Od 17 do 26 września 2018 roku grupa 20 studentów II roku ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyła w IV już edycji obozu szkoleniowo-sprawnościowego. W jego trakcie, przyszli pracownicy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innych podmiotów ustawowo i statutowo powołanych do niesienia pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, zapoznali się z zadaniami  i potencjałem Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Osiem kolejnych dni dydaktycznych było więc okazją do zapoznania się z zakresem i charakterystyką podstawowych, jaki specjalistycznych, czynności ratowniczych podejmowanych w obliczu pożarów lub wystąpienia innych miejscowych zagrożeń. W ramach zajęć odbyły się zajęcia z zakresu taktyk: działań ratowniczych i zwalczania pożarów, organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, ratownictwa: wodnego, wysokościowego, technicznego, chemicznego i ekologicznego. Każdej z dziedzin ratownictwa poświęcony był osobny dzień nauki, a pozostały czas wypełniały ćwiczenia z obszaru kwalifikowanej pierwszej pomocy i wychowania fizycznego. 

Mamy nadzieję, że pobyt przyszłych ratowników medycznych w Szkole Aspirantów PSP już w niedługim czasie przyniesie owoc w postaci jeszcze lepszej współpracy podmiotów ratowniczych na miejscu wspólnie prowadzonych działań ratowniczych.

Władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękujemy za wyrażone przedłużającą się współpracą uznanie dla naszych dydaktycznych poczynań, jak również zaufanie jakim obdarzyły naszą Szkołę kolejny raz kierując studentów ratownictwa medycznego do odbycia obowiązkowego obozu szkoleniowo-sprawnościowego właśnie w naszych obiektach.Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie17-26.09.2018 Obóz RM UJ (1)

 

 

W dniach 17-21 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone ostatnie, z zaplanowanych na ten rok, szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami stabilizacji wykopów wąsko przestrzennych o różnych kształtach. Zajęcia praktyczne realizowane były na obiekcie sztucznym imitującym naturalny wykop, a następnie w wykopach naturalnych.

Prowadzenie działań w wykopach naturalnych, tak jak w przypadku realnych działań ratowniczych, wymagało od instruktorów i uczestników ciągłego monitorowania sytuacji i odpowiedniego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

W szkoleniu wzięło udział 16 ratowników z następujących województw: 3 ratowników z małopolskiego, 6 ratowników z świętokrzyskiego, 4 ratowników z dolnośląskiego oraz 3 ratowników z śląskiego .

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

 

 

21 września 2018 roku w Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na emeryturę Pana st.byrg. Krzysztofa Kociołka – dotychczasowego Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

            Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę Komendantowi Szkoły st.kpt. Markowi Chwale oraz odczytania stosownej decyzji personalnej Komendanta Głównego PSP.

W kolejno następujących po sobie wystąpieniach: Komendant Szkoły, przybyli goście oraz przedstawiciele kadry, dziękowali bohaterowi dzisiejszego dnia za długie lata i trud pracy na rzecz Szkoły, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej i służbę dla Ojczyzny.

Swoją obecnością dzisiejsze spotkanie uświetnili znamienici goście, na czele z Zastępcami Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: st.bryg. Markiem Bębenkiem i mł.bryg. Pawłem Sejmejem oraz Zastępcą Komenda Miejskiego PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztofem Mendakiem. W Auli licznie stawili się także pracownicy i uczniowie SA PSP w Krakowie, którzy poprzez uścisk dłoni, ciepłe słowa, a także symboliczne pamiątki, upominki i bukiety kwiatów podziękowali swojemu koledze, przełożonemu i nauczycielowi.

Także odchodzący dziś symbolicznie na emeryturę st.byrg. Krzysztof Kociołek zabierając głos skupił się na podziękowaniach za przychylność, pomoc, wsparcie i serdeczność z jaką spotykał się każdego dnia.

           Pan st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek rozstał się ze strażackim mundurem po blisko 32 latach służby. W głównej mierze polegała ona na organizowaniu oraz prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, profilaktyki przeciwpożarowej, ochrony ludności, obrony cywilnej, a także ochrony dóbr kultury. Jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 27 lat swojego zawodowego życia poświęcił Krakowskiej Szkole Pożarniczej, w której dzielił się specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z szerokim gronem odbiorców, a byli wśród nich nie tylko kadeci, elewi i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a wcześniej Zaocznego Studium Aspirantów, ale także uczestnicy licznych kursów, szkoleń oraz krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i spotkań ludzi ze świata nauki i praktyki poświęconych zagadnieniom zachowania dziedzictwa narodowego dla kolejnych pokoleń.

W pamięci wielu z nas na długie lata pozostaną inicjowane i współorganizowane przez niego zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia działań ratowniczych na obiektach zabytkowych. Widowiskowe i zbliżone do rzeczywistych warunków ćwiczenia z zakresu ewakuacji obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, były nie tylko okazją do sprawdzenia skuteczności planów i procedur postępowania, ale także możliwości taktycznych i technicznych zadysponowanych podmiotów. Projektując i kierując ćwiczeniami przeprowadzanymi między innymi w takich obiektach, jak: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Niepołomicach, Bazylika Mariacka, Muzeum Archikatedralne, czy kompleks klasztorny w Mogile, st.bryg. Krzysztof Kociołek wykazywał się nie tylko profesjonalizmem, ale także odwagą i wysokim poziomem odpowiedzialności. Cechy te docenione zostały przez przełożonych, między innymi poprzez powierzenie mu funkcji Sekretarza Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, która działa przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

           Pan st.bryg. Krzysztof Kociołek nie pozostawiał swojej wiedzy tylko dla siebie, chętnie się nią dzielił i angażował w działalność naukową i wydawniczą. Do grona obowiązkowych lektur strażaków i ratowników przez wiele lat należały jego publikacje dotyczące taktyki działań ratowniczych w wypadkach i katastrofach w transporcie lotniczym oraz ratownictwa kolejowego, które pomimo upływu czasu i rozwoju rozwiązań technicznych w wielu aspektach nadal są aktualne i stanowią punkt odniesienia do ratowniczych dyskusji. Jest on również autorem ukazujących się w prasie i literaturze fachowej materiałów z obszaru profilaktyki przeciwpożarowej i ochrony zabytków oraz licznych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, a także osobą, która wniosła znaczny wkład w działalność wydawniczą Szkoły.

W okresie swojej służby st.bryg. Krzysztof Kociołek realizował szerokie spektrum zadań i pełnił różne funkcje - począwszy od wykładowcy, starszego wykładowcy przez kierownika zespołu przedmiotowego oraz naczelnika wydziałów: Kształcenia Zawodowego oraz Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, na pełnieniu obowiązków Komendanta Szkoły w okresie od listopada 2017 do czerwca 2018 roku kończąc.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych st.bryg. Krzysztof Kociołek został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, miedzy innymi:

  • Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2004)
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005)
  • Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2010)
  • Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (2013)
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

Od 10 do 14 września 2018 roku na terenie  Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi specjalności terenowej i gruzowiskowej.

Do egzaminów przystąpiły 92 zespoły.

Certyfikaty specjalności ratowniczej uzyskało:
•    terenowej klasy 0 - 17 zespołów,
•    terenowej klasy I - 25 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 1 zespół,
•    gruzowiskowej klasy I  - 1 zespoł.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!

Kolejny egzamin odbędzie się w dniach 23-27.10.2018r. w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: bryg. P. Gancarczyk
Zdjęcia: J. Herma

W niedzielę 16. września 2018 roku grupa biegowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wzięła udział w biegu drużynowym po Puszczy Niepołomickiej SALCO 4REST RUN na dystansie 4 x 10 km. Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: kdt Wojciech Rzepka, kdt Mateusz Marta, kdt Lucjan Rec, kdt Jarosław Jarosz oraz trener mł. ogn. Krzysztof Nosal.

Zawodnicy rywalizowali w malowniczym terenie Puszczy Niepołomickiej przy bezwietrznej i słonecznej pogodzie. Każdych z nich musiał pokonać 10 km po leśnych ścieżkach, a wynik stanowiła suma czasu wszystkich zawodników z drużyny. Kadeci uplasowali się na 8 miejscu spośród 54 drużyn męskich, osiągając łączny czas 2h 52min 18,43s.

Zawody były dla kadetów odskocznią od codziennych obowiązków służbowych, a także możliwością zmierzenia się z 5-krotnym złotym medalistą olimpijskim Robertem Korzeniowskim, którego drużyna zwyciężyła w kategorii drużyn mieszanych.

Zawodnikom i trenerowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Opracowanie: kdt Mateusz Marta

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 9 września 2018 roku przeżywszy 76 lat zmarł były pracownik naszej Szkoły - st.asp. w st.spocz. Stanisław TRYBAŁA.

 

Śp. st. asp. Stanisław Trybała pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie od 1989 do 2004 roku. Ostatnim zajmowanym przez niego stanowiskiem pracy było stanowisko kierownika działu transportu.

Msza Święta odprawiona zostanie w piątek 14 września br. o godz. 11:40 w kaplicy na cmentarzu w GRĘBAŁOWIE, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

 
trybala

 

 

Między 10 a 12 września 2018 roku, kolejny raz korzystając z ogromnej przychylności i gościnności Dyrekcji oraz pracowników Nadleśnictwa Rudy Raciborskie słuchacze trzeciego semestru kształcenia dziennego mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach dotyczących profilaktyki przeciwpożarowej w lasach. Tym samy na „żywym organizmie” przekonali się jak wielki potencjał stanowi krajowy system ratowniczo-gaśniczy skupiający wokół siebie, nie tylko jednostki ochrony przeciwpożarowej, ale także inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

O powodzeniu ochrony przeciwpożarowej lasów decyduje zarówno szeroko zakrojona współpraca, jak i współdziałanie wszystkich podmiotów ustawowo powołanych do ochrony obszarów leśnych oraz reagowania w chwili pojawienia się zagrożenia. Równie ważne jest więc właściwe rozpoznanie i szacowanie ryzyka, wdrażanie rozwiązań zapobiegawczych, wyciąganie wniosków z pojawiających się zdarzeń niepożądanych, przygotowanie sprzętowe i organizacyjne (także w zakresie prowadzenia komunikacji i korespondencji radiowej), konsultowanie i uzgadnianie procedur postępowania oraz wzajemne poznawanie możliwości sprzętowych i kadrowych.

Jak poważnym problemem są wielkopowierzchniowe pożary lasów przekonali się na przełomie lipca i sierpnia br. między innymi mieszkańcy europejskich krajów, w tym Gracji i Szwecji, do której w ramach systemu międzynarodowej pomocy ratowniczej zadysponowane zostały dwa polskie moduły do gaszenia pożarów lasów.

Mamy nadzieję, że pożarów lasów, pomimo wzrastających z roku na rok temperatur oraz ogłaszanych stanach suszy i alarmujących informacji o stanie wilgotności ściółki leśnej, nie będzie wcale, a jeżeli już się one pojawią, to między innymi dzięki takim jak nasze ćwiczenia, zostaną szybko zlokalizowane i ugaszone, a z ich wszelakiego dobrodziejstwa korzystać będzie mogło wiele pokoleń mieszkańców naszego kraju.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela

W dniach 04-07 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało kolejne w tym roku "Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)".

W szkoleniu uczestniczyło 28 strażaków z jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzania poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski, st. kpt. D. Ruchała


Od 27 sierpnia do 2 września 2018 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził dwa, następujące po sobie szkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie w/w szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników z PSP kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16 ratowników z: SP PSP Bydgoszcz, KM PSP Łomża, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Łódź, KP PSP Nidzica natomiast w drugim 19 ratowników z: KM PSP Łomża, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Łódź, KP PSP Nidzica oraz dodatkowo 3 druhów z OSP Kęty.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

To już 59 raz w historii  Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, u progu jej bram zjawiły się osoby, które po uzyskaniu najlepszych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym wpisane zostały na listę słuchaczy, a tym samym rozpoczęły swoją życiową drogę w strażackim mundurze. W tym roku po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wyłonionione zostały 94 osóby, (w tym dwie panie), które od dzisiaj będą stanowiły potencjał podzielonej na trzy plutony I kompanii XXVIII turnusu kształcenia dziennego.


Pierwsza część nauki w formie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w znacznej mierze przeprowadzona zostanie w ramach zorganizowanego na szkolnym poligonie zgrupowania. Okres wytężonej nauki i pracy połączony zostanie z wdrażaniem do specyficznego rytmu życia Szkoły i nowych obowiązków wynikających z pełnienia służby. Wszystkim naszym nowym uczniom życzymy, by pożarnicza rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń, nauka przychodziła bez większego wysiłku, a efekty przerastały oczekiwania. Rodzinom i bliskim natomiast życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na pierwszą możliwość spotkania, uroczystość ślubowania, przepustki i opowieść o pierwszej udanej akcji.  


03 września 2018 roku to także dzień powrotu do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu technika pożarnictwa dla kadetów II kompanii. Łącząc te oba wydarzenia, w szkolnej Auli odbyła się uroczysta zbiórka, którą poprowadził mł.bryg. Tomasz Mucha. Prócz oficjalnego rozpoczęcia wyznaczonego przepisami oświatowymi nowego roku szkolnego, była ona także okazją do pierwszego powakacyjnego spotkania z kadrą, powitania przez p.o. Komendanta st.kpt. Marka Chwałę nowych słuchaczy oraz wręczenia wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe osiągającym najlepsze wyniki w nauce słuchaczom turnusu XXVII.  


W czasie okolicznościowego przemówienia st.kpt. Marek Chwała podziękował wszystkim pracownikom Szkoły, także tym z wydziałów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym, za dotychczasową pracę, a słuchaczom rozpoczynającym naukę na 3. semestrze dodatkowo pogratulował dotychczasowych osiągnięć. Wszystkim zgromadzonym życzył wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pobieranej nauki.

Dzisiejsze spotkanie było także okazją do szerszego przedstawienia się kadry SA PSP w Krakowie naszym nowym uczniom.


Awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali:

STARSZEGO SEKCYJNEGO

1.    sekc. kdt MARTA Mateusz        
2.    sekc. kdt PIECZKA Amadeusz        
3.    sekc. kdt PRUGAR Damian        
4.    sekc. kdt RZEPKA Wojciech        
5.    sekc. kdt SOCHA Adrian        
6.    sekc. kdt ZIEMIAŃSKI Marcin        

SEKCYJNEGO

1.    st. str. kdt CZECHOWICZ Mateusz    
2.    st. str. kdt DĘBOWSKI Krzysztof    
3.    st. str. kdt DŁUŻEŃ Kamil        
4.    st. str. kdt JAWORECKI Michał    
5.    st. str. kdt LIGNOWSKI Karol        
6.    st. str. kdt MACHALICA Kamil        
7.    st. str. kdt OLBRICH Jakub        
8.    st. str. kdt OLEJARZ Andrzej        
9.    st. str. kdt PASTOR Krzysztof        
10.    st. str. kdt REC Lucjan            
11.    st. str. kdt SZOTA Konrad        
12.    st. str. kdt WIKTOR Dominik        

STARSZEGO STRAŻAKA

1.    str. kdt BARCIK Kacper        
2.    str. kdt BARSZCZAK Arkadiusz    
3.    str. kdt BERNACKI Dawid        
4.    str. kdt DUDEK Kamil            
5.    str. kdt DYBALSKI Arkadiusz        
6.    str. kdt GELMUDA Mateusz        
7.    str. kdt JAROSZ Dawid        
8.    str. kdt KLĘP Grzegorz        
9.    str. kdt KOWALSKA Dominika    
10.    str. kdt MAKUCH Piotr        
11.    str. kdt MARCINEK Karol        
12.    str. kdt MARSZAŁEK Rafał        
13.    str. kdt PIKUŁA Jakub            
14.    str. kdt PINDA Kacper            
15.    str. kdt PODRAZA Kamil        
16.    str. kdt PODSIADŁO Mateusz        
17.    str. kdt RECZEK Hubert        
18.    str. kdt SPÓRNA Mateusz        
19.    str. kdt SUDER Norbert        
20.    str. kdt TOKARZ Karol            
21.    str. kdt ZAREMBA Norbert        
22.    str. kdt ZARZECKI Michał
23.    str. kdt ŹREBIEC Kamil        


Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadał:

Złotą odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”:

7.    sekc. kdt MARTA Mateusz        
8.    sekc. kdt PIECZKA Amadeusz        
9.    st. str. kdt JAWORECKI Michał    
10.    st. str. kdt MACHALICA Kamil        
11.    st. str. kdt OLBRICH Jakub        
12.    st. str. kdt SZOTA Konrad        

Srebrną odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”:

1.    st. str. kdt DĘBOWSKI Krzysztof    
2.    st. str. kdt OLEJARZ Andrzej        
3.    str. kdt BARSZCZAK Arkadiusz    
4.    str. kdt MAKUCH Piotr        
5.    str. kdt MARSZAŁEK Rafał        
6.    str. kdt PODSIADŁO Mateusz        
7.    str. kdt RECZEK Hubert        
8.    str. kdt ZAREMBA Norbert        

  

 

Awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim życzymy samych sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: kdt Adrian Socha, mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 sierpnia br. Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. St. bryg. Krzysztof Kociołek pełnił służbę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej przez 31 lat.

29 sierpnia 2018 roku z kierownictwem i pracownikami Szkoły pożegnała się Pani Małgorzata Bednarek, która przeszła na zasłużoną emeryturę.

W okresie zatrudnienia w tut. Szkole Pani Małgorzata Bednarek z pełnym zaangażowaniem realizowała zadania  przewidziane dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W całym swym okresie zatrudnienia dała się poznać jako pracownik niezwykle sumienny, rzetelny i bardzo profesjonalnie wykonujący swoje obowiązki służbowe.

Za rzetelną pracę, w imieniu kadry i pracowników Szkoły, podziękował p.o. Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała a także pracownicy Wydziału Organizacyjno-Kadrowego.

Pani Małgosi życzymy długich lat życia w zdrowiu i spełniania jeszcze niezrealizowanych marzeń.

 

Opracowanie: st.kpt. Małgorzata Omielska

Solidaryzując się z pracownikiem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a także odpowiadając na apel Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł.bryg. Dariusza Matczaka, zwracamy się do wszystkich osób, których sytuacja życiowa na to pozwala, o finansowe wsparcie zbiórki pieniędzy niezbędnych do przeprowadzenia diagnostyki i leczenia Viktorii Markiewicz - córki naszego kolegi.

Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl - pod linkiem:

www.siepomaga.pl/wiktoria-markiewicz

         

Mała Viktoria ma dziś 7 lat i cierpi na ataki padaczki, które pojawiają się u niej nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Rodzice dowiedzieli się, że jest szansa na powrót do normalności, jednak przed ostateczną decyzją o operacji konieczne są szczegółowe i wysokospecjalistyczne badania, które dokładnie zlokalizują i zweryfikują ognisko ataków. Wtedy będzie można je usunąć! Operacja neurochirurgiczna może uwolnić Viktorię raz na zawsze od napadów, które obecnie niszczą jej życie.

Zbierane są fundusze przeznaczone zostaną na diagnostykę i leczenie w Niemczech - w wyspecjalizowanej klinice, w której lekarze zajmują się skomplikowanymi przypadkami epilepsji. Badanie, a potem operacja da dziewczynce szansę na rozwój, a w przyszłości na samodzielność! Jest to jedyna szansa, bo wszystko inne zawiodło. Rodzice nie mają innych marzeń, tylko to jedno - by ich ukochane dziecko wyzdrowiało. Także oni zwracają się o pomoc, aby uratować Viktorię, uwolnić ją od cierpienia.

Czasu zostało niewiele, zbiórka funduszy trwa do 19 września 2018 roku.

Z góry dziękujemy za okazaną wrażliwość i wsparcie.

 

Opracowanie i zdjęcie – na podstawie informacji przesłanej przez Wydział Organizacyjny KW PSP w Poznaniu – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2018/2019.