Data publikacji: 07-02-2018 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.02.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.2.2018

Data publikacji: 08-12-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.12.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.38.2017

Data publikacji: 21-11-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.11.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.37.2017

Data publikacji: 15-11-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.11.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.35.2017

Data publikacji: 15-11-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.11.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.32.2017

Data publikacji: 13-11-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.11.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.31.2017

Data publikacji: 10-11-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.11.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.33.2017

Data publikacji: 09-11-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.11.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.28.2017

Data publikacji: 09-11-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.11.2017 r. do godz. 09.00

Numer sprawy: WK-I.2370.34.2017

Data publikacji: 03-11-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.11.2017 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: WK-I.2370.30.2017