W samo południe 27 marca 2019 roku, w sali gimnastycznej Szkoły, odbyła się kolejna tura egzaminów dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kadetów. Tym razem z rozwiązaniem zadania praktycznego, na które przeznaczono 120 minut, zmagali się słuchacze XXXV turnusu kalifikacji Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi oraz – w ramach próbnego zastosowania zadania praktycznego – słuchacze XXVII turnusu kształcenia dziennego (kwalifikacja MS.21).

Dla wszystkich uczestników przygotowano łącznie 273 stanowiska, w których zasiadło ostatecznie 249 osób. Warto zauważyć, że rozwinięcie zabezpieczającej posadzkę wykładziny, przeniesienie oraz ułożenie blisko 300 stolików i krzeseł, wykonywane dwukrotnie w ciągu jednego tygodnia oraz zsynchronizowanie tych prac z toczącym się procesem dydaktycznym, było kolejnym nie lada wyzwaniem dla pracowników Wydziału Kwatermistrzowskiego i słuchaczy.

Za prawidłowy przebieg egzaminów, w tym zapewnienie odpowiednich warunków do samodzielnej i niezakłóconej pracy, odpowiedzialny był pracujący pod przewodnictwem zastępcy naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja, a powołany stosownym rozkazem Komendanta Szkoły, Zespół Nadzorujący.

Zgodnie z zapisami Statutu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, pozytywny wynik egzaminu końcowego skutkuje nie tylko otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, ale jest także niezbędnym warunkiem, jaki należy spełnić, by móc przystąpić do wieńczącego ten etap edukacji egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik pożarnictwa.

Wszystkim uczestnikom życzymy osiągnięcia jedynie pozytywnych wyników i już dzisiaj powodzenia w czasie zaplanowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na dni 5 i 6 czerwca br. egzaminach zewnętrznych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Od 04 do 08 marca 2019 roku na terenie w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I.
Do egzaminów przystąpiło 71 zespołów.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla:
•    terenowej klasy 0 - 10 zespołów,
•    terenowej klasy I - 17 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 9 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy I - 2 zespołów.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!
Kolejny egzamin odbędzie się w dniach 02-06 kwietnia br. w Żaganiu.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit

W niedzielę 24 marca 2019 roku odbyła się XVI edycja Półmaratonu Marzanny i bieg na 10 km pod wspólnym hasłem "Dla Małych Serc". Głównym beneficjentem organizowanego przez Krakowski Klub Biegacza „DYSTANS” przedsięwzięcia od wielu lat jest Fundacja Schola Cordis Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej, której prezesem jest profesor Janusz Skalski.

Na poprowadzonych w okolicach krakowskich Błoń i centrum miasta trasach pojawiło się blisko 5 000 biegaczy, z czego ponad 3640 uczestników biegu na dystansie 21 097 metrów i 1280 osób zmagających się z „dziesiątką”.

O bezpieczeństwo uczestników i właściwy przebieg trasy, dokładając swoją „cegiełkę” do tak szczytnego celu, dbali między innymi, dowodzeni przez kpt. Michała Kuczerę, kadeci naszej Szkoły. Ich obecność przy znacznej części trasy była nie tylko cennym wsparciem dla organizatorów tego szczególnego wydarzenia, ale także doskonałym dopingiem i wsparciem dla uczestników biegu, w tym dla czterech reprezentantów SA PSP w Krakowie.

Pomimo bardzo wymagającej, mocno meandrującej, wielokrotnie wznoszącej się i w dużej mierze prowadzącej pod wiejący wzdłuż Wisły wiatr trasy, a także kilkunastu stopni ciepła będącego skutkiem bezchmurnego w południe nieba, nasi przedstawiciele osiągnęli bardzo dobre wyniki. Jako pierwszy z kadetów na mecie półmaratonu zameldował się Mateusz Marta (01:28:43 – 220 miejsce open), drugi był Tomasz Brachmański (01:43:35 – 1041 miejsce open), a jako trzeci przybiegł Jakub Pikuła (01:46:20 – 1272 miejsce open).

Już na starcie wiadomo było natomiast, że najlepszy wynik wśród kadry Szkoły osiągnie jedyny jej reprezentant – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk. Pokonanie „maratońskiej połówki” zajęło mu 01:27:38 – co pozwoliło na zajęcie 185 lokaty wśród wszystkich biegnących na tym dystansie.

Szczegółowe wyniki, wraz z danymi statystycznymi, średnimi uzyskiwanymi na poszczególnych punktach pomiarowych, czasy brutto i netto znaleźć można tutaj.

Wszystkim kadetom i dowódcy kompanii I dziękujmy za charytatywną pracę na rzecz potrzebujących dzieci oraz wsparcie, doping i pomoc jaką niewątpliwie byli dla wszystkich uczestników biegu.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: archiwum prywatne kdt. Mateusza Marty

 

W związku z tym, że „wagary” są pojęciem obcym dla słuchaczy naszej Szkoły, a jednocześnie „bezsprzecznym prawem młodości – jest prawo do radości życia, wesołości i beztroskiej zabawy”, od wielu już lat, pierwszy dzień wiosny w szkolnym planie pracy widnieje, jako dzień do dyspozycji Komendanta, a kryje się pod wiele znaczącą nazwą „Dzień Kadeta”.

W związku z powyższym 21 marca 2019 roku kadeci, tradycyjnie i symbolicznie zarazem, przejęli panowanie nad naszą placówką. W czasie porannego apelu otrzymali od p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały stosowne insygnia władzy, a zaraz potem ogłosili i wprowadzili do realizacji swój bardzo napięty plan działania.

Pierwszym epizodem był przygotowany specjalnie na tą okazję Kabareton. W czasie krótkiego występu uczniowie „krakowskiej aspirantki”, niczym w krzywym zwierciadle, ukazali zalety oraz przywary wielu z członków kadry dydaktyczno-wychowawczej, swoimi spostrzeżeniami i interpretacją wywołując nie tylko salwy śmiechu, ale także refleksję nad stopniem i jakością wnikliwej obserwacji orz sposobem postrzegania naszego codziennego funkcjonowania.

Następnie obiekty Szkoły stały sią areną wielu bardzo ciekawych konkursów i dyscyplin, nie zawsze o charakterze czysto sportowym. W czasie całego dnia rozegrane zostały między innymi turnieje: piłki nożnej, tenisa stołowego, bilarda, gry w zbijaka, koszykarskie „kółko i krzyżyk”, wejścia po linie, przeciągania węża, wyciskania sztangi leżąc, tzw. wagi płaczu, Bring Sally Up, podciągania na drążku, a także szereg konkurencji stricte związanych z pożarniczym rzemiosłem na czele z: turniejem na najtwardszego strażaka Firefighter Combat Challenge, osiąganiem gotowości operacyjnej na czas oraz rozwinięciem bojowym. Tradycyjnie największym zainteresowaniem i liczbą kibiców cieszyło się jedzenie pączków na czas oraz rzut gumiakiem. Uważni czytelnicy dostrzegli z pewnością, że zabrakło gry w dwa ognie, ale to zapewne dlatego, że nawet młodzi strażacy wiedzą, że z tym żywiołem nie można igrać.

Idąc z duchem czasu nie mogło zabraknąć także elementów e-sportu. O najlepszego gracza toczono boje zarówno na wirtualnej arenie piłkarskiej (turniej FIFA), skoczni narciarskiej (DSJ) jak i polu walki (CS1.6).

Całość zwieńczyło uroczyste rozdanie dyplomów i wyróżnień osobom i zespołom, które osiągnęły najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach, a także powrót klucza dostępu do Szkoły w ręce przedstawiciela kadry.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W dniach 11 – 15 marca 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji”.

Celem szkolenia było przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

W ramach prowadzonych zajęć praktycznych wykorzystano stanowisko treningowe powstałe w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 (umowa nr DOB-BIO6/03/48/2014) pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Egzamin został z kolei przeprowadzony na stanowiskach ćwiczebnych wkomponowanych w gruzowisko, symulujące realne sytuacje ratownicze.

W szkoleniu wzięło udział 18 ratowników z następujących specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych: SGPR „Poznań” – 6 ratowników, SGPR „Wałbrzych” – 6 ratowników, SGPR ”Łódź” – 5 ratowników oraz SGPR „Nowy Sącz” – 1 ratownik.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: kpt. Adam Piętka

 

Informujemy, iż w dniu 20 marca 2019 roku, na stronie internetowej Szkoły - www.sapsp.pl - w zakładce „REKRUTACJA”, zamieszczone zostały szczegółowe informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do SA PSP w Krakowie i rozpoczęcie służby kandydackiej w roku szkolnym 2019/2020.

Wszystkie osoby zamierzające rozpocząć naukę w formie kształcenia dziennego w SA PSP w Krakowie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z informacjami opisującymi proces naboru i założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące terminy, z których najważniejszym jest dzień 15 maja br., w którym zakończone zostanie przyjmowanie wymaganych dokumentów.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

20 marca 2019 roku o godz. 10:00 w sali gimnastycznej Szkoły stawiło się 157 słuchaczy XXXVI Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MS.20 – wykonywanie działań ratowniczych, którzy przystąpili do trwającego 60 minut egzaminu wieńczącego kształcenie pierwszej części drogi do uzyskania tytułu technik pożarnictwa.

Zgodnie z obowiązującym dokumentem pt. „Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa”, zajęcia w kwalifikacji MS.20 (dawniej Z.22), prowadzone są w ramach trzech tygodniowych zjazdów dydaktycznych. W skróconym programie kształcenia przyjęto, że w ciągu 150 godzin dydaktycznych realizowane są treści z zakresu: służby w Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego, fizykochemii spalania, sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczo-gaśniczych, taktyki zwalczania pożarów, taktyki działań ratowniczych elementów związanych z wykonywaniem zawodu języka obcego.

Wydarzenie to było także okazją do przeprowadzenia próbnego zastosowanie testu pisemnego dla 89 kadetów kompanii I, tj. XXVIII Turnusu kształcenia dziennego.

Wszystkim uczestnikom egzaminu życzymy jedynie pozytywnych wyników, a słuchaczom kwalifikacyjnego kursu zawodowego już dzisiaj powodzenia w trakcie zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikacji MS.21 – zarządzanie działaniami ratowniczymi. Pierwszy zjazd dydaktyczny rozpoczynający realizację 500 przewidzianych programem godzin kształcenia rozpocznie się już 6 maja br. roku dla całego turnusu.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Organizowane cyklicznie w Szkle Aspirantów PSP w Krakowie wykłady otwarte, będące kontynuacją rozpoczętej przed laty Akademii Bezpieczeństwa Ratownictwa i Ochrony Ludności, są nie tylko okazją do spełnienia przez nas obowiązku doskonalenia zawodowego, ale przede wszystkim sposobnością do poznania ciekawych ludzi. Tym razem na nasze zaproszenie odpowiedział Prokurator Okręgowy w Krakowie Pan Rafał Babiński.

18 marca 2019 roku, w czasie półtorej godzinnego spotkania, kadra i kadeci wysłuchali bardzo intersującej i wygłoszonej w niezwykle angażujący sposób prelekcji. W jej czasie, prócz podstawowych informacji dotyczących struktury organizacyjnej i zdań poszczególnych ogniw prokuratury, dowiedzieliśmy się jakie zadania i oczekiwania mogą wynikać ze styku uczestników działań ratowniczych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Wśród wielu poruszonych kwestii wymienić można zagadnienia dotyczące: zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dokumentowania przebiegu działań ratowniczych i reakcji świadków zdarzenia, istoty oszczędnego pod względem zachowania śladów i dowodów ewentualnego postępowania działania strażaków, priorytetów i kryteriów reagowania w obliczu zdarzeń, w których doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.

Nasz Gość, opowiadając o zasadach prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, główną uwagę kierując na pożary i następujące w ich czasie wybuchy, wielokrotnie wyraził uznanie dla naszej pracy oraz podkreślał znaczenie kompetencji kierujących działaniem ratowniczych, poziomu ich wiedzy i doświadczenia, które wielokrotnie już doprowadzały do ustalenia przyczyny, a nawet wykrycia sprawcy powstania danego zagrożenia.

W imieniu p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, kadry i słuchaczy bardzo serdecznie dziękujemy Panu Prokuratorowi Rafałowi Babińskiemu za poświęcenie swojego cennego czasu, podzielenie się z nami uwagami i wyjaśnienie szeregu istotnych dla naszego codziennego działania kwestii. Biorąc pod uwagę obszerność i znaczenie poruszonych zagadnień żywimy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie było ostatnim, ale wręcz przeciwnie, stanie się przyczyną do nawiązania stałej współpracy, której następstwem będzie obustronne poszerzania swoje wiedzy i wyjaśnianie meandrów pracy reprezentowanych przez nas podmiotów i instytucji.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Z dniem zakończenia Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak (SP 1/18), jednostki ochrony przeciwpożarowej, (głównie Państwowej Straży Pożarnej), wzbogaciły się o kolejne 39 osób posiadające kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk związanych z pełnieniem służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, w tym do wykonywania zadań w ramach funkcji przewidzianych dla zastępu - z wyłączeniem funkcji jego dowódcy. Absolwenci szkolenia upoważnieni są także do obsługi i eksploatacji niezbędnego do wykonywania działań ratowniczych wyposażenia technicznego oraz środków łączności, a także współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Przeprowadzone w dniach 14-18 marca 2019 roku egzaminy końcowe, które pozytywnie zaliczyły wszystkie dopuszczone do nich osoby, zakończyły trwające od 20 sierpnia 2018 roku szkolenie. Zgodnie z obowiązującym programem składało się ono z trzech części: 36 dni dydaktycznych bloku podstawowego, 90 dni zarezerwowanych na zaliczenie bloku praktyk zawodowych, (min. 28 służb w systemie 24 godzinnym), oraz przeznaczonych na realizację bloku zasadniczego kolejnych 42 dni nauki spędzonych w salach wykładowych, pracowniach, laboratoriach i warunkach poligonowych. Dodatkowo dla osób nieposiadających uprawnień ratownika przeprowadzony został kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, (dodatkowe 66 godzin zajęć), a dla wszystkich słuchaczy szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W czasie zakończenia szkolenia p.o. Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała, w asyście kpt. Michała Kuczery, wręczył absolwentom stosowne dokumenty potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, a podsumowując ten kilkumiesięczny okres nauki, prócz podziękowań i gratulacji, życzył wszystkim obecnym satysfakcji i dumy wynikającej z bycia strażakiem oraz wszelkiej pomyślności, nie tylko na zawodowej drodze.

W ostatniej zbiórce słuchaczy kursu 1/18 uczestniczył także Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Marcin Szewerniak oraz pracownik wiodącego w zakresie dydaktyki wydziału kpt. Antoni Krejpcio.

Na szczególne wyróżnienie i wyrazy uznania zasłużył Pan Mariusz Najduch, który w całym cyku szkolenia osiągnął najwyższą średnią ocen wynoszącą blisko 4,2.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

W dniach 07-08.03.2019 roku w Krynicy – Zdroju w ośrodku narciarskim „Jaworzyna Krynicka” odbyły się V Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Celem zawodów było podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej, popularyzacja narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu, integracja środowiska pożarniczego, wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, promocja województwa małopolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podczas imprez sportowych rangi ogólnopolskiej. W zawodach uczestniczyły reprezentacje komend 

wojewódzkich PSP oraz szkół pożarniczych PSP.
Podczas mistrzostw zostały rozegrane konkurencje slalomu giganta w narciarstwie i po raz pierwszy w konkurencji snowboard.

KLASYFIKACJE ZAWODÓW:

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski w kategoriach kobiet i mężczyzn – narciarstwo i snowboard.
Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski w kategorii narciarstwo.
Klasyfikacja indywidualna i drużynowa w I Zawodach Narciarskich Szkół Pożarniczych Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie.

Miło nam poinformować, że indywidualną nagrodę Mistrzostw Polski w kategorii kobiet – konkurencja snowboard za zajęcia I miejsca otrzymała Pani mł. bryg. Rozwadowska Łucja – pracownik SA PSP w Krakowie – Wydział Kształcenia Zawodowego.
Puchary i dyplomy wręczył p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.

Wyniki indywidualne 

Wyniki drużynoweWyniki drużynowe

 

 

 

 

Opracowanie: mł. asp. Tomasz Pytel,
Zdjęcia: asp. Krzysztof Kowal oraz mł. asp. Sławomir Dudek.

 

 

Link do zdjęć i trasy mistrzostw: https://www.facebook.com/szkolajaworzyna/ 

 

  

28 lutego 2019 roku przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyli w „ XI Prezentacji Nowohuckich Szkół Ponadpodstawowych”. Cyklicznie organizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem m.in. Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, a także Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
               Podobnie, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy wśród szerokiej oferty edukacyjnej poszukują inspiracji i pomysłu na swoją zawodową i życiową drogę. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w naszej Szkole miały okazję zapoznać się z wieloma aspektami służby kandydackiej oraz bliżej poznać specyfikę pracy strażaka. Spotkanie z kadetami i reprezentantem kadry dydaktycznej było doskonałą sposobnością, do tego by zdobyć wiarygodne informacje, a także obejrzeć i przymierzyć elementy strażackiego umundurowania i wyposażenia.

Na wszystkie pytania osób zainteresowanych podjęciem nauki w naszej Szkole rzetelnie odpowiadali kadeci: mł. ogn. Jakub Olbrich, sekc. Marcin Tabiś, st. str. Wiktor Budzyński, str. Piotr Bogusz oraz opiekun grupy asp. Hubert Ciepły.

 

 

Opracowanie: asp. Hubert Ciepły

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

 

 

 

W dniach 15.02-01.03.2019 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe dla 6 strażaków: kadetów SA PSP w Krakowie oraz członków SGRW PSP z woj. opolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Przeprowadzony w zimowo-wiosennej aurze kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG".

Zajęcia dydaktyczne realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (skałki w Rożnowie, jaskinia Diabla Dziura w Bukowcu, sztolnie w Jarmucie), obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych WSSGR.

Przeprowadzony w dniu 1 marca egzamin końcowy szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

 

 

15.02-01.03.2019 Szkolenie wysokościowe Nowy Sącz

Przez trzy kolejne dni, pomiędzy 25 a 27 lutego 2019 roku, słuchacze XXVII Turnusu kształcenia dziennego wzięli udział w zajęciach wyjazdowych z przedmiotu sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Podzieleni na grupy kadeci mieli możliwość zapoznania się zarówno ze strukturą organizacyjną i zadaniami naszego, acz zlokalizowanego w Nowym Sączu, Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych, wyjątkową bazą poligonową i stanowiskami ćwiczebnymi, jak i specjalistycznymi technikami oraz wyposażeniem ratowniczym stosowanym w ramach działań poszukiwawczych ze szczególnym uwzględnieniem awarii i katastrof budowlanych.

Do najważniejszych punktów części zajęć teoretycznych zaliczyć należy poznanie i utrwalenie elementów działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zakresie podstawowym, a wśród nich: problemów związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, budowy i doboru sprzętu ratowniczego, taktyki prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych na gruzowiskach, lokalizacji, dotarcia i ewakuacji poszkodowanych.

W gronie zagadnień praktycznych znalazły się: wybrane techniki zabezpieczenia niestabilnych elementów budowlanych, wykorzystanie zestawów do stabilizacji aktywnej oraz zasady budowy, modyfikowania i wykorzystania podpór bezgwoździowych, metody lokalizacji osób zasypanych.

Niewątpliwie wartością dodaną przeprowadzonych zajęć był kontakt osób w nich uczestniczących z posiadającymi niebywałą wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracownikami WSSGR, którym dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie, za to że pomimo wielu obowiązków służbowych oraz intensywnych przygotowań grupy USAR Poland (Urban Search And Rescue) do planowanej na przełomie bieżącego roku recertyfikacji prowadzonej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa - INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), przyjęli nas w sowich progach.

 

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tematyki związanej z w/w obszarem zachęcamy do zapoznania się z napisanym przez pracowników WSSGR „Skryptem do szkolenia z działań poszukiwawczo ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”, znajdującym się między innymi w zasobach tzw. Bazy Wiedzy KG PSP pod adresem:

https://www.straz.gov.pl/pics/ksztalcenie/skrypt_poszukiwawczo_ratowniczy.pdf

 

 

Opracowanie: mł.bryg. P. Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. P. Sowizdraniuk

26 lutego 2019 roku był dniem symbolicznego pożegnania ze służbą dwóch oficerów: st.byrg. Jacka Ambrożkiewicza i mł.bryg. Krzysztofa Wójcika. Obaj przez wiele lat pracy na rzecz Państwowej Straży Pożarnej i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na stałe wpisali się w karty jej historii. Dziękując im za służbę, za poświęcenie oraz zaangażowanie w kształcenie i kształtowanie kolejnych pokoleń strażaków poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę obu przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy oraz fotorelację z uroczystej zbiórki przeprowadzonej w związku z ich przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz

Pan st. bryg. Jacek Ambrożkiewicz swoją zawodową drogę w strażackim mundurze rozpoczął we wrześniu 1989 roku od wstąpienia w poczet słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Po jej ukończeniu w lipcu 1994 roku, pełnił służbę w różnych jednostkach organizacyjnych Państowej Straży Pożarnej. W tym czasie realizował szerokie spektrum zadań właściwych dla poszczególnych stanowisk służbowych zajmowanych między innymi w: Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce, której w latach 2008-2011 był komendantem oraz w naszej Szkole.

Zaangażowanie, profesjonalizm i kompetencje umożliwiły mu osiągnięcie wielu sukcesów zawodowych. Specjalizował się głównie w ratownictwie chemiczno-ekologicznym, wielokrotnie brał udział w zabezpieczeniu chemicznym, również jako dowódca, wielu imprez masowych. W trakcie służby w JRG nr 1 KM PSP w Krakowie pełnił funkcje dowódcze w gaszeniu wielu poważnych pożarów na terenie miasta, m.in.: hurtowni chemicznej „Dragon”, domu handlowego „Gigant”, elektrociepłowni Łęg w 2004 r., hurtowni części samochodowych „Stachura”, kamienicy w Rynku Głównym w 2005 r., czy pożaru bazy paliw Orlen w Krakowie. W ramach pracy nad organizacją ratownictwa chemiczno-ekologicznego brał udział w pracach zespołu Komendanta Głównego PSP powołanego w sprawie opracowania wytycznych do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG. W roku 2011 współpracował z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej PSP Krakowie i Komendy Głównej PSP w organizacji przygotowania spotkania dyrektorów generalnych ochrony ludności państw Unii Europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego oraz Chorwacji, Turcji i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, które odbyło się w ramach naszej prezydencji.

Jego predyspozycje i inklinacje do pracy w instytucji edukacyjnej połączone z nabytym wcześniej szerokim doświadczeniem pozwoliły rekomendować go do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie od lipca 2013 r. pełnił służbę na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Kształcenia Zawodowego. Odpowiadał między innymi za realizowane w ramach taktyki działań ratowniczych zajęcia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Był również nieetatowym opiekunem uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz rzecznikiem prasowym komendanta Szkoły. Na bieżąco reagował i kreował rozwiązania organizacyjne służące rozwojowi i efektywności kształcenia zawodowego w SA PSP.

St. bryg. Jacek Ambrożkiewicz poza zakresem obowiązków służbowych z powodzeniem współpracował ze szkolną Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, wspierając kadrę i kadetów swoim doświadczeniem zawodowym. Chętnie dzielił się swoją wiedzą w czasie codziennej pracy oraz przy okazji organizacji zabezpieczenia różnego rodzaju uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych i innych przedsięwzięć. Brał udział m.in. w pracy zespołu roboczego powołanego do oceny zagrożeń i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. W czasie wykonywania obowiązków na rzecz Wydziału Pododdziałów Szkolnych był także dowódcą wielu szkolnych uroczystości.

Zawsze dyspozycyjny i niezawodny, co odzwierciedla jego wzorowy stosunek do służby w Państwowej Straży Pożarnej, przez wielu z nas zapamiętany zostanie jako osoba, która „żadnej pracy się nie boi”. Trudno byłoby znaleźć dziedzinę ratownictwa, w której nie byłby w stanie, „z marszu” – jak na strażaka przystało, poprowadzić zajęć jako instruktor lub wykładowca. Z pewnością miło współpracę z nim będą wspominać nie tylko pracownicy, kadeci i słuchacze Szkoły, ale także funkcjonariusze Policji i innych służb, studenci ratownictwa medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielu firm i instytucji, dla których przygotowywał i przeprowadzał szkolenia dotyczące m.in..: zjawisk pożarowych i właściwego zachowania w zadymieniu oraz postępowania w obliczu powstania zagrożenia chemicznego.

Jego życiowa i zawodowa postawa wielokrotnie doceniana była także przez przełożonych, czego pośrednim dowodem są otrzymane nagrody, medale i wyróżnienia. Wśród nich znajdują się:

Dyplom Komendanta Głównego PSP,

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę,

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju,

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Brązowy Krzyż Zasługi,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

 

 

 

mł.bryg. Krzysztof Wójcik

Swoją ponad 30 letnią służbę na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej Pan mł.bryg. Krzysztof Wójcik rozpoczął 27 sierpnia 1988 roku, jako słuchacz Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Jaśle, a następnie w: KRSP Kraków-Nowa Huta, oraz KRSP Kraków. W sierpniu 1992 roku wrócił w mury naszej Szkoły, która w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej zyskała nową nazwę i zadania. W SA PSP w Krakowie pracował jako: dyspozytor, starszy dyspozytor, młodszy oficer, oficer, starszy specjalista, dowódca zmiany oraz straszy wykładowca.

Pełniąc służbę na różnych stanowiskach, pnąc się po szczeblach pożarniczej kariery, zdobył ogromne doświadczenie. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych w rejonie operacyjnym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz poza nim. Uczestniczył między innymi w gaszeniu największego pożaru, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej w Kuźni Raciborskiej (1992) oraz usuwaniu skutków największej pod względem liczby ofiar katastrofy budowlanej w Polsce, czyli zawalenia się hali wystawienniczej w Katowicach (2006).

Równolegle ze zdobywaniem pożarniczego doświadczenia mł.bryg. Krzysztof Wójcik podnosił swoje kwalifikacje zawodowe kończąc m.in. studia licencjackie w Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia magisterskie na kierunku ochrona przeciwpożarowa w zarządzaniu bezpieczeństwem. Zaangażowanie w proces kształcenia kadetów, wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz liczne działania na rzecz naszej JRG zaowocowały powierzeniem mu przez kierownictwo Szkoły stanowiska dowódcy zmiany, które w szkolnych realiach wymaga szczególnego wachlarza kompetencji. Pomimo niegasnącego uśmiechu, ciepła i optymizmu, jakie biją od naszego Kolegi, przez cały czas swojej służby był on osobą wymagającą, zarówno od podwładnych, jak i od siebie. Od sowich współpracowników oczekiwał sprawności fizycznej i rzetelności stanowiących podwaliny do dobrego przygotowania zawodowego. Był także zdolny do poświęceń i chętnie włączał się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne i charytatywne. Pod koniec swoje pożarniczej kariery pełnił obowiązki oficera dyżurnego Szkoły.

Jego wysoki poziom kulturalny osobistej i empatii, wyważenie, opanowania, oraz umiejętność zachowania się każdej sytuacji i okolicznościach z jednoczesną umiejętnością podejmowania decyzji sprawiły, że zapamiętamy go jako dobrego strażaka i dobrego człowieka. Pewnego rodzaju wymiernym obrazem pozytywnej oceny przebiegu służby mł.bryg. Krzysztofa Wójcika są otrzymane przez niego liczne odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich:

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę,

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Dyplom Komendanta Głównego PSP.

 

 

 

 

Opracowanie: na podstawie informacji Wydziału Organizacyjno-Kadrowego SA PSP w Krakowie mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Aleksandra Pelcel

 

Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) realizowane jest na postawie zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2012 roku programu szkolenia w tym zakresie. Jest ono częścią składową kształcenia zarówno w zawodzie technik pożarnictwa, jak i strażak. Tegoroczny cykl zajęć rozpoczęła przeprowadzona 28 stycznia 2019 roku część teoretyczne, po której nastąpił cykl zajęć praktycznych.

Przytoczony program szkolenia obejmuje między innymi następujące tematy ściśle związane z Śmigłowcową Służbą Ratownictwa Medycznego (z języka ang. Helicopter Emergency Medical Service tzw. HEMS):

  •          zakres dysponowania HEMS,
  •         prowadzenie łączności radiowej z HEMS,
  •         ogólne zasady bezpieczeństwa podczas działań z HEMS,
  •         wybór miejsc do lądowania dla HEMS,
  •         przyjmowanie HEMS podczas prowadzonej pomocy przez zespoły ratownictwa medycznego lub prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych  przez strażaków w różnych porach doby.

Część szkolenia praktycznego z użyciem śmigłowca EC-135 odbywa się w terenie umożliwiającym bezpieczne lądowanie o wymiarach co najmniej 25x50 metrów bez przeszkód bocznych i na ścieżce podejścia dla statku powietrznego.

Zajęcia ze śmigłowcem prowadzone są przez członka załogi HEMS pracownika LPR. Zapoznanie się z właściwym postępowaniem, procedurami i zdobycie doświadczenia podczas szkolenia w przyszłości przysłuży się z pewnością sprawnej i bezpiecznej organizacji ratowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

 

 

Opracowanie: mł.byrg. A. Szymański, mł.bryg. P. Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt A. Socha