13 marca 2020 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz zamieszonymi poniżej bardzo ciekawymi materiałami edukacyjnymi (prezentacją).Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
KG PSP: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

 

W dniach 5-6 marca 2020 roku w Korbielowie w ośrodku narciarskim „Kompleks Pilsko – Jontek Korbielów” odbyły się VI Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Celem zawodów było podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej, popularyzacja narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu, integracja środowiska pożarniczego, wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, promocja województwa śląskiego, promowanie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podczas imprez sportowych rangi ogólnopolskiej. W zawodach uczestniczyły reprezentacje komend
wojewódzkich PSP oraz szkół pożarniczych PSP.
Podczas mistrzostw zostały rozegrane konkurencje slalomu giganta w narciarstwie i snowboardzie.

I miejsce Krzysztofa Zięby reprezentanta SA PSP w Krakowie
podczas Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim w klasyfikacji indywidualnej.

III miejsce reprezentacji SA PSP w Krakowie w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim – suma najlepszych przejazdów zawodników:

kdt Krzysztof Zięba, kdt Konrad Delekta, asp. Kurkowski Wojciech.

Reprezentacja SA PSP w Krakowie:
Pan mł. bryg. Marcin Szewerniak – Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie , kpt. Artur Bartocha, asp. Kurkowski Wojciech, asp. Tomasz Pytel, asp. Dudek Sławomir, str. Szewczyk Michał, kdt Krzysztof Zięba, kdt Konrad Delekta.  

 

KLASYFIKACJE ZAWODÓW:

Klasyfikacja indywidualna i drużynowa Mistrzostw Polski w kategoriach – narciarstwo i snowboard.

Klasyfikacja indywidualna i drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie.

Wyniki zawodów:

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski w narciarstwie:

I Miejsce: Zięba Krzysztof – SA PSP Kraków

II miejsce: Leśniakiewicz Andrzej – woj. mazowieckie

III Miejsce: Krzeptowski Sabała Szymon – woj. małopolskie

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski w  narciarstwie:

I miejsce: woj. małopolskie

II miejsce woj. śląskie

III miejsce SA PSP w Krakowie

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski w snowboardzie:

I miejsce: Leśniakiewicz Andrzej – woj. mazowieckie

II miejsce: Hodorowicz Grzegorz – woj. małopolskie

III miejsce: Pilch Tomasz – woj. śląskie

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski w snowboardzie:

I miejsce: woj. małopolskie

II miejsce: woj. śląskie

III miejsce: woj. podlaskie

Klasyfikacja indywidualna w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: Zięba Krzysztof – SA PSP Kraków

II miejsce: Delekta Konrad - SA PSP Kraków

III miejsce: Wojciech Kurkowski - SA PSP Kraków

Klasyfikacja indywidualna w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: Szewczyk Michał – SA PSP Kraków

II miejsce: Łęgowik Arkadiusz – CS PSP Częstochowa

Klasyfikacja drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: SA PSP Kraków

II miejsce: CS PSP Częstochowa

Klasyfikacja drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: SA PSP Kraków

II miejsce: CS PSP Częstochowa

Puchary i dyplomy wręczył Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan mł. bryg. mgr inż. Marcin Szewerniak oraz przedstawiciel Biura Szkolenia – Sekcja Kultury Fizycznej KG PSP Pan st. bryg. Piotr Kalinowski. 


opracował asp. Tomasz Pytel,
foto: asp. Wojciech Kurkowski.


Jak już wielokrotnie przy różnych okazjach informowaliśmy, nasza Szkoła stanowi istotne ogniwo potencjału jakim dysponuje centralny odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W zależności od zaistniałej sytuacji utrzymywane przez nas w pełnej gotowości do niezwłocznego wyjazdu siły i środki skierowane mogą zostać do różnego typu zdarzeń. Jednym z nich może być rozwinięcie i obsługa przeznaczonych na bazę socjalną i noclegową dla ratowników obozowisk, które mogą być także miejscem schronienia dla osób wymagających pomocy. Dostarczane w odpowiednio spakowanych kontenerach wyposażenie nie raz pełniło już funkcję tymczasowego punktu pomocy medycznej, a nawet szpitala. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia między innymi podczas wsparcia przez PSP zabezpieczenia medycznego organizowanych w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży, a także corocznych inicjatyw medycznych towarzyszących największej wigilii dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących, która odbywa się od wielu lat na krakowskim Rynku.

Przy okazji warto także zauważyć, że zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w listopadzie 2015 roku „Programem rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata 2015-2020”, to właśnie Szkole Aspirantów PSP w Krakowie wyznaczona została rola wiodąca w zakresie realizacji zadań z obszaru ratownictwa medycznego.

Pomimo tego, że będący w naszej dyspozycji sprzęt konserwowany, serwisowany i sprawdzany jest regularnie, a kadra pełniąca służbę oficera dyżurnego Szkoły i dowódców (kompanii i pododdziałów wielozadaniowych oraz sekcji obozowiskowej) wraz z kadetami regularnie uczestniczy w ćwiczeniach doskonalących, to w związku z pojawiającymi się doniesieniami o sytuacji epidemiologicznej na świecie, zakładanej potencjalnie potrzebie użycia jednostek ochrony przeciwpożarowej do wsparcia systemu opieki zdrowotnej oraz mając na uwadze licznie prowadzone w całej Polsce związane z pojawieniem się wywołującego COVID-19 koronawirusa SARS-CoV-2, w dniu 06 marca 2020 roku, na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzone zostały ćwiczenia ze sprawiania i możliwości konfiguracji będącego w naszym posiadaniu komponentu medycznego. Składa się z on z 7 pneumatycznych namiotów, a w każdym z nich realizowane mogą być odrębne zadania mające na celu opiekę nad poszkodowanym (chorym). W Komponencie występuje: namiot triagowy - w którym odbywa się segregacja, czyli wstępna ocena i przydzielenie priorytetów leczniczych lub transportowych, na podstawie których personel decyduje o kolejności udzielania pomocy osobom chorym lub poszkodowanym. Po przeprowadzeniu procedur segregacji przydzielany jest mu kolor adekwatny do jego stanu. W komponencie występują następujące oddziały (namioty) reanimacyjny, gdzie realizowana jest opieka nad pacjentami najbardziej poszkodowanymi (tzw. czerwonymi), zabiegowy oraz ambulatorium, do którego trafiają pacjenci wymagający wykonywania niecierpiących zwłoki procedur medycznych oraz namiot obserwacyjny. Komponent dysponuje także przestrzenią magazynową oraz wyodrębnionym miejscem dla personelu, które przy długotrwałych działaniach ratowniczych jest przeznaczony do odpoczynku i regeneracji sił. Jednocześnie jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla 18 pacjentów leżących oraz 20 siedzących. Na wyposażeniu znajduje się również specjalistyczny sprzęt medyczny: 2 szt. defibrylotorów manualnych Lifepack 15, ssak mechaniczny, respirator, pompa infuzyjna oraz 14 sztuk kardiomonitorów. Komponent medyczny wyposażony jest również w 10 agregatów prądotwórczych i pozwalających zapewnić komfort cieplny nagrzewnic.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Mucha

 

Najlepszym sposobem na zdobywanie wiarygodnych informacji, szczególnie w zakresie medycyny i zdrowia, jest pozyskiwanie ich od osób posiadających wiedzę opartą na dowodach i wynikach naukowych badań oraz posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w danym obszarze. Kierując się powyższymi przesłankami na spotkanie z kadrą i słuchaczami Szkoły w dniu 03 marca 2020 roku zaproszony został Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewenętrznych i Administracji na obszarze województwa małopolskiego dr n.biol. Paweł Pocheć.

Cieszące się dużym zainteresowaniem spotkanie z naszym gościem podzielone zostało na dwie części. W pierwszej przestawione zostały statystyki i dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń wirusami: wścieklizny, HIV, WZA typu A, odry oraz grypy, a w drugiej prelegent i uczestnicy skupili się na zasadach postępowania profilaktycznego oraz wytycznych dotyczących działania w sytuacji, w której dojdzie do chociażby potencjalnego kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo własne oraz swoich najbliższych, chroniąc siebie i otoczenie przed potencjalnym zakażeniem różnego rodzaju wirusami, nieustannie warto pamiętać o stosowaniu podstawowych zasad higieny do których należy:

- częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekowanie środkami na bazie alkoholu,

- unikanie dotykania nieumytą ręką twarzy (ust, nosa, oczu),

- zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu,

- unikanie kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną,

- stosowanie się do zaleceń w zakresie pozostawania w domu osób, które mają objawy infekcji dróg oddechowych.

Istotne jest także aby strażacy oraz inni funkcjonariusze znali kryteria epidemiologiczne, oparte na nich zasady kwalifikacji poszczególnego przypadku (od podejrzenia, przez duże prawdopodobieństwo, do potwierdzenia) oraz wymagania dotyczące używania odpowiednich do założonej sytuacji środków ochrony indywidualnej (maseczek, ochrony oczu, dezynfekcji części ciała i płaszczyzn).

Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją COVID-19 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov

oparte na faktach i aktualne informacje na stronie internetowej prezentuje także Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

www.mz.gov.pl

www.pzh.gov.pl

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

Ostatni tydzień lutego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie rozpoczął się od wyjątkowego wydarzenia. Wyjątkowo, gdyż w tym dniu tj. w poniedziałek 24 lutego 2020, żegnało się ze służbą trzech funkcjonariuszy SA PSP w Krakowie. Wyjątkowo, gdyż w tym zacnym gronie znalazło się dwóch naczelników. Wreszcie wyjątkowo gdyż wszyscy odchodzący na zaopatrzenie emerytalne pracownicy, to niezwykle zasłużeni dla krakowskiej Szkoły, jak i dla Państwowej Straży Pożarnej strażacy. Podczas uroczystej zbiórki żegnaliśmy: st. bryg. dr inż. Roberta Wolańskiego – naczelnika Wydziału Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, mł. bryg. Rafała Niemca - naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności oraz mł. bryg. Tomasza Szweja – wykładowcę Wydziału Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Przebieg bogatej kariery zawodowej i dokonań strażaków przedstawił Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała, jednocześnie dziękując w imieniu własnym, kadry i kadetów za długie lata spędzone w Szkole i niewątpliwy wkład w jej rozwój. Sami bohaterowie dzisiejszej uroczystości również w ciepłych słowach wspominali swoje początki z co najmniej 30-letnią przygodą z Państwową Strażą Pożarną, jak również służbę dla i w krakowskiej Szkole.

Dziękujemy kolegom, wykładowcom, przełożonym szczerze życząc wszelkiej pomyślności…  

St. bryg. dr inż. Robert Wolański był pracownikiem Szkoły od 1990 r. Służbę rozpoczął w Wydziale Szkolenia na stanowisku starszego instruktora. W kolejnych latach stopniowo przechodził ścieżki kariery zawodowej od stanowiska wykładowcy poprzez kierownika zespołu przedmiotowego do naczelnika wydziału. St. bryg. dr inż. Robert Wolański to niezwykle wyróżniający się oficer Państwowej Straży Pożarnej. Wiedza, profesjonalizm, doświadczenie oraz pasja pożarnicza to cechy, które doskonale oddają charakter służby oficera. Systematycznie podnosił kwalifikacje, a ukoronowaniem realizacji szeregu przedsięwzięć rozwojowych i naukowych (w tym działalności eksperckiej) było podjęcie prac badawczych nad nowymi konstrukcjami strażackich ochron osobistych. Ponadto zrealizował przewód doktorski w Akademii Górniczo-Hutniczej. St. bryg. Robert Wolański pracował w zespole powołanym Decyzją KGPSP opracowującym zmiany w wymaganiach funkcjonalno-użytkowych i normach należności przedmiotów umundurowania strażaków PSP oraz w zespole do monitorowania zmian w rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia. W zakresie realizowanych zadań dot. kształcenia i doskonalenia zawodowego - kierował Wydziałem Kształcenia Zawodowego, a od lipca 2018 r. – wydziałem Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.St. bryg. Robert Wolański jest ekspertem w zakresie kształcenia modułowego oraz rzeczoznawcą MEN w obszarze programów kształcenia (technik pożarnictwa) i podręczników szkolnych. Jest również autorem szeregu publikacji naukowych i referatów dotyczących eksploatacji sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, edukacji pożarniczej, egzaminów zawodowych i ochron osobistych. Bez przeszkód łączy pracę naukową i innowacyjne podejścia z edukacją oraz służbą w PSP. Doskonałe przygotowanie zawodowe, dodatkowo wsparte pracowitością i ambicją naukową sprawiły, iż st. bryg. dr inż. Robert Wolański w codziennej służbie odznaczał się nieprzeciętnym zawodowstwem.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995 r.
    Brązowy Krzyż Zasługi – 1998
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 1999
    Brązowy medal „ Za zasługi dla obronności kraju” – 2004
    Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2007
    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2008
    Srebrna odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2014
    Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015
    Srebrny medal za długoletnią służbę - 2017

Mł. bryg. Rafał Niemiec był związany ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie od ponad 30 lat. Początkowo był zatrudniony jako pracownik cywilny, a od 1989 roku został przyjęty do służby. Przez wszystkie lata, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej gruntował swoją pozycję jako funkcjonariusz sumienny, zawsze podchodzący do swoich obowiązków w sposób rzetelny i profesjonalny. Dbając o wysoki poziom wykonywania powierzonych zadań, jak również chcąc stale pogłębiać swoją wiedzę, niejednokrotnie uczestniczył w kursach, sympozjach i szkoleniach. Posiada bardzo głęboką wiedzę specjalistyczną i bogate doświadczenie, które umiejętnie wykorzystywał na co dzień w służbie, a z którym chętnie się dzielił. Mł. bryg. Rafał Niemiec profesjonalnie i z zaangażowaniem nadzorował prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych działających w Szkole. Ma także ogromny wkład w uruchomienie nowoczesnej centrali telefonicznej oraz stanowiska kierowania. Ponadto przez lata był związany z procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym aktywnie uczestniczył prowadząc zajęcia na różnych poziomach szkolenia zawodowego. Mł. bryg. Rafał Niemiec to wzorowy oficer, wysoko oceniany za profesjonalizm, solidność i umiejętność współpracy. Posiada nienaganny przebieg służby oraz cieszy się dużym autorytetem wśród współpracowników i podwładnych. Oddany służbie, sprawny organizator, szanowany przełożony i dobry kolega.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995 r.
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 1999 r.
    Brązowy Krzyż Zasługi - 2001
    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2004 r.
    Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 2004
    Srebrna odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2010
    Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2014
    Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” - 2015 r.

Mł. bryg. Tomasz Szwej rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej
w 1987 roku pełniąc obowiązki dowódcy oddziału w Zakładowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Od 2003 roku pełni służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W codziennej pracy prowadził zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami dziennymi, zaocznymi oraz na innych kursach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Od 2017 roku realizuje zadania wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe doskonale potrafił przełożyć na zadania wynikające z toku służby oraz potrzeb szkoleniowych. Z powierzonych obowiązków służbowych wywiązywał się sumiennie i terminowo, wykazując wiedzę fachową i dobre przygotowanie zawodowe. Koleżeński, zawsze pomocny, potrafił pracować zespołowo. Sumienny, solidny
i dokładny. Dobrze planuje swoją pracę oraz wdraża nowe i kreatywne rozwiązania. Ponadto jest osobą dyspozycyjną. W roku 2010 i 2014 brał udział w działaniach powodziowych na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. W 2016 r. brał czynny udział w zabezpieczeniu operacyjnym światowych dni młodzieży w miejscowości Brzegi. Oddany służbie, dobry kolega i współpracownik.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2010 r.
    Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 2016 r.
    Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony P.poż. – 2018

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia kdt Jakub Śliż

Z danych zamieszczanych w materiałach informacyjnych i dostępnych na stronach internetowych stowarzyszeń oraz fundacji zajmujących się pozyskiwaniem i rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego wynika, że w Polsce średnio co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Na szczęście, dzięki postępowi nauki, medycyny i transplantologii, rozpoznanie to nie musi obecnie wiązać się z nieodwracalnymi i często negatywnymi następstwami postawionej diagnozy. Rozwiązaniem i jedynym ratunkiem dla wielu osób chorych, niestety także dzieci, jest przeszczepienie szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

W związku z tym, że znalezienie „biologicznego bliźniaka”, czyli osoby, która może zostać spełniającym szereg wymagań dawcą, nie jest zdaniem prostym, a osób potrzebujących jest coraz więcej, także kadra i kadeci Szkoły przyłączyli się do akcji promującej powyższą ideę. 18 lutego 2020 roku w Auli odbyło się spotkanie informacyjne, a dzień później przy wejściu głównym do Szkoły zorganizowany został punkt pobierania niezbędnych do badań laboratoryjnych wymazów. Tym samym grono potencjalnych donatorów szpiku kostnego wzbogaciło się o kolejnych 51, gotowych do niesienia bezinteresownej pomocy, osób.

Wszystkich chcących zdobyć więcej informacji na temat dawstwa szpiku kostnego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.dkms.pl .

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

Zarówno koniec, jak i początek każdego kolejnego roku, są doskonałą sposobnością do dokonywania podsumowań, przyjmowania postanowień, przygotowywania i snucia planów na bliższą lub dalszą przyszłość. Cykliczne konfrontowanie planów z realizacją, prezentowanie wyników analiz silnych i słabych stron organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dzielenie się sukcesami, a także wskazywanie zagrożeń i obszarów wymagających pracy i doskonalenia są głównym celem organizacji corocznych odpraw kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego, która w tym roku odbyła się 19 lutego 2020 roku w siedzibie i z udziałem kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Wspólna organizacja narady była efektem i naturalną konsekwencją wieloletniej i wielopłaszczyznowej współpracy oraz współdziałania obu jednostek organizacyjnych PSP. W ubiegłym roku dotyczyła ona zarówno podejmowanych działań w zakresie edukacji i doskonalenia zawodowego, czego efektem były między innymi zorganizowane wspólnymi siłami i środkami: szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla słuchaczy kształcenia dziennego, jak i działań stricte operacyjnych, których owocem było 1591 interwencji ratowniczych przeprowadzonych przez Jednostkę SA PSP w Krakowie, jak i kontynuacja praktyk zawodowych kadetów w znajdujących się na obszarze Krakowa jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez kpt. Michała Kuczerę, który odebrał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Marek Bębenek. Następnie, jako gospodarz miejsca, wszystkich przybyłych przywitał st.kpt. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Przedstawienie działalności poszczególnych wydziałów, wyników podsumowań i planów na przyszłość podzielone zostało na dwie części. W pierwszej, z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej materiału filmowego, swoje ubiegłoroczne dokonania zaprezentowała KW PSP w Krakowie. Multimedialny pokaz dopełniły słowa Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP skierowane do przybyłych gości, a za ich pośrednictwem także wszystkich strażaków i druhów z ochotniczych straży pożarnych, a były one pełne wyrazów uznania i wdzięczności za okazywaną niemalże każdego dnia pomoc i wsparcie. W drugiej części z przygotowaną prezentacją na temat funkcjonowania Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, działających w jej strukturach wydziałów i wykonujących obowiązki służbowe osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, wystąpił st.kpt. Marek Chwała. Przywołując z okazji obchodzonego w tym roku 60-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej krótką jej historię przedstawił stan obecny i nakreślił wizję rozwoju.

W części przeznaczonej na podsumowanie głos zabrali także przybyli goście. Bez względu na to, czy reprezentowali organy władzy ustawodawczej, czy wykonawczej, w swoich słowach na pierwszym miejscu kierowali swoje podziękowania i wyrażali podziw za gotowość do pełnego poświęcenia i ofiarności działania na rzecz drugiego człowieka. Deklarując gotowość do współpracy, pomocy i wsparcia dla wszystkich osób zrzeszonych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego życzyli wzrostu liczby przeprowadzanych ćwiczeń i spadku liczby podejmowanych w bieżącym roku interwencji.

Spotkanie było także okazją do przekazania na ręce poszczególnych komendantów powiatowych listów gratulacyjnych i podziękowań za włączanie się podległych im strażaków w licznie prowadzone akcje charytatywne, na czele z inicjatywą "Rodacy-Bohaterom", czyli pomocy byłym żołnierzom Armii Krajowej, ich rodzinom i Polakom, którzy mieszkają na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Nie ulega wątpliwości, że Państwowa Straż Pożarna oraz ściśle z nią powiązany krajowy system ratowniczo-gaśniczy pełnią obecnie w Polsce bardzo istotną, jeśli nie wiodącą, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego mieszkańcom naszego kraju i wszystkich osób przebywających na jego terytorium. O tym, jak ważnym jesteśmy ogniwem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a jednocześnie pośrednim dowodem na to, że nie możemy funkcjonować w oderwaniu od innych wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, służb, straży, formacji, inspekcji, organizacji, jednostek i podmiotów, świadczy między innymi długa lista gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród gości, których przybycie traktujemy jako niepodważalny dowód uznania dla podejmowanych przez nas każdego dnia zadań, znaleźli się:

 1. st. bryg. Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG PSP (reprezentujący Komendanta Głównego PSP)
 2. Edward Siarka – Poseł na Sejm RP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 3. Andrzej Pająk – Senator RP
 4. Elżbieta Duda – Poseł na Sejm RP
 5. Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP
 6. Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP
 7. Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
 8. Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 9. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 10. st. bryg. Bogdan Jędrocha - zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 11. Radosław Włoszek – Prezes Zarządu Kraków Airport im. Jana Pałwa II
 12. Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego
 13. płk Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
 14. płk Zbigniew Kopa – Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego (przedstawiciel gen. dyw. dr Sławomira Kowalskiego)
 15. Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 16. Marek Maślerz - Zastępca Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (przedstawiciel dr n. med. Małgorzaty Popławskiej)
 17. Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 18. Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
 19. Brunon Lalik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
 20. Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 21. Michał Głowacz – Naczelnik Zarządzania Zasobami Leśnymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (przedstawiciel p. Jana Kosiorowskiego)
 22. Tomasz Pałasiński – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
 23. Zbigniew Ulman – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie
 24. Andrzej Siekanka – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa o/Małopolska
 25. Józef Rachtan – Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związków Zawodowych Strażaków „Florian”
 26. Łukasz Gąstoł – Wiceprzewodniczący Małopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” (przedstawiciel pana Henryka Odrzywołka)
 27. Jarosław Kurek – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (przedstawiciel pana Andrzeja Kowalcze)

Moderatorami dzisiejszej narady byli: ze strony KW PSP mł. bryg. Konrad Konik, ze strony SA PSP kpt. Artur Luzar

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Na prośbę Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Telewizji Polskiej poniżej przestawiamy ofertę zatrudniania dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, technika pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Osoby zainteresowane otrzymaną ofertą prosimy o wypełnienie zamieszczonej pod odnośnikiem ankiety.

Informujemy, że Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, pełniąc jedynie funkcję informacyjną, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i potencjalnego zawarcia umowy z ogłoszeniodawcą.

 

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

zainteresowanych pracą w Ośrodku Administracji jako: 

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kontrolę doboru, rozmieszczenia i konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz prawidłowego oznakowania i utrzymania dróg ewakuacyjnych,
 • zapoznawanie nowo przyjętych pracowników z przepisami ppoż.,
 • kontrolę poprawności oraz pomoc w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych systemów, instalacji, sprzętu i innych urządzeń przeciwpożarowych,
 • nadzór oraz uczestnictwo w pracach inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • obsługiwanie central sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, stałych urządzeń gaśniczych, instalacji oddymiania,
 • podejmowanie akcji ratowniczo - gaśniczej lub w zależności od rozmiaru zagrożenia alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej,
 • pełnienie posterunków asystencyjnych podczas nagrań z widownią organizowanych w studiach telewizyjnych, halach zdjęciowych oraz zabezpieczenie efektów i prac pożarowo niebezpiecznych,
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie nagrań z udziałem publiczności lub efektami pożarowo niebezpiecznymi,
 • zgłaszanie kierownikowi Wydziału Przeciwpożarowego stwierdzonych braków wyposażenia i usterek systemów ppoż.,
 • aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektów scenograficznych oraz efektów specjalnych w studiach telewizyjnych oraz prowadzenie rejestru tych czynności.

Oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • ukończonego kursu inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
 • umiejętności przeprowadzania zapytań ofertowych, sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, redagowania pism, przygotowywania umów i zleceń,
 • znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Mile widziane będą:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • znajomość obsługi central pożarowych POLON ALFA,
 • znajomość obsługi central oddymiania Mercor, D+H,
 • znajomość obsługi instalacji tryskaczowych,
 • kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • kurs konserwatora hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • kurs konserwatora detektorów GAZEX,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych.  

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • odpowiedzialne zadania i przyjazną atmosferę w pracy,
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • bogaty pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłania CV

za pomocą przycisku aplikuj.

Na aplikacje czekamy do dnia 28 lutego 2020 r.

Aplikuj

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk na podstawie informacji otrzymanych Pana Adriana Cios z Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim TVP S.A.

Prowadzone w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa podzielone jest na cztery semestry. Zdobywane w formie dziennej wiedza i umiejętności podlegają semestralnej ocenie, a cykl podsumowywani postępów w nauce jest doskonałą sposobnością zarówno do wyciągnięcia wniosków pozwalających na ewaluację procesu nauczania, jak i wyróżnienia osób osiągających bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.

Wewnątrzszkolny system oceniania w połączeniu z obowiązującymi w PSP zasadami opiniowania funkcjonariuszy będących w służbie kandydackiej dają podstawę dowódcom kompanii do formułowania wniosków awansowych i przygotowywania dokumentów niezbędnych do nadania dwustopniowej (złotej lub srebrnej) odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”. Przyznawana jest ona na wniosek dowódcy kompanii (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną) przez Komendanta Szkoły sumiennym i zdyscyplinowanym kadetom, którzy osiągnęli za semestr nauki średnią ocen klasyfikacyjnych, w pierwszym przypadku co najmniej 4,5, a w drugim co najmniej – 4,1.

11 lutego 2020 roku, tuż po zakończeniu tegorocznych zimowych ferii a na początku kształcenia w semestrach II i IV, w szkolnej auli odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia awansów kadetom I i II kompanii. Zgormadzonych na niej członków kadry dydaktycznej oraz słuchaczy przywitał st.kpt. Marek Chwała, który w czasie krótkiego wystąpienia podziękował wszystkim za zaangażowanie w naukę, pracę oraz służbę na rzecz Szkoły, lokalnej i miejskiej społeczności.

Ogółem awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 79 osób, w tym: 67 z kompanii II i 12 z kompanii I. Natomiast prawo do noszenia odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” zyskały 34 osoby (28 srebrnej i 6 złotej).

Spośród kadetów kompanii II najwyższe średnie po pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli:

 • kdt Daniel Kusek– 4,8
 • kdt Hubert Maksymiuk– 4,8
 • kdt Bartłomiej Smaczyński– 4,8
 • kdt Mateusz Ponisz – 4,73
 • kdt Krzysztof Zięba – 4,73.

Natomiast najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów wśród kadetów kompanii I otrzymali:

 • kdt Michał Kostecki – średnia 4,63
 • kdt Piotr Syrkiewicz – średnia 4,25
 • kdt Dominik Wąs – średnia 4,25.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był kpt. Michał Kuczera.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

29 stycznia 2020 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się coroczna odprawa egzaminatorów i organizatorów egzaminów zespołów ratowniczych z psami.

Podczas odprawy dokonano analizy i podsumowania egzaminów zespołów ratowniczych z psami przeprowadzonych w roku 2019 oraz uzgodniono plan egzaminów na rok bieżący. Tematyka zajęć dotyczyła również metodyki oceniania pracy psów ratowniczych w aspekcie występujących problemów mentalnych oraz problematyki poprawy jakości szkolenia zespołów ratowniczych.

W odprawie udział wzięli: st.bryg w st. spocz. Tomasz Rzewuski - przedstawiciel KCKRiOL, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak, instruktorzy psów ratowniczych pełniący funkcje egzaminatorów zespołów ratowniczych z psami oraz przedstawiciele Wydziału Szkolenie Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit

 

Pomimo tego, że od trzech dni w województwie małopolskim trwają zimowe ferie, w Szkole realizowanych jest zdecydowanie mniej zajęć dydaktycznych, gdyż uczestniczą w nich wyłącznie słuchacze szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, to na szkolnych korytarzach od samego rana wyczuć można było dziwne napięcie, a związane ono było z tym, że z dniem 29 stycznia 2020 roku, po ponad 16 latach pracy na rzecz pożarniczej edukacji i ponad 26 latach noszenie munduru, ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej pożegnał się mł.bryg. Krzysztof Chorobik.

Pomimo tego, że na swojej strażackiej drodze zajmował różne stanowiska od starszego instruktora, specjalisty, kierownika zespołu przedmiotowego, zastępcy naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego, aż po naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych, to przez kadrę, kadetów i słuchaczy zapamiętany zostanie jako ceniony instruktor, wykładowca, nauczyciel zawodu, któremu szczególnie bliskie stały się zagadnienia taktyk działań ratowniczych i zwalczania pożarów. Dowodem na to, że powyższe słowa nie są jedynie czystą kurtuazją jest między innymi przyznana mu przez słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nagroda w konkursie na najlepszego wykładowcę w kategorii „Pomocna dłoń”.

Mł.bryg. Krzysztof Chorobik służbę kandydacką pełnił od 30 sierpnia 1993 do 29 kwietnia 1995 roku. Będąc absolwentem III Turnusu Studium Dziennego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno w: Komendzie Rejonowej PSP w Bolesławcu (1995-1998), Komendzie Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim (1999-2003) i Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce (2003-2004).

Już jako zaprawiony w boju strażak, ratownik i dowódca, w mury Szkoły powrócił w marcu 2004 roku. Przez cały okres pracy na rzecz pożarniczej edukacji wykazywał się zaangażowaniem, poświęceniem, kreatywnością i niepodważalnym profesjonalizmem. Chętnie podejmował różnego rodzaju wyzwania oraz dodatkowe obowiązki. Angażował się w tworzenie i modyfikowanie stanowisk poligonowych, pomocy dydaktycznych, brał udział w kreowaniu programów i planów nauczania, był również cenionym twórcą zadań egzaminacyjnych oraz współpracownikiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Krakowie.

W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, uczestnicząc w warsztatach metodyczno-tematycznych, sympozjach i konferencjach naukowo-technicznych, systematycznie poszerzał swoje kompetencje.

Jego doskonały warsztat pedagogiczny, fachowość, dojrzałość merytoryczna oraz praktyczne podejście do nauczania sprawiło, że w oczach i ocenach przełożonych mł.bryg. Krzysztof Chorobik był wyróżniającym się, sumiennym, ale i wymagającym, oficerem PSP. Pośrednim wyrazem uznania są także przyznane mu liczne odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich:

 1.     Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” (1999 r.)
 2.     Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2010 r.)
 3.     Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2013 r.)
 4.     Medal „Komisji Edukacji Narodowej” (2015 r.)
 5.     Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2015 r.)
 6.     Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” (2017 r.)

W uroczystej zbiórce z okazji pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne pracownika Szkoły mł. bryg. Krzysztofa Chorobika uczestniczyła nie tylko kadra i słuchacze Szkoły, ale także członkowie najbliższej rodziny i zaproszeni goście.

Sylwetkę bohatera dzisiejszego wydarzenia, dziękując mu za lata służby i życząc powodzenia w realizacji życiowych planów „na nowej drodze życia”, przybliżył Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała. Natomiast mniej oficjalne, a równie serdeczne słowa pożegnania w imieniu koleżanek i kolegów, wygłosił Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był kpt. Michał Kuczera.

 

 

Opracowanie na podstawie informacji WKA – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

25 stycznia 2020 roku reprezentacja Szkoły, wzorem ubiegłego roku, wzięła udział w VII Świątecznym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Gminy Alwernia pani Beaty Nadziei-Szpili. Na parkiecie rywalizowało ze sobą 11 podzielonych na dwie grupy zespołów. W pierwszej znalazły się: SA PSP Kraków, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, KP Policji Chrzanów, Ratownicy Medyczni , Old-Boys Wisła Kraków, w drugiej: OSP Moczydło (zwycięzca turnieju), OSP Alwernia, OSP Kwaczała, OSP Grojec, OSP Regulice oraz Old-Boys Gminy Alwernia

Ostatecznie nasza drużyna w składzie: Marek Skipioł, Adam Nalepa, Bartosz Bąk, Michał Kordeczka, Dawid Pomorski, Jakub Tomaszewski, Daniel Nowak, Dominik Gdański, Konrad Miśkowiec, Paweł Ruman, zajęła III miejsce.

Zmaganiom sportowym z trybun przyglądał się i kibicował swojej drużynie Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała, a kierownikiem i opiekunem drużyny był: st. kpt. Piotr Kosiba.

Gratulujemy kolejnego sukcesu w tym roku!

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Kosiba
Zdjęcia: kdt Bartosz Bąk


18 stycznia 2020 roku w hali sportowej Szkoły odbył się „XIV Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa w Halowej Piłce Nożnej”. Organizatorem turnieju był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.


W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje wielu krakowskich służb, a wśród nich: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie, 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Krakowie, Okresné Riaditel'stvo Policajného Zboru v Starej L'ubovni (Słowacja), Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, V Batalion Dowodzenia, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.


W tegorocznej edycji tego prestiżowego turnieju reprezentacja SA PSP w Krakowie obroniła tytuł mistrza. Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały bardzo wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentanci naszej szkoły udowodnili, że zeszłoroczny tytuł nie był przypadkiem.


Najlepszym strzelcem turnieju został kdt Marek Skipioł (SA PSP), a najlepszym bramkarzem asp. Kamil Kolanowski (SA PSP).


Puchary, pamiątkowe dyplomy i statuetki dla najlepszego strzelca oraz bramkarza wręczyli Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie ppłk Jacek Mróz oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.


Szkołę reprezentowali: asp. Kamil Kolanowski oraz kadeci: Marek Skipioł, Piotr Bogusz, Krzysztof Zięba, Damian Maleszyk, Michał Kordeczka, Adam Dygoń, Karol Terech, Adam Nalepa, Bartłomiej Danielewicz, Jakub Ziobro.
Opiekunem drużyny był  asp. Tomasz Pytel, a funkcję jej kierownika pełnił str. Michał Szewczyk.

 

 

XIV NOWOROCZNEGO TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

 

 

GRUPA  A :

 

1. OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ (OISW)

2. STRAŻ MIEJSKA (SM)

3. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KRAKOWIE (KMP)

4. 5 BATALION DOWODZENIA (5BD)

5. 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO (8BLT)

6. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE (KM PSP)

 

GRUPA  B :

 

1. SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWJE STRAŻY POŻARNEJ (SA PSP)

2. REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI W KRAKOWIE (RCI)

3. POLICJA SŁOWACJA- STARA LUBOWNIA (Policja - Słowacja)

4. KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ (KOSG)

5. INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO (ITD)

6. PROKURATURA OKRĘGOWA (PO)

 

 

godzina

grupa

mecz

wynik

8.45

A 6-1

KM PSP - OISW

1:4

8.58

B 6-1

PO - SA PSP

0:1

9.11

A 2-5

SM - 8BLT

0:3

9.24

B 2-5

RCI - ITD.

1:0

9.37

A 3-4

KMP - 5BD

0:2

9.50

B 3-4

Policja (Słowacja) - KOSG

0:2

10.03

A 4-6

5BD – KM PSP

2:0

10.16

B 4-6

KOSG - PO

1:0

10.29

A 5-3

8BLT - KMP

1:1

10.42

B 5-3

ITD - Policja (Słowacja)

4:1

10.55

A 1-2

OISW - SM

1:0

11.08

B 1-2

SA PSP - RCI

4:0

11.21

A 2-6

SM – KM PSP

0:0

11.34

B 2-6

RCI - PO

0:0

11.47

A 3-1

KMP - OISW

1:1

12.00

B 3-1

Policja (Słowacja) - SA PSP

0:1

12.13

A 4-5

5BD - 8BLT

0:0

12.26

B 4-5

KOSG - ITD

0:0

12.39

A 6-5

KM PSP - 8BLT

2:0

12.52

B 6-5

ITD - PO

3:0

13.05

A 1-4

OISW - 5BD

1:1

13.18

B 1-4

SA PSP - KOSG

5:0

13.31

A 2-3

SM - KMP

0:2

13.44

B 2-3

RCI - Policja (Słowacja)

4:2

13.57

A 3-6

KMP - KM PSP

3:3

14.08

B 3-6

Policja (Słowacja) - PO

1:0

14.21

A 4-2

5BD - SM

3:0

14.34

B 4-2

KOSG - RCI

2:1

14.47

A 5-1

8BLT - OISW

1:3

15.00

B 5-1

ITD - SA PSP

0:3

 

 

 

 

15.20

1 PÓŁFINAŁ

KOSG- 5BD

3:1

15.35

2 PÓŁFINAŁ

SA PSP- OISW

3:1

15.55

MECZ O MIEJSCE 3-4

5BD- OISW

1:3

16.15

MECZ O MIEJSCE 1-2

SA PSP- KOSG

1:0

 

 

Opracowanie: str. Michał Szewczyk

Zdjęcia: kdt   Adrian Orzech

W obronie mistrza służb mundurowych

18 stycznia 2020 roku w hali sportowej Szkoły odbył się „XIV Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa w Halowej Piłce Nożnej”. Organizatorem turnieju był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje wielu krakowskich służb, a wśród nich: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie, 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Krakowie, Okresné Riaditel'stvo Policajného Zboru v Starej L'ubovni (Słowacja), Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, V Batalion Dowodzenia, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.

           W tegorocznej edycji bardzo prestiżowego turnieju reprezentacja SA PSP w Krakowie obroniła tytuł mistrza. Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały bardzo wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentanci naszej szkoły udowodnili, że zeszłoroczny tytuł nie był przypadkiem.

Najlepszym strzelcem został kdt Marek Skipioł (SA PSP), a najlepszym bramkarzem   asp. Kamil Kolanowski (SA PSP).

Puchary, pamiątkowe dyplomy i statuetki dla najlepszego strzelca oraz bramkarza wręczyli Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie ppłk Jacek Mróz oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.

Szkołę reprezentowali: asp. Kamil Kolanowski oraz kadeci: Marek Skipioł, Piotr Bogusz, Krzysztof Zięba, Damian Maleszyk, Michał Kordeczka, Adam Dygoń, Karol Terech, Adam Nalepa, Bartłomiej Danielewicz, Jakub Ziobro.

Opiekunem drużyny był asp. Tomasz Pytel, a funkcję jej kierownika pełnił str. Michał Szewczyk.

WYNIKI

XIV. NOWOROCZNEGO TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

                                                                                                                                                                          GRUPA  A :                                                                                                                                                                           1. OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ      ( OISW)                                                                                                                  2. STRAŻ MIEJSKA (SM)                                                                                                                                                                              3. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KRAKOWIE   (KMP)                                                                                                                                            4. 5 BATALION DOWODZENIA (5BD)                                                                                                                                                                                                                                                                   5. 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO (8BLT)                                                                                                              6. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE (KM PSP)

GRUPA  B  :                                                                                                                                                                                              1. SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWJE STRAŻY POŻARNEJ (SA PSP)                                                                                                                2. REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI W KRAKOWIE (RCI)                                                                                                                                                                                                    3. POLICJA SŁOWACJA- STARA LUBOWNIA (Policja - Słowacja)                                                                                                                                                   4. KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ (KOSG)                                                                                                                                                                    5. INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO (ITD)                                                                                                                                                 6. PROKURATURA OKRĘGOWA    (PO)godzina

grupa

                                   mecz

         wynik

  8.45

A 6-1

KM PSP - OISW

1:4

  8.58

B 6-1

PO - SA PSP

0:1

  9.11

A 2-5

SM - 8BLT

0:3

  9.24

B 2-5

RCI - ITD.

1:0

  9.37

A 3-4

KMP - 5BD

0:2

  9.50

B 3-4

Policja (Słowacja) - KOSG

0:2

10.03

A 4-6

5BD – KM PSP

2:0

10.16

B 4-6

KOSG - PO

1:0

10.29

A 5-3

8BLT - KMP

1:1

10.42

B 5-3

ITD - Policja (Słowacja)

4:1

10.55

A 1-2

OISW - SM

1:0

11.08

B 1-2

SA PSP - RCI

4:0

11.21

A 2-6

SM – KM PSP

0:0

11.34

B 2-6

RCI - PO

0:0

11.47

A 3-1

KMP - OISW

1:1

12.00

B 3-1

Policja (Słowacja) - SA PSP

0:1

12.13

A 4-5

5BD - 8BLT

0:0

12.26

B 4-5

KOSG - ITD

0:0

12.39

A 6-5

KM PSP - 8BLT

2:0

12.52

B 6-5

ITD - PO

3:0

13.05

A 1-4

OISW - 5BD

1:1

13.18

B 1-4

SA PSP - KOSG

5:0

13.31

A 2-3

SM - KMP

0:2

13.44

B 2-3

RCI - Policja (Słowacja)

4:2

13.57

A 3-6

KMP - KM PSP

3:3

14.08

B 3-6

Policja (Słowacja) - PO

1:0

14.21

A 4-2

5BD - SM

3:0

14.34

B 4-2

KOSG - RCI 

2:1

14.47

A 5-1

8BLT - OISW

1:3

15.00

B 5-1

ITD - SA PSP

0:3

15.20

1 PÓŁFINAŁ

       

KOSG- 5BD

3:1

15.35

2 PÓŁFINAŁ

SA PSP- OISW

3:1

15.55

MECZ O MIEJSCE 3-4

5BD- OISW

1:3

16.15

MECZ O MIEJSCE 1-2

SA PSP- KOSG

1:0

Opracowanie: str. Michał Szewczyk

Zdjęcia: kdt   Adrian Orzech

zyczenia 19 20