W znajdującej się w Szkole Aspirantów bibliotece została zgromadzona fachowa literatura pożarnicza.

Od kilku lat w Szkole rozwija się także działalność wydawnicza związana z publikacją fachowych podręczników z zakresu taktyki gaszenia pożarów, sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych, ratownictwa chemiczno, ekologicznego, ratownictwa budowlanego, taktyki działań ratowniczych, prawa i administracji itp.

Dostęp do katalogu on-line: 

Katalog on-line