Data publikacji: 17-01-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.01.2017 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WTP.077.1.2017.MG

Data publikacji: 02-01-2017 r.
 
Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 23.01.2017 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-III.213.1.2017