Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

os. Zgody 18, 31-951 Kraków

Sekretariat: tel. 47 835 97 00, e-mail: szkola@sapsp.pl, fax: 47 835 97 09

Sekretariat dydaktyczny: tel. 47 835 98 00

Szkolenia inspektorów ppoż.: tel. 47 835 98 70

Zakwaterowanie: tel. 47 835 99 00

Wydział Kształcenia Zawodowego: tel. 47 835 98 10

Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury: tel. 47 835 98 70

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza: tel. 47 835 99 70

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu

Wydział Kwatermistrzowski: tel. 47 835 99 10

Wydział Pododdziałów Szkolnych: tel. 47 835 98 80

Wydział Techniczno-Poligonowy: tel. 47 835 99 40

Wydział Organizacyjno-Kadrowy: tel. 47 835 97 60

Wydział Finansowy: tel. 47 835 97 50

Wydział Informatyki i Łączności: tel. 47 835 97 80

Punkt alarmowy: tel. 47 835 99 80

Samodzielne Stanowisko ds. BHP: tel. 47 835 97 45

Inspektor Ochrony Danych mgr Monika Sadowska: e-mail: iod@sapsp.pl tel. 47 835 97 43

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Agata Cienki: e-mail: iod@sapsp.pl tel. 47 835 97 44

 

 

Dojazd z Dworca Głównego autobusami 152 lub 502 Rozkład jazdy autobusów zobaczysz tutaj

www.sapsp.pl