Chociaż określenie „Kadet” wywodzi się z tradycji edukacji wojskowej i wiąże się z tworzeniem oraz funkcjonowaniem najstarszych w Polsce szkół specjalizujących się w nauczaniu taktyki wojennej, a będący następstwem Szkoły Rycerskiej, to paramilitarne korzenie, organizacja i struktura Państwowej Straży Pożarnej, a zapewne także istotna rola jaką w odzyskaniu niepodległości odegrali strażacy sprawiły, że do dzisiaj jest ono także obecne w naszej formacji.

Na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa tytuł kadeta uzyskują bez szczególnego nadania żołnierze kształceni na podoficera [1], jak i osoby pełniące służbę kandydacką w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej [2]. Jednak to na podstawie decyzji nr 432 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 21 maja ustanowiony został Dniem Kadeta, czyli szczególnym świętem środowisk skupiających studentów oraz słuchaczy uczelni i szkół wojskowych.

Nie zmienia to jednak tego, że w 90. rocznicę ustanowienia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Dnia Kadeta (na pamiątkę daty rozpoczęcia walk na górze św. Anny w czasie III powstania śląskiego oraz rocznicy śmierci najmłodszego z poległych kadetów, szesnastoletniego Karola Chodkiewicza), wszystkim Kadetkom i Kadetom, szczególnie tym pełniącym służbę kandydacką w Naszej oraz pozostałych dwóch kształcących w zawodzie technik pożarnictwa szkołach PSP, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze z serdecznych i najszczersze ze szczerych życzenia.

W dniu Państwa święta przyłączamy się do szerokiego grona osób wdzięcznych i przepełnionych uznaniem dla podejmowanego przez Państwa trudu nauki i służby. Zapewne nie każdy z nas jest w stanie uświadomić sobie i każdego dnia pamiętać o tym, jak wiele ograniczeń i wyzwań niesie ze sobą skoszarowany system kształcenia. Rozłąka z rodziną i bliskimi, rygor, niezbędne dla utrzymania porządku i dyscypliny przestrzeganie przepisów, regulaminów, zasad i procedur, a także funkcjonowanie według ściśle określonego oraz powtarzalnego planu i porządku dnia, jest ceną jaką każdego dnia „płacicie” Państwo za to, by móc wykonywać wymarzony zawód. Zawód, którego podstawowym zadaniem i celem jest ratowanie ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska, co niestety wiąże się z ciągłym narażaniem samego siebie na różnego typu zagrożenia. To niesamowite, że w tak często skupionym wyłącznie na sobie i swoich potrzebach społeczeństwie, wciąż są młodzi ludzie, którzy gotowi są do ciężkiej pracy, nauki i poświęcenia. Swoją postawą i zaangażowaniem każdego dnia udowadniacie Państwo, że takie wartości jak patriotyzm i altruizm wciąż są żywe i warte kultywowania.

Prócz życzeń wszelkiej pomyślności w na osobistych i zawodowych ścieżkach życia chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować:

- za to, że jesteście,

- za zapał 😉 do nauki, dociekania, pytania, za chęć doskonalenia i dodatkowego szkolenia oraz zdobywania kolejnych kompetencji i umiejętności,

- za dziesiątki litrów potu wylanego w czasie ćwiczeń,

- za setki litrów potu wylanego w czasie tysięcy działań ratowniczych, w których każdego roku uczestniczycie,

- za udział w działaniach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

- za pozostawanie w ciągłej gotowości i dyspozycyjności,

- za godziny służb i wart, za czuwanie nad bezpieczeństwem naszych obiektów, mienia i nas samych,

- za troskę o należyty stan i czystość obiektów Szkoły,

- za gotowość do znoszenia trudów życia poligonowego, szkolenia unitarnego i życia w koszarach,

- za pomoc w realizacji naszych zadań,

- za niezliczoną ilość oddanej bezinteresownie na rzecz potrzebujących krwi,

- za organizację akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego,

- za wszystkie przedsięwzięcia charytatywne, w których tak często uczestniczycie – za odwiedziny w szpitalach, w których leczone są często terminalnie chore dzieci, za zbiórki i prezenty, którymi obdarowujecie będących w potrzebie,

- za pracę na rzecz dzielnic i miast, w których się uczycie – zabezpieczenia imprez i uroczystości,

- za godne reprezentowanie naszej formacji poprzez udział w wyjazdach kompanii honorowej, aktywnościach pocztów flagowych i sztandarowego,

- za reprezentowanie Szkoły w zawodach i imprezach sportowych,

- za uśmiech i „Młodość”, którą się z nami dzielicie, która dodaje nam sił i nie pozwala spocząć na laurach,

- za motywowanie nas do działania, rozwoju, stymulowanie do poszukiwania nowych metod, technik i narzędzi pozwalających czynić proces kształcenia jeszcze bardziej atrakcyjnym i skutecznym,

- za pamięć, o tych którzy odeszli już na wieczną służbę.

W dobie światowej pandemii koronawirusa, nie sposób nie podziękować Wam także za: pokorne znoszenie zasad izolacji i reżimu sanitarnego, za aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych za pomocą narzędzi do kształcenia zdalnego oraz za przygotowania do egzaminów semestralnych i zawodowych.

Chociaż wiele osób na świecie poddanych jest licznym ograniczeniom i rygorom związanym z koniecznością izolacji społecznej i zachowania społecznego dystansu, to niewiele z nich doświadcza tego, co od połowy marca jest Państwa udziałem. Nie każdy ma świadomość tego, że połowa z Was od ponad 2 miesięcy nie opuściła murów Szkoły.

Na koniec - szczególne życzenia kierujemy do słuchaczy II kompanii, którzy za dwa tygodnie przystąpią do egzaminów zawodowych. Trzymamy kciuki za pozytywny ich wynik, który pozwoli Wam już niedługo cieszyć się nie tylko tytułem technik pożarnictwa ale także stopniem młodszego aspiranta PSP.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

[1] ] par. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej,

[2] par. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej

 

Pomimo tego, że 4 maja formalnie ustanowiony został Dniem Strażaka dopiero 18 lat temu, to od wieków wspomnienie w kalendarzu liturgicznym postaci św. Floriana, kojarzone było ze świętem osób wykonujących zawody wiążące się z ogniem, w tym: strażaków, hutników i kominiarzy.

Dla poświęcających swoje życie na rzecz ochrony przed pożarem i innymi zagrożeniami osób, gotowej do wielu poświęceń strażackiej rodziny, dzień ten był nie tylko świętem, czasem odbierania awansów, odznaczeń, nagród i medali, ale przede wszystkim sposobnością do spotkań, udziału w religijnych uroczystościach i oficjalnych obchodach organizowanych z udziałem najwyższych władz państwowych i samorządowych. Jednak 4 maja 2020 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, ze względu na wciąż utrzymujący się stan epidemii, wyglądał zupełnie inaczej. Dzisiaj kompania honorowa nie wyjechała wczesnym ranem na plac Józefa Piłsudzkiego do Warszawy, nie pojawiła się też na Rynku w Krakowie, ani w Bazylice św. Floriana w Krakowie, nie było także uroczystej zbiórki w wypełnionej do ostatniego miejsca szkolnej auli.

Dzisiaj, w związku z koniecznością zachowania zasad obowiązującego reżimu sanitarnego, na zorganizowaną na tzw. placu zewnętrznym Szkoły uroczystą zbiórkę, przybyli jedynie przedstawiciele kierownictwa oraz strażacy pełniący tego dnia służbę w naszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Przeprowadzone w kameralnym gronie spotkanie rozpoczęło się od złożenia stosownego meldunku przez dowódcę uroczystości st.kpt. Pawła Serwatkę. Po podniesieniu flagi państwowej głos zabrał Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała, który swoje krótkie przemówienie podzielił na cztery, bardzo ważne części: podziękowania dla całej kadry i słuchaczy, za trud służby, pracy i nauki; gratulacje dla osób awansowanych i wyróżnionych; odczytanie skierowanego do nas przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę okolicznościowego listu oraz złożenie serdecznych i szczerych życzeń.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wytycznymi i zasadami bezpieczeństwa, w czasie uroczystej zbiórki nie nastąpiło niestety uroczyste wręczenie stosownych dokumentów, nie zmienia to jednak tego, że miło jest nam poinformować, że na postawie otrzymanych rozkazów personalnych od dzisiaj wyższe stopnie służbowe mają:

bryg. DELA Wojciech

bryg. MUCHA Tomasz

mł.bryg. JANOSZ Dominik

mł.bryg. OMIELSKA Małgorzata

mł.bryg. UBIK Eugeniusz

st.kpt. KALANDYK Łukasz

st.kpt. WIKTOR Dawid

asp.sztab. SZTERLEJA Konrad

st.asp. CZAJKA Rafał  

st.asp. DŁUGOSZ Mariusz

st.asp. TOMCZAK Łukasz

st.asp. WINKLER Mariusz

asp. DUDEK Sławomir

asp. MATYS Tomasz

asp. PŁATEK Piotr

asp. ZDZIEBKO Mariusz

ogn. Przysiężniak Wojciech

st.str. SOLARZ Adrian

st.str. SZEWCZYK Michał.

 

W szczególny sposób cieszy nas także nadanie w trybie wyróżnienia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyższego stopnia służbowego jednemu z funkcjonariuszy, którym jest st.kpt. Artur Bartocha oraz powiększenie grona oficerów Państwowej Straży Pożarnej, do którego dołączyli:

mł.kpt. ŁĄCKI Bartłomiej             

mł.kpt. OLECH Rafał

mł.kpt. PYTEL Tomasz

mł.kpt. SKOWRON Elżbieta.

Informacje na temat osób awansowanych z grona kadetów oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych nagrodzonych lub wyróżnionych w inny sposób przekażemy w późniejszym terminie. Tymczasem wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy!

Korzystając z okazji dziękujemy także bardzo serdecznie przedstawicielom rozlicznych instytucji oraz osobom prywatnym za wszystkie otrzymane dzisiaj życzenia, wyrazy uznania, szacunku i wsparcia. Są ona dla nas nie tylko oznaką Państwa zaufania, ale także zobowiązaniem na przyszłość, któremu postaramy się sprostać.

 

 

 

04.05.2020 Dzień Strażaka 2020

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Składające się na polską flagę barwy towarzyszą nam może nie od zawsze, ale z pewnością od XIII wieku, gdy oficjalnym symbolem państwa stał się biały orzeł na czerwonym tle. Jednak, jak donoszą historyczne źródła, obecne i rozpoznawane niemalże na całym świecie kolory stały się naszym oficjalnym symbolem dopiero na podstawie uchwały Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku, a rozwiązanie to osiągnięto w drodze kompromisu pomiędzy nadaną przez Augusta II Mocnego barwą białą a proponowanymi przez Towarzystwo Patriotyczne barwami: białą, czerwoną i szafirową.

Niespełna rok po odzyskaniu niepodległości, 1 sierpnia 1919 roku, w ustawie o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, za barwy narodowe uznano kolor biały i czerwony. Flagą państwową od tamtego czasu są dwa podłużne pasy, które ułożone poziomo mają proporcję szerokości do długości wynoszącą 5:8.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto państwowe od 16 lat obchodzony jest 2 maja, a dzieje się to na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP. Pomimo tego, że nie jest on dniem wolnym od pracy, to od wielu lat celebrowany jest przez coraz większe grono Polaków, a flagi państwowe i barwy narodowe tego dnia pojawiają się nie tylko na masztach i fasadach budynków, które są siedzibami władz państwowych lub samorządowych, ale także na prywatnych balkonach, posesjach, latarniach, placach, w formie kotylionów na odzieży i chorągiewek w dziecięcych rękach.

Krzewienie patriotyzmu, wartości narodowych i szacunku dla symboli w szczególny sposób jest bliskie przedstawicielom służb i formacji umundurowanych. To dlatego na umieszczonym przed budynkiem Szkoły maszcie przez cały rok powiewa „biało-czerwona”, która zgodnie z tradycją, z okazji dzisiejszego święta podniesiona została w sobotni poranek 2 maja 2020 roku podczas uroczystej zmiany służby podziału bojowego Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W tym roku, w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, a co za tym idzie spełnienia szeregu wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej warunków, w tym wyjątkowym wydarzeniu niestety uczestniczyć nie mogli pozostali pracownicy i uczniowie naszej Szkoły.

Zaszczytu pełnienia funkcji tej skromnej, ale jakże ważnej uroczystości, dostąpił mł.bryg. Grzegorz Bodziony.

W związku z tym, że nie wszyscy potrafimy wskazać różnice między barwami narodowymi a flagą państwową, że czasami zdarzają się nam błędy w ich prezentowaniu, a nawet w recytowaniu lub śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego serdecznie polecamy lekturę przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji miniprzewodnika.

Hymn

Biało-czerwona poradnik

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Aleksandra Pelcel

życzenia KG PSP Dzień Strażaka 2020

 

Po ponad 107 godzinach od wyjazdu Szkolnej kompanii wielozadaniowej do wsparcia działań gaśniczych prowadzonych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego, późnym wieczorem 26 kwietnia 2020 roku ratownicy szczęśliwie wrócili do Krakowa.

Prócz zmęczenia towarzyszyło im poczucie ważnej i dobrze wykonanej pracy, a także wyrazy wdzięczności lokalnej ludności oraz liczne wyrazy uznania płynące zarówno z ust innych ratowników, jak i osób kierujących działaniami ratowniczymi. Szkoda tylko, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, na pożegnanie nie mogli uścisnąć dłoni wszystkim, którzy przez 5 dni wpierali ich w wykonywaniu poszczególnych zadań oraz dbali o to, by mieli zapewnione warunki do regeneracji sił i sprzętowego odzyskiwania gotowości operacyjnej.

W normalnych warunkach po powrocie do Szkoły, u progu długiego weekendu i na tydzień przed świętem każdego strażaka, kadeci mieliby szansę na dodatkowe dni urlopu nagrodowego lub dodatkowej przepustki. Tymczasem, w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, czekają ich kolejne wyzwania i obostrzenia związane z troską o stan zdrowia ich i pozostałych osób pełniących każdego dnia służbę w naszej jednostce ratowniczo gaśniczej.

To właśnie tym młodym, pełniącym służbę kandydacką, osobom należą się szczególne wyrazy szacunku i uznania. Już na początku swojej pożarniczej drogi na każdym kroku udowadniają, że są ludźmi odpowiedzialnymi i oddanymi służbie oraz wiernymi słowom złożonej niespełna dwa lata temu przysięgi.

 

 

 

Polecamy także relację z działań w fomie wywiadu jaki z mł.bryg. Tomaszem Muchą przeprowadziła reporterka Radia Kraków Pani Teresa Gut

 

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/strazak-z-nowej-huty-o-pozarze-w-biebrzanskim-parku-narodowym-czarna-spalona-ziemia/

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: asp. Łukasz Tomczak

 

Od kilu dni działania Wielozadaniowej Kompanii Szkolnej wchodzącej w skład walczących z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego sił centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego skupiają się na budowaniu kolejnych docinków magistrali wodnej i intensywnym podawaniu wody na wciąż zagrożone pożarem obszary.

Oglądając lub czytając relacje dotyczące sytuacji pożarowej warto pamiętać, że używane w strażackim żargonie, a często słyszane w mediach i wypowiedziach ekspertów określenie: „lokalizacja pożaru” nie oznacza jego odnalezienia, ale osiągnięcie takiego stanu walki z nim, w którym się on już nie rozprzestrzenia, a jego intensywność spada. Takie właśnie zadanie mieli przed sobą w sobotę i niedzielę (25 i 26 kwietnia 2020) strażacy z naszej Szkoły, którzy ponownie zadysponowani zostali w okolice miejscowości Wroceń.

Podobnie, jak mieszkańcy okolicznych miejscowości, leśnicy, przyrodnicy i wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro natury, także i my mamy nadzieję, że skierowane na ograniczenie możliwości ponownego pojawienia się ognia działania okażą się skuteczne, a ich efekt przyczyni się nie tylko do ograniczenia strat w mieniu i naturze, ale także powrotu naszych ratowników do Krakowa.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.kpt. Karol Góra

 

 

 

Trzeci dzień (24.04.2020 r.) działania Kompanii Szkolnej na terenie objętego pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego upłynął na prowadzeniu intensywnych działań gaśniczych z wykorzystaniem zbudowanej wcześniej, a mającej już kilka kilometrów, magistrali oraz tłumic. Polewanie wodą obszaru kilkuset metrów kwadratowych pozwoliło na skuteczne schłodzenie, wciąż miejscami mocno rozgrzanego i zawierającego tlące się elementy, podłoża.

Świadomość tego, jak ważnym dla nas wszystkich rejonem i istotnym dla całego ekosystemu elementem jest część ratowanego parku, połączona z widoczną skutecznością oraz wiarą w sens prowadzonych z ogromnym poświęceniem działań, pozwala, pomimo pojawiających się objawów fizycznego zmęczenia, utrzymywać wysoki poziom gotowości i motywacji do ciężkiej pracy.

Próbując odnaleźć w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji pozytywnych jej stron, warto zauważyć, że wartością dodaną udziału kadry i kadetów we wspólnym działaniu ratowniczym jest doskonałą okazją do połączenia wiedzy z praktyką, zdobycia nowych doświadczeń i budowania właściwych dla „strażackiej barci” relacji. Nie można przecież zapominać, że zadysponowani kadeci II kompanii już za dwa miesiące będą naszymi absolwentami, a jeżeli obecna sytuacja epidemiologiczna pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanych na czerwiec egzaminów zawodowych, to także osobami mogącymi poszczycić się tytułem technik pożarnictwa i stopnie młodszego aspiranta PSP.

Nauka i doskonalenie nabytych w czasie dwuletniego procesu kształcenia umiejętności jest tym bardziej wartościowa, że przebiega pod czujnym okiem i wsparciu kadry, wśród której znajdują się: zastępca naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych – właściwego między innymi dla przygotowania i organizacji działań centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zastępca naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego (do niedawna kierownika zespołu przedmiotowego „Taktyka zwalczania pożarów”) – osoba posiadająca nie tylko kwalifikacje inżyniera pożarnictwa, ale także posiadająca doświadczenie w nauczaniu przedmiotów związanych z zaopatrzeniem wodnym oraz instruktorzy wiodących przedmiotów zawodowych: sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych oraz taktyka zwalczania pożarów, którzy na co dzień uczestniczą w kreowaniu zajęć edukacyjnych, w czasie których wykorzystywane jest wiedza dotycząca wyposażenia technicznego i jego praktycznego wykorzystania w akcjach i działaniach ratowniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Nowak, mł.kpt. Karol Góra, asp. Łukasz Tomczak

 

Po krótkim, ale niezwykle zasłużonym odpoczynku, nocnej regeneracji i uzupełnieniu materialnych zapasów (paliwa, maseczek, baterii itp.) uczestnicząca w ramach sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w gaszeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego kompania wielozadaniowa Szkoły odzyskała pełną gotowość do dalszego działania.

23 kwietnia 2020 roku – w drugim dniu od zadysponowania – głównymi zadaniami naszych strażaków było dozorowanie pogorzeliska, dogaszanie pojawiających się zarzewi ognia oraz budowa niezbędnej do podawania wody na duże odległości magistrali wężowej. Wykorzystując wyposażenie samochodu wężowego sprawiona została niezbędna (w zależności od warunków i potrzeb) do przetłaczania lub przepompowywania mająca kilka tysięcy metrów linia. Dzięki pozyskaniu w ten sposób wody do celów pożarowych udało się podać kilaka prądów gaśniczych, a tym samym w wymierny sposób przyczynić się do ograniczenia skutków obejmującego ogromny areał pożaru.

Dowodzący na swoich odcinkach bojowych funkcjonariusze: mł.byrg. Tomasz Mucha, st.kpt. Piotr Nowak, mł.kpt. Karol Góra oraz asp. Łukasz Tomczak - prócz trudności związanych z koniecznością działania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, wyraźnie odczuwalnym oddziaływaniu termicznym pożaru, zmęczenia ciężką fizyczną pracą z wykorzystaniem tłumic i innego podręcznego sprzętu gaśniczego potęgowanego bezwzględną koniecznością wykorzystania standardowych środków ochrony osobistej i znacznie utrudniających oddychanie maseczek, w swoich relacjach wielokrotnie podkreślają bardzo dobrą współpracę ze sztabem oraz przedstawicielami innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów uczestniczących w walce z trawiącym ogromy areał ogniem. Między innymi dzięki wykorzystaniu nowych technologii, w tym wyposażonego w kamerę termowizyjną bezzałogowego statku powietrznego, ratownicy są w stanie ocenić nie tylko skalę zagrożenia, ale także skuteczność oddziaływania podawanych na dany obszar prądów wody.

Na uwagę, wyrazy wdzięczności i uznania zasługuje także postawa miejscowych władz i działających z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem mieszkańców zagrożonych terenów, w tym położonej nad Biebrzą miejscowości Wroceń oraz Goniądz. Nasi ratownicy są pod ogromnym wrażeniem gotowości do wszechstronnej pomocy – począwszy od dostarczania nieograniczonej ilości napojów, racji żywnościowych, na organizowaniu tymczasowych, napędzanych siłą ludzkich mięśni, przepraw promowych pozwalających strażakom szybciej docierać do newralgicznych dla rozwoju pożaru miejsc.

Chociaż przyczyna pożaru nie została jeszcze jednoznacznie ustalona, to z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że ma ona charakter antropogeniczny. W związku z tym, jeszcze raz przypominamy o zainicjowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej akcji „Stop pożarom traw”.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: asp. Łukasz Tomczak i mł.kpt. Karol Góra

 

 

 

 


Państwowa Straż Pożarna

KG PSP: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/

Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/

TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe

Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/

Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl

TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP

Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

 

22 kwietnia 2020 roku kompania wielozadaniowa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadysponowana została do działań gaśniczych prowadzonych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. W ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do wskazanego przez Krajowe Centrum Koordynacji i Ochrony Ludności miejsca koncentracji sił i środków udało się 42 strażaków w tym: 4 dowódców, 2 kierowców i 36 kadetów.

Na miejsce prowadzonych działań ratownicy dotarli wchodzącym w skład floty Szkoły autokarem i samochodem terenowym. Zabrali ze sobą: środki łączności, pozwalające na samodzielną egzystencję do 36h racje żywnościowe, zabezpieczające układ oddechowy maseczki, podręczny sprzęt gaśniczy oraz pojazd typu quad.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia kompania bezzwłocznie skierowana została do działań gaśniczych, które prowadzone były na obszarze objętym pożarem do późnych godzin nocnych. W głównej części polegały one na dozorowaniu pogorzeliska oraz ręcznym dogaszaniu ciągle pojawiających się zarzewi ognia.

Wśród wymienianych przez dowódców problemów z jakimi spotkali się do tej pory znajduje się ogromny obszar objęty pożarem, konieczność pieszego przemieszczania się na znaczne odległości (nawet kilku kilometrów zanim dotrze się do właściwego odcinka bojowego), a także trudności związane z działaniem ratowniczym w nieznanej wcześniej, niezindustrializowanej, przestrzeni. Warto zauważyć, że ze względu na panującą suszę, tereny jeszcze niedawno znajdujące się pod wodą, dzisiaj objęte są pożarem, a ich lokalizacja sprawia trudności nawet miejscowej ludności.

Odległość jaka dzieli SA PSP w Krakowie od miejsca pożaru, jego intensywności i rozmiar nie pozwalają nam obecnie na wiarygodne prognozy dotyczące czasu prowadzonych działań, konieczności dokonania podmiany ratowników i ich powrotu do domu.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomczak

 

Na podstawie decyzji jaką otrzymaliśmy z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w dniu 22 kwietnia 2020 roku do działań wspierających gaszenie pożaru, jaki trawi Biebrzański Park Narodowy, zadysponowane zostały będące w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej siły i środki Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stanowiące wsparcie centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Autokarem oraz samochodem terenowym do wyznaczonego miejsca koncentracji udało się łącznie 42 strażaków, w tym: 4 osoby spośród kadry Szkoły pełniące funkcje dowódcze, 2 kierowców oraz 36 kadetów – słuchaczy XXVIII turnusu kształcenia dziennego (II kompanii). Ratownicy zabrali ze sobą niezbędne do prowadzenia działań gaśniczych wyposażenie, środki łączności oraz pozostałe materiały pozwalające im na samowystarczalność do działań na najbliższe 36 godzin.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Od kilku miesięcy większość krajów całego świata koncentruje się na walce i ograniczeniu skutków epidemii koronawirusa. Także w Polsce ostatnie tygodnie upływają pod znakiem wyjątkowej mobilizacji i aktywności: przedstawicieli administracji publicznej, pracowników ochrony zdrowia, członków różnych służb i podmiotów ratowniczych, a także pozostałych formacji umundurowanych. W tym wyjątkowym czasie także wiele firm i osób prywatnych podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu wielopłaszyznowe wsparcie wszystkich tych, którzy często ryzykując swoim zdrowiem i życiem nieustannie niosą pomoc osobom jej potrzebującym.

Miło jest nam poinformować, że bezinteresowna i podyktowana potrzebą serca troska o dobry stan zdrowia i jeszcze lepsze zabezpieczenie pełniących służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie strażaków, zaowocowała szeregiem wspierających nas inicjatyw.

W szczególny sposób podziękować chcielibyśmy dwóm mającym siedzibę na ternie Krakowa firmom:

- Grupa 3 Druk – za przekazanie nam bezpłatnie 100 przyłbic i kremów do pielęgnacji niszczonych częstą dezynfekcją rąk,

- ATMAT – za pomoc w naprawie, czyszczeniu i konfiguracji będącej w naszym posiadaniu drukarki 3D. Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu będziemy mogli teraz sami wytwarzać część niezbędnego dla naszych potrzeb wyposażenia osobistego ratowników. Jako pierwsze drukowane będą elementy chroniących błony śluzowe oczu, nosa i górne drogi oddechowe ratowników przyłbic,

- EVENTX Sp. z o. o. – za wykonanie non-profit ozonowania będących w dyspozycji Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej samochodów i pomieszczeń służbowych.

Dziękujemy także ks. mgr. Tomaszowi Jajecznicy i całej zaangażowanej w wolontaryjną działalność społeczności Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie za przekazanie 200 sztuk, tak potrzebnych w obecnym czasie, maseczek.

Najważniejsza obowiązująca w ratownictwie maksyma mówiąca o tym, że: „Dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik” – będzie teraz łatwiejsza do wdrożenia w codziennym działaniu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Artur Luzar

Notatkę z dnia 17 kwietnia 2020 roku, na który zgodnie ze Szkolnym Planem Pracy zaplanowane zostało zakończenie XXXVI Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MS.21 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – rozpocząć można byłoby od słów – a miało być tak pięknie, miał być uroczysty apel, wręczenie zaświadczeń i  wyróżnień, miały być gratulacje i rozdanie nagród dla zwycięzców II edycji konkursu na najlepszego wykładowcę / instruktora, miały być podniosłe wystąpienia i wspólne zdjęcia.

Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nasze plany musiały zostać odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie zmienia to jednak tego, że chcielibyśmy serdecznie pogratulować i podziękować za owocną współpracę naszym nowym 159 absolwentom, czyli wszystkim osobom, które przed rokiem rozpoczęły kolejny etap nauki, którego ostatecznym celem jest zdobycie tytułu technik pożarnictwa. Poszukując pozytywnych stron warto zauważyć, że uczestnicy XXXVI Turnusu KKZ jako pierwsi w blisko 60-letniej historii naszej Szkoły zdawali egzamin końcowy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych służących do zdalnego prowadzenia zajęć i oceniania efektywności kształcenia.

Wszystkim Państwu życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów i przebiegu tegorocznych egzaminów zawodowych oraz już dzisiaj osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Mamy nadzieję, że już niedługo większość z Was będzie mogła także cieszyć się z awansu na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, tradycyjnie organizowany na początku maja Dzień Otwarty SA PSP w Krakowie, zostaje odwołany.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem służby kandydackiej w naszej Szkole nadal prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych wyłącznie drogą korespondencyjną.

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą organizacji bieżącego i przyszłego roku szkolnego, także terminu i przebiegu egzaminów maturalnych, kandydatów prosimy także o bieżące śledzenie informacji pojawiających się na stornie internetowej Szkoły zarówno w dziale „Aktualności”, jak i w zakładce „Rekrutacja”.

17 kwietnia 2020 roku

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk