Wakacje to w szkołach, także tych pożarniczych, okres zmniejszonej aktywności. To zazwyczaj czas na wybranie urlopów i odpoczynek po roku ciężkiej pracy. Ale dla wykładowców i instruktorów czas wolny od zajęć dydaktycznych może być również okazją do podnoszenia własnych kwalifikacji.

Tak też zdecydowali funkcjonariusze Wydziału Kształcenia Zawodowego – Zespołu przedmiotowego Sprzęt do Działań Ratowniczo-Gaśniczych, którzy w okresie 18.07-10.08.2018 roku przeszli początkowo w Szkole, a następnie w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG".

Szkolenia były równocześnie okazją do doskonalenia zawodowego pracowników posiadających już kwalifikacje wysokościowe.

Zajęcia dydaktyczne, realizowane przy kapryśnej lipcowej aurze, a później w rekordowych sierpniowych upałach, odbyły na obiektach przyrody nieożywionej (skałkach w Rożnowie, jaskini Diabla Dziura w Bukowcu, nieczynnych sztolniach w Jarmucie), obiektach przemysłowych (kominach, konstrukcjach kratownicowych, halach produkcyjnych, instalacjach przesyłowych), a także na obiektach szkoleniowych poligonu WSSGR.

Szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Traciłowski

Zdjęcia: st. kpt. Tyberiusz Koniuch

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2018/2019.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 3 września 2018 r. do godz. 8:00. Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą tylko:

· dowód osobisty,

· oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,

· książeczkę wojskową,

· odzież sportową:

- koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze granatowym – 2 szt.,

- podkoszulek letni bez rękawów w kolorze białym – 2 szt.,

- spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2szt.,

· spodenki kąpielowe – 1 szt.,

· czepek kąpielowy – 1 szt.,

· klapki pod prysznic – 1 kpl.,

· obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,

· przybory toaletowe – bez ręczników,

· przybory do pisania,

· zeszyty – 8 szt.,

· bieliznę osobistą,

· czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,

· torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym,

· numer konta bankowego – jeżeli osoba posiada,

· uwaga:

- sugeruje się zabranie latarki czołowej,

- proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (12) 64-60-107, (12) 64-60-200.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”, która odbędzie się w dniach 9–10 października 2018 r. na terenie Kampusu Dydaktyczno - Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.


logo www

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj:

http://www.pwsz-ns.edu.pl/iz/instytut/o-instytucie/wydarzenia/2029-ogolnopolska-konferencja-naukowa-ratownictwo-medyczne-w-sluzbach-mundurowych-nowy-sacz-17-18-kwietnia-2018-r-2#informacje-ogólne

Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym po sprawdzeniu umiejentności pływania oraz próby wysokościowej.

 

W dniach 10-13 lipca 2018 roku na obiektach KW PSP w Toruniu odbyły się zawody w sporcie pożarniczym.

Reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zaprezentowała swoje umiejętności w konkurencjach indywidualnych: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni, pożarniczy tor przeszkód 100m oraz w konkurencjach drużynowych: pożarnicza sztafeta 4 x 100m z przeszkodami oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe. W zawodach wzięły udział reprezentacje województw, reprezentacje szkół pożarniczych oraz reprezentacje zagraniczne: Ukraina, Słowacja, Bułgaria, Łotwa.

Po zaciętej rywalizacji sportowej szkolna drużyna uzyskała następujące wyniki: www.sport.kujawy.psp.gov.pl

Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentowali kadeci pierwszego rocznika: Dębowski Krzysztof, Cebula Kamil, Błędowski Michał, Podraza Kamil, Jarosz Jarosław, Lignowski Karol, Prugar Damian oraz sztab szkoleniowy składający się z pracowników szkoły: kpt. Kosiba Piotr,  mł. asp. Pytel Tomasz  
asp. Góra Karol, mł. kpt. Jakubiak Sebastian.

 

 

Opracowanie: mł.asp. Tomasz Pytel

  

W dniu 14 lipca 2018 roku, w pierwszą rocznicę śmierci gen. brygadiera Feliksa Deli, delegacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie pod kierownictwem Zastępcy Komendanta st. bryg. Krzysztofa Kociołka oraz wdowa po Generale Pani Wanda Dela i  syn Pana Generała mł. bryg. Wojciech Dela, a także kolega Generała z rocznika SOP, były Komendant SA PSP w Krakowie st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Cybulski złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Pana Generała.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Krzysztof Kociołek

Foto: kdt Amadeusz Pieczka

 

Informujemy, iż w poniższych plikach znajdują wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym i podczas testu sprawności fizycznej. Osoby znajdujące się na liście nr 1 ("Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym i podczas testu sprawności fizycznej - układ rankingowy") zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Lista nr 1: Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym i podczas testu sprawności fizycznej - układ rankingowy

 

Poniżej znajduje się ogólna lista (lista nr 2) wszystkich kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym i teście sprawności fizycznej:

Lista nr 2: Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym i podczas testu sprawności fizycznej - układ alfabetyczny (nr startowe).

 

Informacja dla osób, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego:

Zbiórka kandydatów w dniu 16.07.2018r. o godzinie 7:45 na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

 

WAŻNE:

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe.

Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy.

Osoby chcące skorzystać z zamykanej szafki w szatni basenu winny posiadać monetę 2 zł (do zwrotu).

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje odzież ochronna lub sportowa (dres).

Niedopuszczone zostaną osoby w niewłaściwej odzieży (m. innymi krótkie spodenki) oraz niewłaściwym obuwiu (m. innymi klapki, sandały)

W dniach 25-29 czerwca 2018 roku na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzono „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W kolejnej edycji warsztatów zorganizowanych przez naszą Szkołę wzięło udział 12 strażaków z 6 województw: śląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz podlaskiego. Szkolenie miało na celu przygotowanie kadry do realizacji zajęć z tematyki pożarów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP „Programem szkolenia z zakresu pożarów wewnętrznych”.

W ciągu 5 dni warsztatów zrealizowano tematy dotyczące rozwoju pożaru w małej skali przy użyciu tzw. „małego domku dla lalek”, „dużego domku dla lalek”, domku z otwartą ścianą oraz domku z daszkiem. Przeprowadzono pokazowe zajęcia z rozkładu termicznego drewna oraz granic wybuchowości (akwarium Gisselsona). Każdego dnia wiele czasu poświęcone został na naukę, jak i doskonalenie technik operowania prądami gaśniczymi oraz przemieszczania się z linią gaśniczą. Każdy uczestnik przećwiczył również procedurę wejścia do pomieszczenia objętego pożarem i poznał jej znaczenie w kontekście bezpieczeństwa ratowników.

Oczywiście warsztaty nie mogłyby być zrealizowane bez tzw. ćwiczeń gorących w komorze rozgorzeniowej, które zwieńczały każdy dzień. W trakcie tych ćwiczeń uczestnicy mieli możliwość obserwowania zjawisk towarzyszących rozwojowi pożaru oraz czynników na niego wpływających, ćwiczyli wcześniej poznane techniki operowania prądami gaśniczymi, jak również wejście i przemieszczanie się w pomieszczeniu objętym pożarem.

W ostatni dzień warsztatów dodatkowo odbył się pokaz gaszenia za pomocą lancy gaśniczej oraz systemu COBRA. Wszyscy szkolący mogli również zobaczyć na własne oczy wykorzystanie i skuteczność tzw. resetu pożaru.

 

Za pomoc w realizacji szkolenia dziękujemy st.kpt. Cezaremu Jesionkowi z JRG Łobez.

 

 

 

Opracowanie: kpt. Michał Kuczera

Zdjęcia: mł.bryg. Łucja Rozwadowska, kpt. Michał Kuczera

 

10 lipca 2018 roku na cmentarzu Batowickim w Krakowie pożegnaliśmy byłego pracownika naszej Szkoły st.asp. w st. spocz. Adama Wiktora.

W ostatniej drodze wraz z najbliższymi towarzyszyli mu przyjaciele, koledzy, byli i obecni pracownicy Szkoły, a także poczty sztandarowe: SA PSP w Krakowie oraz Regionu Małopolska NSZZ ”Solidrność”.  

„Aspiranta Wiktora” w krótkich, ale bardzo osobistych i emocjonalnych przemówieniach wspominali i pożegnali: p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, mł.bryg. Bogdan Skowron zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach oraz st.bryg. w st. spocz. Jarosław Kurek. Pomimo tego, że u kresu swojej trwającej od 1993 do 2009 roku pożarniczej kariery śp. st.asp. Adam Wiktor pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności, to w pamięci wielu z nas pozostanie nauczycielem. Osobą wymagającą i konsekwentną, niezwykle oddaną uczniom i Szkole, ówczesnym postrachem kadetów i słuchaczy, ale zarazem czułym i opiekuńczym wychowawcą, człowiekiem, z którego dobro promieniowało z niezwykłą siłą i intensywnością. Słynął z tego, że przychodził do pracy pierwszy, a wychodził tuż przed odjazdem ostatniego autobusu. Z naszego grona wyróżniało go jednak to, że stawiając liczne wymagania, na pierwszym miejscu wymagał nie od innych, lecz od siebie.

Jego zaangażowanie i oddanie służbie wielokrotnie zostało zauważone i docenione przez przełożonych, czego materialnym wyrazem są między innymi przyznane państwowe i resortowe medale oraz odznaczenia, wśród nich znalazły się:

1. Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa w 2001 r.,

2. Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej w 2003 r.,

3. Srebrny Krzyż Zasługi w 2005 r.

 

 

Pogrążonej w żałobie Rodzinie składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zgodnie z terminarzem rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019, od poniedziałku 9 lipca br., trwa druga część naboru do naszej Szkoły w postaci testu sprawności fizycznej. Spełniające formalne wymagania osoby przystępują najpierw do dwóch prób sprawnościowych, którymi są: bieg po kopercie i podciągnie na drążku oraz jednej próby wydolnościowej - wielostopniowego testu wydolnościowego (Beep test).

W tym roku podanie o przyjęcie w poczet słuchaczy naszej Szkoły złożyło 529 osób. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i zasad oceniania poszczególnych prób oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania kandydatów znajdują się w zakładce „rekrutacja”.

Wszystkim życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

 

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 4 lipca 2018 roku przeżywszy 64 lata zmarł pełniący służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1993-2009 st.asp. w st.spocz. Adam WIKTOR.

Msza Święta odprawiona zostanie we wtorek 10 lipca br. o godz. 13:00 w kaplicy na cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców 48, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

W imieniu Rodziny prosimy o uszanowanie woli Zmarłego, którym było, by zamiast ewentualnych kwiatów przekazać datek na dowolny cel charytatywny (prawdopodobnie okazja ku temu będzie również na cmentarzu).

 

-------------------

 

Pan st.asp. w st. spocz. Adam Wiktor pełnił służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie od 1 stycznia 1993 roku, przez wiele lat na stanowisku wykładowcy przedmiotu „Podstawy informatyki”. Z oddaniem i niezwykłym zaangażowaniem realizował  obowiązki dydaktyczne, poświęcając słuchaczom dużo, również prywatnego czasu. Dodatkowo nadzorował zadania związane z obsługą  informatyczną szkoły. Posiadane przez st.asp. Adama Wiktora umiejętności, kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w dziedzinie systemów informatycznych pozwoliły rekomendować go w październiku 2006 r. na stanowisko naczelnika wydziału informatyki i łączności, którym sprawnie kierował do zakończenia służby w lutym 2009 roku.
St.asp. w st. spocz. Adam Wiktor – wychowawca wielu strażackich pokoleń, człowiek mądry i uczciwy. Jego pozytywne nastawienie do życia i pogodne usposobienie sprawiły,       że zapamiętamy go na zawsze w naszych sercach.

 

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”:

 

Ostatni dzień czerwca był także ostatnim dniem służby w korpusie podoficerów dla 88 kadetów XXVI Turnusu kształcenia dziennego i 164 słuchaczy XXXIV Turnusu Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wraz z nimi w szeregi aspirantów PSP wstąpiło także 6 osób z Turnusu XXXIII KKZ, które zdały w tym roku egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Tym tytułem od ubiegłego piątku cieszyć i posługiwać się może także 9 słuchaczy spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej, którzy pracują na co dzień jednostkach ochrony przeciwpożarowej, takich jak: lotnicze i zakładowe straże pożarne lub pełnią służbę w ramach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

30 czerwca 2018 roku na tzw. placu zewnętrznym Szkoły stawili się nie tylko oczekujący na promocję na stopnień młodszego aspiranta funkcjonariusze, ale także liczne grono ich rodzin, przyjaciół, sympatii, znajomych, obecnych i przyszłych przełożonych. Tak doniosły i ważny w zawodowym rozwoju każdego strażaka moment swoją obecnością uświetniło wielu zaproszonych na tę wyjątkową uroczystość gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na czele z Zastępcą Komendanta Głównego PSP nadbryg. Markiem Jasińskim, komendantami wojewódzkimi, miejskimi, powiatowymi, reprezentantami szkół i ośrodków szkolenia PSP. Na trybunie honorowej znaleźli się także przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych, swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski, Sekretarz Miasta Krakowa Paweł Stańczyk oraz licznie przybyli kierownicy służb, straży, inspekcji i instytucji, z którymi współpracujemy tworząc zarówno potencjał krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak i realizujemy zadania na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa powszechnego, publicznego, edukacji i profilaktyki przeciwpożarowej. Tradycyjnie nie zabrakło wśród nas także przedstawicieli duchowieństwa, swoją obecnością i modlitwą zgromadzonych wspierali: Wikariusz Generalny Archidiecezji Krakowskiej ks. infułat Bronisław Fidelus, Kapelan małopolskich strażaków, bryg. Władysław Kulig oraz proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Stanisław Puzyniak.

Szczególnie miło było nam gościć byłych komendantów i kierowników komórek organizacyjnych naszej Szkoły, którzy przez lata budowali jej renomę.

Przybyłych na dzisiejszą uroczystość przywitał p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztof Kociołek. W okolicznościowym przemówieniu podziękował za trud pracy i nauki zarówno naszym uczniom, jak i dokładającej wszelkich starań w zachowaniu najwyższego poziomu i standardów kształcenia kadrze.

Najbardziej wyczekiwanym momentem przez tegorocznych absolwentów było jednak odebranie aktów nadania stopnia młodszego aspiranta PSP. Na szczególne wyróżnienie, dzięki osiągniętym wynikom i wzorowej postawie zasłużyli prymusi:

Turnusu XXVI Kształcenia dziennego:

mł.asp. Bartosz Wermiński (śr. ocen 4,26)

mł.asp. Damian Świerczek (śr. ocen 4,16)

mł.asp. Karol Kalita (śr. ocen 4,158)

Turnusu XXXIV Kwalifikacyjnego kursu zawodowego

mł.asp. Sławomir Góralik - KP PSP Myślenice (śr. ocen 4,31)

mł.asp. Katarzyna Karpowicz - KW PSP Białystok (śr. ocen 4,15)

mł.asp. Przemysław Bałło - KP PSP Bielsk Podlaski (śr. ocen 4,0).

Wszystkim promowanym, a szczególnie osobom, które osiągnęły najwyższe lokaty, serdecznie gratulujemy!

Gratulacje tegorocznym absolwentom i awansowanym za pośrednictwem okolicznościowego listu złożył także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, a już osobiście Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był pełniący obowiązki Zastępcy Naczelnika Pododdziałów Szkolnych st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz. To na jego ramionach spoczywał główny ciężar przeprowadzenia uroczystości, która zgodnie z pożarniczym ceremoniałem rozpoczęła się i zakończyła złożeniem stosownego meldunku. W wykonaniu tego trudnego zadania wspierała go między innymi Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, której bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i uświetnienie strażackiego święta. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się kończący uroczystość promocji element, którym była defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych. Po przejściu na dziedziniec Szkoły, rozformowaniu szyku, gratulacjom, uściskom i radości z osiągniętych sukcesów nie było końca.

Warto pamiętać, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, spoglądamy na niego przez pryzmat 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Być może dla części naszych uczniów ukończenie Szkoły i uzyskanie promocji na wymarzony, pierwszy w aspiranckim korpusie, stopnień, kojarzy się właśnie z odzyskaniem wolności i niezależności. Nie jest przecież tajemnicą, że nauka strażackiego rzemiosła w systemie skoszarowanym, pełnym wart, służb i dodatkowych obowiązków – nie jest łatwym zadaniem. Nikogo nie zaskakuje to, że pomimo, iż dostanie się do naszej Szkoły dla wielu dzisiejszych absolwentów było szczytem marzeń, to nieraz pojawiały się chwile zwątpienia. Obserwując jednak ich rozwój, życiową mądrość i dojrzałość, także tą, która ukształtowała się w czasie służby kandydackiej w naszej Szkole, jesteśmy spokojni o właściwie postrzeganie słowa „Wolność”, które dla osoby w mundurze niewiele ma wspólnego ze swobodą, indywidualizmem, czy autonomią, a raczej wiąże się z możliwością dokonania świadomego wyboru życia w służbie drugiemu człowiekowi, co niestety często związane jest z poświęceniem części, a niekiedy także, całego siebie. Podobnie na „Wolność” patrzyli ludzie walczący o niepodległość i suwerenność naszego kraju, dzięki ofiarności których my możemy żyć w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i obyśmy nigdy nie musieli zdawać egzaminu z poziomu naszego patriotyzmu.

Byłym już kadetom II kompanii XXVI Turnusu kształcenia dziennego oraz słuchaczom XXXIV Turnusu KKZ o pobycie w „krakowskiej aspirantce” przypominać będą tkwiące w pamięci i elektronicznych urządzeniach obrazy, a nam także rosnący koło sportowej hali Dąb Niepodległości. Podobnie jak on, rośnijcie więc w siłę, rozwijajcie się i nigdy nie zapominajcie o swoich korzeniach.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

27 czerwca 2018 roku z murami i pracownikami Szkoły, odchodząc na zasłużone emerytury, pożegnali się: Pani Jolanta Kotelon i Pan Andrzej Urbaniec. Pani Jolanta, pracując od 1994 roku w dziale żywienia (Wydział Kwatermistrzowski), realizowała się zawodowo, jako młodszy kucharz, a Pan Andrzej, (w latach 1986-2005 - funkcjonariusz PSP), od 2007 roku był pracownikiem cywilnym – zatrudnionym na stanowisku: kierowca-mechanik (Wydział Techniczno-Poligonowy).

Za długoletnią pracę na rzecz Szkoły, w imieniu kadry i słuchaczy, podziękowali przedstawiciele kierownictwa: st.bryg. Krzysztof Kociołek i st.kpt. Marek Chwała oraz naczelnicy wydziałów: Techniczno-Poligonowego i Kwatermistrzowskiego – mł.bryg. Artur Szewczyk i st.kpt. Dariusz Radoń, a także przedstawicielka Wydziału Organizacyjno-Kadrowego – kpt. Marta Godniowska.

Obojgu nowym emerytom życzymy wszelkiej pomyślności oraz długich lat życia w pełni sił i zdrowia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

W dniach 21-22 czerwca 2018 roku, zespół Taktyki Działań Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadził warsztaty metodyczno-tematyczne „Działania ratownicze i medyczne podczas zdarzeń drogowych”.


Tematyka poruszana podczas warsztatów była następująca:
- Postępowanie z osobą poszkodowaną w zdarzeniu drogowym.
- Zabezpieczenie poszkodowanych i ratowników.
- Wybrane sposoby ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów.
- Wspomaganie komputerowe przy działaniach ratowniczych.
- Alternatywne metody wykonania dostępu do osób poszkodowanych w transporcie drogowym.
- Zagrożenia występujące podczas ratownictwa drogowego.


Uczestnikami warsztatów byli instruktorzy – kadra dydaktyczna ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP w Kielcach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Ruchała
Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Ruchała