Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1149) zawód „Technika pożarnictwa” został wpisany do „WYKAZU ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO”