W dniach 10-11 grudnia 2019 roku na terenie ośrodka „Pilsko-Jontek” w Korbielowie (woj. śląskie) odbyły się Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu ratownictwa wysokościowego dla koordynatorów wojewódzkich ratownictwa wysokościowego oraz przedstawicieli Szkół i Ośrodków Szkolenia w Komendach Wojewódzkich PSP.

Organizatorem warsztatów były Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP.

Celem warsztatów była wymiana i aktualizacja wiedzy na temat problematyki specjalizacji ratownictwa wysokościowego na obszarze kraju oraz poszczególnych województw, a także zapoznanie ze zmianami i aktualizacjami w zakresie ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym i planem przedsięwzięć w tym obszarze na rok 2020.

Podczas spotkania omówiono również świeżo zaktualizowaną wersję skryptu do prowadzonych szkoleń, a także nowo zatwierdzone scenariusze podsumowujące doskonalenie zawodowe z ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym.

Zajęcia praktyczne warsztatów poświęcone zostały aspektom technicznym prowadzenia szkoleń w zakresie ewakuacji kolei linowych, które w ramach tzw. „zakresu podstawowego plus” realizowane są przez ośrodki szkolenia w województwach, gdzie zagrożenia takie występują.

Wartością dodaną warsztatów była możliwość obcowania z wczesnozimową scenerią przepięknego Beskidu Żywieckiego.

W warsztatach wzięło udział 32 uczestników.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski, mł. asp. M. Konarski

W dniach 3-6 grudnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało już po raz kolejny „Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)”.

W szkoleniu uczestniczyło 23 strażaków PSP i OSP z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji w terenie podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań, a także zarządzanie poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

 

6 grudnia 2019 roku przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie włączyli się w zorganizowane w Nowohuckim Centrum Kultury przez NSZZ Policjantów spotkanie ze św. Mikołajem. Pociechy „mundurowych” z województwa małopolskiego miały okazję nie tylko do zobaczenia spktaklu pt. „Gdzie jesteś św. Mikołaju?”, spotkania z tak wyczekiwanym przez cały rok gościem i odebrania z jego rąk zasłużonych prezentów, ale także zapoznania się z elementami pracy sowich najbliższych i przedstawicieli innych jednolitych formacji umundurowanych.

Grupie repezentujących wyposażenie strażaka kadetów towarzyszył asp. Łukasz Tomczak.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Materiał video:

 

 

Siły i środki centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (COO) będące w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dysponowane są w sytuacji, gdy prowadzenie działań ratowniczych przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu danego województwa. Tym razem kadra i kadeci Szkoły otrzymali dyspozycję wyjazdu do miejscowości Szczyrk (woj. śląskie), gdzie dzień wcześniej (04.12.2019 r.) doszło do wybuchu gazu i zawalenia się kilkukondygnacyjnego budynku, w którym w chwili zaistnienia zdarzenia z dużym prawdopodobieństwem znajdowało się osiem osób – w tym czworo dzieci i cztery osoby dorosłe.

Prowadzone przez kilka godzin działania kompanii wielozadaniowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie składającej się z funkcjonariuszy i kadetów Kompanii II Turnusu XXVIII kształcenia dziennego polegały na wsparciu działań poszukiwawczych, które ze względu na charakter zdarzenia polegały głównie na ręcznym usuwaniu gruzu.

Po odnalezieniu w godzinach popołudniowych 5 grudnia 2019 roku ciała ostatniej - ósmej ofiary wybuchu i zawalenia się budynku – kompania wyruszyła w drogę powrotną do Krakowa, gdzie podjęto starania o przywrócenie gotowości do ewentualnej kolejnej dyspozycji.

W takich chwilach warto przypomnieć, że gotowość do prowadzenia działań ratowniczych przez siły i środki Szkoły, to nie tylko zabezpieczający swój rejon operacyjny potencjał naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej, ale także utrzymywanej w gotowości operacyjnej każdego dnia roku grupy 50 osób, które wraz z kadrą dowódczą, gotowe są do pobrania niezbędnego wyposażenia technicznego i wyjazdu w narzuconych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wariantach czasowych i zadaniowych. Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres co najmniej 36 godzin, liczonych od momentu opuszczenia rejonu koncentracji sił wchodzących w skład centralnego odwodu operacyjnego możliwe jest dzięki wcześniejszemu, bardzo skrupulatnemu planowaniu. Będące w naszej dyspozycji kontenery logistyczne pozwalają nam na zbudowanie w miejscu zadysponowania zarówno bazy noclegowej (namioty, łóżka, śpiwory, krzesła, stoliki, media), zaplecza socjalnego i sanitarnego pozwalającego na regenerację sił, jak i stanowiska łączności – z miejscem dla potencjalnego sztabu.

W związku z tym, że słuchacze I kompanii jeszcze nie zaliczyli bloku podstawowego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a przez to nie mogą być dysponowani do działań ratowniczych, główny ciężar zadań operacyjnych oraz codziennych służb w podziale bojowym spoczywa na kadetach trzech plutonów kompanii II.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Mucha

Nie było dziełem przypadku ani zbiegiem okoliczności, że tegoroczna uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowana została w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w Dniu Podchorążego, czyli święta ustanowionego na pamiątkę wybuchu w dniu 29 listopada 19830 roku, powstania listopadowego.

Po złożeniu stosownego meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę, wspólnym odśpiewaniu 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego, odczytany został przez mł.bryg. Krzysztofa Chorobika skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej list Komendanta Głównego PSP.

Liczne odwołania do 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny, której wyrazem jest dzisiaj służba dla drugiego człowieka i jego otoczenia, stały się także myślą przewodnią wygłoszonego przez Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwałę okolicznościowego przemówienia.

W obecności sztandaru, przełożonych i współpracowników, awanse na wyższe stopnie służbowe, jako wyraz szczególnego wyróżnienia, odebrali trzej funkcjonariusze: mł.bryg. Dariusz Radoń, st.sekc. Arkadiusz Klimek, st.str. Bartosz Klich oraz liczne grono kadetów. Spotkanie w szkolnej auli stało się także okazją do wręczenia dwóm strażakom nagród finansowych przyznanych przez Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Z rąk kierownictwa Szkoły odebrali je: mł.bryg. Robert Krakowski i mł.bryg. Janusz Chorobik.

Miłą niespodzianką, a zarazem bardzo wzruszającym i budującym elementem dzisiejszej uroczystości, był przygotowany przez kadetów i słuchaczy kompanii I koncert pieśni patriotycznych. Inicjatorem, gitarzystą i pierwszym głosem był kdt Mikołaj Bielaska.

Wszystkim awansowanym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a podchorążym będących słuchaczami różnych szkół mundurowych, przesyłamy serdeczne życzenia i gorące, jak przystało na strażaków, pozdrowienia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

29 listopada 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte zostało podpisane porozumienie ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.
Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie odbywania praktyk zawodowych kadetów drugiego rocznika w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym oraz jednostkach ratowniczo - gaśniczych KM PSP w Krakowie.
Podczas przebiegu praktyk kadeci będą mieli okazję do zapoznania ze specyfiką pełnienia służby przez oficera operacyjnego KM PSP, przeprowadzaniem inspekcji gotowości operacyjnych jak również będą mieli okazję uczestniczyć w działaniach ratowniczo - gaśniczych realizowanych przez JRG KM PSP w Krakowie.
Porozumienie osobiście podpisał Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Marek Chwała.

 

 

Opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek - oficer prasowy KM PSP w Krakowie
Zdjęcia: kpt. Bartłomiej Rosiek - oficer prasowy KM PSP w Krakowie

W miniony poniedziałek (11.11.2019 r.) obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie sto jeden lat temu Polska odzyskała wolność, którą dziś możemy się cieszyć. Z tej okazji w Krakowie odbyły się uroczyste obchody tej rocznicy. Brała w nich udział Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którą reprezentował Komendant Szkoły st. kpt. mgr. inż. Marek Chwała , a także kompania honorowa pod dowództwem kpt. Michała Kuczery. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta w katedrze na Wawelu, po której został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Następnie przedstawiciele władz, kompanie honorowe oraz wszyscy uczestnicy przemaszerowali na plac Matejki, gdzie miała miejsce uroczysta zmiana warty, złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz odczytanie apelu poległych. Uroczystości zostały zwieńczone defiladą na ulicy Basztowej z udziałem orkiestry wojskowej.

 

 

Opracowanie: kpt. Michał Kuczera

Zdjęcia: sł. D. Antonowicz

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Uroczysta zmiana służby - zdjęcia: kdt M. Otręba

 

 

W piątek 8 listopada 2019 roku Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała wraz z dowódcą Pododdziałów Szkolnych mł. bryg. Tadeuszem Ubikiem oraz kadetami kompanii I plutonu 3, wzięli udział w nietypowym wydarzeniu. W kościele św. Bartłomieja Ap. w Krakowie miała bowiem miejsce uroczystość poświęcenia krzyża, a także zamknięcie tzw. kapsuły czasu. To ostatnie wydarzenie, zostało poprzedzone odczytaniem dokumentów, które trafiły do jednej z dwóch miedzianych tub. Monety obiegowe, medale i dewocjonalia znalazły się w drugim miedzianym pojemniku. Komendant Szkoły jako pamiątki do kapsuły czasu przekazał list, proporczyk oraz znaczek - wykonany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jako historyczny symbol na kolejne lata i dla przyszłych pokoleń. Przy okazji tegorocznego remontu i ściągania krzyża została znaleziona kapsuła czasu wraz z pamiątkami pochodzącymi prawdopodobnie z roku 1888, co zapewne stanowiło inspirację do stworzenia nowej kapsuły czasu.

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia: kdt Michał Kostecki

W dniach 21-25 października 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało „Szkolenie przewodników psów ratowniczych ”. Szkolenie było realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do roli przewodnika psa ratowniczego. W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby, w tym 5 funkcjonariuszy PSP oraz 17 druhów z ochotniczych straży pożarnych włączonych do  KSRG. Zajęcia prowadzone były przez 4 instruktorów szkolenia psów ratowniczych.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz wszelkie cenne, merytoryczne sugestie, które pozwolą nam udoskonalić realizację szkolenia w następnych edycjach.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit

W dniach od 15 do 19 października  2019 roku na terenie Nowego Sącza odbyły się ostatnie w tym roku egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I.
Do egzaminów przystąpiło 78 zespołów.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla :
•    terenowej klasy 0 - 10 zespołów,
•    terenowej klasy I - 35 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 2 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy I – 3 zespołów.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit

 

Pomimo tego, że wspominać tych, którzy odeszli już z tego świata można właściwie w każdym czasie i miejscu, to doświadczenia przepełnionych zadumą i nostalgią listopadowych dni uświadamiają nam, jak ważne są miejsca, do których możemy się udać, przy których możemy się zatrzymać, które pozwalają nam wspomnienia uczynić nie tylko indywidualnym przeżyciem, ale także widocznym znakiem naszej pamięci i wdzięczności.

Myśląc o wszystkich strażakach, którzy odeszli już na wieczną służę, a w szczególności o byłych pracownikach naszej Szkoły oraz tragicznie zmarłych kadetach, przed umieszczonymi przy wejściu głównym do budynku Szkoły tablicami upamiętniającymi ich przedwczesną śmierć, złożona dzisiaj została okolicznościowa wiązanka oraz zapłonął symboliczny znicz.

Cześć ich pamięci!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

29 i 30 października 2019 roku w Szkołe Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowana została kolejna edycja Szkolenia doskonalącego z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. Tym razem jego uczestnikami były osoby wstępujące na co dzień w obowiązki kierujących działaniami ratowniczymi z województwa małopolskiego.

Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafała Czaję. Przestawił on zarówno główne cele spotkania, jak i osoby wiodące w omawianiu tematyki oraz moderujące powodowane wymianą doświadczeń dyskusje.

Chęć i obowiązek nieustannego pogłębiania i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi podczas różnych zdarzeń, których rozmiar i charakter wymaga użycia zasobów ratowniczych w siłach nieprzekraczających wielkością jednego batalionu lub sił, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze, pozwala na rozwój i utrwalenie swoich zawodowych kompetencji. Jednoosobowa odpowiedzialność za przebieg akcji lub działań ratowniczych jest jednym z wielu, a z pewnością najbardziej skutecznym, bodźcem do niestannego rozwoju zawodowego oraz podejmowania edukacyjnych inicjatyw pozwalających między innymi na podstawie studium przypadków i ćwiczeń aplikacyjnych unikać potencjalnych błędów.

Pomimo tego, że wiodącą rolę w organizacji szkolenia miała nasza Szkoła, osiągnięcie przyjętych założeń i efektów nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony cieszących się uznaniem ratowniczego środowiska i przełożonych przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, którymi byli: st.kpt. Marcin Kwiatek oraz kpt. Bogusława Szydło.

Podsumowania dwudniowego szkolenia i wręczenia uczestnikom stosownych zaświadczeń dokonał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk, mł.bryg. Mariusz Grzesik

29 października - Światowy dzień udaru mózgu

Udar mózgu jest jedną z trzech głównych przyczyn śmierci osób dorosłych i wiodącą przyczyną trwałej niepełnosprawności tej grupy wiekowej. Szacuje się, że jedna na sześć osób na świecie: miała, ma lub będzie miała udar mózgu w czasie swojego życia.

Sama choroba związana jest z zaburzeniem krążenia krwi w mózgu, które wywołane może być zarówno blokującym jej przepływ skrzepem (udar niedokrwienny – tzw. zawał mózgu), jak i spowodowanym uszkodzeniem naczynia krwionośnego krwawieniem (udar krwotoczny).

W obu przypadkach na poziomie pierwszej pomocy najważniejszym jest wczesne rozpoznanie problemu przez świadków zdarzenia, a następczo skrócenie czasu pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów a kontaktem z lekarzem. Mając na uwadze troskę o zdrowie nas samych i naszych bliskich, a także poszkodowanych, do których dysponowani jesteśmy w ramach izolowanych zdarzeń medycznych, interwencji związanych z otwarciem mieszkania lub pomocą zespołom ratownictwa medycznego, poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się objawy i zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szeroko zakrojonej profilaktyki.

Osobom chętnym do poszerzenia swojej wiedzy na temat udaru mózgu plecamy storny internetowe

Fundacji Udaru Mózgu Fundacji Udaru Mózgu

Społecznej kampanii na temat udaru mózgu Społecznej kampanii na temat udaru mózgu

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Grafika tutułowa i poniżej: http://www.fum.info.pl/page/index/280

Alert udarowy