Bez względu na wynik odwiecznej dyskusji na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy lub odwrotnie, każdy z tych wyjątkowych w czasie roku dni jest doskonałą okazją do spotkania się w rodzinnym gronie, wzajemnego złożenia sobie życzeń i wspólnego podzielenia się symbolicznym opłatkiem lub jajkiem.

Podtrzymując wielkanocną tradycję, w pierwszym dniu Triduum Paschalnego przypadającego w tym roku na dzień 18 kwietnia 2019 roku, kadra Szkoły zgromadziła się w jednej z sal, by wsłuchać się w płynące prosto z serca życzenia Komendanta oraz jego Zastępcy. Spotkanie było także okazją do podziękowania funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za trud służby i pracy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

16 kwietnia 2019 roku na terenie poligonu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zlokalizowanego w Luboniu odbyły się warsztaty tematyczne na temat wkolejania pojazdów szynowych, w których uczestniczyli przedstawiciele zespołu TDR, tj. kpt. Łukasz Kalandyk oraz mł. asp. Bartłomiej Łącki.

Zajęcia adresowane były do kadry dydaktycznej szkół pożarniczych oraz ośrodków szkolenia komend wojewódzkich PSP. Celem warsztatów było przybliżenie rozwiązań praktycznych mogących znaleźć zastosowanie przy zdarzeniach związanych z komunikacją zbiorową w transporcie szynowym.

Podczas zajęć podzielonych na część teoretyczną i pokaz praktyczny przedstawiciele firmy Holmatro zapoznali uczestników warsztatów z zaletami zastosowania systemu do wkolejania pojazdów szynowych oraz przeprowadzili pokaz, podczas którego zrealizowano założenie wkolejenia wagonu kolejowego.

 

 


Opracowanie: kpt. Łukasz Kalandyk
Zdjęcia: mł.asp. Bartosz Łącki

 

 

W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne z zakresu segregacji w wypadkach mnogich i masowych”.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia obejmowały problematykę organizacji
i prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z dużą liczbą osób poszkodowanych.

W Szkoleniu uczestniczyło 17 ratowników z KM PSP m.st. Warszawy, KM PSP
w Poznaniu, Krakowie i Siedlcach, KP PSP w Kościanie, Dąbrowie Tarnowskiej, Legionowie, Sochaczewie i Limanowej. W roli obserwatorów w Szkoleniu udział wzięło
2 wykładowcy z SA PSP w Poznaniu.

Ponadto w części praktycznej szkolenia uczestniczyli studenci I roku kierunku ratownictwo medyczne z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. dr n.med. Mariusz Chomoncik

 

 

 

 

 

 

W środę 17 kwietnia 2019 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie miała miejsce kameralna, lecz niezwykle ważna uroczystość. Dwóch pracowników Szkoły: str. Bartłomiej Barczyk i str. Adrian Solarz, złożyli ślubowanie, a wypowiadając słowa roty dołączyli do grona strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie nowych funkcjonariuszy przyjął p.o. Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała, obecni byli także naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st. kpt. Małgorzata Omielska oraz bezpośredni przełożony ww. strażaków - mł. bryg. Artur Szewczyk, główny specjalista Wydziału Techniczno-Poligonowego.

 

 

Opracowanie: Jolanta Placzewska - Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Zdjęcia: Faustyna Maniecka

W dniach 8 - 14 kwietnia 2019 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził dwa, następujące po sobie szkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników z PSP kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16 a w drugim 18 ratowników z: SGPR „Poznań”, SGPR „Wałbrzych”, SGPR „Łódź”, SGPR „Jastrzębie Zdrój” i SGPR „Nowy Sącz”.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

W dniu 10 kwietnia 2019 roku na Cmentarzu Rakowickim przeprowadzono uroczysty apel upamiętniający 96 ofiar katastrofy Smoleńskiej. Odbył się on przy grobie śp. Posła na Sejm i Druha Ochotniczej Straży Pożarnej Wiesława Wody. Organizowana z inicjatywy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie uroczystość jak co roku zebrała wiele rodzin ofiar i całe grono ludzi blisko związanych z tragicznie zmarłymi. Wśród rodzin, znajomych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych składających hołd zmarłym znalazła się również reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej na czele z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Markiem Bębenkiem, p.o. Komendantem Miejskim PSP w Krakowie st. bryg. Pawłem Knapikiem oraz p.o. Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Markiem Chwałą.

Podczas uroczystości na cmentarzu Rakowickim hołd zmarłym w katastrofie Smoleńskiej oddał także Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z ministrami kancelarii Prezydenta RP złożył okolicznościowe wiązanki i modlił się przy grobach ofiar.

Po zakończeniu uroczystego apelu na Cmentarzu Rakowickim, na którym wiązanki złożono również na mogiłach śp. Andrzeja Kremera, śp. Janusza Kurtyki, śp. gen. Włodzimierza Potasińskiego oraz śp. Andrzeja Sariusza-Skąpskiego, delegacja Państwowej Straży Pożarnej wraz z posłem na sejm i Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edwardem Siarką udała się na Wawel, gdzie złożyła wiązanki przy grobie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.

Na koniec Komendant SA PSP wraz z asystą udał na cmentarz w podkrakowskich Bielanach, gdzie złożył hołd i okolicznościową wiązankę na grobie śp. Zbigniewa Wassermanna.

 

 

Opracowanie: kpt. Michał Kuczera

Zdjęcia: Jerzy Moniczewski, kpt. Michał Kuczera

W dniach 8-10 kwietnia 2019 roku na terenie poligonu SA PSP w Krakowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne "Organizacja działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z przedmiotowej tematyki.

Tematy poruszane na warsztatach to:

  • Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg.
  • Sprzęt wykorzystywany do działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym.
  • Taktyka prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.
  • Zabezpieczenie konstrukcji i instalacji.
  • Techniki dotarcia do osoby poszkodowanej oraz jej ewakuacja.
  • Zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w ciasnych przestrzeniach.

Uczestnikami warsztatów było 10 funkcjonariuszy z Wydziału Kształcenia Zawodowego SA PSP w Krakowie oraz jeden przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Krakowie.

 

 

 

Opracowanie: st. kpt Dariusz Ruchała

Zdjęcia: st . kpt Dariusz Ruchała, asp. Łukasz Tomczak

13 kwietnia 2019 roku reprezentacja SA PSP w Krakowie wzięła udział w VI Świątecznym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Gminy Alwernia Beaty Nadziei – Szpili. Do zawodów oprócz SA PSP zgłosiły się drużyny KP Policji w Chrzanowie, OSP Regulice, OSP Grojec i miejscowa OSP Alwernia. W turnieju rozgrywanym w hali sportowej przy szkole podstawowej w Alwerni od początku nie brakowało emocji i sportowej walki. Warto tu dodać, że całe zmagania z trybun obserwowała gospodarz turnieju Pani Burmistrz Beata Nadzieja – Szpila wraz z zaproszonymi gośśmi m. in. Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Markiem Chwałą oraz reprezentującym Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego kpt. Piotrem Cepuchem. Ostatecznie reprezentacja SA PSP występująca w składzie: Szymon Banach, Michał Kordeczka, Konrad Kulig, Damian Maleszyk, Karol Piecyk, Marek Skipioł, Tomasz Harat, Dawid Jarosz, Kamil Machalica, Kacper Pinda, zwyciężyła zawody nie przegrywając przy tym żadnego spotkania. Oprócz nagród za zwycięstwo w całym turnieju do Szkoły trafiła również statuetka dla króla strzelców. Otrzymał ją, niewątpliwie najskuteczniejszy zawodnik w tym dniu, strzelec 13 goli, Kamil Machalica. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

Opracowanie: kpt. Michał Kuczera

Zdjęcia: kpt. Michał Kuczera, archiwum SA PSP w Krakowie

 

W dniach 09 - 11 kwietnia 2019 roku kadeci I kompanii uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych z przedmiotu „Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę”. Odbyły się one w zakładzie wodociągów miejskich miasta Krakowa, oddział  - Zakład Uzdatniania Wody Raba.
Zakres zajęć obejmował:
1. Zapoznanie się z zakładem.
2. Warunki techniczne dla przyłączy wodociągowych w celu zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
3. System zaopatrzenia w wodę tworzony przez współdziałające elementy:
-    ujęcia wody,
-   pompownie I stopnia (przepompownie z ujęcia do stacji uzdatniania),
-   zakłady uzdatniania wody (stacje uzdatniania wody),
-   zbiorniki wody czystej uzdatnionej,
-   pompownie II stopnia (przepompownie ze zbiornika do sieci),
-   zbiorniki wyrównawcze sieciowe,
-    sieci przewodów wodociągowych (przewody tranzytowe, magistrale, przewody rozdzielcze.

W trakcie zajęć można było porównać zakres pracy pomp w układzie równoległym i szeregowym, a także zaobserwować zastosowanie urządzeń i zestawów do  podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Słuchacze zapoznali się z różnymi rodzajami zbiorników wodnych: otwartymi i zamkniętymi oraz zobaczyli   jak działają filtry kwarcowe i jak przebiega proces uzdatniania wody w zależności od celu dalszego jej wykorzystania.

 

 

Opracowanie: bryg. A. Raudnitz
Zdjęcia: bryg. A. Raudnitz

Od 02 do 06 kwietnia 2019 roku na terenie Żagania odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I. Do egzaminów przystąpiło 71 zespołów. Egzamin zakończył się pozytywnie dla : • terenowej klasy 0 - 8 zespołów, • terenowej klasy I - 21 zespołów, • gruzowiskowej klasy 0 - 5 zespołów, • gruzowiskowej klasy I - 9 zespoły. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych! Kolejny egzamin odbędzie się w dniach 20-24 maja br. w Gdańsku. Opracowanie: J. Pulit Zdjęcia: bryg. Piotr Gancaczyk; Kamila Stoma-Mirzwińska

W środę 03 kwietnia 2019 roku na specjalne zaproszenie Dyrekcji oraz uczniów XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. W. Bednarskiego w Krakowie, funkcjonariusze krakowskiej Szkoły Aspirantów PSP uczestniczyli w Dniu Doradztwa Zawodowego dla uczniów klas III.

Przedsięwzięcie skierowane było do osób, które niebawem wkroczą na rynek pracy lub staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Było ono doskonałą okazją do tego, by przybliżyć zebranym warunki służby w PSP, zasady rekrutacji do szkół pożarniczych oraz procesu naboru do służby przygotowawczej w PSP. Wygłoszona przez kpt. Antoniego Krejpcio oraz kpt. Łukasza Kalandyka prelekcja   cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy liceum.

 

 

Opracowanie: kpt. A. Krejpcio

Zdjęcia: kpt. Ł. Kalandyk

W dniu 6 kwietnia bieżącego roku Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odwiedził Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski. W ramach wizyty Pan Generał spotkał się przedstawicielami szkolnej jednostki ratowniczo – gaśniczej, a także z kadetami naszej szkoły. 

Spotykając się z funkcjonariuszami zatrudnionymi w szkolnej JRG Komendant Główny uwypuklił wagę jednostki, która oprócz standardowych działań ratowniczych w swoim rejonie działania bierze czynny udział w procesie dydaktycznym, co jak podkreślił odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu przyszłego strażaka/ratownika.

dsc 7835ok Copy

Podczas spotkania z kadetami Pan Generał odniósł się do tego jak ważną i odpowiedzialną decyzję podjęli młodzi ludzie, decydując się na kontynuowanie nauki w strukturach PSP. Zaznaczył również nadrzędną rolę strażaków w budowaniu bezpieczeństwa kraju, odnosząc się do tego, że poczucie odpowiedzialności za losy kraju to nie tylko honor i zaszczyt ale przede wszystkim obowiązek służbowy, wynikający z wykonywania zadań nałożonych przez przełożonych. 

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Czaja

Foto: kdt. ogn. Adrian Socha

04 kwietnia 2019 roku reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, (w składzie: Kacper Barcik, Mateusz Marta, Lucjan Rec, Hubert Żrebiec - kadeci II kompanii), wzięła udział w zorganizowanym w miejscowości Kłaj, przez Inspektorat Wsparcia i 3 Regionalną Bazę Logistyczną, biegu sztafetowym służb mundurowych i drużyn akademickich. Formuła biegu polegała na sztafecie, w której 4 zawodników miało do pokonania po jednym, liczącym 4,2 km, okrążeniu w pięknej scenerii Puszczy Niepołomickiej. Do zawodów zgłosiło się 26 drużyn reprezentujących różne formacje i służby mundurowe, m.inn. Siły Zbrojne RP, Policję, Państwową Straż Pożarną, Służbę Leśną oraz reprezentacje Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Górniczo-Hutniczej.

W klasyfikacji open w biegu sztafetowym o Puchar Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z okazji 90-cio lecia Składu Kłaj zawodnicy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zajęli bardzo wysokie 6 miejsce, a w nieoficjalnej klasyfikacji służb mundurowych uplasowali się na podium zajmując 3 miejsce. Gratulujemy!

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Kosiba, Bogusław Mularczyk

Zdjęcia: kpt. Piotr Kosiba

 

W dniach 25-28 marca 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, po raz pierwszy w Polsce, przeprowadzone zostało „Szkolenie z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych”. Szkolenie było realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach budowlanych oraz poszukiwaniach osób zaginionych w terenie.

W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby, w tym 6 dowódców SGPR PSP poziomu gotowości C, 6 przewodników z psami z PSP, 10 przewodników z psami z OSP oraz Pani Monika Krasińska-Ligiejka – obserwator z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zajęcia praktyczne były prowadzone zarówno na gruzowisku poligonu wydziału jak również w terenie otwartym.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz wszelkie cenne, merytoryczne sugestie, które pozwolą nam udoskonalić realizację szkolenia w następnych edycjach.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit

 

Chęć nieustannego doskonalenia się i rozwoju zawodowego oraz zdobycia nowej i już posiadanej wiedzy na temat ratowania osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w związku z zejściem lawiny, a co za tym idzie wystąpienia związanych z nią niebezpieczeństw, zaowocowały udziałem przedstawicieli kadry Szkoły: st.kpt. Dariusza Ruchały, asp. Łukasza Tomczaka, mł. asp. Tomasza Matysa i mł.ogn. Krzystofa Nosala, w zorganizowanym w dniach 08-10 marca 2019 kursie lawinowym. Jego zakres, w podziale na zajęcia teoretyczne i praktyczne, obejmował podstawową wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po górach zimą. Omawiane i ćwiczone zagadnienia skoncentrowane były w głównej mierze na:

- wyborze najmniej niebezpiecznej drogi w terenie zagrożonym lawinami, a w tym: unikaniu lawin, rodzajach i czynnikach je wyzwalających, ocenie zagrożenia w terenie i interpretowanie stopni zagrożenia lawinowego, wpływie warunków pogodowych na zagrożenie lawinowe.

- zachowaniu w trakcie i po zejściu lawiny: pomocy koleżeńskiej, aspektach medycznych właściwym powiadamianiu ratowników i optymalnej kolejności postępowania, a także szybkiego odnajdywania zasypanych za pomocą detektora lawinowego i sondy, efektywnego odkopywania zasypanego w lawinie.

Uczestnicy kursu na własnej skórze mogli odczuć trud działań prowadzonych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, gdyż porywy wiatru w trakcie zajęć praktycznych sięgając 120 km/h skutecznie utrudniały wykonywania poszczególnych czynności, w tym komunikację, a jednocześnie doprowadzały do znacznego obniżania się odczuwalnej przez ratowników temperatury powietrza.

 

 

Opracowanie: asp. Łukasz Tomczak

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomaczak