Miesiąc czerwiec obfituje w szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 8 czerwca 2018 roku zakończyło się jedno z nich, podczas którego uczestnicy aktualizowali swoje uprawnienia. Szkolenie trwało trzy dni, a rozpoczął je p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek. Tradycyjnie zajęcia odbywały się na poligonie w Kościelcu, gdzie uczestnicy podejmowali próby gaszenia różnych grup pożarów, a następnie utrwalali swoją wiedzę teoretyczną. Szkolenie zakończono egzaminem i wręczeniem zaświadczeń.
 


Opracowanie: bryg. Tomasz Janecki
Zdjęcia: asp. Piotr Łach, bryg. Tomasz Janecki

 

 

 

 

 

W dniach 7-8 czerwca 2018 roku w naszej Szkole odbyło się spotkanie robocze, którego celem było ujednolicenie procesu naboru do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa. Uczestniczyły w nim osoby odpowiadające w poszczególnych szkołach za organizację procesu naboru, głównie pracownicy wydziałów właściwych dla prowadzenia kształcenia zawodowego. Wszystkich przybyłych powitał p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek, a rolę gospodarzy pełnili mł.bryg. Marin Szewerniak i st.kpt. Rafał Czaja.

Konieczność organizowania spotkań dotyczących rekrutacji do służby kandydackiej wynika z chęci ujednolicenia całości procesu naboru oraz podyktowana jest znacznie zmieniającymi się w tym roku zasadami rekrutacji. Uczestnicy spotkania pracowali między innymi nad unifikacją dokumentacji, w tym: druków pism wysyłanych do kandydatów, zestawień zawierających wyniki poszczególnych prób sprawnościowych, stosownych protokołów, wykazów osobowych, zestawień tabelarycznych i rankingów oraz wzorem skierowania na badania do właściwej komisji lekarskiej podległej MSWiA.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W dniach 5-6 czerwca 2018 roku w naszej Szkole odbywał się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Przystąpili do niego zarówno kadeci XXVI Turnusu kształcenia dziennego, jak i słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – łącznie 266 osób w pierwszym dniu i 281 w dniu drugim.

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2017 roku, pierwszy dzień egzaminów przeznaczony został na część pisemną, składającą się z zadań testowych, natomiast drugi na część praktyczną polegającą na projektowaniu prowadzenia działań ratowniczych.

Wszystkim przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia i cierpliwości w oczekiwaniu na ogłoszenie jedynie pozytywnych wyników, które nastąpić ma już 22 czerwca br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Od 2016 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie znajduje się na wyposażeniu sprzęt specjalistyczny z obszaru ratownictwa medycznego, który pozwala na utworzenie Komponentu Medycznego PSP. Wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie i ratownikami medycznymi z terenu województwa małopolskiego został on rozwinięty podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku. Podczas całego tygodnia funkcjonowania udzielił on pomocy 388 osobom z prawie 40 państw.

W ramach sprawdzenia gotowości operacyjnej, w dniach 29 – 30 maja 2018 roku na terenie poligonu szkoleniowego Wydziału Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, przeprowadzono ćwiczenia Komponentu Medycznego PSP. Współorganizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie.

W przygotowanym scenariuszu założono wystąpienie zdarzenia masowego wskutek zderzenia szynobusu z autobusem komunikacji miejskiej. Służby ratownicze koordynujące działania, w związku z ograniczoną wydolnością systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także dużej liczby poszkodowanych, zadysponowały na miejsce zdarzenia Komponent Medyczny. Jego zadaniem było przejęcie poszkodowanych ewakuowanych ze strefy zagrożenia, udzielenie pomocy w ramach medycznych czynności ratunkowych oraz opieka nad poszkodowanymi do czasy przetransportowania ich do szpitali.

Do działania Komponentu Medycznego PSP zadysponowano:

-        Zespół dowodzenia z SA PSP Kraków,

-        Ratowników medycznych z obszar województwa małopolskiego (KM PSP Kraków, KM PSP Tarnów, KP PSP Brzesko, KP PSP Miechów),

-        SLRmed z obsadą dwóch ratowników medycznych z OSP Chrzanów,

-        Kontener Medyczny KoMed ,

-        Zespół zabezpieczenia logistycznego z kontenerem logistycznym, którego obsadę stanowili kadeci I rocznika SA PSP w Krakowie.

Głównymi celami ćwiczeń było:

-        Sprawdzenie gotowości operacyjnej Komponentu Medycznego PSP (KOMED PSP) z SA PSP w Krakowie wraz z Małopolską Grupą Ratownictwa Medycznego (MGRM),

-        Sprawdzenie procesu alarmowania,

-        Rozwinięcie bojowe KOMED PSP i prowadzenie działań w obszarze ratownictwa medycznego przez okres 24 godzin,

-        Sprawdzenie możliwości zabezpieczenia logistycznego działań KOMED PSP przez okres 24 godzin.

Ćwiczenia zrealizowano przy udziale Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, który udostępnił sprzęt symulacji medycznej oraz skierował do ćwiczeń studentów II roku ratownictwa medycznego, którzy w założeniu ćwiczenia działali w komponencie jako współdziałające siły Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dodatkowo przygotowali pozoracje i stanowili pozorantów osób poszkodowanych.

 

 

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

W tym roku Dzień Dziecka był dla dzieci pracowników krakowskiej Szkoły wyjątkowo długi. 1 czerwca nasi milusińscy zapewne obchodzili swoje święto w gronie rodzinnym, zaś w sobotę 2 czerwca p.o. Komendant SA PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wraz z Zastępcą st. kpt. Markiem Chwałą zaprosili dzieci pracowników na specjalnie przygotowany dla nich strażacki dzień dziecka. Punktualnie o godz. 10. plac wewnętrzny Szkoły zaczął wypełniać się niecodziennymi gośćmi. Pomimo różnego przedziału wiekowego – od 0 do kilkunastu lat – wszystkie dzieci łączył uśmiech na twarzy oraz ciekawość czekających na nie licznych atrakcji. A niewątpliwie tych ostatnich nie brakowało. Organizatorzy bowiem tego wyjątkowego dnia, zadbali o najmniejszy szczegół, aby impreza była udana. Trudno wymienić wszystkie atrakcje, jakie czekały na dzieci, a każda z nich cieszyła się ogromną popularnością. Dzieci m.in. mogły sprawdzić swoją sprawność fizyczną i odwagę podczas konkurencji wysokościowych i zręcznościowych jak np. wspinanie się po skrzynkach i drabinie oraz podczas zjazdu tyrolką, pograć w speed ball  - dostarczający mnóstwo radości nie tylko najmłodszym, ale i tym większym, całkiem już dorosłym „dzieciom”, jak również wejść do zadymionego namiotu, czy też bezkarnie polewać wodę gasząc „płonące domki”. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz akcji ratowania poszkodowanego uwięzionego w samochodzie, którą profesjonalnie przeprowadzili pracownicy szkolnej  JRG wraz z kadetami. Podczas zabawy nie mogło zabraknąć poczęstunku, podczas którego można było nieco odpocząć i zebrać siły do dalszej zabawy. Doskonałym pomysłem było zaproszenie współpracujących służb w tym Policji, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Miejskiej, których przedstawiciele pozwalali w tym dniu zwiedzać pojazdy i z chęcią odpowiadali na dziesiątki pytań zainteresowanych ich pracą dzieciaków. Z kolei OSP Lipnica Górna zapewniła przejazdy melexem, jak również słodkie i słone przekąski – w tym dniu dzieci mogły korzystać z nich bez ograniczeń. Radości i zabawie nie było końca, a dzieciaki opuszczające mury krakowskiej Szkoły już cieszą się na przyszłoroczny Dzień Dziecka.

Ogromne podziękowana za zorganizowanie tego niezwykłego, pełnego zabawy umiejętnie połączonej z elementami edukacyjnymi dnia, należą się szczególnie strażakom ze szkolnej JRG i głównemu organizatorowi imprezy kpt. Bartłomiejowi Gajdzie, jak również bardzo zaangażowanym kadetom oraz przedstawicielom służb ratowniczych, które przyjęły zaproszenie.

 

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska
Zdjęcia: kpt. Marta Godniowska, Jolanta Palczewska, archiwum kadetów SA PSP w Krakowie        

 

W dniach od 14 do 26 maja 2018 roku na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Nadleśnictwa Krzeszowice odbył się kurs „ Pilarz-drwal, operator pilarki”. W 120 godzinnym kursie składającym się z zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczyło 16 pracowników naszej Szkoły. Zrealizowany w całości program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

- przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie jej właściwego stanu technicznego,

- technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych,

- ścinka drzew trudnych oraz obalanie złomów i wywrotów,

- techniki przerzynki i okrzesywania.

Uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych wykorzystali również mobilny symulator naprężeń elementów drewna, który został zakupiony w 2017 roku ze środków budżetowych.

W ostatnim dniu kursu, pod czujnym okiem dwóch instruktorów oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Krzeszowice, odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny, który zdali wszyscy uczestnicy.

Szczególne podziękowania uczestnicy kierują do Pana mgr. inż. Krzysztofa Popiołka oraz Pana inż. Mikołaja Popiołka za przekazanie ogromnej wiedzy praktycznej i teoretycznej, która teraz przekazywana będzie słuchaczom naszej Szkoły, między innymi w ramach zajęć z przedmiotów: sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych i taktyka działań ratowniczych oraz w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego przez funkcjonariuszy ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.  

 

 

Opracowanie: asp. Karol Góra

Zdjęcia: st.kpt. Maciej Zych, asp. Karol Góra, mł.ogn. Krzysztof Nosal

30 maja 2018 roku to czwarty już dzień prowadzenia działań gaśniczych przez pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z udziałem funkcjonariuszy naszej Szkoły. Także tym razem, w celu dogaszania pożaru składowiska opon w Trzebini, na postawie stosownej decyzji zadysponowane zostały siły składające się z: trzech dowódców, kierowcy autobusu i 30 kadetów.

Pomimo panujących upałów, (temperatura w cieniu sięgała dziś w Małopolsce 30 stopni), oraz wciąż wysokiego poziomu promieniowania cieplnego z pogorzeliska, strażacy w trosce o swoje bezpieczeństwo i zdrowie nadal pracują w pełnym umundurowaniu specjalnym i aparatach ochrony układu oddechowego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomczak

 

W dniu 29 maja 2018 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Warszawie przeprowadzone zostały „Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu ratownictwa wysokościowego dla koordynatorów wojewódzkich oraz przedstawicieli wojewódzkich ośrodków szkolenia i szkół PSP”.

Z racji przydzielonej wiodącej roli w tej dziedzinie ratownictwa, organizatorem warsztatów była Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.

Celem warsztatów była wymiana i aktualizacja wiedzy na temat problematyki specjalizacji ratownictwa wysokościowego oraz zapoznanie ze zmianami w zakresie technik ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym.

Po przeprowadzonej w sali wykładowej części teoretycznej, wykorzystując obiekty szkoleniowe ośrodka, przeprowadzono zajęcia praktyczne,.

W warsztatach uczestniczyło 41 osób.

 

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Traciłowski

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

W dniach 7-25 maja 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzony został cykl trzech szkoleń z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Ich celem było przygotowanie uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej, a także powodzi błyskawicznej.

W szkoleniach wzięło łącznie udział 55 strażaków z jednostek organizacyjnych PSP z terenu całego kraju, w tym: specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego (SGRW-N), specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego (SGRW) oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenów zagrożonych wystąpieniem tego typu zagrożeń.

Mimo zmiennych warunków pogodowych oraz hydrologicznych, osiągnięto w pełni postawione cele, realizując w 100% program szkolenia.

 

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: st. bryg. D. Kłębczyk, bryg. T. Traciłowski, ogn. D. Popławski

 

Już trzeci dzień kadeci naszej Szkoły, tym razem 20 osób pierwszego i 10 drugiego rocznika kształcenia dziennego, wraz z dowódcami kompanii wielozadaniowej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego uczestniczą w działaniach ratowniczych prowadzonych na składowisku opon w Trzebini.

Z relacji przekazywanych przez media i obecnych na miejscu działań strażaków, w tym mł.bryg. Wojciecha Deli, wynika jednoznacznie, że „to trudna akcja, ponieważ płonące śmieci, plastik, gąbki, opony i inne materiały gumowe wydzielają trujące, duszące i toksyczne opary, które uniemożliwiają swobodne oddychanie. Kadeci pracują w 20-30 minutowych zmianach używając sprzętu ochrony dróg oddechowych. Przelewają rozgarniane przez koparki pogorzelisko. Na miejsce ściągane są kolejne kontenery ze środkiem pianotwórczym. Strażacy i kadeci zbudowali magistralę wężową, która pozwoli na podanie wody z miejscowego zbiornika oddalonego o około 3 kilometry. W tym czasie woda jest systematycznie dowożona przez jednostki OSP i PSP”.

 

 

 

Opracowanie – na podstawie informacji mł.bryg. Wojciecha Deli - mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela

 

W sobotę 26 maja 2018 roku w najwyższym w Polsce budynku biurowo-mieszkalnym „Sky Tower” we Wrocławiu, rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w biegu po schodach.

Od niedawna z wyzwaniem pokonania 49 pięter, 212 m, 1142 schodów mogą się zmierzyć także strażacy startujący w dwóch kategoriach: bez munduru oraz w pełnym rynsztunku bojowym. Nie mogło tam zabraknąć reprezentantów naszej Szkoły, wyzwanie podjęło 6 kadetów, którzy wystartowali pod czujnym okiem trenera i opiekuna mł. ogn. Krzysztofa Nosala .

Spośród 51 startujących st. str. kdt Maciej Bielawiec zdobył złoty medal w kategorii w pełnym umundurowaniu, a jako drugi linię mety przekroczył st. str. kdt Michal Oleksy. Wysokie 7 miejsce zajął str. kdt Hubert Źrebiec, a tuż poza podium, na 4 miejscu spośród 32 osób sklasyfikowanych, uplasował się sek. kdt Konrad Dziedzic startujący bez munduru. 7 oraz 11 miejsce zajęli odpowiednio: str. kdt Jarosław Jarosz, sekc. Kdt Wojciech Rzepka.

Wyniki:

kategoria w mundurze:

1. Maciej Bielawiec 8:10.46 min
2. Michał Oleksy 9:41.71 min
7. Hubert Źrebiec 10:23.83 min

kategoria bez munduru

4. Konrad Dziedzic 6:17.06 min
7. Jarosław Jarosz 6:29.82 min
11. Wojciech Rzepka 7:19.59 min

Niebawem, bo już 9 czerwca 2018 roku, reprezentanci naszej Szkoły wystartują na Mistrzostwach Polski w biegu po schodach w rotach rozgrywanych w Pałacu Kultury i Nauki.

Gratulując osiągniętego sukcesu, już dzisiaj trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych zawodach!

 

 

Opracowanie: st. str. kdt Maciej Bielawiec

Zdjęcia: sekc. kdt Wojciech Rzepka

 

27 maja 2018 roku o godz. 17:45 do działań gaśniczych prowadzonych w składzie opon w Trzebini zadysponowane zostały siły i środki będące w dyspozycji Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wraz z trzema dowódcami i kierowcą, do wsparcia pracujących na miejscu zdarzenia zastępów skierowanych zostało 11 kadetów kompanii I oraz 19 słuchaczy szkolenia podstawowego 2/17. Po wielu godzinach ciężkiej i wyczerpującej pracy, ze względu na panującą temperaturę i zadymienie wykonywanej z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych, strażacy kilka minut po godz. 1 w nocy wrócili do Szkoły, a w ich miejsce o 8:00 - 28 maja br. skierowani zostali kolejni funkcjonariusze – tym razem oprócz kadry, do działań wyruszyło 30 kadetów kompanii II.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Krzysztof Wójcik, mł.bryg. Wojciech Dela

Ochrona dóbr kultury to niezwykle ważne zadanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Mając to na uwadze, w dniach 24-25 maja 2018 roku zorganizowano szkolenie podczas, którego uczestnicy poznawali podstawy prawne i wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych, procedury postępowania na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu oraz aspekty działań ratowniczych prowadzonych w obiektach zabytkowych z uwzględnieniem zagadnień właściwych dla Obrony Cywilnej w ochronie dóbr kultury. Szkolenie rozpoczęło się od wystąpienia Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Marka Chwały,  następnie uczestnicy udali się na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie zwiedzili Komnaty Królewskie, Pracownię Konserwacji Tkanin Zabytkowych, a także Wawel Zaginiony. Wiedzę zdobytą podczas zwiedzania utrwalono w trakcie zajęć teoretycznych. Szkolenie zakończyło się wręczeniem Certyfikatów wszystkim uczestnikom przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofa Kociołka.

 


 
Oprac: Tomasz Janecki
Foto: Piotr Łach, Tomasz Janecki

Z okazji przypadających na 18 maja 2018 roku szkolnych obchodów Dnia Strażaka zostało zorganizowane także spotkanie Absolwentów Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, którzy jeszcze jako kadeci Szkoły (przez okres 20 lat) uczestniczyli w działalności kulturalno – oświatowej, kontynuując i rozwijając swoje zainteresowania muzyczne i kabaretowe. W części artystycznej akademii wystąpił zespół muzyczny w składzie:
Malinowski Bogdan – gitara solowa
Marta Mateusz – organy
Mroczka Piotr – skrzypce, harmonijka ustna
Pardiak Jerzy – vocal, gitara
Suszek Krzysztof – saksofon
Banachowicz Adam – vocal, gitara, konferansjer i pomysłodawca spotkania.


Przed występem uczczono minutą ciszy pamięć absolwentów (członków szkolnych zespołów muzycznych i kabaretowych), którzy od nas odeszli:
Stanisława Barana, Krzysztofa Klimczaka, Bogdana Lęcznara, Leszka Łojewskiego,
Roberta Stysiała i Piotra Żurawskiego.
W trakcie recitalu zespołu muzycznego Adam Banachowicz  przedstawił  prezentację multimedialną ukazującą 20 – letnią historię działalności artystycznej szkolnych zespołów muzycznych i kabaretowych w Szkole Chorążych Pożarnictwa oraz Szkole Aspirantów PSP
w Krakowie.


W spotkaniu uczestniczyli absolwenci: Breguła Michał, Cieśla Remigiusz, Frydrych Jan, Gardias Bogdan, Gardias Kazimierz, Jamka Adam, Jakubiec Szymon, Jakóbczak Henryk, Kardynał Wojciech, Kukulski Krzysztof, Malinowski Bogdan, Pardiak Jerzy, Pelc Marek, Poterek Roman, Skrzypek Tomasz, Suszek Krzysztof, Szczygieł Zbigniew, Ziobro Jan, Żurek Waldemar. Wszyscy absolwenci uczestniczący w spotkaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy – certyfikaty oraz okolicznościowe kubki.


Wieczorem na poligonie szkoleniowym w Kościelcu odbyło się spotkanie absolwentów
z byłymi wykładowcami oraz Komendantami i obecną Kadrą Szkoły.

 

Nr 1

Zwiedzanie szkolnej Izby Tradycji.

 

Nr 2

Piosenka finałowa koncertu.

Nr 3

Prowadzący spotkanie Adam Banachowicz podczas prezentacji.

Nr 4

Komendant Szkoły st. bryg. Krzysztof Kociołek dziękuje pomysłodawcy                                                i absolwentom za spotkanie oraz występ zespołu.

Nr 5

Absolwent i pracownik Szkoły Jerzy Padriak – vocal, gitara.

Nr 6

Absolwent Szkoły Bogdan Malinowski – gitara solowa

Nr 7

Występ zespołu i prezentacja.

Nr 8

Mateusz Marta – organy (w zastępstwie za absolwenta Szymona Jakubca).

Nr 9

Piotr Mroczka – gościnnie (skrzypce) na zdjęciu z Bogdanem Malinowskim (gitara).

Nr 10

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania.

Opracowanie: Adam Banachowicz
Zdjęcia: Krzysztof Kukulski i Adrian Socha.