Data publikacji: 28-01-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. do godz. 10.00

Numer sprawy: WK-I.2370.6.2019

Data publikacji: 23-01-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.02.2019 r. do godz. 11.00

Numer sprawy: WK-I.2370.5.2019

Data publikacji: 16-01-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.01.2019 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.4.2019

Data publikacji: 03-01-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. do godz. 10.00

Numer sprawy: WK-I.2370.3.2019

Data publikacji: 03-01-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. do godz. 11.00

Numer sprawy: WK-I.2370.2.2019

Data publikacji: 03-01-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.1.2019