codzienności pozwolił na chwilę oderwania od zeszytów, książek, sal lekcyjnych i laboratoriów, niestety nie był czasem wolnym od wart i służb, w tym tych najważniejszych – w obsadzie punktu alarmowego i samochodów ratowniczo-gaśniczych będących w dyspozycji Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Dzień zakończył się wręczeniem dyplomów i zwrotem kluczy, pomimo tego, że jest już za nami, z pewnością na długi czas pozostanie dla nas miłym, wywołującym uśmiech, wspomnieniem.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk oraz archiwum prywatne kadry i kadetów

18 marca 2023 roku w Warszawie, w wieżowcu Rondo1, odbyła się jedenasta edycja Biegu Na Szczyt. Poza ogromem pozytywnych, sportowych emocji, wydarzenie miało charakter charytatywny. Uczestnicy biegu od lat wspomagają podopiecznych SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku. By wesprzeć ten cel organizatorzy wydarzenia powiększyli limit uczestników o dodatkowe 100 osób, dzięki czemu w Rondo 1 pojawiła się rekordowa liczba biegaczy i biegaczek, a byli wśród nich zarówno amatorzy biegania, jak i aktualni liderzy światowego rankingu i największe nazwiska towerrunningu ostatnich lat, na czele z reprezentantem Malezji Wai Ching Soh.

Bieg na szczyt ukończyło 537 zawodników. Do pokonania każdy z nich miał 836 schodów - 38 pięter, co stanowiło 142 metry w pionie.

Znakomity wynik w swojej kategorii osiągnęła kdt. Dominika Ostrowska, która z czasem 5:39,38 zajęła 2 miejsce w kategorii kobiet i 47 w kategorii open.

Równie dobry rezultat osiągnął kdt. Kamil Fil z czasem 4:43,44 zajmując 5 miejsce w kategorii mężczyzn oraz open.

Zawody ukończył również absolwent i wielokrotny reprezentant naszej Szkoły, pełniący obecnie służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Krakowie mł. asp. Mateusz Pączek. Z czasem 4:53,48 zajął 10 miejsce w kategorii mężczyzn oraz open.

Ta edycja zawodów odbyła się bez kategorii strażaków, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Warunkiem uczestniczenia w biegu w umundurowaniu specjalnym, ze sprzętem ochrony układu oddechowego, był start w rotach (parach). Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie wraz ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie połączyły siły, czego rezultatem był start w biegu mł. ogn. Marty Patyk oraz asp. Krzysztofa Nosala.

Udział w zawodach był doskonałą formą treningu i sprawdzenia formy przed kwietniowymi, współorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Mistrzostwami Polski Strażaków w biegu po schodach.

 

 

Opracowanie: asp. K. Nosal

Zdjęcia: prywatne archiwum uczestników zawodów.

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, który odbędzie się w Gdyni w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej dniach 31 maja - 02 czerwca 2023 r.

Kongres ten będzie cyklicznym, interdyscyplinarnym spotkaniem specjalistów, organizowanym przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademię Marynarki Wojennej, Miasto Gdynia. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie jest partnerem tego wydarzenia.

kongres grafika

Celem Kongresu będzie prezentacja - w teorii i praktyce - możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim. Planowane przedsięwzięcie da wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu i w jego pobliżu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i branż obecnych na Kongresie. Przewidzieliśmy także kilka prezentacji w formie warsztatów oraz panele dyskusyjne.

Podczas Kongresu zaprezentujemy także praktyczne działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone wspólnie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, podczas których wykorzystane zostaną nowoczesne techniki w zakresie rozpoznania i lokalizacji pożaru oparte na nowoczesnej technologii. Zaprezentujemy również modelowe zasady współpracy właściciela, zarządcy i posiadacza zabytku z przedstawicielami służb ratowniczych w trakcie sytuacji kryzysowej.

Do udziału w Kongresie zaprosiliśmy także firmy oferujące nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony dóbr kultury, z którymi będziecie się mogli Państwo zapoznać podczas Kongresu.

Kongres zostanie przeprowadzony w sposób hybrydowy, umożliwiający obecność na terenie Kongresu oraz w formie zdalnej.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.ibd.org.pl lub używając poniższych linków:
Uczestnictwo czynne https://forms.office.com/e/VrrEJJ9jmh
Uczestnictwo bierne https://forms.office.com/e/wMvGgnEHH5

Terminarz Kongresu
zgłoszenie czynnego udziału - do 10 kwietnia 2023 r.
zgłoszenie biernego udziału - do 10 maja 2023 r.
akceptacja przez Organizatorów zgłoszeń czynnych do 20 kwietnia 2023 r.
przesłanie II komunikatu kongresowego - do 30 kwietnia 2023 r.
nadesłanie tekstu pokongresowego - do 30 września 2023 r.

Szczegóły dotyczące Kongresu znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na FB wydarzenia https://fb.me/e/3inYaPwte , gdzie publikowane są aktualności dotyczące Kongresu.

 

17.03.2023 roku swoje święto obchodził 16 Batalion Powietrznodesantowy.

W uroczystym apelu uczestniczyli między innymi przedstawiciele wojsk, szkół wojskowych, oraz Sztandar Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Naszą kadrę reprezentował Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Robert Cieśla.

Program obchodów obejmował również dzień otwartych koszar, a także obfitował w różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe, w których nasza drużyna zdobyła trzecie miejsce.

 

 

Opracowanie: mł.kpt. Zbigniew Serwatka

Zdjęcia: mł.kpt. Zbigniew Serwatka

17 marca 2023 roku w Kluszkowcach odbyły się współorganizowane przez Komendę Główną PSP i Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie VII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

W kategorii Slalom Gigant , na podium stanęli reprezentanci województwa małopolskiego:

 1. Krzysztof Zięba 
 2. Andrzej Leśniakiewicz 
 3. MaciejGalica. 

Wyniki te pozwoliły na zajęcie pierwszego miejsca w kategorii drużynowej, tuż przed strażakami z województw: śląskiego i podkarpackiego.

Najlepsze czasy na tzw. „parapecie”, a przez to miejsca w klasyfikacji generalnej, osiągnęli:

 1. Grzegorz Hodorowicz woj. małopolskie
 2. Damian Socha woj. dolnośląskie
 3. Krzysztof Dudzik woj. małopolskie,

a kategorii Slalom Gigant Snowboard drużynowo, z medali i pucharów cieszyli się kolejno przedstawiciele:

 1. woj. małopolskiego,
 2. woj. śląskiego
 3. Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W zawodach udział wzięła także jedna kobieta - Pani Cyburt Aneta z woj. zachodniopomorskiego, która okazała się bezkonkurencyjna, a za swoją determinację i zaangażowanie nagrodzona osobnym dyplomem, gromkimi brawami i uznaniem męskiej części rywalizacji.

Na zakończenie zawodów trofea zwycięzcom wręczył Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała.

Wszystkim uczestnikom, szczególnie tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, serdecznie gratulujemy, a organizatorom i osobom odpowiedzialnym za przebieg całości wydarzenia, którymi z ramienia Szkoły byli nauczyciele wychowania fizycznego: st.kpt. Piotr Kosiba i mł.asp. Michał Szewczyk, serdecznie dziękujemy za owocną pracę i trud, który pomimo zmiennych warunków śniegowych, przełożył się na bardzo wysokie oceny uczestników.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne uczestników

Od kilkunastu lat, na mocy porozumienia pomiędzy kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), jednostki ochrony przeciwpożarowej są zobowiązane do przygotowywania i zabezpieczania wyznaczonych miejsc do lądowań i startów wykonujących misję ratunkową statków powietrznych. Na tym nasza rola się jednak nie kończy. W razie zaistnienia takiej potrzeby angażujemy się w pomoc w świadczeniu medycznych czynności ratunkowych, przemieszczaniu zespołu ratownictwa medycznego, jego wyposażenia oraz pacjentów.

Doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów PSP z LPR jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających bezpieczną pracę dysponowanych do różnego rodzaju zdarzeń zespołów HEMS (z jęz. ang. Helicopter Emergency Medical Services, czyli Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego). Organizacja wspólnych przedsięwzięć za każdym razem sprzyja więc nie tylko poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy, ale także budowaniu, tak ważnego w tym przypadku, wzajemnego zaufania.

Świadomość wagi naszego wpływu na bezpieczeństwo członków lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, a także strażaków, ratowników, osób poszkodowanych i świadków zdarzenia nakazuje nam utrzymywanie wysokiego poziomu naszych kompetencji także w tym obszarze. Współpraca z siłami i środkami LPR jest stałym, najczęściej symulowanym, elementem wyjazdowych i poligonowych ćwiczeń. Tym razem w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu Taktyka zwalczania pożarów, przez trzy kolejne dni (począwszy od 15 marca 2023 roku), kadeci II kompanii wyjeżdżali do pobliskiego Kokotowa, gdzie znajduje się nowa baza małopolskiego „Ratownika 6”.

Spotkania te pozwoliły na poznanie części tajników pracy „podniebnej karetki”, były także okazją do utrwalenia zasad dysponowania, prowadzenia łączności radiowej i gestowej, doboru miejsca lądowania oraz przyjmowania śmigłowca w dzień i w nocy. Uczestnicy przypomnieli sobie również miejsca wykonywania dostępu do poszkodowanych znajdujących się wewnątrz śmigłowca, sposobów wyciągania noszy i przemieszczania elementów wyposażenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom Bazy HEMS Kraków, szczególnie dyżurującemu w niej pielęgniarzowi - Panu Andrzejowi Sawickiemu - za przyjęcie nas w swoje progi, ogromne zaangażowanie w realizację zajęć oraz wyczerpujące odpowiedzi na liczne pytania.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ze strony Szkoły jest st.asp. Łukasz Tomczak, który także tym razem zorganizował cykl spotkań i w każdym z nich uczestniczył.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk / st.asp. Łukasz Tomczak

Egzamin końcowy KKZ BPO 04

Jednym z ostatnich elementów organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest przeprowadzenie egzaminów końcowych, których pozytywny wynik pozwala na przystąpienie do egzaminów zawodowych, a na ich podstawie uzyskanie tytułu technik pożarnictwa.

W związku z tym, 15 marca 2023 roku, nasza hala sportowa zamieniła się na kilka godzin w wielką salę egzaminacyjną. Na zabezpieczających podłożę wykładzinach ustawiono 120 krzeseł i stolików, za którymi zasiadło 119 przyszłych absolwentów XL turnusu. Na zmagania z zadaniem egzaminacyjnym z obszaru taktyki działań ratowniczych przeznaczono 120 minut, a przebiegały one w warunkach umożliwiających samodzielną pracę i pod czujnym okiem powołanej rozkazem komendanta komisji.

Wypełnienie wszystkich arkuszy projektu pozwoli nam także sprawdzić w jakim stopniu uczniowie opanowali efekty kształcenia przypisane do drugiej kwalifikacji – BPO.04 – zarządzanie działaniami ratowniczymi.

Mamy nadzieję, że przewidziany w planie pracy termin egzaminu poprawkowego pozostanie jedynie wyjściem awaryjnym, z którego żadna ze zdających osób nie zdecyduje się skorzystać.

Organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminy zawodowe przewidziane są na trzecią dekadę maja br.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Serdecznie zapraszamy na „Dzień otwarty”, który odbędzie się w naszej Szkole 15 kwietnia 2023 roku. W godzinach od 9:00 do 14:00 nasi goście będą mogli zapoznać się z obiektami Szkoły, uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące organizacji i przebiegu naboru osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej w roku szkolnym 2023/2024, spróbować swoich sił w teście sprawności fizycznej, porozmawiać z kadrą i kadetami, a także złożyć niezbędne dla procesu rekrutacji dokumenty.

Szczegółowy program Dnia otwartego ukaże się niebawem.

Przy okazji przypominamy, że ostateczny termin złożenia dokumentów upływa w 15 maja 2023 roku. Szczegółowe informacje dotyczące stawianych kandydatom wymagań, terminów oraz kryteriów oceniania uzyskanych wyników znaleźć można w zakładce „REKRUTACJA”.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Grafika: p. Patrycja Michałkowska

 

do fb

Kształcenie zawodowe w Polsce przeżywa swojego rodzaju renesans. Edukację pozwalającą na zdobycie atrakcyjnej na rynku pracy profesji podejmują zarówno osoby młode, jak i te które mają za sobą już wiele lat doświadczenia i chcą poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje lub uprawnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że jednym z najważniejszych ogniw procesu kształcenia jest osoba nauczyciela. Ten, nie zawsze doceniany i mający należny mu wysoki poziom społecznego uznania, zawód nierzadko wykonywany jest przez ludzi pełnych pasji, zaangażowania, gotowych do poświęceń, a przy tym przyjaznych dla osób uczących się, wspierających i motywujących do pracy. Każdy kto ukończył nawet podstawowy poziom szkolnej edukacji, z pewnością ma w pamięci osoby lub osobę, która była dla niej inspiracją, która swoją postawą i działaniem dzieliła się jednocześnie wiedzą, jak i tzw. życiową mądrością.

Poszukiwanie i promowanie osób działających na rzecz promocji kształcenia zawodowego, wprowadzających autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne, współpracujących z praktykami, a przy tym dbających o rozwój swojego warsztatu, leży u postaw organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i KGHM Polska Miedź konkursu: „Zawodowiec Roku 2022”.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że wyróżnienie w dziedzinie pożarnictwo zdobył funkcjonariusz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Piotr Nowak. Uroczysta gala, w czasie której w towarzystwie swojego bezpośredniego przełożonego mł.bryg. Łukasza Wolaka, zwycięzca odebrał gratulacje i nagrodę, odbyła się w Warszawie 14 marca 2023 roku. W ten sposób doceniona została jednocześnie jego praca:

 • na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego – osoby odpowiedzialnej między innymi za aktualizację Statutu Szkoły, programów nauczania, zgodność stosowanych rozwiązań dydaktycznych z aktualnie obowiązującymi aktami normatywnymi, funkcjonowanie dziennika elektronicznego, współpracę z innymi jednostkami oświatowymi, organizację i nadzór nad procesem nauczania i uczenia się oraz wychowania,
 • nauczyciela przedmiotów zawodowych skupiających się na zagadnieniach z obszaru technicznych systemów zabezpieczeń, a przez to profilaktyki przeciwpożarowej, zaopatrzenia wodnego oraz elementów taktyki zwalczania pożarów,
 • kreatora rozwiązań dotyczących właściwego przebiegu praktycznej nauki zawodów: strażak i technik pożarnictwa, a w tym udział w projektach rozwojowych na rzecz modyfikacji programów kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych realizowanych zarówno w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jak i poza nimi,
 • wychowawcy kolejnych pokoleń strażaków, w oparciu o doświadczenie wyniesione z pełnienia przez wiele lat funkcji dowódcy kompanii szkolnej.

W imieniu Kierownictwa i społeczności Szkoły serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu! Jesteśmy przekonani, że zasłużona nagroda nie stanie się wyłącznie ukoronowaniem dotychczasowych zasług dla kształcenia zawodowego, ale stanie się powodem do motywacji i dalszego rozwoju, a przy tym będzie czynnikiem motywującym dla innych nauczycieli, wykładowców i instruktorów, i to nie tylko z naszej Szkoły.

14.03.2023 mł.bryg. P. Nowak zawodoweic roku

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne mł.bryg. Piotra Nowaka

W dniach 06-10.03.2023 roku na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu oraz miasta Stary Sącz została zorganizowana pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna zespołów ratowniczych z psami.
Komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy specjalności gruzowiskowej oraz terenowej klasy 0 i I dla 77 zespołów. Wynik pozytywny uzyskało 61 zespołów.


W skład komisji egzaminacyjnej weszli: przewodniczący - pracownicy SA PSP w Krakowie ( st. bryg. Piotr Gancarczyk, bryg. Jarosław Kowalski), egzaminatorzy: st. kpt. Bartłomiej Tunia – KM PSP Poznań, mł. asp. Magdalena Nowicka - Błażejczyk – KM PSP Poznań, asp. sztab. w st. spocz. Krzysztof Gruca, asp. sztab. w st. spocz. Mirosław Pulit, Joanna Szumer oraz Paweł Zieliński.


Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz komisji egzaminacyjnej.


Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie zakończyli udział w ww. egzaminach, jego wynik jest jednak nie tylko sukcesem ale także zobowiązaniem do nieustannego utrzymywania wysokiego poziomu wyszkolenia.

 

 

Opracowanie: mł.asp. Joanna Pulit,
Zdjęcia: bryg. Jarosław Kowalski, mł. asp. Joanna Pulit,

Nieustanne doskonalenie zawodowe i rozwój w zakresie ratownictwa jest nie tylko naszą prawną i moralną powinnością, ale także podyktowaną poczuciem odpowiedzialności, potrzebą. Jedną z form utrwalania zdobytej wiedzy, dzielenia się doświadczeniami, poznawania najnowszych rozwiązań i innych punktów widzenia są między innymi cyklicznie organizowane przez nas warsztaty. Tym razem koncentrowały się one na udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas miejscowych zagrożeń w przypadku niskich temperatur, a trzydniowe spotkanie (między 8 a 10 marca 2023 roku) dało odpowiedź na wiele pytań i wskazało drogi poszukiwania nowych rozwiązań.

O niebezpieczeństwach czyhających na osoby w hipotermii opowiadali, kadrze szkół i ośrodków szkolenia, a także słuchaczom obu kompanii opowiadali zaproszeni goście. Ich ekspercka, doskonałe merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie pozwoliły zgłębić zagadnienia patofizjologii, objawów i postępowania u osób często skrajnie wychłodzonych. Uczestnicy mieli także możliwość poznania lub utrwalenia struktury organizacyjnej i zasad współpracy ze statkami powietrznymi, gdyż jednym z prelegentów był praktykujący na co dzień w lotniczym zespole ratownictwa medycznego i wykładowca akademicki w jednym – mgr Łukasz Kręglicki. O przyczynach, objawach, postępowaniu i powikłaniach przebywania w niskich temperaturach, w oparciu o swoje doświadczenie związane ze współtworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, opowiadał dr Tomasz Sanak – reprezentujący między innymi Uniwersytet Jagielloński. Praktyczne aspekty udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy były kanwą wystąpienia mgr. Wojciecha Jakimiuka. Jego doświadczenie w górskich wędrówkach i działaniach ratowniczych pozwoliło poznać niekonwencjonalne metody i techniki ogrzewania lub chronienia poszkodowanych przed utratą ciepła.

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów udali się do ludzi spotykających osoby skrajnie wychłodzone niemalże każdego dnia i to bez względu na porę roku. Dzięki niezwykłej przychylności, serdeczności i gościnności ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mogli „z pierwszych ust” usłyszeć, jak w praktyce wygląda działanie ratownika z osobą w hipotermii, jak wyglądają górskie procedury, jakie są zasady współpracy służb i jak istotny jest swojego rodzaju łańcuch ratowniczy, o którego sile, jak zawsze, świadczy najsłabsze jego ogniwo.

Tego dnia podjęte zostały także zagadnienia dotyczące metodyki nauczania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w niskich temperaturach.

Trzeciego dnia zajęcia odbyły się w Laboratorium Badań Technoklimatycznych Politechniki Krakowskiej. To tam możliwe jest wygenerowanie na potrzeby badań naukowych skrajnie niskich temperatur i innych czynników emitujących niekorzystne warunki pogodowe. Całość pozwala na szukanie odpowiedzi między innymi na pytania dotyczące: skuteczności działania ochron osobistych, odporności i wytrzymałości na warunki atmosferyczne wyposażenia ratowniczego, możliwości wykonywania tworzonych przy komputerach procedur, które sprawdzić mają się nocą, w deszczu, śniegu, na lawinisku, górskim szlaku, w przeręblu, we wraku samochodu, pociągu lub autobusu, na akwenie i w cieku lub nieogrzewanym od dłuższego czasu pomieszczeniu.

Bez fałszywej skromności, na podstawie opinii uczestników, warsztaty uznać należy za niezwykle udane i owocne. Sprawdziły się więc życzenia otwierające je komendanta Szkoły bryg. Marka Chwały. O wadze podnoszenia kwalifikacji w obszarze postępowania hipotermii mówił także wręczający stosowne zaświadczenia zastępca komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak.

Szczególne podziękowania należą się nie tylko naszym prelegentom i goszczącym nas instytucjom ale także, a może przede wszystkim, pomysłodawcy i osobie, która wzięła na siebie główny ciężar organizacji – mł.bryg. Antoniemu Krejpcio – na co dzień piastującego funkcję kierownika zespołu przedmiotowego taktyki działań ratowniczych, mającego zarówno bogate doświadczenie zawodowe w obszarze nauczania, jak i wykonywania działań ratowniczych, w tym świadczenia medycznych czynności ratunkowych w ramach jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: dzień I i III mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk, dzień II – Archiwum SA PSP w Krakowie