ROK 2017:

1. Tendencje rozwojowe w zwalczaniu pożarów
Development trends in the firefighting

30-31 maja 2017, KRAKÓW
30-31 May 2017, Krakow, Poland

                             

Konferencja jest organizowana przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie,

Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

i Techmo sp. z o.o.

PLAKAT web

 

Konferencja skierowana jest do osób:

  • zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zwalczaniu pożarów,
  • odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe obiektów,
  • przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem technik zwalczania pożarów.

Sesje będą prowadzone w obiektach Szkoły Aspirantów w Krakowie oś. Zgody 18  oraz na terenie bazy poligonowej w Kościelcu k/Proszowic.

Ważne daty

Zgłaszanie referatów: do 10 kwietnia 2017

Potwierdzenie przyjęcia referatu: 25 kwietnia 2017

Wersje referatów gotowe do druku: do 8 maja 2017

Rejestracja uczestnictwa w konferencji: do 19 maja 2017

Opłata konferencyjna: 200 zł

Komitet organizacyjny

-        st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta – Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – PRZEWODNICZĄCY

-        st. bryg. dr inż. Robert Wolański – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie – zastępca przewodniczącego

-        dr inż. Bartosz Ziółko – Akademia Górniczo Hutnicza

-        mgr inż. Szymon Pałka – TECHMO

-        mgr inż. Tomasz Pędzimąż - TECHMO

-        bryg. mgr inż. Paweł Pruś  – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        mł. bryg. mgr inż. Tomasz Janecki – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        st. kpt. mgr inż. Marcin Szewerniak – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        kpt. mgr inż. Michał Mzyk - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        mł. kpt. mgr inż. Artur Luzar - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        mł. kpt. Michał Kuczera - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        Justyna Pac - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

 

Komitet naukowy

-        st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – PRZEWODNICZĄCY

-        prof. dr inż. hab. Mariusz Ziółko – Akademia Górniczo - Hutnicza – zastępca przewodniczącego

-        prof. dr inż. hab. Wiesław Barnat – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

-        dr inż. Bartosz Ziółko – Akademia Górniczo - Hutnicza

-        dr inż. Jakub Gałka – Akademia Górniczo - Hutnicza

-        mgr inż. Łukasz Hacura – Anshar Studios S.A.

-        prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

-        dr inż. st. kpt. Paweł Ogrodnik – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

-        mł. bryg. dr inż. Bernard Król – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

-        prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski – Politechnika Warszawska

-        dr hab. Jarosław Prońko – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-        dr Renata Staśko – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

-        dr Jan Giełżecki – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

-        st. bryg. dr inż. Robert Wolański - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        st. kpt. dr Piotr Sowizdraniuk -  Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

-        dr inż. Beata Brzychczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

-        prof. dr hab. Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski

 

Informacje dla autorów

Publikacja powstanie w wyniku składania nadesłanych artykułów. Do recenzji prosimy przesyłać pliki w formacie pdf na adres ziolko@agh.edu.pl

Poniżej zamieszczamy pliki, potrzebne do zredagowania referatu. Pliki zostały przygotowane w Word for Windows. Zawierają informacje jak redagować referat i spełniają wymagane kryteria składu, dlatego sugerujemy wykorzystać je jako formatki:

Zaakceptowane referaty będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Po konferencji, rozszerzone referaty można będzie opublikować w czasopiśmie Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443. Czasopismo to znajduje się na liście MNiSW.

Na prezentacje referatów przewidywane jest po 20 minut.

 

blueshield

 

2. 20-22 września 2017 r. - Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

 

UWAGA: przesunięto termin zgłasania referatów do dnia 10 maja 2017 r. Abstrakty prosimy przesyłać na adres: kkociolek@sapsp.pl.

 

KOMUNIKAT NR 1.

 Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.

ym razem podczas Konferencji postaramy się przedstawić bardzo istotne zagadnienia związane z ewakuacją osób w aspekcie wymagań obowiązujących przepisów, spełnienia warunków techniczno-budowlanych w tak szczególnych obiektach jakimi są zabytki, zasad organizacji praktycznego sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji oraz przebiegu ewakuacji osób w czasie wystąpienia zagrożenia, a także wymogów stawianych pracodawcy w Ustawie Kodeks pracy. Nie mniej istotnym problemem w obiektach zabytkowych jest ewakuacja oraz ochrona zbiorów, której problemy także będziemy na naszej Konferencji poruszać.

 

Skrócony program Konferencji:

20 września (środa)

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników – do godz. 1400

1400-1420 otwarcie Konferencji: Komendant SA PSP, Komendant Główny PSP

1420-1800 – SESJA I: wykłady

1800 – kolacja

21 września (czwartek)

930-1130 – SESJA II: wykłady

1200-1330 – SESJA III: – ćwiczenia i pokazy

1330-1430 – obiad

1900 – kolacja integracyjna

 22 września (piątek)

930-1230 – SESJA IV: wykłady

1230 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji,

1300-1400 – obiad

Szczegółowe informacje ukazywać się będą na stronach internetowych:

-        www.sapsp.pl

-        www.sock.gov.pl

-        www.kgpsp.gov.pl

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów na Konferencji proszone są o przesłanie abstraktu w języku polskim do dnia 10 maja 2017 r. na adres e-mailowy: kkociolek@sapsp.pl. O przyjęciu referatu do publikacji oraz wygłoszenia Autorzy zostaną poinformowani indywidualnie.

Kraków, 27 września 2016 r.

 

 

 

W ROKU 2015 ODBYŁA SIĘ:

1. 4-6 listopada 2015 r. - Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych"

(informacje dodatkowe)

(wiecej informacji)

 

 

W ROKU 2013 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 25-27 wrzesnia 2013 r. - Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe"

(więcej informacji)

 
2. 23-24 maja 2013 r. - Konferencja Naukowa "Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe ratownictwo Medyczne - wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju".

(więcej informacji)

 

 

W ROKU 2012 ODBYŁY SIĘ

 

1. 25-26 października 2012 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej „EDUKACJA POŻARNICZA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

(więcej informacji)

2. 9-11 października 2012 r. - XII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń

(więcej informacji)

 

W ROKU 2011 ODBYŁY SIĘ


1. 16-17 listopada2011 r. - Czwarta Konferencja "TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM".

(więcej informacji)

 

2. 12-14 października 2011 r. - Konferencja "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - WYZWANIA XXI WIEKU".

(więcej informacji)

 

3. 12 kwietnia - Seminarium "Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów"

(więcej informacji)

 

 

W ROKU 2010 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 24 listopada 2010 r. - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „POWODZIE - PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ I PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH”

(wiecej informacji) 

 

2. 27-28 maja 2010 r. -  OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA”  

 (więcej informacji)  

 

W ROKU 2009 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 15 grudnia 2009 r. - DRUGA KONFERENCJA "NOWOCZESNE TRENDY ROZWOJOWE  SPRZĘTU GAŚNICZEGO"
(więcej informacji)

 

2. 23 - 25 września 2009 r. - KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

(więcej informacji)

 

3. 18 września 2009 r.  - OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE "BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY CIECZY PALNYCH - ADR KLASA 3."

(wiecej informacji)

 

4. 15 - 16 września 2009 r. - TRZECIA KONFERENCJA "TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM"

(więcej informacji)W ROKU 2008 ODBYŁY SIĘ:

10-11 czerwca 2008 r. - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „WYKONYWANIE PRAC RATOWNICZYCH I PODWODNYCH W WODACH SKAŻONYCH I ZANIECZYSZCZONYCH

 

W dniach 15-16 maja 2008 r. - „BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI SUBSTANCJI TRUJĄCYCH I ZAKAŹNYCH”

(foto)