Data publikacji: 13-01-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 21.01.2020 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK-I.236.1.2020

Data publikacji: 13-12-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.12.2019 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.236.10.2019

Data publikacji: 05-12-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 09.12.2019 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: WK-I.077.54.2019

Data publikacji: 04-12-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 11.12.2019 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.236.8.2019

Data publikacji: 04-12-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 12.12.2019 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.236.9.2019