BS logo small PL

Błękitna Tarcza jest odpowiednikiem Czerwonego Krzyża w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju. Jest symbolem przyjętym przez Konwencję Haską z 1954 roku dla oznaczenia dóbr kultury w celu zapewnienia im ochrony przed atakiem na wypadek konfliktu zbrojnego.

Celem działania punktu kontaktowo-informacyjnego „Błękitnej Tarczy", działającego w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury jest szerokie propagowanie wiedzy o ochronie zabytków w celu zapewnienia im optymalnego zabezpieczenia w czasie pokoju oraz na wypadek katastrofy. Szerzenie wiedzy o czynnikach wpływających na bezpieczeństwo dóbr kultury spełni podstawową rolę w profilaktyce, która na początku XXI w. zdecydowanie jest priorytetowym nurtem w ochronie obiektów zabytkowych.

Zadaniem punktu jest także propagowanie wiedzy oraz utrwalanie umiejętności prawidłowych zachowań na wypadek pożaru,  klęski żywiołowej, katastrofy czy innego zagrożenia. Punkt kontaktowo-informacyjny pełni także funkcję pogotowia informacyjnego służącego doradztwem merytorycznym, potrzebnymi adresami, telefonami służb udzielających pomocy w razie klęski żywiołowej oraz praktycznymi wskazówkami mającymi na celu zminimalizowanie strat powstających w czasie klęski.

 

Punkt kontaktowo-informacyjny BŁĘKITNEJ TARCZY

Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Szkoła Aspirantów PSP, os. Zgody 18, 31-951 Kraków

 

Osoby do kontaktów:

 

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. poż.  Krzysztof T. Kociołek - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i profilaktyki pożarowej, ochrony ludności i obrony cywilnej, zarzadzania i PR. E-mail: ktk@ktk.net.pl tel. 574 269 774,  

 

dr  Katarzyna Góralczyk - specjalistka w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych, wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Zespołu ds. Upowszechniania Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. E-mail: kag@fnik.pl,  tel: 795 725 725.

 

Szczegółowe informacje na temat Polskiego Narodowego Komitetu Błękitnej Tarczy znaleźć można na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/polski-komitet-blekitnej-tarczy/powstanie.php

 

W związku z pandemią koronawirusa pojawiły się nowe wyzwania dla ochrony dzieł sztuki. Konserwatorzy oraz pracownicy Laboratorium MNW wydali rekomendacje i wytyczne dotyczące zabezpieczenia obrazów, rzeźb i przedmiotów rzemiosła artystycznego na czas koniecznej dezynfekcji pomieszczeń, w których znajdują się te zabytkowe obiekty. Szczegółowe opracowanie muzealnego zespołu zamieszczamy poniżej.

Muzeum Narodowe w Warszawie jako pierwsze w Polsce podjęło zagadnienie ochrony obiektów zabytkowych wobec przymusu odkażania pomieszczeń, w których one się znajdują. Laboratorium MNW specjalizuje się w zagadnieniach skażenia mykologicznego zabytków i środowiska muzealnego: https://www.mnw.art.pl/aktualnosci/chronmy-dziela-sztuki-podczas-odkazania-pomieszczen,597.html.