Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
os. Zgody 18, 31-951 Kraków
email: szkola@sapsp.pl

Sekretariat:

tel. (012) 646 01 00,

fax (012) 646 01 99

Sekretariat dydaktyczny: (012) 646 02 00

Wydział Centrum Szkolenia (012) 646 02 54

Zakwaterowanie: (012) 646 03 00

Zamówienia publiczne: (012) 646 03 03

Dojazd z Dworca Głównego autobusami 152 lub 502