W dniach 21-23 marca 2018 roku Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury zorganizował szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie. Zajęcia były prowadzone przez przedstawiciela Komendy Głównej PSP, wieloletniego kierownika Urzędu Miasta Krakowa – Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pracowników Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Oprócz zajęć teoretycznych w Szkole Aspirantów, dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa oraz w Miejskim Ośrodku Analiz Danych i Alarmowania Urzędu Miasta Krakowa.

Szkolenie zakończyło się testem pisemnym po którym Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek oraz przedstawiciel Komendy Głównej PSP w Warszawie st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki wręczyli uczestnikom stosowne zaświadczenia.

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki

 

Od wielu lat w planie dydaktyczno-wychowawczym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie pierwszy dzień wiosny widnieje jako „Dzień Kadeta”, nie inaczej jest także w tym roku. Korzystając z dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, tzw. dnia do dyspozycji dyrektora, oraz przychylności kierownictwa Szkoły, kadeci zorganizowali wyjątkowo napięty i atrakcyjny plan swojego święta. Całość rozpoczęła się o godz. 8:00, gdy p.o. Komendant SA PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztof Kociołek, idąc z duchem czasu i podążając śladem nowych technologii, przekazał kadetom nie klucz a „kartę dostępu do Szkoły”, tym samym na kolejne 6h symbolicznie kierowanie Szkołą oddał w ręce kdt. Andrzeja Olejarza. Przez cały dzień miał on okazję zapoznania się z zadaniami jakie spoczywają na komendancie, przyjmowania interesantów, „zderzania się” z oczekiwaniami i raportami swoich dotychczasowych kolegów, a chwilowo podwładnych oraz podejmowania stosownych decyzji, których, co istotne, część utrzymana zostanie w mocy do końca bieżącego roku szkolnego.

Wśród widowiskowych i pełnych emocji specjalnie przygotwanych z tej okazji konkurencji znalazły się głównie próby sprawnościowe, na czele z: Firefighter Combat Challenge, kontrolą gotowości operacyjnej (konkurencja sprawdzająca szybkość i dokładność ubierania się w środki ochrony indywidualnej niezbędne do pracy w strefie zadymienia), przenoszeniem piłeczki do ping-ponga za pomocą rozpieracza ramieniowego, wyciskaniem sztangi leżąc, podciąganiem na drążku, pompkami na tempa, wagą płaczu (trzymanie węża W-75) i „nieśmiertelnym” rzutem gumiakiem. Rozegranych zostało także szereg gier i miniturniejów indywidualnych oraz zespołowych, w tym gronie znalazły się: tenis stołowy, bilard, badminton, piłka nożna, dwa ognie, przeciąganie liny oraz rywalizacja w coraz popularniejszym esporcie: CS 1.6, FIFA, Deluxe Ski Jump. Punktem kulminacyjnym była jednak konkurencja pozwalająca nadrobić spalone kalorie, którą było jedzenie pączków na czas.

Dzień Kadeta zakończył się o godz. 15:00. Podczas uroczystej zbiórki zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczone zostały stosowne dyplomy, ogłoszone zostały wyniki humorystycznie przygotowanej gali, a karta dostępu wróciła we właściwe ręce.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

22 marca 2018 roku w SA PSP w Krakowie upłynął pod znakiem egzaminów końcowych dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zarówno w zakresie kwalifikacji Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych, jak i Z.23 – zarządzanie działaniami ratowniczymi. Jako pierwsi, od 8 rano, miejsca w rozstawionych w hali sportowej stolikach zajęli słuchacze turnusu XXXV, a po rozwiązaniu przez nich testu, na który przeznaczono 60 minut, na ich miejscach pojawili się „starsi koledzy i koleżanki” z turnusu XXXIV, a także kadeci II kompanii kształcenia dziennego, dla których rozwiązywanie zadania praktycznego, na które przeznaczono 120 minut, miało charakter egzaminu próbnego przed tym, który ich czeka na początku czerwca br. Także kadeci I kompanii mieli dziś okazję sprawdzenia swojej wiedzy w czasie specjalnie zorganizowanej i przeprowadzonej dla nich popołudniowej sesji egzaminacyjnej.

W obu egzaminach kończących kwalifikacyjne kursu zawodowe uczestniczył komplet naszych słuchaczy, mamy nadzieję, że również każdy z nich już niedługo będzie mógł się cieszyć z pozytywnych wyników, czego serdecznie życzymy.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Jonasz Mermer, st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

 

Od 12 do 16 marca 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi specjalności terenowej i gruzowiskowej.


Do egzaminów przystąpiło 56 zespołów.


Certyfikaty specjalności ratowniczej uzyskało:


•    terenowej klasy 0              - 7 zespołów,
•    terenowej klasy I              - 17 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0     - 2 zespoły,
•    gruzowiskowej klasy I      - 7 zespołów.


Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!

 

 

Opracowanie:

Zdjęcia: Jerzy Herma

16 marca 2018 roku w Wetlinie, w imieniu p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofa Kociołka, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego st. kpt. Dariusz Radoń wraz z delegacją pracowników Szkoły pożegnał odchodzącą na emeryturę po ponad 23 latach pracy Panią Marię Bogusz. Podczas kameralnej uroczystości odczytany został list kierownictwa Szkoły z podziękowaniami i życzeniami wszelkiej pomyślności.

 


Opracowanie: st.kpt. Darius Radoń


Między 13 a 15 marca 2018 roku, kolejne plutony II kompanii kształcenia dziennego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie uczestniczyły w praktycznych zajęciach wyjazdowych z przedmiotu Profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej przeprowadzonych w zakładzie przemysłowym w Tymbarku.

Zajęcia miały na celu zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami pożarowymi występującym w firmie oraz z organizacyjnymi i technicznymi sposobami zabezpieczenia i ograniczania potencjalnych skutków ich wystąpienia w procesie produkcji i magazynowania.

 

 

Opracował : mł. bryg Tomasz Szwej   
Zdjęcia : mł. bryg Jacek Smyczyński                                    

 

18 marca 2018 roku, przy kilku stopniach mrozu i silnych podmuchach wiatru, dziewięciu kadetów naszej Szkoły, wraz z blisko czterema tysiącami innych biegaczy, wzięło udział w przeprowadzonych na krakowskich ulicach działaniach poszukiwawczych – pod kryptonimem „15. Krakowski Półmaraton Marzanny”. Prócz udziału w hartującej ducha i ciało imprezie, pokonywaniu własnych słabości i ograniczeń, a także podnoszenia, tak ważnej w służbie strażaka sprawności fizycznej, była to także doskonała okazja do tego, by wspomóc Fundację „Schola Cordis” wspierania kardiochirurgii dziecięcej.

Między innymi charytatywny charakter biegu przyczynił się także do tego, że 40 kadetów uczestniczyło w zabezpieczeniu całego odcinka trasy na bulwarach wiślanych po południowej stronie, za co w imieniu Kierownictwa Szkoły i organizatorów – jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Na biegowych trasach pojawili się:

Półmaratonu:

1. kdt Jakub Pikuła

2. kdt Hubert Źrebiec

3. kdt Kamil Machalica

4. kdt Michał Błędowski

Biegu na 10 km „Dla małych serc”:

1. kdt Tomasz Kęckiewicz

2. kdt Wojciech Rzepka

3. kdt Paweł Jośko

4. kdt Marcin Tabiś

5. kdt Mateusz Podsiadło

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

Serdecznie zapraszamy na „Dzień otwarty”, który odbędzie się w naszej Szkole 14 kwietnia 2018 roku. W godzinach od 9:00 do 14:00 nasi goście będą mogli zapoznać się z obiektami Szkoły, zobaczyć jak będzie wyglądał w tym roku egzamin wstępny dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej, spróbować swoich sił w teście sprawności fizycznej, porozmawiać z kadrą i kadetami, a także złożyć niezbędne dla procesu rekrutacji dokumenty.

Informujemy, iż z powodów technicznych w ramach Dnia otwartego nie będzie możliwości wnoszenia przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej. W związku z powyższym osoby chcące tego dnia złożyć podania prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane w zakładce „Rekrutacja” konto Szkoły oraz dostarczenie kopii lub duplikatu potwierdzającego jej wykonanie.

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

 

14.04.2018 Dzień otwarty SA PSP

 

14.04.2018 Dzień otwarty SA PSP w Krakowie

 

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, włączając się w inicjatywę pt. „spokrewnieni służbą”, którą swoim patronatem objął Pan Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 13 i 14 marca 2018 roku pracownicy, kadeci i słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyli w akcji honorowego dawstwa krwi. Chcąc oddać hołd Żołnierzom Wyklętym, a jednocześnie anonimowo pomóc osobom chorym i ofiarom wypadków, 47 osób stawiło się w jednej ze szkolnych sal, by podzielić się swoją krwią.

Dzięki współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie udało nam się zebrać 21,15 litra krwi, co mówiąc obrazowo stanowi objętość jaka krąży łącznie w ciałach około 5 dorosłych osób!

Wszystkim dotychczasowym uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy, a pozostałe osoby, których stan zdrowia pozwala na podzielenie się krwią z osobami potrzebującymi, zachęcamy do włączenia się w tą oraz inne inicjatywy podejmowane przez Szkołę w ramach honorowego dawstwa krwi. Najbliższa okazja do zorganizowanej donacji będzie już 27 marca 2018 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Jednocześnie chcemy przypomnieć o inicjatywie kierownictwa Szkoły w związku z którą chcielibyśmy zebrać do 11 listopada 2018 roku „100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości”. Także tutaj liczymy na wsparcie i aktywny Państwa udział.

Ciesząc się z danego nam pokoju, tego, że nie musimy przelewać krwi za naszą ojczyznę, podzielmy się nią z potrzebującymi. Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsca przyjmowania krwi będą systematycznie umieszczane na naszej stronie internetowej.

Wszystkie osobo zainteresowane naszymi akcjami zapraszamy także do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego, kto i kiedy może być honorowym dawcą krwi.

http://www.wckik.pl/poradnik.php

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

13 marca 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się spotkanie Prezesa firmy Egeria sp. z o.o. Pana Andrzeja Woźniaka z p.o. Komendantem Szkoły st. bryg. Krzysztofem Kociołkiem. W trakcie spotkania doszło do podpisania umowy użyczenia nam dwóch spektrometrów ruchliwości jonów IMS typu RAID-M 100. Przyrządy te zostaną wykorzystane w procesie szkolenia kadetów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pozwoli to na dostosowanie procesu szkolenia przyszłych techników pożarnictwa do wymogów stawianych nowoczesnemu ratownictwu, w którym podczas różnego rodzaju zdarzeń coraz częściej występują substancje niebezpieczne. Następnie przeprowadzone zostało niezbędne do prawidłowego wykorzystania spektrometrów szkolenie.

 

 

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz

Zdjęcia: bryg. Jacek Ambrożkiewicz

W dniach 23.02-09.03.2018 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe poziomu specjalistycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z woj. podlaskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego.

Realizowany w najmroźniejszym okresie tej zimy kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (8 osób) oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (12 osób). Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów oraz starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG z woj. małopolskiego, realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (skałki w Rożnowie, jaskini Diabla Dziura w Bukowcu, sztolnie w Jarmucie), obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, hale produkcyjne, instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych poligonu WSSGR.

Szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

W dniach 8-9 marca 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się Turniej Eliminacyjny do 35. edycji Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej.

Poniżej prezentujemy wyniki oraz fotogalerię.

1. KW PSP Lublin

2. KW PSP Łódź

3. KW PSP Warszawa

4. KW PSP Rzeszów

5. SA PSP Kraków

 

 

Opracowanie: mł.asp. Tomasz Pytel

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

W dniach 7-9 marca 2018 roku Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadził szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – aktualizacja, które rozpoczął p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek. W czasie zjazdu odbyły się zajęcia praktyczne poligonowe oraz konsultacje mające na celu zapoznanie uczestników szkolenia z obecnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz organizacją ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy. Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zakończyło się testem pisemnym, po którym wręczono uczestnikom zaświadczenia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: asp. Piotr Łach

W ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie w dniach 26 i 27 lutego 2018 roku gościli kadeci Kompanii II kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W części pierwszej, merytorycznej, omówione zostały między innymi zagadnienia dotyczące działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, certyfikacji usług, działalności edukacyjnej i publikacyjnej. W części drugiej zaprezentowane zostały kluczowe projekty oraz wybrane metody badawcze dedykowane odpowiednio do: działań ratowniczych i działań prewencyjnych w ramach ochrony przeciwpożarowej w połączeniu z obserwacją badań na stanowiskach badawczych w Zespołach Laboratoriach CNBOP-PIB. W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowane zostały następujące stanowiska badawcze :

•          badania reakcji na ogień i wybuchowości, przedstawienie możliwości badawczych, zasad klasyfikacji i wymagań,

•          oznaczenie parametrów wybuchowych pyłów palnych,

•          badania statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdów pożarniczych,

•          odporności na przemakanie ubrań strażackich specjalnych,

•          odporności na ciepło, ogień i prądy pełzające (badanie rozżarzonym drutem obudów opraw oświetlenia awaryjnego),

•          odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektrostatyczne oraz udary elektryczne,

•          strumienia świetlnego – Kula ULRBRIHTA,

•          badania akustyczne głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

•          sposób posługiwania się gaśnicą oraz pokaz gaszenia pożaru gr. A i B.

 

 

Opracowanie st.kpt. T. Koniuch

Zdjęcia: p. M. Kędzierska (CNBOP-PIB)