W minionym tygodniu (24.04.2018 roku) naszą Szkołę odwiedzili uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zakliczynie. Pod opieką mł.kpt. Bartłomieja Gajdy dzieci miały okazję zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca strażaków oraz zapoznać się z pomieszczeniami i sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki ratowniczo – gaśniczej.

            W drugiej części wycieczki uczniowie wzięli udział w praktycznych zajęciach dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, które przybliżył im mł. asp. Tomasz Matys.

 

 

Opracowanie: mł.asp. Tomasz Matys

Zdjęcia: Weronika Głąb

 

 

W dniach 25-27 kwietnia 2018 roku odbyły się praktyczne zajęcia z przedmiotu zaopatrzenie wodne. Zajęcia przeprowadzone zostały w obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie - Zakład Uzdatniania Wody Raba.

Zakres ćwiczeń obejmował: zwiedzanie zakładu i przejście całego procesu uzdatniania wody, tj. pobór wody – ujęcie wieżowe, filtrowanie wody i poddawanie obróbce koagulantem oraz lampami UV.

Zakres podjętych tematów:

•          sieci wodociągowe,

•          zbiorniki wodne,

•          akceleratory wody,

•          uzdatnianie wody,

•          transport wody,

•          współpraca pamp w układzie szeregowym, równoległym, mieszanym.

Przy okazji jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Gospodarzom obiektu za pomoc w przeprowadzeni bardzo interesujących zajęć.

 

 

 

Opracowanie: bryg. Adam Raudnitz

Zdjęcia: bryg. Adam Raudnitz

 

26 kwietnia 2018 roku w naszej Szkole odbyła się piąta edycja szkolenia z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających placówkami oświatowymi w naszym mieście. Organizacja i realizacja wspomnianego przedsięwzięcia to efekt porozumienia SA PSP z Urzędem Miasta Krakowa. Na mocy powyższego zobowiązani jesteśmy między innymi do prowadzenia szkoleń kadry kierowniczej samorządowych szkół i placówek, popularyzowania wiedzy o ochronie przeciwpożarowej oraz publikowania materiałów szkoleniowych. Wszystkie te działania mają na celu ochronę życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zajęcia, które odbywają się w naszej szkole cyklicznie raz w miesiącu, prowadzą: st. kpt. Marcin Szewerniak Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego, st. kpt. Rafał Czaja Zastępca Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego oraz kpt. Piotr Nowak Dowódca Kompanii Szkolnej. Od listopada 2017 roku przeszkoliliśmy we wspomnianym zakresie już 250 osób.

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Rafał Czaja

Zdjęcia: kdt Tomasz Kuta

Na zaproszenie Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” działającej przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 25 kwietnia 2018 roku mieliśmy zaszczyt przybliżyć pracę strażaka małym pacjentom. Była to już nasza druga wizyta w tej placówce.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Mucha

Zdjęcie: mł.bryg. Tomasz Mucha

21 kwietnia 2018 roku kadeci Kompanii I oraz II Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie uczestniczyli w treningu kondycyjnym w Tatrach Zachodnich. Trening zorganizowany przez kadrę Szkoły miał na celu przygotowanie kadetów do startów w zawodach sportowych, które odbędą się w najbliższym czasie w Opolu i Wrocławiu.

Wyjazd ten był również doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, pozostających na co dzień w relacji uczeń-nauczyciel, uczestników wyprawy – wymiany opinii, posłuchania o swoich pasjach i doświadczeniach, na co niestety często brakuje czasu w „szkolnym” rytmie życia.

Dzięki doskonałym warunkom atmosferycznym udało się zrealizować cały zakładany plan wędrówki. Trasa liczyła blisko 30 km i prowadziła przez szczyty gór: Grześ, Rakoń, Wołowiec, Łopata, Jarząbczy Wierch, Kończysty Wierch, Trzydniowiański Wierch.

W wyprawie uczestniczyli: mł.asp. Tomasz Matys, mł.asp. Kamil Kolanowski, mł. ogn. Krzysztof Nosal, st. str. Grzegorz Hałat oraz kadeci kompani II: Konrad Dziedzic, Michał Oleksy, Mateusz Radzikowski, Damian Świerczek oraz kadeci kompanii I: Maciej Bielawiec, Jarosław Jarosz, Wojciech Rzepka i Paweł Jośko.

 

 

Opracowanie: mł.ogn. Krzysztof Nosal

Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal, kdt Wojciech Rzepka

Weekend 21-22 kwietnia 2018 roku upłynął w Krakowie pod znakiem „wielkiego biegania”. Pracownicy Zarządu Infrastruktury Sportowej, wraz ze swoimi współpracownikami i partnerami, przygotowali dla mieszkańców miasta i naszych gości, szereg inicjatyw, które pozwoliły na aktywny wypoczynek z nutką rywalizacji rozgrywanej na wielu różnych dystansach - począwszy od biegów dla dzieci na królewskim dystansie kończąc. W organizacji tak wielkiej imprezy, (tylko w maratonie wystartowała rekordowa liczba 5848 osób), nie mogło zabraknąć także nas. Od wielu lat w pomagamy w zabezpieczeniu tras biegu nocnego na 10 km oraz biegu głównego. O bezpieczeństwo pierwszego z nich dbało 30 kadetów kompanii I, którzy rozstawieni zostali na fragmentach trasy wzdłuż ul. Bernardyńskiej oraz bulwarów Wiślanych w okolicach Wawelu i kościoła Na Skałce (Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika). Natomiast o uczestników 17. PZU Cracovia Maraton troszczyło się 50 kadetów, którzy z racji lokalizacji naszej Szkoły w niedalekiej odległości od trasy biegu, tym razem zabezpieczali ciąg ulic Nowej Huty (Bulwarowa, al. Solidarności, Orkana, Daniłowskiego).

W związku z panującymi w niedzielę warunkami atmosferycznymi, pełnym słońcem i wysoką temperaturą powietrza oraz asfaltu, przebiegając przez rozstawione przez nas na al. Solidarności i al. Pokoju trzy kurtyny wodne – zawodnicy mogli skorzystać z chwilowego odświeżenia i ochłody.

Miło jest nam poinformować, że nasz udział w biegowym święcie nie ograniczył się jedynie do pracy na rzecz uczestników, ale był także okazją do sprawdzenia swoich sił i kondycji w biegu na 10 000 metrów. Łącznie z 3500 startujących z dystansem tym zmierzyło się 26 kadetów, wśród których najlepsze rezultaty osiągnęli:

Jośko Paweł - czas 38:25 (30 miejsce OPEN)

Markuszka Mateusz - czas 39:26 (45 miejsce OPEN).

Pełne wyniki pod adresem http://live.sts-timing.pl/cm2018/index.php?dystans=3

Osobą odpowiedzialną za organizację całego przedsięwzięcia z ramienia Szkoły, w tym pracę na rzecz powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Komitetu Organizacyjnego 17. Cracovia Maraton, był kpt. Piotr Nowak.

Wszystkim kadetom dziękujemy za bezinteresowną pracę i kibicowanie, a uczestnikom biegu nocnego gratulujemy osiągniętych wyników.

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak, st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha


Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2018 roku, w związku z przejściem na emeryturę, szeregi kadry naszej Szkoły opuścił mł.bryg. Tomasz Kmak.

Poniżej zamieszczamy krótką informację o przebiegu służby, mamy jednak świadomość, że jest to jedynie zasygnalizowanie jego zasług i pracy na rzecz pożarniczego środowiska.

Pan mł.bryg. Tomasz Kmak jest związany z ochroną przeciwpożarową od 1997 roku. Jest absolwentem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Tu również pokonywał pierwsze kroki prowadzące do awansu zawodowego. Początkowo pełnił służbę w pionie operacyjnym. Zdobyte tam doświadczenie, właściwe przygotowanie teoretyczne,  dobre wyniki w pracy wychowawczej ze słuchaczami oraz predyspozycje zawodowe, spowodowały awanse na wyższe stanowiska służbowe, aż do Naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych w 2013 roku.

 
W codziennej służbie odpowiadał za wyszkolenie, pobyt słuchaczy i kadetów na terenie Szkoły oraz za funkcjonowanie wydziału i prawidłową realizację zadań. Odznaczał się odwagą i rozwagą, mając zawsze na uwadze dobro i bezpieczeństwo podległych strażaków.  Zawsze wzorowy, sumienny, wysoko oceniany za profesjonalizm i umiejętności współpracy, ceniony wychowawca wielu pokoleń i roczników absolwentów Szkoły. Wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz zdobyte specjalistyczne wykształcenie spowodowały, że stał się wysokiej klasy specjalistą w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia wodnego oraz systemów sygnalizacji alarmowo-pożarowej. Posiadana wiedza zawodowa oraz wysoka kultura osobista sprawiły, że prowadzone zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zawsze stały na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.


Pan mł.bryg. Tomasz Kmak zawsze był  wyróżniającym się i zaangażowanym w działalność Szkoły funkcjonariuszem. To przede wszystkim ceniony za profesjonalizm organizator wielu przedsięwzięć i ceremonii okolicznościowych organizowanych przez Szkołę.


Dodatkowo w ramach obowiązków służbowych od 2009 roku pełnił funkcję przewodniczącego komisji likwidacyjnej zużytych składników majątkowych, oprócz tego pełnił nieetatową funkcję dowódcy Kompanii Szkolnej Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG. Wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie całego kraju, między innymi:
- w 2012 roku brał czynny udział w organizacji i prowadził nadzór nad zabezpieczeniem „EURO 2012” w ramach działań przydzielonych do realizacji Kompanii Szkolnej COO KSRG.
- w czerwcu 2013 roku brał udział w działaniach polegających na oszacowaniu skutków powodzi w powiecie proszowickim.


Posiada nienaganny przebieg służby, cieszy się dużym autorytetem wśród współpracowników i podwładnych. Jego postępowanie w czasie służby zasługuje na najwyższe uznanie. W 2013 roku Decyzją Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżniony nagrodą pieniężną, a w 2015 r. za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego PSP. Ponadto za osiągnięcia w służbie odznaczony:
- w  2010 Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- w 2014 Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
- w 2016 Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę


Opracowanie: st.kpt. Małgorzata Omielska

 

Miło jest nam poinformować, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zauważył i docenił ogrom pracy włożony przez pracowników naszej Szkoły w opracowanie materiałów dydaktycznych do kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

            Za profesjonale przygotowanie niżej wymienionych skryptów:

1. „Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”,

2. „Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym”,

3. „Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Działania na lodzie”,

nagrody finansowe otrzymali:

   st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta,

   bryg. Robert Kłębczyk,

   bryg. Piotr Gancarczyk,

   mł. bryg. Mariusz Chomoncik,

   kpt. Adam Piętka,

   asp. sztab. w st. spocz. Krzysztof Gruca.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za Wasze zaangażowanie i pracę na rzecz ratownictwa.

 

Zachęcamy do odwiedzania Bazy wiedzy, gdzie zamieszczone zostały w/w skrypty oraz inne materiały dydaktyczne.

 

http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Baza_wiedzy

 

Opracowanie na postawie informacji zamieszczonych na stronie www.kgpsp.gov.pl

st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

21 kwietnia 2018 roku na poligonie Szkoły zlokalizowanym w miejscowości Kościelec odbyły się ćwiczenia i pokazy dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Uczestnicy zapoznali się z wyposażeniem, budową oraz przeznaczeniem: komory dymowej i ogniowej, centrali sygnalizacji pożarowej oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego. Mieli także okazję obserwacji symulowanych działań ratowniczych w postaci rozwinięcia bojowego i ewakuacji poszkodowanego. Zajęcia teoretyczne będące wprowadzeniem do ćwiczeń przeprowadzili: mł. bryg. Tomasz Szwej oraz mł. bryg. Tomasz Janecki. Dużą pomocą w organizacji przebiegu zajęć praktycznych służył str. Tomasz Nowak.

W czasie podsumowania uczestnicy wyrazili duże zadowolenie z przebiegu zajęć, przekazanej im wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

 

Opracowanie: Tomasz Janecki

Foto: Beata Kaczmarek, Irena Sulikowska, Tomasz Janecki

Jak wynika z zapisów aktów prawnych dotyczących szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) - centralny odwód operacyjny (COO) jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie wojewódzkim i krajowym, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych, w sytuacji gdy ich prowadzenie przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu lub województwa. W praktyce oznacza to dla nas, że każdego dnia Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zobligowana jest do utrzymywania w gotowości do wyjazdu i podjęcia właściwych do zaistniałego zagrożenia działań ratowniczych 50 uczniów (40 w okresie wakacyjnym) oraz niezbędnej do realizacji założonych celów kadrę, w skład której wchodzą: dowódcy, logistycy oraz kierowcy.

W celu ustalenia stopnia przygotowania sił i środków Kompanii Szkolnej „KRAKÓW” COO KSRG do działań ratowniczych podczas różnego typu zdarzeń, w tym zabezpieczenia logistycznego, w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku na terenie miejscowości Czernichów (woj. małopolskie), przeprowadzone zostały wyjątkowe ze względu na czas trwania, zaangażowanie sił i środków oraz rozległą tematykę, ćwiczenia ratownicze. Wśród wiodących tematów zrealizowanych w ramach zajęć z przedmiotów: taktyka działań ratowniczych, taktyka zwalczania pożarów i sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych znalazły się zagadnienia dotyczące prowadzenia działań ratowniczych (w tym gaśniczych) podczas zdarzeń związanych z: pożarami lasów, dostarczaniem wody na duże odległości, budową/wzmacnianiem wałów przeciwpowodziowych, ewakuacją poszkodowanych z akwenów wodnych oraz działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi prowadzonymi na terenie leśnym.

Organizatorzy trzydniowych ćwiczeń ratowniczych postawili przed sobą do osiągnięcia szereg celów szczegółowych, wśród najważniejszych wymienić należy: doskonalenie działań w ramach COO KSRG w dziedzinach ratownictwa wyszczególnionych w poszczególnych epizodach, sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych sprzętu stanowiącego wyposażenie Kompanii Szkolnej, sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego ćwiczących podmiotów, doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę SA PSP w Krakowie, doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej liczby sił i środków Szkoły, sprawdzenie przygotowania oraz wyposażenia osobistego strażaków, doskonalenie organizacji oraz wykorzystania łączności na miejscu działań.

Ćwiczenia, dzięki przychylności i gościnności lokalnych władz oraz funkcjonujących na ternie gminy Czernichów ochotniczych straży pożarnych, stały się także okazją do pogłębienia współpracy i współdziałania z organami administracji samorządowej i jednostkami ochrony przeciwpożarowej tworzącymi i wspierającymi potencjał KSRG.

Dziękując za okazaną nam pomoc i chcąc okazać naszą wdzięczność, w miejscu koncentracji sił i środków gościliśmy najmłodszych sympatyków pożarnictwa: tzw. „Ogniki” oraz Młodzieżową Drużynę Dziewczęcą OSP Czernichów, a dla druhen i druhów biorących udział w działaniach ratowniczych na ternie gminy, przygotowaliśmy dodatkowe epizody związane z gaszeniem pożaru lasu.

W ćwiczeniach, w związku z koniecznością zapewniania nieprzerwanego funkcjonowania Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zorganizowanych w systemie rotacyjnym, uczestniczyły wszystkie plutony kształcenia dziennego, słuchacze szkolenia podstawowego w zawodzie strażak oraz znaczna część kadry Szkoły.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, których dobra wola i zaangażowanie pozwoliły mam na przeprowadzenie ćwiczeń. Mamy nadzieję, że zdobyte w czasie ich trwania: wiedza, umiejętności i doświadczenie nigdy nie będą musiały zostać wykorzystane dla ratowania życia, zdrowia mienia lub środowiska, a jeżeli zajdzie już taka potrzeba, to, że dzięki nim, nasze działania będą jeszcze bardziej sprawne i profesjonalne.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

 

W dniach 9 – 13 kwietnia 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji”.

Celem szkolenia było przygotowanie ratowników do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

W ramach prowadzonych zajęć praktycznych, po raz kolejny wykorzystano stanowisko treningowe powstałe w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 (umowa nr DOB-BIO6/03/48/2014) pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja kolejnych zajęć szkoleniowych była okazją do weryfikacji możliwości i przydatności stanowiska do wdrożenia jako standardowego elementu wyposażenia poligonów szkoleniowych w strukturach PSP, tym razem do prowadzenia zajęć w ramach doskonalenia zawodowego na poziomie specjalistycznym z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

W szkoleniu wzięło udział 24 ratowników z następujących województw: małopolskiego (KM PSP Kraków, KM PSP Nowy Sącz) dolnośląskiego (KM PSP Wałbrzych), pomorskiego (KM PSP Gdańsk) mazowieckiego (KM PSP Warszawa), lubelskiego (KM PSP Lublin), śląskiego (KM PSP Jastrzębie Zdrój).

 

 

Sporządził: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta, bryg. Robert Kłębczyk

 

Pomimo tego, że od wielu lat o przyjęcie w poczet słuchaczy naszej Szkoły ubiega się kilka osób na jedno miejsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i ich rodzin oraz chcąc przybliżyć organizację kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa wszystkim zainteresowanym, w jedną z kwietniowych sobót organizowany jest tzw. Dzień otwarty. Od początku powstania tej inicjatywy głównymi jej odbiorcami i uczestnikami są osoby, których marzeniem jest ukończenie naszej Szkoły, tak było i w tym roku, w słoneczne przedpołudnie 14 kwietnia 2018 roku z naszego zaproszenia skorzystało około 200 osób.

Wszystkich przybyłych w imieniu kierownictwa Szkoły przywitał naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego st.kpt. Marcin Szewerniak, a w czasie krótkiej prelekcji, która miała miejsce w naszej auli, informacjami na temat zakresu i specyfiki kształcenia pożarniczego podzielił się kpt. Dawid Wiktor.

W związku z tym, że do zakończenia pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, którym jest przyjmowanie stosownych dokumentów, pozostał już tylko miesiąc, szczególnym powodzeniem cieszył się punk informacyjny, na którym można było wypełnić i złożyć niezbędne dokumenty. Potencjalni kandydaci równie chętnie korzystali z możliwości sprawdzenia swojej obecnej formy fizycznej i porównania osiągniętych wyników z wartościami progowymi pozwalającymi uznać daną próbę sprawnościową za zaliczoną.

Dzień otwarty był także okazją do zwiedzenia budynku szkoły, w tym niedostępnych zazwyczaj dla osób postronnych pokoi oraz do zaczerpnięcia „u źródła” informacji dotyczących wszystkiego co się wynika z dwuletniego - skoszarowanego, systemu kształcenia dziennego pozwalającego na zdobycie tytułu technik pożarnictwa i stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Ci którzy wahali się, czy rozpocząć naukę w naszej Szkole, z pewnością pozbyli się wątpliwości odczuwając dreszczyk pozytywnych emocji jakie wywołał pokaz działania ratowniczego w wykonaniu Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Wszystkim naszym gościom dziękujemy za odwiedziny. Osobom zainteresowanym rozpoczęciem nauki w SA PSP w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019 przypominamy o istotnych zmianach w procesie naboru do służby kandydackiej, których szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Mateusz Czechowicz

 

5 kwietnia 2018 roku w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nastąpiło uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SA PSP w Krakowie”.

W obecności p.o. Komendanta Szkoły st.bryg. Krzysztofa Kociołka, Dyrektora Instytutu Techniki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr. hab. inż. Krzysztofa Mroczka oraz kierownik studiów dr. inż. Renaty Staśko nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia studiów. Wywodzący się ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa śląskiego absolwenci, kończąc studia przygotowujące nauczyciela teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (m.in. w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach i liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych), znacząco zwiększyli potencjał dydaktyczny naszej formacji.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauczaniu kolejnych pokoleń kadr pożarniczych.

Korzystając z okazji informujemy, że organizator studiów prowadzi rekrutację na kolejne edycje studiów, których specyfika uwzględnia potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr szkól i ośrodków szkolenia PSP.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Wolański

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku zatwierdzony został przez zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Tadeusza Jopka dokument pt. Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2018/2019.

Treść w/w dokumentu i dodatkowe informacje znajdują się (i będą na bieżąco aktualizowane) w zakładce rekrutacja.

Od ośmiu lat 10 kwietnia w wielu z nas przywołuje wspomnienia katastrofy lotniczej, która miała miejsce w 2010 roku pod Smoleńskiem, a w której zginęło 96 osób, na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim wraz z małżonką i ostatnim prezydentem II RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim.

Udając się na uroczystości upamiętnienia śmierci tysięcy polskich oficerów życie stracił wówczas także wieloletni przyjaciel naszej Szkoły śp. Poseł na Sejm i Druh Ochotniczej Straży Pożarnej Wiesław Woda. To przy jego grobie, z inicjatywy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie, w dniu 8. rocznicy katastrofy odbył się uroczysty apel upamiętniający wszystkie ofiary tego wydarzenia. Wraz z rodzinami, bliskimi i przedstawicielami władzy hołd zmarłym oddali także reprezentanci pożarniczego środowiska na czele z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Stanisławem Nowakiem, Komendantem Miejskim PSP w Krakowie mł. bryg. Arturem Noskiem oraz p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofem Kociołkiem.

W uroczystościach uczestniczyli także kadeci naszej Szkoły, którzy pod dowództwem kpt. Piotra Nowaka pełnili wartę honorową i asystowali przy składaniu okolicznościowych wieńców.

Na cmentarzu Rakowickim hołd zmarłym w katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku oddał także prezydent RP Andrzej Duda.

Delegacja funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, wraz z przedstawicielami organizatora dzisiejszych uroczystości, złożyła także wieńce przy znajdującym się w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu grobie śp. Lecha i Marii Kaczyńskich.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Bartłomiej Rosiek, Oficer Prasowy KM PSP w Krakowie