Czas wakacji jest nie tylko okresem odpoczynku od szkolnych obowiązków, ale jak dowodzą członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Jadownik, może być także doskonałą sposobnością do łączenia przyjemnego z pożytecznym – wyjazdów, zwiedzania, dobrej zabawy i nauki.

Dzisiejsze odwiedziny w krakowskiej Szkole Aspirantów dla najmłodszych druhen i druhów były nie tylko okazją do wspólnego spotkania i zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć, w tym z samym Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, ale także szansą poznania zadań, struktury oraz wyposażenia naszej placówki oczywiście z najważniejszymi zasobami tego, co pozostaje w ciągłej dyspozycji jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Malujące się na twarzach dzieci uśmiechy i trudne do ukrycia w oczach iskry dowodzą, że dla dużej części z nich 3 lipca 2019 roku był dniem, w którym spełniło się jedno z ważnych marzeń.

Dziękując za miłe spotkanie już dzisiaj zachęcamy wszystkie dzieci do pilnej nauki i treningów, które pozwolą w niedługim czasie rozpocząć służbę kandydacką w naszych murach.

Przy okazji gratulujemy Panu mł.asp. Zbigniewowi Serwatce – strażakowi pełniącemu służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku – a dzisiaj występującemu w roli opiekuna najmłodszych członków pożarniczej rodziny, pasji, oddania i ogromnego zaangażowania w społeczną działaność. Cieszymy się z naszej dotychczasowej współpracy i zapraszamy ponownie w nasze skromne progi.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum SA PSP

28 czerwca 2019 roku na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się promocja tegorocznych absolwentów, którzy zdobywając tytuł technika pożarnictwa spełnili warunki niezbędne do nadania im stopnia młodszego aspiranta w PSP. Poprzedzona została koncelebrowaną Mszą Świętą odprawioną w intencji absolwentów i wszystkich strażaków pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Uczestniczący w niej przedstawiciele kadry, zaproszeni goście i wszyscy, którzy w ten sposób chcieli zakończyć kolejny etap swojej edukacji, mieli okazję wsłuchania się w słowa skierowanej do nich homilii, a także w grę i śpiew niecodziennego organisty, którym tego dnia był kończący służbę kandydacką kadet Mateusz Marta.

Główna część wydarzenia rozpoczęła się w samo południe na placu zewnętrznym Szkoły od złożenia przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę meldunku o gotowości Szkoły do uroczystości promocji, który przyjął Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński. Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, zaproszenie na trybunę honorową i przywitanie przybyłych gości, podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

Po powitaniu przez p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwałę przybyłych na dzisiejsze święto gości, pełnym wyrazów uznania, podziękowań, gratulacji i życzeń okolicznościowym przemówieniu nastąpiła najbardziej oczekiwana przez wszystkich chwila, czyli odczytanie rozkazów personalnych o nadaniu stopni młodszego aspiranta w Państwowej Straży Pożarnej i promowanie 90 absolwentów XXVII Turnusu kształcenia dziennego oraz 163 byłych już słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w tym osób zatrudnionych i pełniących służbę w innych, niż PSP jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Jako pierwsze w swoich kompaniach awansowane zostały osoby, które w czasie nauki osiągnęły najwyższe wyniki – kadet Matusz Marta i słuchaczka KKZ Aleksandra Lipień.

Miłym akcentem dzisiejszego święta było także wręczenie nagród Komendanta Głównego PSP trzem wyróżniającym się w służbie pracownikom Szkoły, z rąk nadbrygadiera Marka Jasińskiego, odebrali je: bryg. Jacek Smyczyński, mł.bryg. Adam Szymański oraz st.kpt. Piotr Nowak.

Promowanym i wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania pogratulował i pobłogosławił także Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

Okolicznościowe adresy na ręce Komendanta Szkoły przesłali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st.bryg. Jan Kołdej oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Po ich odczytaniu głos zabrali: nadbrygadier Marek Jasiński, Senator RP Zbigniew Cichoń oraz przedstawiciel absolwentów mł.asp. Mateusz Marta.

           

Swoją obecnością, a przez to wyrazami uznania i wsparcia dla wszystkich pracowników Szkoły Aspirantów PSP i osób promowanych, zaszczycili nas między innymi:

 • Zbigniew Cichoń Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • nadbryg. Marek Jasiński Zastępca Komendanta Głównego PSP
 • Rafał Bochenek Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty
 • Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • st. bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
 • Wojciech Pałka Starosta Powiatu Krakowskiego
 • nadinsp. Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • mł. insp. Zbigniew Nowak p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
 • płk Marek Marcisz Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
 • mjr Arkadiusz Sujecki Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Kraków-Nowa Huta
 • płk Robert Prus przedstawiciel 6 Brygady Powietrznodesantowej
 • płk Marek Szpyt przedstawiciel Komponentu Wojsk Specjalnych
 • chor. Rafał Madej przedstawiciel 8 Bazy Lotnictwa Transportowego
 • Paweł Kucharczyk Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • st. bryg. Jan Kołdej Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
 • st. bryg. Paweł Borówka Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
 • st. bryg. Andrzej Nowak Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
 • st. bryg. Sławomir Kaganek Komendant Powiatowy PSP w Myślenicach
 • mł. bryg. Robert Cieśla Komendant Powiatowy PSP w Bochni
 • bryg. Radosław Lendor Komendant Miejski PSP w Sosnowcu
 • st. bryg. Tomasz Dąbrowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku
 • st. kpt. Radosław Wójcik Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Katowicach
 • Radosław Włoszek Prezes Zarządu Kraków Airport
 • Ireneusz Walczak Dyrektor Oddziału Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie
 • Dorota Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Monika Kolasa Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego
 • Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Adam Młot Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa
 • Brunon Lalik Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Krakowie
 • Marek Maślerz Zastępca Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 • dh Leszek Zięba V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 • ks. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków
 • ks. prałat Grzegorz Szewczyk proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Krakowie
 • ks. Stanisław Puzyniak proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie
 • Wojciech Grzeszek Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność
 • Henryk Odrzywołek Przewodniczący MNSP NSZZ Solidarność
 • absolwenci I Turnusu Studium Dziennego Szkoły Chorążych Pożarnictwa, którzy uczęszczali do Krakowskiej Szkoły Pożarniczej w latach 1973-1975.

Uroczysta promocja zakończona została widowiskową defiladą. Czas przeznaczony na uformowanie pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych umilała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, której serdecznie dziękujemy za uświetnienie dzisiejszego święta.

Nawiązując do słów st.kpt. Marka Chwały, wszystkim tegorocznym absolwentom bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Nie tylko za naukę, która może wydawać oczywistym obowiązkiem ucznia, czy słuchacza, ale także za zaangażowanie i udział w licznych działaniach ratowniczych, również w ramach centralnego odwodu operacyjnego KSRG, za reprezentowanie Szkoły, między innymi poprzez udział w Kompanii Honorowej, poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez i uroczystości, za aktywne włączanie się w akcje i inicjatywy społeczne, w tym ideę honorowego dawstwa krwi i szpiku kostnego, za litry wylanego na ćwiczeniach, treningach i zawodach potu, za wszelkie działania społeczne, edukacyjne i charytatywne.

Wszystkim promowanym życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dalszej drodze zawodowej.

 

 

adres okolicznosciowy kg Promocja 2019

adres okolicznosciowy SA PSP w Poznaniu Promocja 2019

adres okolicznościowy wojewoda promocja 2019

 

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk  

 

 

W związku z tym, że z dniem  30 kwietnia 2019 roku mł.bryg. Robert Ziemski przeszedł w stan spoczynku, wraz z zakończeniem szkoleń podstawowych w zawodzie strażak 2 i 3 / 2018, nad którymi jako p.o. Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych sprawował nadzór, w dniu opuszczenia murów Szkoły przez słuchaczy, tj. 26 czerwca br. odbyło się uroczyste pożegnanie naszego współpracownika i kolegi.

Mł.bryg. Robert Ziemski służbę kandydacką w SA PSP w Krakowie rozpoczął pod koniec sierpnia 1993 roku. Po niespełna dwóch latach nauki, uzyskaniu stopnia młodszego aspiranta PSP od 01 czerwca 1995 do 31 sierpnia 1996 pełnił obowiązki dowódcy zastępu w Komendzie Powiatowej PSP w Bytomiu. Do naszej Szkoły, już jako funkcjonariusz wzmacniający potencjał jednostki ratowniczo-gaśniczej powrócił we wrześniu 1996 roku. Od tego czasu zajmował szereg różnych stanowisk: od dowódcy zastępu, sekcji i zmiany, poprzez etat starszego specjalisty, starszego wykładowcy na pełnieniu obowiązków naczelnika wydziału kończąc.   

Jego zaangażowanie i oddanie służbie zaowocowało przyznaniem odznaczeń i wyróżnień, wśród których znalazły się:
•    Brązowy Medal „Za Zasługi dla pożarnictwa”,
•    Brązowa Odznaka „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
•    Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę”,
•    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pan mł. bryg. Robert Ziemski przez 17 lat pełnił funkcje dowódcze w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Uczestniczył w wielu akcjach i działaniach ratowniczych, a zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem oraz wiedzą chętnie dzielił się z kadetami, słuchaczami i współpracownikami. Angażował się nie tylko w realizowane w ramach  praktycznej nauki zawodu zajęcia, ale także działania stricte wychowawcze mające na celu kształtowanie właściwych postaw i godnego funkcjonariusza PSP zachowania. Umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz predyspozycje dydaktyczne sprawiły, że w roku 2013 został on mianowany na stanowisko starszego wykładowcy i rozpoczął pracę w Wydziale Kształcenia Zawodowego.
Jako członek zespołu przedmiotowego taktyka zwalczania pożarów prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z organizacją i prowadzeniem działań gaśniczych.
Mł. bryg. Robert Ziemski swoje szerokie doświadczenie zawodowe potrafił w pełni wykorzystać także podczas realizacji innych zadań i obowiązków służbowych, w toku ich realizacji cechowała go dokładność, duże zaangażowanie, inicjatywa i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Sprawdzał się zarówno jako aktywny konstruktor nowych rozwiązań edukacyjnych, jak i rozwiązań praktycznych w kształceniu poligonowym.
W czasie służby, poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych i sympozjach, systematycznie rozszerzał swoje kompetencje. Umiejętność pracy w zespole, zdobyta wiedza operacyjna oraz posiadane predyspozycje, kompetencje dydaktyczne i wychowawcze spowodowały, że ukoronowaniem jego służby w PSP było powierzono mu realizacji zadań na stanowisku naczelnika wydziału pododdziałów szkolnych.

Za lata spędzone w gronie kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Robertowi Ziemskiemu podziękowali nie tylko przedstawiciele kierownictwa Szkoły na czele z p.o. Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, ale także licznie przybyli na uroczyste zakończenie służby koleżanki i koledzy.

Nawiązując do słów podziękowań i życzeń żegnającego się ze Szkołą mł.bryg. Roberta Ziemskiego, życzymy mu dużo zdrowia, bo jak sam powiedział zdrowie jest najważniejsze. Życzymy mu także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, bo każdy, kto miał szansę go poznać wie, jak wielką wartością jest dla niego najbliższa rodzina.

 

 

Opracowanie: na podstawie informacji Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal

Między 7 listopada 2018 a 26 czerwca 2019 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały dwa szkolenia podstawowe w zawodzie strażak.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z przedmiotów objętych programem nauczania, uzyskaniu zaliczenia bloku podstawowego oraz zdaniu egzaminów końcowych z części teoretycznej i praktycznej bloku zasadniczego, a także odbyciu 90 dniowej praktyki w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 59 słuchaczy odebrało z rąk p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały stosowne świadectwa i zaświadczenia.

Po dokonaniu podsumowania obu szkoleń okazało się, że najlepsze wyniki na ich finiszu osiągnęli odpowiednio:

 • w SP 2/18 - Paweł Gielarowiec, Dariusz Dudek oraz Tomasz Szewc,
 • w SP 3/18 - Piotr Szyszka, Mariusz Garnuszewski, Marcin Ozga, Jacek Pasternak oraz Kamil Żak.

Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskania kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażak, życzymy satysfakcji z podjętych decyzji dotyczących obranej zawodowej, a przez to życiowej drogi. Życzymy niegasnącego pragnienia pogłębiania wiedzy i umiejętności, a korzystając z okazji, już dzisiaj zapraszamy do udziału w pozwalających uzyskać tytuł technik pożarnictwa kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal

Jeszcze uroczystej promocji na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej nie mieli słuchacze XXVII Turnusu kształcenia dziennego, którzy w ubiegłą środę opuścili mury naszej Szkoły, a już rozpoczęły się testy sprawności fizycznej będące elementem naboru do służby kandydackiej na rok szkolny 2019/2020.

24 i 25 czerwca 2019 roku w Sali gimnastycznej SA PSP w Krakowie przeprowadzane są próby sprawnościowe (podciąganie na drążku i bieg po kopercie) oraz próba wydolnościowa tzw. „Beep test”, które stanowią jeden z ważniejszych elementów selekcji dla 466 osób, które złożyły w tym roku podania o przyjęcie do naszej Szkoły. Tych z kandydatów, którzy osiągną wyniki pozwalające przejść do kolejnego etapu naboru, czekał będzie jeszcze w lipcu sprawdzian z pływania i sprawdzian braku lęku wysokości.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy, że wybraliście Państwo właśnie naszą Szkołę i życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

Osoby, które chcą zapoznać się ze szczegółowym opisem i oceną prób wchodzących w skład testu sprawności fizycznej zapraszamy na naszą stronę internetową do zakładki „Rekrutacja”.

 

 

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

W dniach 13-14.06.2019 roku na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się XXXVI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. Reprezentacja SA PSP w Krakowie w składzie: Jarosz Jarosław, Lignowski Karol, Prugar Damian, Maksymiuk Hubert, Gondek Łukasz, Danielewicz Bartłomiej, Gałus Krzysztof, Białas Dawid, Broda Tomasz, Kocór Sławomir zdobyła „Wicemistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej szkół pożarniczych”.
W mistrzostwach wzięły udział wszystkie drużyny komend wojewódzkich jak również szkół pożarniczych. Podczas zawodów odbyły się konkurencje: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni, pożarniczy tor przeszkód – 100 m, sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami, pożarnicze ćwiczenie bojowe.
Za proces treningowy oraz przygotowanie do udziału w mistrzostwach odpowiedzialny był sztab szkoleniowy w składzie: st. kpt. Piotr Kosiba, mł. kpt. Sebastian Jakubiak, asp. Tomasz Pytel.
Szczegółowe wyniki z poszczególnych konkurencji znajdują się tutaj.
   

 

Opracowanie: asp. Tomasz Pytel 

Zdjęcia: asp. Tomasz Pytel

 

22 czerwca 2019 roku w Częstochowie odbyła się II edycja biegu na 1000 metrów w pełnym umundurowaniu specjalnym wraz ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Trasa przebiegała od Placu Daszyńskiego do Placu Biegańskiego. Ze względu na panujące w dniu zawodów niekorzystne warunki atmosferyczne – pełne nasłonecznienie i temperatura powietrza sięgająca w cieniu 28 st. C – w trosce o bezpieczeństwo uczestników organizator dokonał modyfikacji regulaminu i umożliwił start zawodnikom bez kominiarek i rękawic specjalnych. Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentowało 12 osób - przedstawicieli kadry: mł. bryg. Krzysztof Kłuś, mł. ogn. Krzysztof Nosal, tegoroczni absolwenci: Jarosław Jarosz, Lucjan Rec i Wojciech Rzapka oraz kadeci: Tomasz Brachmański, Bartłomiej Niziołek, Damian Stokłosa, Karol Terech, Sławomir Kocór, Kamil Kłak i Bartłomiej Rząd.

Poniżej prezentujemy kolejno zajęte miejsca i rezultaty naszych reprezentantów:

1. Lucjan Rec czas 3:05

2. Jarosław Jarosz czas 3:06

3. Wojciech Rzepka czas 3:10

4. Bartłomiej Niziołek czas 3:11

6. Sławomir Kocór czas 3:23

7. Tomasz Brachmański czas 3:23

8. Kłak Kamil czas 3:29

11. Karol Terech czas 3:41

12. Bartłomiej Rząd czas 3:43

13. Damian Stokłosa czas 3:44

17. Krzysztof Kłuś czas 4:04

28. Krzysztof Nosal czas 4:25

Na uwagę zasługuje fakt, iż całe podium zajęli oczekujący na promocję i nadanie stopnia młodszego aspiranta PSP kadeci (absolwenci). To im należą się szczególne gratulacje i podziękowania za reprezentowanie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przez dwa minione lata. Zaangażowanie, poświęcenie, czas poświęcony na przygotowaniach i udział w różnego rodzaju zawodach, jest postawa godną uznania i naśladowania. Dziękując za profesjonalne podejście do ponadlekcyjnych obowiązków życzymy im samych sukcesów w życiu osobistym, na niwie sportowych aren, jak i satysfakcji z prowadzonych działań ratowniczych i nawiązywanych zawodowych relacji w jednostkach organizacyjnych PSP, w których już niedługo rozpoczną służbę stałą.

 

 

Opracowanie: mł.ogn. Krzysztof Nosal

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

8 czerwca 2019 roku kadeci Kompanii I Piotr Bogusz  oraz Jakub Wąsowicz wzięli udział w VIII Biegu AGH. Bieg corocznie organizowany jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Na starcie skupił ponad 400 zawodników rywalizujących na 2 dystansach: 5 oraz 10 km. Warto wspomnieć, że impreza odbyła się w trudnych warunkach atmosferycznych ze względu na wysoką temperaturę, jednak kadeci przezwyciężyli trudy biegu osiągając bardzo dobre wyniki, pierwszy z nich pokonał dystans 10 000 metrów w 46:47 min., drugi 50:21 min.

O bezpieczeństwo uczestników biegu, pod dowództwem kpt. Michała Kuczery, zadbali słuchacze odbywającego się w naszej Szkole Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

 

 

Opracowanie: kdt Piotr Bogusz

Zdjęcia: kdt Piotr Bogusz

 

 

 

Zazwyczaj w życiu tak bywa, że coś się kończy, a coś się zaczyna. Tym razem stało się jednak zupełnie inaczej. Wraz z końcem roku szkolnego 2018 / 2019 swoją służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończyła mł.bryg. Łucja Rozwadowska.

Pracująca od początku pobytu w naszej Szkole w Wydziale Kształcenia Zawodowego mł.byrg. Łucja Rozwadowska swoją życiową przygodę z pożarnictwem rozpoczęła w sierpniu 2001 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu nauki w 2006 roku, jako wyróżniająca się w nauce i służbie absolwentka, skierowana została do pracy z kolejnymi pokoleniami strażaków, z którymi chętnie i owocnie dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie: fizykochemii spalania, zjawisk pożarowych, środków gaśniczych, a nade wszystko taktyki zwalczania pożarów, ze szczególną atencją skierowaną na pożary wewnętrzne.

 

Wraz ze swoim zawodowym rozwojem zajmowała różne stanowiska: instruktora, młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty, wykładowcy i starszego wykładowcy. Wśród licznych nagród i wyróżnień, które otrzymała w czasie swojej służby znalazły się między innymi:

 • Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”,
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • Medal „Komisji Edukacji Narodowej”,
 • Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • Medal Brązowy „Za Długoletnią Służbę”.

Z całą pewnością do najcenniejszych zaliczyć należy przyznaną jej przez Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w czerwcu br. nagrodę w konkursie na najlepszego wykładowcę/instruktora w kategorii „AUTORYTET”, która jest odzwierciedleniem i potwierdzeniem jej nieprzeciętnego profesjonalizmu, zaangażowania i zdolności dydaktycznych.

Pomimo tego, że głównym zadaniem służbowym mł.bryg. Łucji Rozwadowskiej było przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych chętnie angażowała się także w inne aktywności na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej. Jej kreatywność, pomysłowość, nieustające poszukiwanie w uzyskiwaniu coraz lepszych i bezpieczniejszych sposobów prowadzenia działań gaśniczych stały się podwalinami do tworzonych programów szkolenia, wytycznych, standardów, procedur i wymagań sprzętowych dla osób prowadzących działania w warunkach pożaru lub zadymienia. Stały się istotnymi elementami efektów kształcenia programów nauczania w zawodzie strażak i technik pożarnictwa oraz szkoleń dla funkcjonariuszy innych formacji umundurowanych.

Jej zaangażowanie w proces dydaktyczny i troska o bezpieczeństwo strażaków przyczyniły się także do rozwoju bazy dydaktycznej Szkoły, na czele z uruchomieniem laboratorium przedmiotowego, stanowisk poligonowych, zakupu i niekonwencjonalnego wykorzystania pomocy dydaktycznych.

Przez wiele lat trudno było i będzie znaleźć osobę, która tak wiele godzin spędziła w komorze rozgorzeniowej, w której wraz z osobami uczącymi się obserwowała zarówno rozwój pożaru, zjawisk w nim zachodzących, jak i reakcję palącego się materiału na różne sposoby i techniki podawania środków gaśniczych. Doświadczeniami i widzą zdobywaną w trakcie międzynarodowych i krajowych konferencji, sympozjów i seminariów, chętnie dzieliła się w trakcie różnego rodzaju warsztatów metodyczno-tematycznych, jak i ćwiczeń na obiektach. To wszystko sprawiło, że przy ogromie pracy i w stosunkowo krótkim czasie stała się ekspertem w swojej dziedzinie. Całe pokolenia kadetów, elewów, słuchaczy, uczestników kursów i warsztatów oraz pokazów z zakresu szeroko pojętej tematyki pożarów wewnętrznych zapamiętają Panią mł.bryg. Łucję Rozwadowską jako osobę niezwykle energiczną, zaangażowana, sumienną, wymagającą (szczególnie od siebie), ale także, a może przede wszystkim, uśmiechniętą, pomocną i życzliwą. Zdanie to podzielić mogą zapewne także osoby, które stawały przed nią jako członkiem i przewodniczącą prac Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie SGSP.

Uczestnikom pożegnania Pani mł.bryg. Łucji Rozwadowskiej z pewnością w pamięci pozostanie wiele obrazów i wypowiedzianych słów, między innymi sens tych, które wypowiedział Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja: „jeszcze wczoraj wieczorem myślałem, że nie ma ludzi niezastąpionych, dzisiaj – widząc jak wielka pusta pozostaje po Twoim odejściu z naszego grona – wiem jednak, że autor tego popularnego powiedzenia, żył w błędzie”.

Mamy nadzieję, że także słowa bohaterki tego szczególnego dnia, której dziękowaliśmy oklaskami na stojąco, skierowane do słuchaczy zagoszczą w ich sercach, żegnając się z uczniami powiedziała: „życzę Wam odwagi w dążeniu do celu i życzę Wam, aby ogień, który w Was zapłonął nie zgasł zbyt szybko”.

 

 

Opracowanie: na podstawie informacji Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

19 czerwca 2019 roku z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Auli naszej Szkoły miała miejsce uroczysta zbiórka. Była ona także okazją do uczczenia „Szkolnego Dnia Strażaka”, którego termin, z uwagi na występujące w ubiegłych tygodniach podtopienia i gwałtowne zjawiska pogodowe angażujące znaczną część kadry do działań ratowniczych i skutkujące zadysponowaniem sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, został odłożony w czasie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się od złożenia przez st.kpt. Piotra Nowaka meldunku Komendantowi Szkoły, wprowadzenia sztandaru oraz odegrania hymnu państwowego. Po odczytaniu okolicznościowego listu skierowanego do kadry Szkoły przez Komendanta Głównego PSP głos zabrał st.kpt. Marek Chwała. Wszystkim obecnym podziękował za ogrom pracy włożonej w ostatnim roku szkolnym w nauczanie i uczenie się pożarniczego rzemiosła, a słowa te w szczególny sposób skierował do kadetów II kompanii, czyli słuchaczy XXVII Turnusu kształcenia dziennego, którzy od dzisiaj mogą nazywać się absolwentami „krakowskiej aspirantki”. Wyrazy uznania należą się jednak także promowanym na semestr III oraz wszystkim tym, których obecność i praca przyczynia się do poprawy warunków i jakości procesu kształcenia.

Zanim nastąpił kluczowy moment dzisiejszego spotkania, czyli rozdanie świadectw ukończenia szkoły, miejsce miały jeszcze inne miłe akcenty naszego święta:

 1. wręczenie nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dwóm wyróżniającym się w służbie funkcjonariuszom, którymi są: st.kpt. Dariusz Radoń i st.kpt. Dariusz Ruchała,
 2. wręczenie nagród pieniężnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej szczególnie zasługującym na uznanie pracownikom cywilnym Szkoły,
 3. wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom PSP, także tym będącym w służbie kandydackiej (kadetom),
 4. odczytanie decyzji Komendanta SA PSP w Krakowie i wręczenie nagród finansowych za wyróżniające wyniki w nauce i służbie, które otrzymali za trzy pierwsze lokaty (średnie ocen końcowych): Marta Mateusz, Machalica Kamil oraz Pieczka Amadeusz,
 5. wręczenie 30 kadetom nagród za wzorową postawę w służbie, reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych oraz wykazane zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Szkoły i społeczeństwa.

Kończącym elementem dzisiejszego spotkania było pożegnanie odchodzącej na emeryturę funkcjonariuszki – mł.bryg. Łucji Rozwadowskiej.

Okres ferii letnich tradycyjnie będzie dla nas czasem służby i pracy. Przed nami szereg zadań związanych z:

 1. organizacją i przeprowadzeniem rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa,
 2. zakończeniem szkoleń podstawowych w zawodzenie strażak nr 2 i 3/2019,
 3. kontynuacją od 5 lipca br. kształcenia na szkoleniu organizowanym przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia KW PSP w Krakowie,
 4. rozpoczęciem kolejnej edycji szkolenia podstawowego w zawodzie strażak (19 sierpnia br.)
 5. organizacją IV zjazdu dydaktycznego dla całości XXXVI Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MS.21,
 6. dostosowywaniem planu nauczania do nowych wymagań oświatowych i kreowaniem niezbędnych do pracy w czasie kolejnego roku szkolnego dokumentów,

a także realizacją programu praktyk zawodowych dla słuchaczy Turnusu XXVIII kształcenia dziennego, zapewnieniem gotowości do zadysponowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz intensywnymi pracami budowalnymi i remontowymi w budynkach dydaktycznych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

6 czerwca 2019 roku do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z prośbą o pomoc zgłosił się mieszkaniec pobliskiego bloku - 12 letni Wiktor. Poinformował służbę dyżurną o tym, że na klatce schodowej prowadzącej do jego mieszkania wyczuwalny jest zapach ulatniającego się gazu. Natychmiastowa reakcja zadysponowanego ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zastępu potwierdziła istnienie opisanego przez chłopca zagrożenia. Po dokonaniu rozpoznania, między innymi w oparciu o wyniki wykonanych pomiarów, okazało się, że gaz wydostawał się z jednego z lokali mieszkalnych. W skutek podjętych czynności ratowniczych doprowadzono do zamknięcia dopływu gazu i otwarcia mieszkania, w którym znajdowała się jedna osoba.

W związku z tym, że wskazania przyrządów pomiarowych jednoznacznie wskazywały na istniejące ryzyko wybuchu dowódca zastępu, a następnie dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, podjęli starania o uhonorowanie i docenienie młodego bohatera, którego reakcja być może pozwoliła uratować życie, zdrowie i mienie wielu osób.

Kierownictwo Szkoły powzięło decyzję o wyróżnieniu zasługującej na najwyższe uznanie, pochwałę i naśladowanie postawy. W związku z powyższym, w dniu zakończenia roku szkolnego 2018/2019 do siedziby Zespołu Szkół Pallotyńskich udał się w imieniu Komendanta Szkoły jego zastępca – mł.bryg. Marcin Szewerniak. Korzystając z otwartości, uprzejmości kierowanej przez ks. Marka Ostapiszyna kadry nauczycielskiej, wziął on udział w kończącym naukę apelu, którego pierwszym elementem było złożenie osobistych gratulacji i wręczenie drobnego upominku uczniowi klasy VI, który dzięki swojemu zachowaniu udowodnił, że nie można ignorować symptomów świadczących o możliwości występowania zagrożenia. Uczniem tym był Wiktor Pachoń, który w nagrodę za swój wyjątkowy czyn nagrodzony został także przez swoje koleżanki, kolegów oraz całą kadrę pedagogiczną gromkimi brawami.

Gratulacje i podziękowania płynące dzisiaj z ust strażaków, a będące w sercach mieszkańców bloku zlokalizowanego w centrum Nowej Huty, należą się nie tylko Wiktorowi ale także jego rodzinie i wychowawcom, wszystkim tym, którzy krzewią w dzieciach dobro i wartości, którzy uczą ich właściwego oceniania sytuacji i prawidłowego reagowania w chwili zagrożenia.  

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

18 czerwca 2019 roku w auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się Seminarium Naukowo – Techniczne: „Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Sakralnych”. Przedsięwzięcie zainspirowane między innymi tegorocznym pożarem katedry Notre Dame, jednego z najcenniejszych zabytków światowego dziedzictwa kulturowego, adresowane było przede wszystkim do właścicieli, zarządców, użytkowników oraz innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej zabytkowych obiektów sakralnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.
Organizatorem Seminarium, które honorowym patronatem objął Metropolita Krakowski Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, była Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Kuria Metropolitalna w Krakowie oraz nasza Szkoła.

Jako gospodarz miejsca przybyłych na seminarium uczestników i prelegentów powitał p.o. Komendant SA PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, a do problematyki spotkania w czasie krótkiego wystąpienia wszystkich zgromadzonych wprowadził  Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Marek Bębenek.

W czasie licznych i bardzo interesujących wystąpień poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony przeciwpożarowej zabytkowych obiektów sakralnych i zabytkowych, które w głównej mierze skupiały się na takich kwestiach, jak:

 1. zadania i obowiązki właścicieli budynków i obiektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 2. przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 3. wyposażenie budynków, obiektów budowlanych i terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 4. konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 5. zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
 6. przygotowanie budynku lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 7. ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 8. zasady odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

W gronie specjalistów dzielących się z przybyłymi na seminarium wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami znaleźli się miedzy innymi: Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Macałka, Główny specjalista ds. zamówień publicznych i dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Maksymilian Sudewicz, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Siekanka, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Krakowie mł. bryg. Sławomir Ścibiorek, Główny Specjalista Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Krakowie mł. bryg.  Sebastian Woźniak, Straszy Specjalista Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Krakowie mł. bryg. Filip Czyż, Kierownik Sekcji Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Krakowie st. kpt. Sylwester Garnek oraz Straszy Specjalista Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Krakowie kpt. Paweł Kordowski.

Moderatorami całości seminarium byli: st.bryg. Andrzej Siekanka, st.bryg. Robert Wolański i mł.bryg. Sebastian Woźniak. Natomiast podsumowania i wręczenia zaświadczeń o uczestnictwie dokonał st.kpt. Marek Chwała.

 

 


Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: kdt Adrian Socha
  

W dniach 10-14 czerwca 2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyła się recertyfikacja Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej do działań międzynarodowych HUSAR POLAND.

Wymóg recertyfikacji, wynikający z przepisów INSARAG (Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa) ma na celu potwierdzenie najwyższych standardów w zakresie prowadzonych działań i jest realizowany w cyklu 5-letnim.

Po raz pierwszy HUSAR POLAND zdobyła certyfikat w roku 2009, a na kolejnych ćwiczeniach recertyfikacyjnych w latach 2014 i obecnie w 2019 go utrzymała.

Proces recertyfikacji, oprócz sprawdzenia aspektów formalnych i dokumentacyjnych, miał formę ciągłego ćwiczenia, podczas którego grupa działała w systemie „24/7”, prowadząc nieprzerwane działania ratownicze na dwóch strefach, w tym także we współpracy z grupami ratowniczymi z innych krajów (Czechy i Ukraina).

Podczas działań grupa musiała zaprezentować pełną samowystarczalność na okres 10 dni.

Ocenie podlegały zarówno elementy techniczne samych działań, jak i organizacja sztabu, logistyki, działania medyczne oraz koordynacja grup międzynarodowych.

W skład grupy weszli strażacy z KM PSP w Warszawie, Wałbrzychu, Łodzi, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju, KG PSP, a także 6 strażaków z SA PSP w Krakowie – Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

Naszym strażakom, którzy już po raz 3. uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, powierzone zostały kluczowe funkcje. Pełnili oni obowiązki: zastępcy dowódcy HUSAR POLAND, koordynatora medycznego grupy, szefa logistyki, dowódcy punktu przyjęcia międzynarodowych sił i środków oraz zastępcy szefa sztabu koordynującego działania międzynarodowe, a także dowódcy operacyjnego i specjalisty ds. działań technicznych.

Zespół oceniający, złożony ze 9 specjalistów różnych dziedzin z grup poszukiwawczo-ratowniczych z całego świata oraz przedstawiciela INSARAG, pozytywnie ocenił ćwiczenie, wręczając po jego ukończeniu na ręce dowódców, certyfikat potwierdzający podtrzymane kwalifikacje.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: asp. M. Szalc

 

 

 

 

 

W dniach od 20 do 24 maja  2019 roku na terenie Gdańska odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I.
Do egzaminów przystąpiły 73 zespoły.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla :
•    terenowej klasy 0 - 12 zespołów,
•    terenowej klasy I - 20 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 7 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy I - 8 zespoły.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych !
Kolejny egzamin odbędzie się w dniach 02-06 lipca br. w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit

 

6 czerwca 2019 roku odbyły się 10 Mistrzostwa Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych. Jednostki i podmioty podległe MSWiA oraz inne formacje wystawiły 4 osobowe drużyny, przed którymi zostały postawione niecodzienne zadania związane w znacznej mierze z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wśród miejsc, w których znalazły się symulowane zdarzenia była między innymi wieża Kościoła Mariackiego na Rynku Głównym w Krakowie oraz zalew Bagry. Drużyny miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w izolowanych zdarzeniach medycznych, jak również w sytuacji zdarzenia masowego, a jednym z wyzwań była konieczność udzielenia pomocy osobie, która odebrała przesyłkę z toksyczną substancją. Wszystkie wymagały nie tylko doskonałej znajomości zasad i procedur ratowniczego postępowania, ale także zgrania i wzajemnego wsparcia wszystkich członków zastępów.

Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza reprezentowana przez: kpt. Artura Bartochę, mł.asp. Mariusza Ździebko, asp. Pawła Dziwiszewskiego, asp. Wojciecha Kurkowskiego i rezerwowego - str. kdt. Mateusza Morawskiego, zajęła II miejsce przegrywając tylko kilkoma punktami z JRG nr 4 w Krakowie.

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Opracowanie: str. kdt Mateusz Morawski

Zdjęcia: str. kdt Mateusz Morawski