Chociaż dzisiaj strażak, także przez angielskie określnie firefighter, kojarzy nam się głównie z osobą walczącą z pożarem (ogniem), skutkami klęski żywiołowej lub tzw. miejscowych zagrożeń, to w dniu, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, nie sposób nie wspomnieć i nie oddać należnego honoru i czci tym z nas, którzy na początku XX wieku brali czynny udział w działaniach na rzecz ponownego pojawienia się naszego kraju na napach Europy i świata. Jak donoszą opracowania naukowe i informacje historyczne zamieszczone na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy – dzięki silnie ukształtowanym postawom patriotycznym, wynoszonym z rodzinnych domów wzorców wychowawczych, kulturowych oraz religijnych, a także zakorzenionego głęboko w sercu umiłowania Ojczyzny i pragnienia wolności oraz poprzez paramilitarny charakter straży ogniowych – brali aktywny udział w rozbrajaniu wojsk okupacyjnych, żandarmerii i policji, a także pełnili służbę porządkową w wielu miastach i miasteczkach. Wielu wstąpiło do Wojska Polskiego, brało udział w powstaniach wielkopolskim i śląskich, żywo współdziałało w tworzeniu zrębów państwa polskiego. Szacuje się, że około 60 tysięcy strażaków uczestniczyło wówczas w akcjach niepodległościowych. O ich zasługach, w czasie centralnych obchodów Dnia Strażaka 2018, które miały miejsce 5 maja w Warszawie, pamiętali i wspominali także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Pierwszy z nich powiedział wówczas: "Strażacy, druhowie - jak mało, kto w Polsce - zasługują na to, aby być podniesionym na piedestał. Właśnie ze względu na charakter waszej służby, niezwykle ofiarnej, niezwykle odpowiedzialnej, a jednocześnie realizowanej z powołaniem i z serca; służby tak niezwykle wszystkim potrzebnej". (…) "Kiedy przyszło do walki o odzyskanie niepodległości to właśnie oni - druhowie, strażacy - zasilili legiony, cały czas byli w organizacjach podziemnych, umieli służyć, byli bohaterscy, sprawni, wysportowani. Mieli wszystkie te cechy, które spowodowały, że mogli w zasadzie natychmiast stać się świetnymi żołnierzami". Słowom Prezydenta wtórował Premier, zauważając, że strażacy nadal są wzorem dla całego społeczeństwa: "tak jak 100 lat temu, będąc na pierwszym froncie walki o niepodległość, i w powstaniu wielkopolskim, i w powstaniach śląskich, i wcześniej w Polskiej Organizacji Wojskowej".

Istotny udział w strażaków odzyskaniu wolności,   suwerenności, a także nieustanna troska o bezpieczeństwo obywateli sprawiają, że dzisiejszy dzień jest także naszym świętem. Wielu z nas, zarówno w ramach zorganizowanych uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym, jak i prywatnie, będzie dzisiaj świętowała i cieszyła z tego, że dane nam było kolejny raz obudzić się w niepodległym kraju.

Korzystając z okazji zachęcamy do przypomnienia i utrwalania podstawowych zasad dotyczących właściwego sposobu prezentowania flagi państwowej oraz umieszczania barw narodowych. Tak ważne święto państwowe, to także sposobność do tego, by zwrócić uwagę na poprawny sposób wykonywania Hymnu RP i zachowania w czasie jego słuchania. W związku z powyższym bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią przygotowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji miniprzewodnika, w którym znalazło się wiele cennych wskazówek mogących przydać się między innymi w takcie celebrowania dzisiejszego, tak wyjątkowego dnia.

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16701,Z-okazji-Swieta-Niepodleglosci-rusza-Kampania-Spoleczna-MSWiA-promujaca-szacunek.html

 

 

Opracowanie z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na stronach www.straz.gov.pl, oraz www.dzieje.pl : mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
 
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.
 
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 
 
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
 
W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
 
Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.
 
Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
 
Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
 
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
 
Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
 
Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.
 
Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
 
Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie
 
Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.
 
Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej
 
Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
 
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

W ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie zostanie rozegrany II OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ im. Generała brygadiera Feliksa Deli w Halowej Piłce Nożnej Oldboyów PSP. Zawody zostaną rozegrane w dniach 8 – 9 listopada 2018 r.  w Hali Sportowej Szkoły. Uroczyste otwarcie Memoriału nastąpi w czwartek (8.11.) o godzinie 9.00. Organizatorzy serdecznie zapraszają na zawody Pracowników, Emerytów, Kadetów Szkoły oraz kibiców halowej piłki nożnej.
                                                                                       

Ze sportowymi pozdrowieniami                      

Adam Banachowicz   

Kierownik Memoriału

 

II Memoriał im. Generała brygadiera Feliksa Deli w Halowej Piłce Nożnej Oldboyów PSP

Przełom października i listopada jest czasem szczególnej zadumy i wspominania osób, które zakończyły już swoją ziemską wędrówkę. W tych dniach także strażacy myślami uciekają do swoich bliskich i przywołują w pamięci Tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Jak co roku, na grobach byłych pracowników Szkoły zapłonęły pamiątkowe znicze, a przed tablicami upamiętniającymi zmarłych kadetów złożone zostały okolicznościowe wiązanki.

W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości, symbolicznym wyrazem pamięci i wdzięczności dla osób mających istotny wpływ na wolność i kształt naszego państwa, było także złożenie przez p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwałę wiązanek w miejscach spoczynku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha  

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie informuje, że został zmieniony termin siódmego zjazdu dydaktycznego dla plutonów 3 i 4 kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23 Turnus XXXV z 12-16 listopada 2018 r. na 13-17 listopada 2018 r. 

 

W dniach 19-26 października 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało Centralne szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

W szkoleniu uczestniczyło 10 strażaków - członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Bydgoszczy oraz Rzeszowa. Zajęcia prowadzone przy kapryśnej jesiennej aurze realizowane były na obiektach szkoleniowych Wydziału, konstrukcjach przemysłowych zakładu COBEX oraz w terenie naturalnym.

Kadrę szkoleniową kursu stanowili instruktorzy ratownictwa wysokościowego KSRG z SA PSP w Krakowie, KM PSP m. st. Warszawy oraz KP PSP Tarnowskie Góry.

Szkolenie zakończył egzamin, przez który szczęśliwie przeszli wszyscy jego uczestnicy, uzyskując pierwszy w tej specjalizacji tytuł – młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Traciłowski

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

 

 

20 października 2018 roku na placu wewnętrznym naszej Szkoły 91 słuchaczy XXVIII Turnusu kształcenia dziennego SA PSP w Krakowie, w tym dwie panie, w obecności sztandaru, zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry, na czele z p.o. Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, złożyło uroczyste ślubowanie.

Po przejściu procesu rekrutacji i naboru do służby kandydackiej, odbyciu 5-tygodniowego zgrupowania poligonowego, był to kolejny, a zarazem jeden z najważniejszych etapów strażackiej drogi zmierzającej do zakończenia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania działań ratowniczych i zarządzania nimi, otrzymania stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej i rozpoczęcia służby stałej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

O wadze i istocie dzisiejszego dnia świadczy między innymi uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji ślubujących w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Stanisław Puzyniak, a w czasie której przejmującą i inspirującą homilię wygłosił kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

Rangę wydarzenia podniosło także liczne grono przybyłych gości. Swoją obecnością wyrazy szacunku i uznania dla naszej służby i pracy, a nade wszystko ślubujących, wyrazili między innymi: reprezentujący Komendanta Głównego PSP Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP st. bryg. Wojciech Strączek przybyły wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Tomaszem Naczasem, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak, Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek, przedstawiciele administracji publicznej i władz samorządowych: szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Pan Łukasz Smółka oraz reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Pan Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Były z nami również osoby reprezentujące służby i formacje umundurowane: Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie ppłk Jacek Mróz, Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Marek Marcisz, reprezentujący Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych ppłk Arkadiusz Skupień, a także pracowniczy Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Tadeusz Dragon, Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty i Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodu Panie Dorota Skwarek i Wanda Brześcińska oraz Pan Henryk Odrzywołek Przewodniczący MNSP NSZZ Solidarność.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się punktualnie w samo południe od złożenia przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę stosownego meldunku. Następnie, zgodnie z pożarniczym ceremoniałem i zwyczajem, nastąpiło przywitanie gości i krótkie przemówienia, w czasie których prócz gratulacji i życzeń pojawiły się liczne wyrazy wdzięczności i podziękowania, skierowane zarówno do słuchaczy I kompanii, jak i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnych za trud wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu, wartości i szacunku do drugiego człowieka, rodziców. Odcztane zostały także okolicznościowe listy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP.

Ślubowaniem na sztandar wyróżnieni zostali słuchacze:

 1. Łukasz Gondek
 2. Arkadiusz Bazan
 3. Michał Polek
 4. Michał Otręba

Wyrazem strażackiej solidarności i współpracy była niezwykła oprawa muzyczna dzisiejszego święta, zapewniła ją Orkiestra Dęta OSP Pcim, której jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

Po uroczystości „zaślubin” z Państwową Strażą Pożarną, nasi uczniowie udali do swoich domów na pierwszą, tak bardzo wyczekiwaną i upragnioną przepustkę.

Nawiązując do wypowiedzianych dzisiaj z trybuny honorowej słów st.kpt. Marka Chwały, wszystkim naszym Drogim Słuchaczkom i Słuchaczom życzymy wszelkiej pomyślności, samych zakończonych sukcesem akcji i działań ratowniczych, umiejętności godzenia się z nieuniknionymi porażkami, wyciągania z nich konstruktywnych wniosków, a także tego, by dwuletni pobyt w Szkole pozwolił spełnić życiowe i zawodowe marzenia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

14 października 2018 roku odbył się w Krakowie 5. PZU CRACOVIA Półmaraton Królewski. Naszą Szkołę reprezentowało w nim pięciu słuchaczy: Jakub Pikuła, Tomasz Brachmański, Michał Szymczak, Karol Terech i Jakub Wąsowicz. Licząca nieco ponad 21 kilometrów trasa wiodła przez najciekawsze miejsca miasta. W wydarzeniu wzięło udział prawie 12 tysięcy biegaczy z wielu państw świata. Nasi reprezentanci ukończyli bieg z bardzo dobrymi wynikami:

Tomasz Brachmański - 01:37:50

Jakub Pikuła - 01:39:07

Jakub Wąsowicz - 01:44:36

Karol Terech - 01:46:43

Michał Szymczak - 02:02:33.

Tradycyjnie uczniowie naszej Szkoły stanowili także istotne wsparcie dla organizatorów we właściwym zabezpieczeniu trasy biegu.

 

 

Opracowanie: kdt Jakub Pikuła, mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

10 października 2018 roku, już po raz kolejny w tym roku, pracownicy oraz słuchacze Szkoły mieli okazję do honorowego oddania krewi. W akcji zorganizowanej wraz z krakowską terenową stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa udział wzięło 30 osób oddając łącznie 13,5 litra krwi!

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację akcji oraz bezinteresownie oddały swoją krew na rzecz osób potrzebujących.

Tym samym w ramach prowadzonych przez nas akcji „100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości” zebraliśmy w tym roku już 50,85 litra krwi. Do osiągnięcia założonego wyniku, a nie sukcesu, bo jest nim każdy pozyskany mililitr bezcennego leku, zostało nam już tylko 109 donacji.

Opracowanie: st.kpt. Paweł Serwatka / mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

W dniach 10-14 września oraz 01-05 października 2018 roku na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzono dwa cykle warsztatów metodyczno-tematycznych „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W kolejnych edycjach warsztatów zorganizowanych przez naszą Szkołę wzięło udział łącznie 22 strażaków z Ośrodków Szkolenia z terenu całego kraju oraz z Centralnej Szkoły PSP i Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Szkolenie miało na celu przygotowanie kadry do realizacji zajęć z tematyki pożarów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP „Programem szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W ciągu 5 dni warsztatów zrealizowano tematy dotyczące rozwoju pożaru w małej skali przy użyciu tzw. „małego domku dla lalek”, „dużego domku dla lalek” oraz domku z otwartą ścianą. Przeprowadzono pokazowe zajęcia z rozkładu termicznego drewna oraz granic wybuchowości (akwarium Gisselsona). Każdego dnia wiele czasu poświęconego zostało na naukę, jak i doskonalenie technik operowania prądami gaśniczymi oraz przemieszczania się z linią gaśniczą. Każdy uczestnik przećwiczył również procedurę wejścia do pomieszczenia objętego pożarem i poznał jej znaczenie w kontekście bezpieczeństwa ratowników.

Oczywiście warsztaty nie mogłyby być zrealizowane bez tzw. ćwiczeń gorących w komorze rozgorzeniowej, które zwieńczały każdy dzień. W trakcie tych ćwiczeń uczestnicy mieli możliwość obserwowania zjawisk towarzyszących rozwojowi pożaru oraz czynników na niego wpływających, przećwiczenia wcześniej poznanych techniki operowania prądami gaśniczymi, jak również wejścia i przemieszczania się w pomieszczeniu objętym pożarem.

Za pomoc w realizacji szkolenia, niezwykły wkład merytoryczny, przekazanie swojego doświadczenia dziękujemy st. kpt. Cezaremu Jesionkowi z JRG Łobez.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Łucja Rozwadowska

Zdjęcia: mł.bryg. Łucja Rozwadowska / Archiwum SA PSP w Krakowie

W dniach 9 – 10 października 2018 roku na terenie Kampusu Dydaktyczno – Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Adresowana była do osób zajmujących się ratownictwem medycznym w służbach mundurowych oraz jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne (publiczne i powszechne), w szczególności w: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Wojsku Polskim.

Wiodącą tematyką konferencji było współdziałanie służb mundurowych, w szczególności w aspekcie ratownictwa medycznego, uwarunkowań prawnych oraz problematyki tej współpracy, w czasie obrad poruszane były następujące zagadnienia:

 • Problematyka realizacji zakresu zadań ratownictwa medycznego w służbach mundurowych.
 • Współdziałanie służb mundurowych w ramach realizacji zadań własnych w obszarze ratownictwa medycznego.
 • Współdziałanie służb mundurowych z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Zakres zadań ratownika medycznego w służbach mundurowych.

Integralną częścią konferencji były ćwiczenia taktyczno – bojowe p.k. „Konwój”, które w założeniach miały zaprezentować wspólne działania prowadzone przez służby mundurowe, a związane z likwidacją wieloaspektowego zagrożenia, tj. próby odbicia przewożonych osadzonych i deportowanych z wykorzystaniem broni palnej, w wyniku którego wystąpiło zdarzenie drogowe z udziałem osób postronnych. Elementem, który podczas ćwiczeń były szczególnie podkreślony to działania z zakresu ratownictwa medycznego w powstałym zdarzeniu masowym, tj:

 • udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku ostrzału (funkcjonariusze),
 • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym - osadzonym i deportowanym,
 • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – postronnym.

                Ćwiczenia wprowadziły uczestników w obszar problematyki współdziałania służb w strefie zagrożenia, gdzie występują osoby poszkodowane. Dodatkowo osoby poszkodowane ze „zdarzenia” zostały przewiezione do Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie w ramach serii zajęć warsztatowych, uczestnicy konferencji mogli przećwiczyć procedury wykonywania medycznych czynności ratunkowych na symulatorach wysokiej wierności.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na Konferencji, oraz czynny udział w dyskusjach, wielu znamienitości w dziedzinie ratownictwa medycznego, między innymi prof. dr hab. Janusza Pacha, który wygłosił wykład inauguracyjny. Swoje wystąpienia mieli również koordynatorzy ratownictwa medycznego Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Wojska. Aspekty prawne ratownictwa medycznego w nowelizowanych przepisach przedstawił dr Andrzej Szyrwiński – koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński,
 • Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro,
 • Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. 

Członkami komitetu honorowego konferencji byłi:

 • Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar,
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie p.o. st. kpt mgr inż. Marek Chwała,
 • Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak
 • Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta,
 • Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Stanisław Laciuga.

Konferencję zakończył komunikat Komitetu Naukowego, który zawierał następujące wnioski:

 1. Wskazane jest opracowanie standardu kształcenia w uczelniach wyższych na kierunku ratownictwo medyczne.
 2. Czynności medyczne wykonywane przez ratowników medycznych muszą być realizowane w każdym obszarze prowadzonych działań. Dzięki funkcjonowaniu ratowników medycznych w służbach mundurowych, odpowiednio zabezpieczony i wyszkolony ratownik medyczny może działać w każdym z rodzajów stref zagrożenia. Dotyczy to zarówno akcji z zagrożeniami CBRN i E jak i działań operacyjno-taktycznych, bojowych oraz specjalnych.
 3. Należy podjąć działania w celu stworzenia systemu doskonalenia zawodowego pielęgniarek, ratowników medycznych służb mundurowych zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.
 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych służb powinni zostać zobligowanie do zapewnienia podległym pielęgniarkom i ratownikom medycznym możliwość doskonalenia zawodowego zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.
 5. Należy możliwie szybko zakończyć proces legislacyjny dotyczący zakresu wykonywanych czynności zawodowych ratownika medycznego w służbach.
 6. Należy podjąć działania związane z profilaktyką nowotworową w służbach mundurowych .

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była forum wymiany poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów. Organizatorzy konferencji planują, że stanie się ona cyklicznym wydarzeniem i wpisze się w kalendarz przedsięwzięć naukowych i szkoleniowych wszystkich przedstawicieli służ mundurowych zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Dziękujemy za udział i wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia wkrótce.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek tlenku dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

 

czad oszukuje zmysły

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

 Te objawy moga swiadczyc o obecnosci tlenku wegla

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

 W Polsce corocznie powstaje ponad 150000 pozarow co piaty z nich powstaje w domach

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

NIGDY NIE GAS tluszczu i oleju WODA

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

slupki

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

slupki2

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej Komendy Głównej PSP

d

Już po raz trzeci przedstawiciele „Koła Nowych Technologii” z Naszej Szkoły uczestniczyli w Konferencji Radiokomunikacji Profesjonalnej „RadioExpo”. Konferencja ta to miejsce spotkań największych firm telekomunikacyjnych zajmujących się radiokomunikacją profesjonalną. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 3 do 4 października 2018 roku w Warszawie. Podczas konferencji prezentowane były trendy rozwoju radiokomunikacji profesjonalnej, nie zabrakło również przedstawienia wdrożeń systemowych oraz prezentacji przyszłościowych technologii do przesyłania danych. Osoby uczestniczące: kpt. Paweł Błaut, kpt. Łukasz Markiewicz oraz kadeci Socha Adrian, Radzki Wojciech, Bucki Bartłomiej, Dębowski Krzysztof.

 

 

Opracowanie: kpt. Paweł Błaut

Zdjęcia: kpt. Paweł Błaut


                    

Realizując zadania wynikające z „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w PSP”, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na bazie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu zorganizowała w dniach 03-04 października 2018 roku warsztaty tematyczne „Organizacja działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie specjalistycznym”.
Uczestnikami warsztatów byli wojewódzcy koordynatorzy działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG i dowódcy specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych poziomu gotowości  C.
Celem warsztatów było doskonalenie i aktualizacja posiadanych wiadomości z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z zespołem zmiażdżenia i amputacją urazową, wykorzystaniem systemu podpór budowlanych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych i zastosowaniem drewna certyfikowanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez SGPR.
W trakcie zajęć praktycznych na stanowiskach treningowo-badawczych, które powstały w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznania się z możliwościami wykorzystania systemu podpór budowlanych podczas działań ratowniczych oraz wykonania prób wytrzymałościowych podpór drewnianych wykonanych z drewna sortowanego o klasie wytrzymałości co najmniej C 16 i drewna niesortowanego.

 

 


Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk