W dniu 15 grudnia 2018 roku w sztolni w Jarmucie odbyło się szkolenie z ratownictwa wysokościowego w zakresie wykorzystania technik alpinistycznych podczas działań ratowniczych w jaskiniach. W zajęciach, które zostały zorganizowane w ramach Koła Zainteresowań TDR udział wzięło 14 kadetów oraz 4 osoby z kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, przedstawiciele zespołów przedmiotowych Taktyka Działań Ratowniczych oraz Sprzęt do Działań Ratowniczo Gaśniczych.

Podczas szkolenia kadeci musieli przeprowadzić ewakuację dwóch osób uwięzionych w sztolni, do których jedyny możliwy dostęp wymagał użycia technik linowych oraz sprzętu ratownictwa wysokościowego. Dodatkowym wyzwaniem był teren, w którym odbyły się ćwiczenia, ponieważ w celu dotarcia do wejścia sztolni trzeba było wykonać ponad półgodzinny marsz w górę z całym ekwipunkiem.

Szkolenie odbyło się przy dużym zaangażowaniu wszystkich uczestników, którzy wypracowali wspólne wnioski z danego zakresu ratowniczego.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Ruchała

Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Ruchała, st. kpt. Tyberiusz Koniuch, st. kpt. Michał Mzyk, mł. ogn. Krzysztof Nosal

Już 18 grudnia 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych. Rejestracja będzie odbywać się przy wejściu głównym – os. Zgody 18 (wejście od strony Urzędu Miasta Krakowa) w godzinach 8-17.

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek między 18 a 55 rokiem życia oraz ważący przynajmniej 50 kg. Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji o sposobach pobrania komórek macierzystych i szpiku kostnego do przeczytania pod adresem: www.dkms.pl

Potencjalny dawca musi mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL!

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tą wyjątkową inicjatywę na rzecz ratowania osób z rakiem krwi, a problem jest poważny, gdyż co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę.

13 grudnia 2018 roku w foyer Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka związana z przyznaniem przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego nagród pieniężnych funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym naszej Szkoły. Łącznie w ten sposób docenionych i wyróżnionych zostało 148 osób, w tym: 93 strażaków oraz 55 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych, robotniczych i obsługi.

Nagrody te są wyrazem uznania za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysokie efekty w realizacji zadań służbowych oraz przejawianie inicjatywy w pracy oraz podnoszenie jej wydajności i jakości.

            W czasie inspirowanego tak miłymi okolicznościami spotkania kadry Szkoły z kierownictwem, z ust p.o. Komendanta st.kpt. Marka Chwały, padło wiele ciepłych i serdecznych słów uznania oraz podziękowania za zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych i pełniących służbę w SA PSP w Krakowie. Codzienna praca na rzecz realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej, szkolenia osób cywilnych zatrudnionych w podmiotach i na stanowiskach związanych z zapobieganiem powstawania pożarów i innego rodzaju zagrożeń oraz przygotowywania do właściwego działania osób odpowiedzialnych za oragnizowanie i prowadzenie ewakuacji w jednostkach oświaty, przynosi wymierny efekt w postaci podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności strażaków, osób zrzeszonych w ramach ochotniczych straży pożarnych, skuteczniejszej ochrony przeciwpożarowej, częstotliwości i jakości stosowanych zabezpieczeń i rozwiązań technicznych w tym obszarze, co z kolei przyczynia się do spadku liczby pożarów i ich ofiar.

Świadkowie obserwujący prowadzone przez zastępy ratowników działania zazwyczaj nie uświadamiają sobie tego, jak ważnym, by nie rzecz kluczowym, dla ich przebiegu ogniwem jest prowadzone na wysokim poziomie kształcenie pożarnicze. Zdarza się, że i sami funkcjonariusze, po latach pracy w podziale bojowym, nie zawsze pamiętają, jak wiele energii należy włożyć we właściwie przygotowanie do realizacji, tak szerokiego spektrum działań ratowniczych, jakim ustawodawca obdarzył podmioty KSRG. Docenienie pracy wszystkich wydziałów naszej Szkoły jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej wytężonej pracy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

 

 Reprezentacja Szkoły osiągnęła bardzo duży sukces podczas XXIV Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w dniach 5-7 grudnia 2018 roku
w Lublinie
, plasując się w najlepszej „ósemce” drużyn w Polsce. W Turnieju udział wzięły reprezentacje komend wojewódzkich PSP oraz reprezentacje szkół pożarniczych.

Drużyna rozegrała mecze grupowe z województwami: mazowieckim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim oraz w 1/16 turnieju ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu. W grze ćwierćfinałowej został rozegrany mecz z województwem łódzkim, które w finale pokonało województwo mazowieckie i  zostało Mistrzem Polski jednocześnie broniąc tytuł z 2017 rok.

            Od września 2018 roku drużyna, składająca się z kadetów oraz pracowników naszej Szkoły, przygotowywała się do reprezentowania i promowania naszej Szkoły podczas tej imprezy rangi ogólnopolskiej. Dzięki regularnym treningom, drużyna reprezentująca naszą placówkę osiągnęła bardzo dobre wyniki sportowe. Reprezentanci wykazali się wybitną kulturą osobistą, jak również wiedzą w zakresie kultury fizycznej i sportu podnosząc swoją sprawność fizyczną niezbędną do osiągniecia sukcesu sportowego.

Szczegółowe osiągnięcia drużyny w 2018 roku: Wicemistrz Województwa Małopolskiego w roku 2018, I miejsce w roku 2018 w Turnieju Szkół Pożarniczych o Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie.

Na najważniejszej imprezie sportowej w sezonie tj. XXIV Mistrzostwach Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, reprezentacja została skalsyfikowana na piątym miejscu.

Podczas oficjalnego spotkania drużynie podziękował p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.

Lista reprezentantów:

Bogusz Piotr, Skipioł Marek, Dudzic Filip, Maleszyk Damian, Machalica Kamil, Pikuła Jakub, Gelmuda Mateusz, Dycha Jarosław, Jarosz Dawid, Niewdana Sebastian, Pinda Kacper, asp. Kolanowski Kamil, opiekun drużyny mł. asp. Tomasz Pytel.

 

 

Opracowanie: mł. asp. Tomasz Pytel

Zdjęcia: mł. asp. Tomasz Pytel

 


Tradycji musiało stać się zadość. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i w tym roku nie zawiodła, wystawiając w X Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników, dwie męskie oraz jedną kobiecą drużynę w konkurencji biegu po schodach. Zawodnicy w trzyosobowych zespołach mieli za zadanie pokonanie 650 schodów i 110 metrów przewyższenia terenu, a to wszystko w pełnym umundurowaniu specjalnym oraz z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych.
Po raz kolejny zawodnicy reprezentujący naszą Szkołę pokazali na co ich stać zdobywając miejsca na podium. Pierwsza drużyna SA PSP zwyciężyła w dwóch klasyfikacjach - ogólnej oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Deklasując pozostałe 91 zespołów oraz ustanawiając nowy REKORD toru na 4:09.04.

Mistrzowską drużynę stanowili:
kdt Maciej Bielawiec
kdt Jarosław Jarosz
kdt Lucjan Rec

W kategorii kobiet II miejsce z czasem 7:48.16 zajęły:
kdt Dominika Kowalska
kdt Aleksandra Pelcel
kdt Kinga Skoczylas

Druga drużyna mężczyzn w kategorii PSP zajęła V miejsce z czasem 5:21.31 w jej składzie znaleźli się:
kdt Bartek Niziołek
kdt Tomasz Brachmański
kdt Karol Terech

Szczególne podziękowania uczestnicy zawodów kierują pod adresem swojego opiekuna i trenera mł.ogn. Krzystofa Nosala, którego ogromne zaangażowanie, poświęcony i cenne rady przyczyniły się do osiągnięcia tak dobrych wyników i końcowego sukcesu.

 

 

Opracowanie: kdt Lucjan Rec
Zdjęcia: kdt Adrian Socha

W dniach 04-07 grudnia 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało ostatnie w tym roku szkolenie specjalistyczne - "Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)".

W szkoleniu uczestniczyło 15 strażaków z jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzania poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: bryg. mgr inż. Tomasz Traciłowski

Zdjęcia: bryg. mgr inż. Tomasz Traciłowski

W dniach 28 – 30 listopada 2018 roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyło się Forum Państw Morza Bałtyckiego „Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju regionu Morza Bałtyckiego”. Trzydniową konferencję otworzył sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z całej Europy.

Forum Państw Morza Bałtyckiego służy wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk ekspertów z Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie promocji, ochrony oraz zachowania bogatych i zróżnicowanych morskich zasobów kulturowych i technologicznych, które stale narażone są na naturalne i cywilizacyjne katastrofy, pożary, klęski żywiołowe, terroryzm lub umyślne zniszczenia. Oprócz polskich naukowców i badaczy na Forum zaproszeni zostali specjaliści ze wszystkich krajów Regionu Morza Bałtyckiego.

Szczególną uwagę poświęcono zwiększeniu potencjału Regionu Morza Bałtyckiego poprzez zrównoważone wykorzystanie jego materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych. Prezentacje i dyskusje w czasie sesji były skupione na takich tematach, jak: wzrost regionalnej atrakcyjności, wzmocnienie turystyki i marki regionu, rozwój projektów kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z celów Forum był przegląd międzynarodowych inicjatyw badawczych i naukowych realizowanych w ramach procesu budowania wiedzy nt. Regionu Morza Bałtyckiego i wskazanie oraz omówienie problemów, wzajemne uczenie się oraz wymiana opinii.

Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentowali: bryg. mgr inż. Tomasz Janecki oraz st. bryg. w st. spocz. mgr inż. poż. Krzysztof Kociołek, który wygłosił referat pt. „Działalność Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Krakowie oraz współpraca z instytucjami kultury w zakresie ochrony dziedzictwa”. Poruszono w nim zagadnienia związane z zaangażowaniem Szkoły Aspirantów PSP w działania, których celem jest ochrona dziedzictwa, praca na rzecz promocji i szkoleń w zakresie ochrony zabytków, a także plany na najbliższe lata, w tym o dotyczące przyszłorocznej konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”.

  

 

Więcej informacji:      

https://www.nmm.pl/aktualnosci/forum-panstw-morza-baltyckiego-otwarcie-i-pierwszy-dzien

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/forum-panstw-morza-baltyckiego-poswiecone-dziedzictwu-kulturowemu-9067.php

Opracowanie: bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: bryg. Tomasz Janecki

 

 

 

 


W dniu 26 listopada 2018 roku w hali sportowej SA PSP w Krakowie odbył się Finałowy Turniej XII Mistrzostw Województwa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Nasza reprezentacja zajęła II miejsce w rozgrywkach.

W Turnieju udział wzięły reprezentacje: KP PS Myślenice, KP PSP Brzesko, KP PSP Nowy Sącz, KP PSP Miechów, KP PSP Wieliczka i KM PSP Kraków.
Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym” w grupach A i B.
Wyniki: 1. SA PSP Kraków – KP PSP Myślenice (2:0), 2. SA PSP Kraków – KP PSP Miechów (0:0), 3. SA PSP Kraków – KP PSP Brzesko   (6:0), 4. Półfinał: SA PSP Kraków – KM PSP Kraków (5:0), 5. Finał: SA PSP Kraków – KP PSP Nowy Sącz (1:3).

Nagrody i wyróżnienia wręczył: Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr Marek Bębenek oraz Gospodarz Turnieju p.o. Komendant Szkoły SA PSP
w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marek Chwała

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Skipioł Marek – SA PSP Kraków.

Szkołę reprezentowali: Bogusz Piotr, Skipioł Marek, Dudzic Filip, Machalica Kamil, Pikuła Jakub, Gelmuda Mateusz, Dycha Jarosław, Jarosz Dawid, Niewdana Sebastian, Kolanowski Kamil, opiekun drużyny mł.asp. Tomasz Pytel.

 

 

Opracowanie: mł.asp. Tomasz Pytel

              W dniu 24 listopada 2018 roku w Szczytnie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Policji oraz Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej w Pływaniu.

Reprezentanci Szkoły startowali w konkurencjach indywidualnych: 50m stylem dowolnym, 50m stylem klasycznym, 100m stylem klasycznym, 100m stylem zmiennym oraz w konkurencji drużynowej: sztafeta 4 x 50m stylem dowolnym.

W kategorii open: 150 uczestników:

Krupa Piotr zajął 6 miejsce (100m styl klasyczny) oraz 8 (50m styl klasyczny),
Maciej Zimoń 16 miejsce (50m styl klasyczny), 11 miejsce (100m styl klasyczny),
Kęckiewicz Piotr 39 miejsce (50m styl dowolny), 13 miejsce (100m styl zmienny),
Pytka Ireneusz 25 miejsce (50m styl dowolny),8 miejsce (100m styl zmienny),
Sztafeta 4 x 50m (stylem dowolnym) 12 miejsce: ( w składzie: Zimoń Maciej, Kęckiewicz Piotr, Krupa Piotr, Pytka Ireneusz).

Kategoria PSP:

Krupa Piotr zajął 6 miejsce (100m styl klasyczny) oraz 7 (50m styl klasyczny),
Maciej Zimoń 13 miejsce (50m styl klasyczny), 9 miejsce (100m styl klasyczny),
Kęckiewicz Piotr 30 miejsce (50m styl dowolny), 10 miejsce (100m styl zmienny),
Pytka Ireneusz 18 miejsce (50m styl dowolny), 5 miejsce (100m styl zmienny),
Sztafeta 4 x 50m (stylem dowolnym) 8 miejsce: ( w składzie: Zimoń Maciej, Kęckiewicz Piotr, Krupa Piotr, Pytka Ireneusz).

opiekun drużyny mł. asp. Tomasz Pytel.

Szczegółowe wyniki wszystkich konkurencji oraz czasy pod linkiem: http://live.megatiming.pl/grabiec2018/11_24_szczytno/wyniki.pdf

  

 

Opracowanie: mł. asp. Tomasz Pytel        

 

W dniu 23 listopada 2018 roku w hali sportowej SA PSP w Krakowie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Pożarniczych o Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie.

Turniej oficjalnie rozpoczęty został odśpiewaniem hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i otwarciem rozgrywek przez Gospodarza Zawodów p.o.

Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marka Chwałę.

W Turnieju udział wzięły reprezentacje: Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym”:
Wyniki: 1. SA PSP Poznań – SGSP Warszawa (0:1), 2. SA PSP Kraków – CS PSP Częstochowa (2:1), 3. SA PSP Poznań - SA PSP Kraków (4:1), 4. SGSP Warszawa - CS PSP Częstochowa (1:2), 5. SGSP Warszawa - SA PSP Kraków (1:2), 6. SA PSP Poznań - CS PSP Częstochowa (2:2).


Miło jest nam poinformować, że nasza reprezentacja zajęła I miejsce w rozgrywkach.

Wyróżnienia indywidualne:

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Machalica Kamil – SA PSP Kraków.

Najlepszym bramkarzem turnieju został asp. Kolanowski Kamil – SA PSP Kraków.

Wyróżnienia wręczył zastępca Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł. bryg. Czaja Rafał.

Szkołę reprezentowali: Bogusz Piotr, Skipioł Marek, Dudzic Filip, Machalica Kamil, Pikuła Jakub, Gelmuda Mateusz, Dycha Jarosław, Jarosz Dawid, Niewdana Sebastian, Maleszyk Damian, Pinda Kacper, Kolanowski Kamil, opiekun drużyny mł. asp. Tomasz Pytel.

Opracowanie: mł.asp. Tomasz Pytel

 

Pamiętając o słowach Cycerona, który powiedział, że historia jest świadkiem czasów i światłem prawdy, ale także nauczycielką życia, w dniach 13-15 listopada 2018 roku, w ramach przedmiotu: służba w ochronie przeciwpożarowej, kadeci trzech plutonów II kompanii kształcenia dziennego wraz ze swoim dowódcą i nauczycielem kpt. Piotrem Nowakiem, zwiedzali Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Poniżej, dzięki pracy jednego z uczestników, kdt. Adriana Sochy, przedstawiamy krótką fotorelację z odwiedzin tego wyjątkowego i wartego odwiedzenia nie tylko przez strażaków miejsca.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

Tak, jak odzyskanie przez Polskę wolności nie nastąpiło jednego dnia, tak też świętowanie tego wyjątkowego dla naszej historii i współczesności wydarzenia, nie może ograniczyć się do symbolicznej daty 11 listopada. W związku z tym, że w dniu Narodowego Święta Niepodległości większość słuchaczy i kadra Szkoły zaangażowana była w różnego rodzaju inicjatywy, szkolne obchody 100. rocznicy wyzwolenia się spod zaborów miały miejsce 23 listopada 2018 roku. Z tej okazji w auli Szkoły odbyła się uroczysta zbiórka, której dowódcą był Zastępca Naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych – mł.bryg. Tomasz Mucha.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania przez zgromadzonych słuchaczy i kadrę Szkoły hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W przejmującym przemówieniu p.o. Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała, nie tylko wspomniał o istocie wkładu strażaków w odzyskanie przez Polskę wolności i suwerenności, podziękował wszystkim za udział w akcji „100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości”, ale także postawił szereg retorycznych pytań dotyczących naszych postaw wobec ojczyzny, gotowości do jej obrony, bezinteresownego służenia jej i narodowi, a także współczesnego postrzegania patriotyzmu.

Uroczysta zbiórka była także okazją do wręczenia 41 kadetom kompanii II awansów na wyższe stopnie służbowe. W ten sposób Komendant Szkoły podziękował słuchaczom za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz Szkoły oraz wkład w jej reprezentowanie na zewnątrz, między innymi w ramach kompanii honorowej.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości miał miejsce wyjątkowy koncert. Składający się z kadetów zespół muzyczny i wokalny zagrał oraz zaśpiewał kilka pieśni z epoki, a każda z nich poprzedzona została krótkim wprowadzeniem pozwalającym odbiorcom poznać jej historyczny kontekst i pochodzenie. Pomimo tego, że strażacy uchodzą za ludzi wyjątkowo twardych, to w oczach wielu z nas zalśniły dziś łzy wzruszenia.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim grającym i śpiewającym słuchaczom oraz ich opiekunowi asp. Hubertowi Ciepłemu. Tak profesjonalne przygotowanie dzisiejszego wydarzenia, w natłoku służbowych obowiązków, zasługuje na najwyższą ocenę i uznanie.

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak / mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha


W dniach 19 – 23 listopada 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały warsztaty metodyczno-tematyczne „Organizacja i realizacja szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.”

Celem warsztatów było przygotowanie pracowników oddelegowanych przez wojewódzkie ośrodki szkolenia do realizacji szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym oraz do nadzoru i odpowiedzialności za prawidłową realizację szkolenia pełniąc funkcję kierownika szkolenia podczas realizacji „szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” w rodzimych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach warsztatów poruszono następujące tematy:

    1. Zrealizowano merytorycznie program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym, tj.:

 •     Struktura i zakres tematyczny szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
 •     Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG.
 •     Zakres działań ratowniczych i obowiązujące przepisy w zakresie podstawowym w ratownictwie wysokościowym w KSRG.
 •     Sprzęt pożarniczy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.
 •     Węzły i stanowiska w ratownictwie wysokościowym.
 •     Asekuracja i autoasekuracja w terenie eksponowanym. Techniki dotarcia do miejsca zdarzenia / poszkodowanego.
 •     Techniki ratownicze i ewakuacyjne.

    2. Wszystkie zagadnienia omówiono pod względem metodycznym, poruszając m.in. takie kwestie jak:

 •     doboru i zasadności użycia poszczególnych technik,
 •     zasad BHP podczas organizacji i realizacji ćwiczeń,
 •     sposobów realizacji technik oraz możliwych błędach i ich konsekwencjach,
 •     doboru miejsc do realizacji poszczególnych tematów szkolenia,
 •     dobór odpowiedniego ubioru oraz Środków Ochrony Indywidualnej podczas działań z zakresu ratownictwa wysokościowego,
 •     wybór i porównanie sprzętu używanego w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG,
 •     dobór sprzętu adekwatnego do stosowanych technik oraz możliwości konfiguracji metod i technik.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Tyberiusz Koniuch

Zdjęcia: ogn. Łukasz Sadowski z KW PSP w Warszawie

            W ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniach 8 – 9 listopada 2018 roku w hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzono:

II OGÓLOPOLSKI MEMORIAŁ im. Generała brygadiera Feliksa DELI

w Halowej Piłce Nożnej Oldboyów PSP.

 

Imprezę rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po czym p.o. Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała przywitał zaproszonych Gości oraz zawodników. Uroczystego otwarcia Memoriału dokonał syn Pana Generała mł. bryg. Wojciech Dela. Po uroczystym otwarciu Memoriału sędzia główny Maciej Koster gwizdkiem oznajmił rozpoczęcie meczów. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu 21 spotkań i obliczeniu wyników, nastąpiło podsumowanie imprezy, którego dokonał Kierownik Memoriału Adam Banachowicz, a także wręczenie pucharów, dyplomów i nagród indywidualnych.

Na zakończenie imprezy p.o. Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała wręczając nagrody pogratulował zawodnikom emocjonującej i sportowej walki bez kontuzji.

Kolejność II Memoriału :

I miejsce   -   KW PSP Rzeszów     (Puchar za I m. + Puchar Przechodni Śp. Feliksa Deli)

II miejsce -   KW PSP Wrocław

III miejsce - KW PSP Warszawa

IV miejsce – KW PSP Szczecin

V miejsce - KW PSP Katowice

VI miejsce – Szkoła Aspirantów PSP Kraków

VII miejsce – Centralna Szkoła PSP Częstochowa

Okolicznościowymi statuetkami zostali wyróżnieni:

Najlepszy zawodnik – Jaroch Dariusz (KW PSP Rzeszów)

Najlepszy strzelec – Jachimowicz Adam (KW PSP Katowice)

Najlepszy bramkarz – Mróz Mariusz (KW PSP Wrocław)

Najstarszy zawodnik – Banachowicz Adam (SA PSP Kraków).

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom i osobom prywatnym za życzliwość i wsparcie finansowe naszej imprezy. To dzięki Państwa pomocy mogliśmy przeprowadzić udane zawody rangi ogólnopolskiej, które na stałe wpisują się w historię Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 

 

 

Ze strażackimi i sportowymi pozdrowieniami

Kierownik Memoriału: Adam Banachowicz

Zdjęcia: kdt. Kacper Pinda        

 

11 listopada 2018 roku, pomimo tego, że w kalendarzach zaznaczony został czerwonym kolorem, dla wielu z nas był bardzo pracowitym dniem. Tym razem jednak nikomu nie przyszło do głowy, by narzekać, bo możliwość założenia munduru w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim zaszczyt i ogromne wyróżnienie, szczególnie dla wchodzących w skład Kompanii Honorowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kadetów. Wraz ze swoim dowódcą kpt. Piotrem Nowakiem oraz sztandarem, godnie reprezentując całą naszą społeczność, towarzyszyli komendantowi Szkoły st.kpt. Markowi Chwale w uroczystościach organizowanych przez Wojewodę Małopolskiego. Zgodnie z planem obchodów dzisiejszego święta, jeszcze przed południem słuchacze Kompanii II wzięli więc udział w odprawionej w Katedrze Wawelskiej w intencji Ojczyzny Mszy Świętej, a po niej, w ramach inicjatywy „Niepodległa do hymnu”, w podniosłym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, któremu towarzyszył, odzywający się tylko w wyjątkowych okolicznościach, dzwon Zygmunt.

Pełnymi niezapomnianych emocji były także: przemarsz Drogą Królewską na pl. Matejki, w trakcie którego nastąpiło złożenie wieńców pod Krzyżem Katyńskim na pl. Ojca Adama Studzińskiego, udział w apelu pamięci połączonym ze zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, (szczególnego zaszczytu z ramienia SA PSP w Krakowie dostąpili wartownicy: st. sekc. kdt Amadeusz Pieczka oraz st. str. kdt Mateusz Podsiadło), oraz defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości miał miejsce miły i zaskakujący akcent, otóż jeden z kadetów kompanii II, w scenerii krakowskich plant i Bramy Floriańskiej, oświadczył się wybrance swojego serca, a ona je przyjęła – serdecznie gratulujemy!

Jak mówi staropolskie przyłowie: „bez pracy nie ma kołaczy”, więc i celebrowanie narodowego święta przez mieszkańców Krakowa, przybyłych gości i liczne jak zawsze grono turystów, nie byłoby możliwie bez obecności służb porządkowych i zabezpieczających ogół inicjatyw i przedsięwzięć. Ich organizatorów wsparło między innymi: w ramach pochodu patriotycznego – 20 słuchaczy Kompanii I oraz 30 osób na trasie 5. Krakowskiego Biegu Niepodległości, w którym wzięło udział blisko 3 tys. zawodników.

Wszystkim osobom pełniącym służbę w tym niepowtarzalnym dniu, uczestniczącym i reprezentującym nas w czasie różnego rodzaju uroczystości, dbającym o bezpieczeństwo osób świętujących odzyskanie wolności i dokumentujących te wyjątkowe chwile, bardzo serdecznie dziękujemy.  

Przed nami jeszcze uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która odbędzie się już niedługo w murach naszej Szkoły.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha