O godzinie 6:00 w dniu 20 czerwca 2017 roku, do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, wpłynęła z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności dyspozycja alarmowania komponentu medycznego w ramach Małopolskiej Grupy Ratownictwa Medycznego. Strażacy – ratownicy medyczni i pozostali funkcyjni, po otrzymaniu informacji niezwłocznie udali się do punktu koncentracji sił i środków, którym był poligon krakowskiej Szkoły w Kościelcu. Po dotarciu do wskazanego miejsca przystąpiono do sprawiania komponentu. W pierwszej fazie uruchomiony został namiot „TRIAGE” oraz reanimacyjny, co umożliwiło udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym. Kolejno sprawiono namioty: zabiegowy obserwacyjny i ambulatoryjny, co pozwoliło uzyskać pełne możliwości taktyczne komponentu. W czasie prowadzenia działań przez ratowników medycznych grupa funkcjonariuszy przygotowała zaplecze logistyczne umożliwiające prowadzenie ciągłej pracy przez kilkadziesiąt godzin. Ćwiczenia trwały 30 godzin, łącznie udział w nich wzięło 30 strażaków. Działania komponentu były wizytowane przez Komendanta Szkoły Aspirantów oraz jego zastępcę i były drugimi w tym roku ćwiczeniami powyższego modułu. Moduł jak dotąd był wykorzystywany podczas Światowych Dni Młodzieży udzielając pomocy pielgrzymom zgromadzonych na krakowskich Błoniach oraz w podwielickich Brzegach.

 

Autor tekstu: Sztab ćwiczeń

Autor zdjęć: bryg. lek. Jacek Nitecki

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku.