Od 18 – 21 grudnia 2017 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało kolejne w tym roku Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

W szkoleniu uczestniczyło 29 strażaków PSP oraz OSP KSRG z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego, lubuskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji w terenie podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzanie poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

20 grudnia 2017 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się pierwsza edycja szkolenia z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dedykowana dla osób zarządzających jednostkami oświatowymi z terenu miasta Krakowa. Celem szkolenia było zapoznanie kadry kierowniczej jednostek oświatowych z wynikającymi z aktów prawnych uwarunkowaniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zasadami kierowania akcją ewakuacyjną i sposobami postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej oraz innego zagrożenia do momentu przybycia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innych podmiotów powołanych do reagowania w danej sytuacji.

Uczestników przywitał p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek, a osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, w tym wygłoszenie wykładów, byli: st.kpt. Rafał Czaja oraz kpt. Piotr Nowak.

W zajęciach, zgodnie z przyjętymi założeniami, wzięło udział 50 osób, które na zakończenie z rąk st.kpt. Marcina Szewerniaka, naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego, odebrały stosowne zaświadczenia oraz upominki w postaci ręcznych dzwonków oraz kamizelek dedykowanych osobom kierującym akcją ewakuacji.  

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu przyczyni się nie tylko do poszerzenia lub aktualizacji posiadanej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale stanie się także inspiracją do podejmowania kolejnych kroków zwiększających bezpieczeństwo użytkowników obiektów i placówek oświaty.

Następne spotkanie tego typu planowane jest na drugą połowę stycznia 2018 roku.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Rafał Czaja

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

W dniu 19 grudnia 2017 roku mł. kpt. Piotr Zwarycz poprowadził wykład dla kadetów naszej Szkoły pt. „W ogniu wydarzeń”. Kapitan Piotr Zwarycz jest strażakiem pełniącym służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Radzionkowie i dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego. Ponadto jest profesjonalnym fotografem. W oparciu o zdjęcia, które wykonał przez ponad 10 lat przedstawił kadetom różne oblicza naszej służby, zwrócił uwagę na odpowiednią ochronę osobistą podczas działań, na trudne sytuacje, z którymi przyjdzie się im zderzyć, na to że warto łączyć swoje pasje ze służbą i ciągle się rozwijać.

W imieniu kierownictwa, kadry i kadetów bardzo serdecznie dziękujemy za bezinteresowne, a przy tym niezwykle inspirujące i pouczające spotkanie, a wszystkie osoby zainteresowane twórczością naszego dzisiejszego gościa zapraszamy na jego autorską stronę internetową www.obiektiv.com .

 

 

Opracowanie: st.ktp. Łucja Rozwadowska

Zdjęcie: st.kpt. Łucja Rozwadowska

Na zaproszenie Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” działającej przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie mieliśmy zaszczyt 13 grudnia 2017 roku przybliżyć pracę strażaka małym pacjentom.

 

 

 Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Mucha

Zdjęcia: kdt Adrian Socha, kdt Dominika Kowalska, kdt Andrzej Olejarz

Od dwudziestu jeden lat, w ostatnią niedzielę przed dniem Bożego Narodzenia, na krakowskim Rynku organizowane jest z inicjatywy tutejszego restauratora Jana Kościuszko wigilijne spotkanie dla osób bezdomnych i potrzebujących. Od zeszłego roku zasiadający przy największym w Polsce świątecznym stole mają także okazję do skorzystania z bezpłatnej pomocy medycznej udzielanej przez lekarzy zrzeszonych w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie oraz młodych lekarzy działających przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. W tej niecodziennej inicjatywie uczestniczą także ratownicy medyczni, pielęgniarki i wolontariusze. Z oczywistych powodów przeprowadzenie badania medycznego, w tym wykonywanie ultrasonografii, elektrokardiografii, spirometrii, czy badania stomatologicznego, wymaga specjalnych warunków dających poczucie bezpieczeństwa i intymności, ten aspekt wydarzenia stał się udziałem naszej Szkoły. Przez całą niedzielę 17 grudnia 2017 kadra i kadeci dbali o to, by stworzyć możliwie optymalne warunki dla istnienia szpitala polowego. W tym celu na płytę Rynku Głównego zadysponowany został będący w zasobach Szkoły kontener z namiotami pneumatycznymi i niezbędnym wyposażeniem. W specjalnie skonfigurowanych pomieszczeniach pomocy udzielono łącznie 90 osobom.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Andrzej Kufta, kpt. Paweł Błaut  

 

Środowisko osób związanych z ochroną przeciwpożarową, a szczególnie tą jej częścią, której istotą jest czynny udział w działaniach ratowniczych, często nazywane jest strażacką rodziną. W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami świętami Bożego Narodzenia, trudno jest więc sobie wyobrazić, by członkowie tej społeczności nie spotkali się przy wspólnym stole, nie połamali się opłatkiem i nie złożyli sobie życzeń.

Od wielu lat w jedną z grudniowych sobót członkowie ochotniczych straży pożarnych z województwa małopolskiego przybywają do obiektów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, by w ten sposób utrwalić łączące ich więzi, podziękować sobie za rok ciężkiej pracy i życzyć wszelkiej pomyślności na kolejny rok.

16 grudnia 2017 roku na zaproszenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i komendanta naszej Szkoły odpowiedziało kilkaset druhen i druhów, a także chcący wyrazić swoje uznanie, szacunek i wsparcie, znamienici goście, wśród których znaleźli się:

- Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski,

- Pan Edward Siarka, poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu OW ZOSP RP i posłowie z Poselskiego Zespołu Strażaków,

- Pan Łukasz Smółka, szef gabinetu politycznego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

- Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski,

- nadbrygadier Stanisław Nowak, Małopolski Komendanta Wojewódzki PSP wraz z zastępcą, st. bryg. Markiem Bębenkiem, miejscy i powiatowi komendanci PSP wraz ze współpracownikami, a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

- ks. mł.bryg. Władysław Kulig, kapelan małopolskich strażaków,

- ks. Grzegorz Szewczyk, Kapelan Strażaków Krakowskich,

- Pan Radosław Włoszek, Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.,

- członkowie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego wraz z Komisją Rewizyjną i Sądem Honorowym oraz Prezesami Zarządów OP ZOSP RP,

- Pani Małgorzata Mrugała, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

- Pan Piotr Zientara, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,

- Pani Wiktoria Woda, wdowa po zmarłym tragicznie 10 kwietnia 2010 roku, w wyniku katastrofy pod Smoleńskiem, pośle na Sejm RP śp. Wiesławie Wodzie.

Oczekiwanie na rozpoczęcie opłatkowego spotkania umilał góralskim brzmieniem i śpiewem zespół OSP Kamienica „Cyrwone Korole”, a do wspólnego śpiewania kolęd zachęcał chór im. Jana Pawła II ze Strumian pod batutą Pana Piotra Piwko.

W czasie krótkich przemówień głos zabrali kolejno: gospodarz miejsca p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek, Pan Edward Siarka, nadbryg. Stanisław Nowak, Pan Piotr Ćwik i Pan Łukasz Smółka. Wspólną cechą wszystkich kierowanych do zgromadzonych osób słów, prócz najserdeczniejszych i najszczerszych życzeń świątecznych i noworocznych, było wyrażenie ogromnej wdzięczności za gotowość do pracy i działania na rzecz drugiego człowieka oraz otaczającego go środowiska. Pojawiły się także podziękowania za dzielnie się wiedzą i doświadczeniem, inicjatywy profilaktyczne i edukacyjne, za działania na rzecz dzieci i młodzieży, między innymi poprzez krzewienie idei dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, społeczności lokalnych, w tym seniorów, a także tysiące zrealizowanych samodzielnie i wspólnie z podmiotami PSP interwencji.

W osobliwy sposób część biblijnego wspomnienia narodzin Pana Jezusa zinterpretował Arcybiskup Marek Jędraszewski. Przyrównał on wyczekiwanie paserzy i ich reakcję na jasne światło, które przed 2000 lat pojawiało się na niebie, z gotowością i działaniem strażaków - ludzi gotowych także dzisiaj pozostawić wszystko czym się akurat zajmują, gdy na niebie zobaczą łunę, znak mogący świadczyć o tym, że stało się coś ważnego, że ktoś może potrzebować ich pomocy.  

W związku z tym, że grudzień wielu z nas kojarzy się także z prezentami, dzisiaj nastąpiło także wręczenie nagród w konkursie na "Najlepszą Jednostkę OSP Województwa Małopolskiego 2017". Za zajęcie III miejsca druhowie OSP w Skawinie odebrali bon opiewający na kwotę 20 000 PLN, a członkowie OSP Książ Wielki wzbogacili swój budżet o sumę 30 000 PLN w związku z uzyskaniem II lokaty. Pierwsza nagroda wręczona została dzień później, a stała się udziałem OSP w Zakliczynie.

Nieodzownym elementem wigilijnego spotkania jest tradycyjne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, ten element, wraz z możliwością skosztowania świątecznych smakołyków, zakończył dzisiejsze spotkanie.

W imieniu gospodarza miejsca bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na dzisiejsze spotkanie. Goszczenie Państwa było dla nas zaszczytem i przyjemnością. Przyłączamy się do wszystkich, płynących z głębi serca życzeń i mamy nadzieję, że spotkamy się w równie dużym, a może nawet większym, gronie już za rok.

Dziękujemy także wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym, kadetom i słuchaczom Szkoły za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tej wyjątkowej uroczystości, a władzom Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za miłą i owocną współpracę.

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

IX Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2017" dla drużyny SA PSP Kraków, okazał się być w dosłownym słowa tego znaczeniu, MISTRZOWSKI!

Turniej rozegrano 9 grudnia 2017 roku w szybie imienia Mikołaja Daniłowicza w Kopalni Soli w Wieliczce, który powstał na przełomie lat 1635 - 1640.

Każda startująca drużyna składa się z trzech osób, które po sygnale sędziego startowego, miały za zadanie jak najszybsze pokonanie zaplanowanej przez organizatorów trasy. Składało się na nią pokonanie schodów przy szybie, wejście po drabinie na klatkę schodową i bieg w górę po schodach w stronę mety. W sumie uczestnicy mieli do pokonania 90 podestów i 650 schodów. Dodatkowym utrudnieniem i obciążeniem dla zawodników był wymóg startu w pełnym umundurowaniu specjalnym wraz ze środkami ochrony indywidulanej (rękawice, kominiarka, buty strażackie, hełm) oraz korzystania z aparatu powietrznego, czyli sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Reprezentacja Szkoły zwyciężyła w dwóch klasyfikacjach, tj. ogólnej i jednostek PSP, deklasując wszystkich 108 konkurentów, a wicelidera – Szkołę Główną Służby Pożarniczej z Warszawy - wyprzedzając aż o blisko 15 sekund! Oficjalny, ustanowiony przez naszych MISTRZÓW, nowy rekord toru to 4:17.35 !

Zwycięski zespół stanowili:

- mł.asp. Kolanowski Kamil - opiekun drużyny;

- mł.ogn. Nosal Krzysztof - trener drużyny;

- kdt Konrad Dziedzic;

- kdt Michał Oleksy;

- kdt Maciej Bielawiec;

- kdt Mateusz Radzikowski

Wszystkim reprezentantom dziękujemy za trud i litry wylanego na treningach potu, serdecznie gratulujemy sukcesu oraz życzymy powodzenia i samych wysokich lokat w kolejnych startach!

 

 

 

Opracowanie: mł.kpt. Bartłomiej Gajda – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Zdjęcia: kdt Mateusz Radzikowski – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Zazwyczaj spokojne weekendowe popołudnie w krakowskiej Szkole w ubiegłą sobotę (9 grudnia 2017 roku) zmieniło się za sprawą niecodziennych gości. W tym bowiem dniu p.o. Komendant Szkoły st. bryg. Krzysztof Kociołek zaprosił dzieci pracowników do udziału w specjalnie dla nich zorganizowanej Zabawie Mikołajkowej. Zabawa to najlepsze określenie tego wyjątkowego i obfitującego w liczne niespodzianki święta, gdyż śmiechu i radości na pewno nie brakowało.

Pierwszym punktem Zabawy Mikołajkowej były atrakcje przygotowane w hali sportowej. Każdy uczestnik, bez względu na wiek, tj. od lat kilku do kilkunastu, otrzymał indywidulaną kartę zadań do wykonania. Dzieciaki z ogromnym zaangażowaniem, jak i różnymi metodami, pokonywały poszczególne konkurencje. Sędziowie – kadeci przymykali oko na pewne niedociągnięcia w wykonywaniu zadań i finalnie wszyscy mali sportowcy pomyślnie zakończyli sportową rywalizację. W przerwach w treningu można było odpocząć przy dekorowaniu świątecznych pierniczków, choć trzeba dodać, że niektórym, zwłaszcza tym młodszym uczestnikom, bardziej odpowiadało ich konsumowanie, niż ozdabianie. Na zakończenie tej części spotkania każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a zabawę zamknął taneczny korowód.

Kolejną atrakcję stanowiło spotkanie z samym Świętym Mikołajem, który do zgromadzonych na szkolnej auli dzieci, przybył w towarzystwie dwóch uroczych śnieżynek. Kolejno nasi Milusińscy otrzymali paczki pełne słodkości, była też okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Kulminacyjnym punktem sobotniego popołudnia była zabawa taneczna przy muzyce na żywo w wykonaniu wspaniałego zespołu złożonego z kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w składzie: Mateusz Marta, Piotr Mroczka, Andrzej Olejarz, Paweł Szczygielski, Andrzej Walczak. Taneczny nastrój udzielił się nie tylko dzieciom, ale i dorosłym uczestnikom, a nawet Samemu Świętemu Mikołajowi!

Nad całością imprezy czuwała niezwykle zaangażowana szkolna kadra, m.in. z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (ma czele z mł. kpt. Bartłomiejem Gajdą), Wydziału Pododdziałów Szkolnych, a także z wydziałów: Kwatermistrzowskiego, Kształcenia Zawodowego, Organizacyjno-Kadrowego oraz Informatyki i Łączności. Nie można pominąć niezastąpionej roli kadetek i kadetów (kdt: Daria Ferdyn, Dominika Kowalska, Arkadiusz Zięba, Kamil Michalik), którzy swoimi przebraniami i zabawami doskonale dostosowanymi do wieku uczestników, umilali Zabawę Mikołajkową.

Po całym popołudniu niezliczonych atrakcji, nieco zmęczone, ale szeroko uśmiechnięte i wdzięczne dzieci oraz bardzo zadowoleni rodzice i opiekunowie, opuścili mury krakowskiej Szkoły z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku.

Dziękujemy!

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

W dniach 6-8 grudnia br. Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadził szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – aktualizacja. Rozpoczął je Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kpt. Marek Chwała. Podczas zajęć omówiono wybrane elementy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania budowlane i instalacyjne. Poruszono również zagadnienia z zakresu rozwoju pożaru, bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne z zakresu obsługi gaśnic, hydrantów wewnętrznych, próby systemu sygnalizacji pożarowej, które odbyły się na Poligonie w Kościelcu. Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zakończyło się testem pisemnym, po którym Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wręczył uczestnikom zaświadczenia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki, asp. Piotr Łach

W przeddzień odejścia na zaopatrzenie emerytalne bryg. mgr. inż. Krzysztofa Kęski, który od 15 września 2015 roku do 1 grudnia 2017 roku piastował stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, w naszej auli odbyła się uroczysta zbiórka. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem spotkanie rozpoczęło się od złożenia stosownego meldunku przez prowadzącego uroczystość mł.bryg. Tomasza Muchę komendantowi Szkoły st.bryg. Krzysztofowi Kociołkowi. Zaraz potem wprowadzono sztandar, w obecności którego nastąpiło pożegnanie odchodzącego na zasłużoną emeryturę funkcjonariusza. Zaproszeni goście, kadra i kadeci swoją obecnością, drobnymi upominkami, serdecznymi uściskami dłoni, ciepłymi słowami i szczerymi życzeniami wyrazili swoje uznanie oraz wdzięczność za długie lata służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także ostatni czas zawodowej aktywności w naszej Szkole. Wiele słów uznania padło także w czasie okolicznościowych przemówień. Głos zabrali: komendant Szkoły oraz małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak. W kilku słowach ze współpracownikami i uczniami podzielił się także bohater dzisiejszego spotkania, dla którego 8 grudnia br. będzie ostatnim dniem służby w PSP.  

Pan bryg. Krzysztof Kęska związany był z ochroną przeciwpożarową od 1986 roku, w swojej wieloletniej służbie realizował szerokie spektrum zadań właściwych dla różnych stanowisk służbowych. Pierwsze szlify zdobywał w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, a następnie został przeniesiony do Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach, gdzie najpierw trafił do wydziału liniowego pełniąc obowiązki dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pionkach, a później, po objęciu stanowiska naczelnika ośrodka szkolenia w Pionkach, zajmował się koordynacją działań w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego strażaków. Angażował się również w liczne prace remontowe i adaptacyjne nowo pozyskanych obiektów. Jego predyspozycje i inklinacje do pracy w instytucji edukacyjnej połączone z nabytym wcześniej doświadczeniem pozwoliły rekomendować go do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta szkoły ds. kwatermistrzowskich. W pamięci przełożonych i współpracowników pozostanie osobą o dużym poczuciu odpowiedzialności i pełną profesjonalizmu, który pozwalał na płynne i wydajne planowanie oraz nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych.

Pan bryg. Krzysztof Kęska w czasie całej swojej ponad trzydziestoletniej służby wykazywał się szeroką wiedzą merytoryczną, nie bał się wyzwań i podejmował się wielokrotnie zadań wykraczających poza jego etatowe obowiązki, dzięki czemu cieszył się nienaganną opinią, szacunkiem i uznaniem w środowisku pożarniczym, co znalazło odzwierciedlenie także w formie przyznanych mu medali i odznaczeń, wśród których znalazły się między innymi:

- Brązowy Krzyż Zasługi (2003 r.),

- Srebrnym Medal „Za Długoletnią Służbę” (2009 r.),

- Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2015 r.).

Swoją obecnością oraz bukietami kwiatów za owocną współpracę (prócz wymienionych wyżej) podziękowali także: zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek oraz komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek.

Brygadierowi Krzysztofowi Kęsce, od jutra w stanie spoczynku, życzymy wszelkiej pomyślności i zapewniamy, że drzwi Krakowskiej Szkoły Pożarniczej zawsze są i będą dla niego szeroko otwarte.

Opracowanie: asp. Renta Fromont, st. kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt. Adrian Socha

4 grudnia 2017 roku w Auli Szkoły odbył się cykl szkoleń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Dedykowane dla kadry i kadetów Szkoły spotkanie z profesjonalistami z danej dziedziny obfitowało w szereg niezwykle istotnych dla zdrowia i życia informacji. W gronie znakomitych prelegentów znaleźli się:

  1. mł. bryg. dr Mariusz Chomoncik – koordynator ratownictwa medycznego Szkoły, który przybliżył zgormadzonym zagadnienia dotyczące zjawiska antybiotykoodporności i możliwych powikłań wynikających z niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków w procesie leczenia różnych stanów chorobowych;
  1. st.str. mgr Katarzyna Bartyńska – szkolny psycholog, która podzieliła się z uczestnikami wiedzą dotyczącą mechanizmów powstawania uzależnień oraz mechanizmów działania i szkodliwości dla ludzkiego organizmu wybranych substancji i środków odurzających, psychotropowych oraz innych środków zastępczych i tak zwanych - nowych substancji psychoaktywnych;
  1. dr Paweł Pocheć - reprezentujący Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA w Krakowie, który omówił problematykę dotyczącą przyczyn zachorowalności na żółtaczkę.

Organizowane cyklicznie spotkania edukacyjno-profilaktyczne są doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych. Formułowane na ich podstawie wnioski i podejmowane w codziennym życiu, także w czasie i po zakończeniu akcji ratowniczych działania, pozwalają w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń lub na ograniczenie powikłań. Wystarczy uświadomić sobie, że w Polsce w okresie od stycznia do września bieżącego roku odnotowany został drastyczny przyrost liczby zachorowań na wirusowe zapalnie wątroby typu. A (WZW typu A), których, jak wynika z danych statystycznych Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA, było w tym czasie – 1217, gdy w całym 2016 zarejestrowano jedynie 35 takich przypadków.

Jedną z pierwszych rzeczy, której uczymy w Szkole jest troska o zachowanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa – własnego ale też i osób poszkodowanych, to dlatego tak ważną jest dla nas maksyma: „dobry ratownik – to żywy ratownik”, parafrazując ją można śmiało powiedzieć, że „doby ratownik – to zdrowy ratownik”, a osiągnięcie takiego stanu możliwie jest wyłącznie dzięki nieustannemu uczeniu się i doskonaleniu, zarówno w zakresie pojawiających się zagrożeń, ich skutków i skali, jak również możliwości stosowania środków zapobiegawczych i oczekiwanych zachowań po wystąpieniu sytuacji niepożądanej.

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Dzień 4 grudnia 2017 roku dla str. Tomasza Nowaka, który w obecności komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztofa Kociołka oraz jego zastępcy kpt. Marka Chwały, wypowiedział słowa roty ślubowania, na długie lata pozostanie jednym z najważniejszych w zawodowym życiu. Od tej chwili pełnił on będzie służbę na stanowisku stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym, a także poznawał tajniki pożarniczego rzemiosła.

Gratulujmy i witamy w gronie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej!

 

 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski odwołał z zajmowanego stanowiska bryg. mgr. inż. Krzysztofa Kęskę – dotychczasowego zastępcę komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W dniach 27 listopada - 1 grudnia 2017 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzona została pierwsza część egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

W egzaminie uczestniczyło 6 starszych ratowników wysokościowych KSRG ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Kielc, Krakowa, Łodzi, Szczecina, Świdnicy oraz Warszawy. Pod czujnym okiem komisji złożonej z instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, kandydaci weryfikowali oraz unifikowali posiadaną wiedzę i umiejętności, przygotowując się do planowanego na początek 2018 roku egzaminu końcowego.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

W dniu 22.11.2017 roku członkowie „Koła Nowych Technologii” uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach dotyczących systemów teleinformatycznych okablowania strukturalnego 3M Vollition oraz systemu gaszenia Novec 1230. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zwiedzenia oraz wypróbowania rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych przez firmę do życia codziennego. Podczas zwiedzania specjalnej ekspozycji można było zauważyć jak innowacyjne rozwiązania z powodzeniem wspierają całą gammę dziedzin specjalistycznych, jak również są zastosowane w przedmiotach codziennego użytku. W drugiej części warsztatów w części teoretycznej można było zapoznać się z różnymi technologiami używanych w systemach teleinformatycznych w zakresie okablowania zastosowanych złącz, możliwości ilości przesyłania danych. W części praktycznej każdy miał możliwość popróbowania swoich umiejętności z zarabianiem gniazd różnych kategorii. Bardzo ciekawym doświadczeniem było łączenie światłowodów za pomocą specjalnych złącz, które nie wymagały spawania światłowodów.

Uczestnicy wyjazdu: mł. bryg. Rafał Niemiec, kpt. Paweł Błaut, Krzysztof Jarno oraz kadeci: Mateusz Pajka, Jarosław Proszek, Piotr Gibas, Daria Ferdyn, Marcin Kamiński.

 

 

 

Foto oraz tekst kpt. Paweł Błaut