Data publikacji: 27-03-2018 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.04.2018 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.6.2018

Data publikacji: 27-03-2018 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.04.2018 r. do godz. 11.00

Numer sprawy: WK-I.2370.4.2018

Data publikacji: 27-03-2018 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.04.2018 r. do godz. 10.00

Numer sprawy: WK-I.2370.5.2018

Data publikacji: 07-02-2018 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.02.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.2.2018