05 października 2019 roku na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 86 słuchaczy XXIX Turnusu kształcenia dziennego, w obecności sztandaru, zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry Szkoły, na czele z Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, złożyło ślubowanie.

Zaplanowana na godzinę 12:00 uroczystość poprzedzona została odprawioną w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszą Świętą, której przewodniczył Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, a opartą na przesłaniu powołania homilię wygłosił ks. Paweł Samborski.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem kulminacyjna część wydarzenia rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości kpt. Michała Kuczerę stosownego meldunku. Po nim nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie strażaków przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego.

Jako gospodarz pierwszy głos zabrał Komendant Szkoły. Po powitaniu wszystkich przybyłych podziękował słuchaczom za wybranie właśnie krakowskiej „aspirantki” jako miejsca, w którym postanowili uczyli się pożarniczego rzemiosła oraz za ich gotowość do pełnienia służby na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących, a rodzicom i bliskim pogratulował owoców wychowania synów w duchu patriotycznych tradycji i wartości.

Słowa najwyższego uznania i wdzięczności skierował także do członków ochotniczych straży pożarnych oraz Kadry Szkoły, której w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, życzył niegasnącej pasji, zapału i satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Także skierowane na ręce Komendanta Szkoły listy: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, a także wystąpienie nadbryg. Marka Jasińskiego, pełne były słów wdzięczności, gratulacji i życzeń.

Trzem ślubującym plutonom towarzyszyła dowodzona przez st.kpt. Pawła Serwatkę kompania honorowa SA PSP w Krakowie oraz poczty sztandarowe jednostek OSP. Wyrazem strażackiej solidarności i współpracy była oprawa muzyczna dzisiejszego święta, którą przygotowała Orkiestra OSP Niepołomice.

Ślubowaniem na sztandar wyróżnieni zostali słuchacze:

1. Bartosz Krygowski

2. Przemysław Łuszczek

3. Krystian Lewkowicz

4. Rafał Mastej.

 

Uroczysty apel był także okazją do wręczenia przez st.kpt. Marka Chwałę okolicznościowych podziękowań i wyróżnień dla Kapelana Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysława Kuliga oraz jednostek OSP, wśród których znalazły się:

 1. OSP Niepołomice
 2. OSP Rzezawa
 3. OSP Wola Batorska
 4. OSP Wola Filipowska
 5. Dziecięca Drużyna pożarnicza z OSP Jadowniki.

W dowód uznania za długoletnią współpracę st.kpt. Marek Chwała otrzymał przyznaną przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach „Odznakę Zasłużony dla OSP Jadowniki”.

Wśród licznie przybyłych na dzisiejsze wydarzenie gości swoją obecnością na trybunie honorowej uznanie dla strażackiej służby, naszej Szkoły, a przede wszystkim stawiających pierwsze kroki w zawodowym pożarnictwie i ratownictwie słuchaczy wyrazili:

 1. nadbryg. Marek Jasiński - Zastępca Komendanta Głównego PSP
 2. Pan Tomasz Tomala - Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka
 3. ppłk Arkadiusz Skupień reprezentujący gen. bryg. Sławomira Drumowicza Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych
 4. mjr Wojciech Grzesiak reprezentujący płk pil. Pawła Bigos Dowódcę 8 Bazy Lotnictwa Transportowego
 5. płk Krzysztof Goncerz Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rząsce
 6. Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie reprezentujący Piotra Ćwika Wojewodę Małopolskiego
 7. st.bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
 8. mł.brgy. Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
 9. mł. inspektor Jacek Górecki reprezentujący nadinsp. dr Krzysztofa Pobuta Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 10. ppłk Stanisław Kapliński reprezentujący Marcina Żal Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie
 11. Paweł Kucharczyk Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 12. Arkadiusz Wrzoszczyk Wicestarosta Powiatu Krakowskiego
 13. st.bryg. Paweł Knapik Komendant Miejski PSP w Krakowie
 14. mł.bryg. Robert Cieśla Komendant Powiatowy PSP w Bochni
 15. ks. Paweł Samborski Wojewódzki Kapelan Strażaków, Delegat Kapelana Krajowego ks. Bryg. dr Jana Krynickiego
 16. ks. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków
 17. ks. prałat Grzegorz Szewczyk Proboszcz Parafii Św. Floriana w Krakowie, Prepozyt Kolegiaty św. Floriana
 18. ks. Stanisław Puzyniak Proboszcz Parafii najświętszego Serca Pana Jezusa
 19. Marek Maślerz Wicedyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 20. kpt. Janusz Hojda reprezentujący ppłk. Jacka Mróz Dyrektora Zakładu Karnego
 21. lek. med. Brunon Lalik Dyrektor Szpitala MSWiA w Krakowie
 22. Radosław Włoszek Prezes Zarządu Kraków Airport
 23. Henryk Odrzywołek Przewodniczący Małopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"
 24. st.bryg. w st. spocz. Jan Ziobro były Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po uroczystości „zaślubin” z Państwową Strażą Pożarną, nasi uczniowie zaproszeni zostali na uroczysty obiad, ich bliscy mieli okazję spróbować strażackiej grochówki, a następnie wszyscy udali do swoich domów na pierwszą, tak bardzo wyczekiwaną, upragnioną, a nade wszystko nomen omen zasłużoną, przepustkę.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

 

 

05.10.209 Ślubowanie 2019 adresy IIa

 

05.10.209 Ślubowanie 2019 adresy Ia

 

05.10.2019 Adres Ministra Infrastruktury Ślubowanie

1 października 2019 roku rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.


Dołączając się do inicjatywy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zachęcamy do pogłębienia wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Szczegóły akcji na stronie www.kgpsp.gov.pl oraz www.sapsp.pl.

 

 


Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Logo kampanii: www.kgpsp.gov.pl

Chociaż ciężko nazwać trwającą od 2015 roku współpracę SA PSP w Krakowie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego tradycją, to z całą pewnością piąta już edycja zrealizowanego w dniach 16-26 września 2019 roku obozu szkoleniowo-sprawnościowego dla studentów II roku ratownictwa medycznego dowodzi, że jakość prowadzonych przez nas zajęć wciąż spotyka się z uznaniem władz najstarszej w Polsce uczelni. Na podstawie przeprowadzonej na zakończenie obozu ankiety i przekazywanych na bieżąco przez uczestników zajęć opinii, bez zbędnej skromności możemy powiedzieć, że także uczestnicy bardzo wysoko ocenili zaproponowany i zrealizowany w całości program. Szczególnie urzekło ich: zaangażowanie, profesjonalizm i niezwykle przyjazne nastawienie wykładowców i instruktorów, co sprawiło, że atmosfera na zajęciach była zarówno miła, jak i sprzyjająca do zadawania pytań i rozwiewania ewentualnych wątpliwości. Poznawaniu nowych treści sprzyjała także ciekawa i zróżnicowana tematyka zajęć, możliwość praktycznego poznania aspektów pracy strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, czterokrotne wizyty na szkolnym poligonie, wykorzystanie w czasie zajęć symulatora dachowania oraz potencjału modułu medycznego.

Wśród zagadnień znajdujących się w programie obozu znalazły się:

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- wychowanie fizyczne,

- ratownictwo techniczne,

- ratownictwo chemiczne i ekologiczne,

- taktyka działań ratowniczych,

- ratownictwo wysokościowe,

- taktyka zwalczania pożarów,

- ratownictwo medyczne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Także ze swej strony dziękujemy wszystkim uczestnikom obozu za aktywny udział w zajęciach, życzymy powodzenia w realizacji, nie tylko zawodowych i naukowych, marzeń oraz żywimy nadzieję, że pobyt w naszej Szkole przyczyni się do podniesienia jakości współpracy pomiędzy przedstawicielami dwóch największych systemów ratowniczych w Polsce.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Dariusz Ruchała, st.kpt. Michał Mzyk, kpt. Łukasz Kalandyk, asp. Tomasz Pytel

 

26 i 27 września 2019 roku w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie gościli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błażowej. Wizyta dwudziestu uczniów i trzech towarzyszących im opiekunów była nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za zajęcia trzeciego miejsca w tegorocznym klasowym konkursie na scenariusz gry terenowej. Jak wynika z protokołu komisji konkursowej (pełne wyniki tutaj) pochodzący z podkarpacia laureaci pokonali 18 zespołów.
Wizyta w Stołecznym Królewskim Mieście Kraków obfitowała w szereg, nie tylko związanych z działalnością straży pożarnej, atrakcji. Nie obyło się bez zwiedzenia budynków Szkoły, zapoznania się z przebiegiem i specyfiką pożarniczego kształcenia, ale także spaceru po Rynku i zakupu pamiątek w Sukiennicach, wejścia na szczyt wieży Kościoła Mariackiego i obowiązkowej fotografii z pełniącym w niej służbę hejnalistą, zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. Wyjątkową atrakcją była możliwość odwiedzenia obiektów znajdującej się przy ul. Franciszkańskiej 3 Kurii Metropolitalnej, w której niegdyś zamieszkiwał i pełnił posługę Karol Wojtyła, a gdzie do dziś znajduje się tzw. „okno papieskie”.
Z relacji uczestników wynika, że zaproponowany przez nas program wycieczki spełnił szereg pokładanych w nim oczekiwań. Turystyczne bogactwo Krakowa i Małopolski nie pozwala na zwiedzenie wszystkich ważnych miejsc w tak krótkim czasie, zachęcamy więc do kolejnych odwiedzin naszego województwa oraz uczestnictwa w kolejnych edycjach „kalendarzowego konkursu PSP”.
W roli opiekuna i przewodnika doskonale, jak zawsze, odnalazł się mł.bryg. Wojciech Dela.

 


Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela, Grzegorz Kruczek


W dniach 18 - 20 września 2019 roku Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zorganizowała Międzynarodową Konferencję „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń– nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa”.
Tegoroczną konferencję, po powitaniu w murach Międzynarodowego Centrum Kultury przez Panią Dyrektor Agatę Wąsowską- Pawlik, otworzył Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.
Tradycyjnie już trzydniowa, realizowana w dwuletnim cyklu, konferencja obfitowała w prelekcje, prezentacje oraz pokazy wyposażenia technicznego i działań ratowniczych.
W programie konferencji wyróżniono następujące sesje:
1.    Znaczenie nowych technologii w bezpieczeństwa dziedzictwa- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
2.    Prezentacje - ćwiczenie ratownicze „Nowoczesne technologie w zabezpieczeniu i działaniach ratowniczych w obrębie kompleksu o istotnym znaczeniu kulturowym” - Klasztor O.O. Franciszkanów.
3.    Historyczne przemiany w konstrukcji sprzętu, wszelkich rozwiązań technicznych i rozwiązań organizacyjnych w ochronie przeciwpożarowej -Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
4.    Nowoczesne technologie w zabezpieczeniu i działaniach ratowniczych dziedzictwa kultury - dobre praktyki - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
W sesji pierwszej, 18 września 2019 roku, skupiono się na kluczowych dla ochrony dziedzictwa zagadnieniach opracowanych i referowanych przez przedstawicieli ośrodków i instytucji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komitetu Technicznego SAREC ICOM, Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Biblioteki Narodowej, Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie i ASP w Krakowie, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
W sesji drugiej, 19 września br., realizowanej w obiektach klasztoru O.O Franciszkanów przeprowadzono ćwiczenie ratownicze z epizodami: zwalczania symulowanego pożaru Bazyliki O.O. Franciszkanów oraz zabezpieczenia konstrukcji naruszonej ściany domu zakonnego. W trakcie realizacji czynności ratowniczych z udziałem zastępów jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie JRG-1, JRG-2 i Szkoły Aspirantów PSP zastosowano najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne. Użyte zostały m.in. najnowsze modele samochodów ratowniczo-gaśniczych (m.in. z systemami piany ciśnieniowej), samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną i systemem gaśniczym wysokiego ciśnienia. Zastosowano ruchome stanowisko kierowania, przeprowadzono ewakuację i zabezpieczenie dóbr dziedzictwa z Bazyliki do specjalistycznego, prototypowego kontenera zaprojektowanego do ewakuacji i zabezpieczenia ewakuowanych przedmiotów. Kontener wykonano w ramach projektu badawczego OZAB. W dalszej części ćwiczenia zaprezentowano system stabilizacji naruszonej ściany, monitorowanej przez specjalistów z SA PSP z użyciem najnowszego sprzętu pomiarowego. Dla skutecznego przekazu przebiegu ćwiczenia dla uczestników konferencji prowadzono transmisję obrazu na ekranie typu LED 3 x 5 m wykorzystując nowoczesne technologie przesyłu obrazu. Na mobilnym ekranie przedstawiano na bieżąco przebieg czynności ratowniczych prowadzonych przez poszczególne zastępy. Sesję zakończyły prelekcje specjalistów z SA PSP w Krakiwue, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu.
W kolejnej sesji tego dnia (III sesja programowa) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, po powitaniu przez Dyrektora CMP st. bryg. mgr inż. Janusza Gancarczyka, pracownicy muzeum przedstawili referaty ujmujące stan badań nad historycznymi przemianami w konstrukcji kluczowych urządzeń ratowniczych.
Czwartą sesję konferencyjną prowadzono ostatniego dnia w murach SA PSP w Krakowie. Obfitowała ona w szereg rzeczowych, aktualnych rozwojowo prezentacji i referatów z ośrodków SA PSP w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Kultury Willa Decjusza, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie APEIRON, Warmińsko- Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Pogotowia Konserwatorskiego - mobilnego laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki obiektów zabytkowych w architekturze. Ten ostatni ośrodek przedstawił pokaz praktyczny progresywnej technologii laserowej umożliwiającej oczyszczanie powierzchni różnych materiałów (szczególnie elementów obiektów dziedzictwa) z powłok sadzy i innych produktów spalania niecałkowitego w pożarze.
Przedstawione podczas konferencji komunikaty, prelekcje i pokazy wskazały poziom implementacji nowoczesnych technologii przez poszczególne ośrodki w działalność zmierzającą do zachowania dziedzictwa kulturowego. Na uwagę zasługują najnowsze rozwiązania w technikach zabezpieczeń materiałów piśmienniczych, zasobów muzealnych oraz obiektów.
Teksty autorskich opracowań referatów wydano w formie okolicznościowego zeszytu naukowego.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Wolański
Zdjęcia: bryg. Tomasz Janecki, Ireneusz Badura

Od 10 do 14 września  2019 roku na terenie w Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami  specjalności terenowej oraz  gruzowiskowej klasy 0 i I.
Do egzaminów przystąpiło 77 zespołów.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla :
•    terenowej klasy 0 - 11 zespołów,
•    terenowej klasy I - 23 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 10 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy I - 2 zespoły.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych !
Kolejny egzamin odbędzie się w dniach 15-19 października br. w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit
Zdjęcia: Joanna Pulit

 

W dniach 16-20 września 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym "Przygotowanie do realizacji szkoleń za zakresu ewakuacji kolei linowych".
Warsztaty dedykowane były przedstawicielom wojewódzkich ośrodków szkolenia i szkół PSP.
Ich celem było przygotowanie kadry dydaktycznej do prowadzenia szkoleń we wspomnianym obszarze, zarówno na poziomie kierownika szkolenia, jak też instruktora zakresu podstawowego.
Podczas 5-dniowego szkolenia realizowano zajęcia teoretyczne (w tym metodykę prowadzenia zajęć), a także praktyczne.
Dzięki uprzejmości znajdujących się na terenie powiatu nowosądeckiego stacji narciarskich w Wierchomli ("Dwie Doliny"), Krynicy ("Jaworzyna Krynicka") oraz Tyliczu ("Tylicz-Ski"), uczestnicy mieli możliwość ćwiczeń na 4 różnych kolejach krzesełkowych, zdobywając, a następnie doskonaląc swoje umiejętności z zakresu ewakuacji kolei linowych zarówno technikami linowymi, jak i z wykorzystaniem drabin pożarniczych.
Mimo nieco kapryśnej aury pogoda dopisała, zaś 23 uczestników szkolenia z jednostek PSP z terenu całego kraju, nabyło nowe umiejętności oraz kwalifikacje w zakresie prowadzenia szkoleń w tej wymagającej i specyficznej dziedzinie ratownictwa wysokościowego.

 

 

Tekst: bryg. T. Traciłowski
Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski, mł. asp. M. Konarski

 

 

 

W piątek 20 września 2019 roku odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę pracownika Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Pan Janusz Strychalski, bo o nim mowa, pracował w Szkole od 2008 roku w Wydziale Techniczno-Poligonowym. Do głównych jego obowiązków należało utrzymywanie w pełnej sprawności sprzętu ratowniczo-gaśniczego i technicznego, a także nadzór nad zapewnieniem właściwego stanu technicznego sprzętu, a obowiązki te realizował fachowo i niezawodnie. Wieloletnia współpraca z OSP w Niepołomicach zaowocowała przyznaniem Panu Januszowi Strychalskiemu Brązowego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa. Zdyscyplinowany, uczynny, o wysokiej kulturze osobistej, dobry kolega – tak zapamiętamy Pana Janusza i życzymy wszystkiego co najlepsze na zasłużonej emeryturze.

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk


W dniach od 2 do 8 września 2019 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził kolejny cykl, następujących po sobie szkoleń: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.
Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.
Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania oraz lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.
Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.
W pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16 ratowników z: KM PSP Toruń, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Warszawa, KP PSP Lubin oraz KP PSP Krosno Odrzańskie. Natomiast uczestnikami drugiego szkolenia było 18 ratowników z KM PSP Toruń, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Warszawa, KM PSP Wałbrzych, KM Łódź oraz KP PSP Lubin.

 


Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk
Zdjęcia: st. bryg. R. Kłębczyk, kpt. A. Piętka

 

 

W dniach 2 - 6 września 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu została przeprowadzona trzecia edycja Szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.Celem szkolenia jest przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych.

Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących z niszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Gdańsk, KM PSP Warszawa, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych.

Na szkoleniu wsparcie instruktorskie realizowane było przez specjalistów z Grup Poszukiwawczo Ratowniczych z Warszawy – ogn. Piotra Maliszewskiego, oraz Nowego Sącza – kpt. Wojciecha Brodę, mł. kpt. Jakuba Liszkę.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta
Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

 

W ostatnich tygodniach wśród licznych pomocy dydaktycznych służących realizacji zadań Szkoły pojawił się symulator dachowania pojazdu osobowego. Jego wykorzystanie w procesie kształcenia kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów tworzących i współpracujących z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym pozwoli zarówno na odtworzenie w kontrolowanych warunkach sił i mechanizmów urazów mogących doprowadzać do powstania licznych obrażeń ciała u ofiar wypadków komunikacyjnych, jak i urzeczywistnić działania z zakresu taktyki działań ratowniczych i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy prowadzonych z wykorzystaniem symulatora zajęć praktycznych będą mieli także okazję przekonać się, jak ważne jest dbanie o własne bezpieczeństwo w trakcie korzystania z pojazdów mechanicznych, jak istotnym jest właściwe dopasowanie i zapięcie pasów bezpieczeństwa, wyregulowanie zagłówka, ułożenie ciała w pojeździe oraz ograniczenie transportu wewnątrz przedziału pasażerskiego niezabezpieczonych przedmiotów, które w warunkach wypadku komunikacyjnego z ogromną energią i w całkowicie niekontrolowany sposób przemieszczać się mogą w różnych kierunkach i doprowadzić do powstania zagrożenia, także zdrowotnego.

Symulator dachowania oparty o nadwozie samochodu osobowego typu kombi, dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym pozwala na obracanie go względem jego wzdłużnej osi. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko, sprawny do niedawna pojazd pozbawiony został układu napędowego, hamulcowego oraz elektrycznego, a co za tym idzie wszelkiego rodzaju płynów eksploatacyjnych. Elektryczny napęd silnika i elementów obsługi pozwala na bezpieczne użytkownie symulatora w zakresie temperatur od -5 do 40 °C. Jednoczasowo korzystać może z niego 5 osób, które zajmują przeznaczone dla kierowcy i pasażerów miejsca. Prowadzący zajęcia ma możliwość skorzystania z automatycznego lub ręcznego trybu sterowania symulatorem, w tym generowania trzech różnych prędkości (od 1,6 do 7,7 obrotów na min.), zmiany kierunku rotacji oraz zatrzymania pojazdu w każdym położeniu.

W związku z tym, że pozwalająca wykorzystać wszystkie walory i zapewniająca bezpieczeństwo użytkowników obsługa symulatora wiąże się z koniecznością poznania podstawowych elementów jego budowy oraz zasad działania, w dniu 12 września 2019 roku na Poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostało specjalne szkolenie. W zorganizowanym przez przedstawiciela producenta spotkaniu udział wzięli pracownicy Wydziału Techniczno-Poligonowego oraz Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Jesteśmy przekonani, że wysokiej wierności symulacja w procesie kształcenia strażaków jest niezbędnym elementem zdobywania ratowniczych umiejętności i właściwym kierunkiem rozbudowy bazy poligonowej. Mamy nadzieję, że nowy zakup spełni pokładane w nim, zarówno przez kadrę dydaktyczną, jak i słuchaczy, oczekiwania.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

O godnej naśladowania postawie i zachowaniu mieszkańca Nowej Huty, 12 – letniego Wiktora Pachonia, informowaliśmy już przy okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019, gdy z inicjatywy Dowódcy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Andrzej Kufty, został on symbolicznie nagrodzony przez kierownictwo Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (więcej tutaj).

Na wniosek Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały, także Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, za bohaterską postawę i działanie, które przyczyniło się do uratowania życia ludzkiego, postanowił wyróżnić Wiktora przyznając mu Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wręczenie dyplomu, w obecności wychowawcy, koleżanek i kolegów z klasy Wiktora, nastąpiło 13 września 2019 roku. W imieniu gen. brygadiera Leszka Suskiego, na ręce nad wyraz skromnego młodego bohatera, warz z torbą pełną upominków, przekazał go odpowiedzialny za działalność operacyjną i edukacyjną naszej Szkoły Zastępca Komendanta mł.bryg. Marcin Szewerniak.

Jeszcze raz dziękujemy Wiktorowi za jego postawę, a korzystając z okazji życzymy mu wszelkiej pomyślności i satysfakcji z osiąganych wyników w nowym roku szkolnym.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Wywoływane różnymi czynnikami, w tym antropogenicznymi, pożary lasów są zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym i groźnym zarówno dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, ale także funkcjonowania ogółu środowiska i biosystemu. Chociaż ostatnie tygodnie obfitowały w szereg medialnych doniesień dotyczących pożarów lasów w Amazonii, między innymi w kontekście powstawania toksycznych produktów spalania, to nie oznacza, że nie mamy do czynienia z tego typu zdarzeniami także na terenie naszego kraju. Jak wynika z danych statystycznych publikowanych przez Komendę Główną PSP w ubiegłym roku podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zadysponowane zostały do 8 079 pożarów obszarów leśnych.


Świadomość konieczności przygotowywania przyszłych kadr dowódczych i pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej do zmagania się z tego typu zagrożeniami przekłada się na podejmowanie tematyki związanej z pożarami lasów zarówno w ramach efektów kształcenia związanych z taktyką działań gaśniczych, wyposażenia technicznego, jak i działań wyprzedzających. To właśnie w czasie zajęć praktycznych z przedmiotu profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej, w dniach 10-11 września 2019 roku, słuchacze XXVIII turnusu kształcenia dziennego uczestniczyli w ćwiczeniach związanych z przygotowaniem podmiotów zarządzających obszarami leśnymi do walki z żywiołem. Korzystając z przychylności kierownictwa i pracowników zlokalizowanej na obszarze Lotniska Rybnik – Gotartowice Leśnej Bazy Lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, kadeci II kompanii mieli okazję zapoznania się między innymi z zasadami dysponowania i możliwościami wykorzystania, umożliwiających podawanie z powietrza dużych ilości wody, samolotów PZL M18 Dromader.  Najbardziej znane masowe użycie tego typu statków powietrznych miało miejsce w sierpniu 1992 roku podczas gaszenia pożaru lasu koło Kuźni Raciborskiej.

 

 

 


Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, Dostęp z dnia 11.09.2019]

Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat samolotu PZL M18 Dromader zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym przygotowanym przez pasjonata lotnictwa, od wielu lat współpracującego ze Szkołą – twórcy kanału Zabytki Nieba - Pana Marka Siuty.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia i materiały video: mł.bryg. Wojciech Dela

 


Po 210 dniach nauki w: pracowniach dydaktycznych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie, zajęć praktycznych organizowanych w warunkach poligonowych i z wykorzystaniem obiektów użyteczności publicznej (m.in. Hali Lodowej Miejskiego Klubu Sportowego „CRACOVIA”), 90 dniach praktyki zawodowej, ukończeniu szkoleń: dla abonentów sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej; w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskaniu pozytywnych ocen i niezbędnych zaliczeń - 06 września 2019 roku 25 słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak nr 1/2019 odebrało świadectwo ukończenia kształcenia w zawodzie strażak.

W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak, Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja, oficer wyznaczony do organizacji i nadzoru nad prawidłową realizacją szkolenia mł.bryg. Mariusz Grzesik oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie p.o. Naczelnik
Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia kpt. Bogusław Szydło oraz kpt. Piotr Cepuch.

Wszystkim absolwentom gratulujemy osiągniętych wyników i zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu strażak. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnych etapach pożarniczej edukacji realizowanych w murach naszej Szkoły.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Punktualnie o godz. 8:00 w poniedziałkowy poranek 2 września 2019 roku, swoją obecnością na placu wewnętrznym Szkoły, gotowość do rozpoczęcia służby kandydackiej potwierdziło 85 mężczyzn. Wybrani w drodze wieloetapowego procesu rekrutacji słuchacze przygodę z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęli od pobrania sortów mundurowych, stanowiskowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz dopełnienia niezbędnych formalności.

Okazją do pierwszego oficjalnego spotkania z kierownictwem i kadrą Szkoły była uroczysta zbiórka zorganizowana z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Swoją obecnością rangę wydarzenia podnieśli reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika goście: Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Szymon Strzelichowski oraz Dyrektor Biura Wojewody Pani Monika Kolasa.

W szkolnej auli zebrali się nie tylko przedstawiciele kadry i nasi nowi uczniowie, ale także kadeci II kompanii, którzy po zakończeniu praktyk zawodowych w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, rozpoczęli naukę na III semestrze kształcenia dziennego. Rozkazem personalnym nr 7/2019, w drodze wyróżnienia za osiągnięcie dobrych i bardzo dobrych wyników w dotychczasowej nauce i służbie, część z nich wyróżniona została awansem na wyższy stopień służbowy. Z rąk Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały stosowne decyzje odebrało łącznie 47 osób. Sześć z nich awansowało na stopień starszego sekcyjnego, osiemnaście na stopień sekcyjnego, a 23 na stopień starszego strażaka. Dodatkowo 25 kadetom XXVIII Turnusu kształcenia dziennego wręczona została decyzja o przyznaniu odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” – trzem – złotej, a dwudziestu dwu – srebrnej.

Szczególnie miłym i podniosłym elementem uroczystej zbiórki było awansowanie z dniem 1 września 2019 roku na stopnień starszego sekcyjnego sekc. kdt Aleksandry Pelcel, która w ten sposób wyróżniona została za nienaganną postawą w służbie oraz poza służbą, w głównej mierze związaną z poświęceniem, determinacją i pełnym profesjonalizmem podczas udzielania pomocy poszkodowanym w czasie tragicznej burzy w Tatrach, która miała miejsce 22 sierpnia br.

W wyjątkowy sposób, Dyplomem Komendanta Głównego PSP, za zaangażowanie, profesjonalizm oraz godną naśladowania nacechowaną empatią i altruizmem postawę podczas pozasłużbowej interwencji związanej z udzieleniem pomocy choremu dziecku, wyróżniony został kdt Patryk Wyrwich.

W czasie krótkiego wystąpienia Komendant Szkoły podziękował kadrze Wydziału Kształcenia Zawodowego oraz innych wydziałów zaangażowanych w działalność dydaktyczną i wspomagających realizację zajęć programowych zarówno w obszarze kształcenia dziennego, doskonalenia zawodowego, jak i innych pozaszkolnych form uzyskiwania i uzupełniania: wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, za dotychczasową pracę. Zwrócił uwagę, że prócz pozytywnych opinii, jakie można usłyszeć na temat funkcjonowania naszej Szkoły, wymiernym odzwierciedleniem i oceną pracy są między innymi doskonałe wyniki, jakie osiągnęli kadeci naszej Szkoły w czasie ostatnich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. W ramach kwalifikacji MS.20 – to jest – wykonywanie działań ratowniczych – pozytywny wynik uzyskało 91 osób, czyli wszyscy, którzy do egzaminu przystąpili, a w kalifikacji MS.21 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – tylko jedna z 91 osób nie uzyskała wymaganego minimum punktowego.

St.kpt. Marek Chwała w ciepły i serdeczny sposób powitał w naszym gronie słuchaczy XXIX Turnusu kształcenia dziennego. Zwracając się do nich podziękował za wybranie „krakowskiej aspirantki”, mówił o dążeniach do celu, spełnianiu marzeń, a także odpowiedzialności, jaka wiąże się z wyborem strażackiego munduru. Zadeklarował gotowość Szkoły do organizacji kształcenia na najwyższym z możliwych poziomów i zachęcał do skorzystania z tej wyjątkowej szansy. Motywował do angażowania się w naukę i aktywności niezwiązane bezpośrednio z edukacją.

Na koniec życzył wszystkim, by szkolna rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń, a osiągnięte wyniki, chociaż to nie one ratują ludzkie życie, były satysfakcjonujące.

Dowódcą uroczystości był mł.bryg. Tomasz Mucha, a rozkazy personale i decyzje o wyróżnieniach odczytał kpt. Michał Kuczera.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk