Pierwszy dzień lutego br. był jednocześnie ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w semestrze III i I odpowiednio dla słuchaczy XXVII i XXVIII turnusu kształcenia dziennego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Po dokonaniu podsumowania osiągniętych przez poszczególne plutony i kadetów wyników w nauce i służbie, promowaniu ich na semestr programowo wyższy, nadszedł czas nagrodzenia osób, które w ostatnim półroczu osiągnęły najwyższe rezultaty oraz wykazały się szczególnym zaangażowaniem w pracę na rzecz Szkoły.

Za osiągnięcie średniej ocen klasyfikacyjnych równej albo wyższej 4,00 awansowych na wyższy stopień służbowy zostało 59 osób z kompanii II oraz 14 z kompanii I.

Biorąc pod uwagę zarówno osiągnięte wyniki, jak i opinie dowódców kompanii oraz członków Rady Pedagogicznej, p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała podjął także decyzję o nadaniu odznak „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”:

- złotej – 5 osobom z kompanii II,

- srebrnej - 29 osobom z kompanii II oraz 8 z kompanii I.

Warto zauważyć, iż zgodnie z zapisami Regulaminu w sprawie warunków i sposobu nadawania i pozbawiania odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”, wzoru i opisu odznaki oraz wzoru legitymacji „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendant Szkoły, na wniosek naczelnika właściwego ds. pododdziałów szkolnych po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, nadaje: złotą odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” - kadetowi, który posiada odznakę srebrną i osiągnął za semestr nauki średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,5 i jest kadetem sumiennym i zdyscyplinowanym, a srebrną - kadetowi, który osiągnął za semestr nauki średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,1 i jest kadetem sumiennym i zdyscyplinowanym. Nie bez znaczenia jest to, że prócz zaszczytu wiążącego się z otrzymaniem powyższego wyróżnienia, ma ono także bardziej wymierny charakter. Osoby wyróżnione w/w odznaką uzyskują prawo do przedterminowego awansu w stopniu, otrzymują stałą przepustkę na wyjście poza teren Szkoły oraz zyskują nabywają prawo do krótkoterminowego urlopu w wymiarze odpowiednio 5 lub 2 dni.

Przeprowadzona 18 lutego 2019 roku uroczysta zbiórka była także okazją do podziękowań za trud nauczania i nauki, służbę i pracę, wszelakiego typu inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane na rzecz Szkoły, lokalnej społeczności, miast i kraju. W okolicznościowym wystąpieniu st.kpt. Marek Chwała pogratulował wszystkim awansowanym i wyróżnionym, a wszystkim obecnym złożył najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów i awansów w służbie.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był dowódca kompanii II kpt. Piotr Nowak.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha, kdt Krzysztof Zięba

12 lutego 2019 roku w Auli Szkoły odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie realizacji zadań w roku 2018. Poszczególni kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby piastujące samodzielne stanowiska pracy dzieliły się informacjami na temat zakresu zadań służbowych i innych inicjatyw prowadzących przez pracowników poszczególnych wydziałów.

Tego typu spotkania pozwalają nie tylko dokonać weryfikacji planów i ich wykonania, ale są także doskonałą sposobnością do wzajemnego bliższego poznania zakresu i obciążenia pracą. Pozwalają na nowo uświadomić sobie, że Szkoła, w której zatrudnionych jest 120 funkcjonariuszy i 63 pracowników cywilnych, jest ogromnym organizmem, którego prawidłowe funkcjonowanie wymaga odpowiedniego poziom współpracy i współdziałania każdej najmniejszej komórki.

Za wkład pracy na rzecz Szkoły w swoich wystąpieniach dziękowali nie tylko przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych, których obecnie wyróżnia się 14, ale także p.o. Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała.

Chcąc jednym zdaniem podsumować wnioski płynące z naszej rocznej narady można powiedzieć, że był to dla nas bardzo dobry rok. Dzięki wytężonej pracy, wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i przychylności szeregu instytucji, udało nam się zrealizować wiele cennych dla codziennego funkcjonowania inwestycji, pozyskać dodatkowe środki finansowe umożliwiające podjęcie lub kontynuację procesu rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej i obiektów Szkoły, dzięki czemu kształcenie w niej staje się jeszcze bardziej wydajne.

 

12.02.2019 Narada roczna kolage

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

26 stycznia 2019 roku w hali sportowej SA PSP w Krakowie odbył się „XIII Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa w Halowej Piłce Nożnej”. Organizatorem turnieju był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje krakowskich służb:

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Krakowie, Okresné Riaditel'stvo Policajného Zboru v Starej L'ubovni (Słowacja), Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, V Batalionu Dowodzenia oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie.

„Trzynasta” już edycja bardzo prestiżowego turnieju okazała się szczęśliwa dla reprezentacji SA PSP w Krakowie. Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentanci naszej Szkoły udowodnili, że wyniki sportowe uzyskiwane w całym sezonie nie były przypadkowe. Po sukcesie na Mistrzostwach Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej przyszedł czas na kolejny sukces sportowy – zwycięstwo w „Turnieju Mundurowych”. Jak co roku o wyłonieniu zwycięscy zawodów zadecydowały rzuty karne. Finałowy mecz pomiędzy SA PSP – KWP (1:1 – mecz) (7:6 - K) – zakończył się zwycięstwem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wszystkie wyniki zamieszczone są poniżej.

Najlepszym zawodnikiem turnieju jednocześnie najlepszym strzelcem został kdt Marek Skipioł (SA PSP), a najlepszym bramkarzem kdt. Mateusz Ponisz (SA PSP).

Szkołę reprezentowali: Mateusz Ponisz, Marek Skipioł, Filip Dudzic, Kamil Machalica, Sebastian Niewdana, Jarosław Dycha, Kacper Pinda, Pikuła Jakub, Adam Dygoń, Zagaja Kamil. Opiekunem drużyny był: mł. asp. Tomasz Pytel.

Puchary oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki dla najlepszych zawodników wręczyli: Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie ppłk Jacek Mróz oraz reprezentujący Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z-ca Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł. bryg. Rafał Czaja.

 

 

WYNIKI

XIII-ego NOWOROCZNEGO TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

 

GRUPA A :

– OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ     ( OISW)

– 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO     (8 BLT)

– MIEJSKA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA               (PSP)

– PROKURATURA OKRĘGOWA

– REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI   ( RCI)

– STRAŻ MIEJSKA   (SM)

GRUPA B :

– KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI       (KWP)

– KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ (KOSG)

– SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY POŻARNEJ   ( SAPSP)

– INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO ( ITD)

– POLICJA SŁOWACJA

– 5 BATALION DOWODZENIA (5 BD)

godzina grupa mecz wynik
9.00 A OISW – 8 BLT 1:1
9.13 B KWP - ITD 2:0
9.26 A SM -PROKURATURA 0:0
9.39 B SAPSP – 5 BD 2:0
9.52 A RCI – KM PSP 0:0
10.05 B SŁOWACJA- KOSG 0:1
10.18 A OISW - PROKURATURA 1:0
10.31 B KWP – 5 BD 0:0
10.44 A 8 BLT – KM PSP 0:4
10.57 B ITD - KOSG 0:3
11.10 A RCI - SM 2:1
11.23 B SŁOWACJA - SAPSP 0:0
11.36 A OISW – KM PSP 3:0
11.49 B KWP - KOSG 2:0
12.01 A 8 BLT - PROKURATURA 1:0
12.14 B 5 BD - SŁOWACJA 1:1
12.27 A SM – KM PSP 0:0
12.40 B ITD - SAPSP 0:1
12.53 A OISW - RCI 4:0
13.06 B KWP - SŁOWACJA 1:1
13.19 A 8 BLT - SM 5:0
13.32 B ITD – 5 BD 0:0
13.45 A RCI - PROKURATURA 1:0
13.58 B SAPSP - KOSG 1:0
14.11 A OISW - SM 1:1
14.24 B ITD - SŁOWACJA 1:0
14.37 A KM PSP - PROKURATURA 3:0
14.50 B KWP - SAPSP 0:0
15.03 A 8 BLT - RCI 3:1
15.16 B 5 BD - KOSG 1:0
15.29 1/2 OISW - KWP 0:2
15.42 1/2 SA PSP – 8BLT 2:0
16.10 mecz o           3-4 miejsce OISW – 8BLT 2:0
16.30 mecz o 1-2 miejsce SA PSP – KWP

1:1

(7:6) K

 

 

Opracowanie: mł. asp. Tomasz Pytel

Zdjęcia: kdt  Mikołaj Bielaska, kdt Szymon Kurkowski.  

 

08.01.2019 roku zespół Taktyki Działań Ratowniczych zorganizował zajęcia na temat: ,,Sposoby reagowania w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt wolno żyjących, agresywnych, bezpańskich oraz uczestniczących w wypadkach drogowych”.

Swoją wiedzą i bardzo bogatym doświadczeniem dotyczącym postępowania ze zwierzętami podzielił się lekarz weterynarii krakowskiego ZOO Pan Marcin Pałys.

W przedmiotowym wykładzie, który był skierowany do kadetów kompanii I oraz kadry SA PSP w Krakowie, szczegółowo omówione zostały zagrożenia i wyzwania z jakimi ratownicy mogą spotkać się podczas prowadzenia szerokiego spektrum działań ratowniczych (w tym gaśniczych) z udziałem zwierząt. Uczestnicy zapoznani zostali także z procedurami postępowania ze zwierzętami dzikimi, egzotycznymi oraz zasadami zabezpieczania zwierząt w miejscu wypadku komunikacyjnego.

Dużym atutem powyższego szkolenia była część praktyczna przeprowadzona z udziałem żywych zwierząt.

W czasie podsumowania uczestnicy wyrazili duże zadowolenie z przebiegu zajęć, przekazanej im wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

 

Opracowanie: kpt. Łukasz Kalandyk

Zdjęcia: Archiwum TDR

 

 

 

 

W okresie 2-11 stycznia 2019 roku zespół Taktyki Działań Ratowniczych przeprowadził cykl ćwiczeń z zakresu ratownictwa lodowego dla kadetów kompanii I i II SA PSP w Krakowie.

Kompania I została zapoznana ze sprzętem wykorzystywanym podczas ratownictwa lodowego oraz elementami taktyki prowadzenia działań w tym zakresie.

Ćwiczenia dla Kompanii II odbyły się na zbiorniku wodnym, gdzie kadeci mieli okazję wykorzystać w praktyce sposoby ratowania ludzi i zwierząt na lodzie, przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu w zakresie podstawowym oraz Systemu Woda-Lód.

Tematy poruszane na ćwiczeniach to:

- Czynności ratownicze podczas działań ratownictwa lodowego.

- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu działań ratowniczych.

- Zabezpieczenie ratowników.

- Dobór sprzętu do działań

- Dotarcie, zabezpieczenie i ewakuacja poszkodowanego.

- Wydostawanie się ratownika z wody.

Zajęcia z ramienia TDR koordynował instruktor w dziedzinie samoratownictwa i ratownictwa lodowego kpt. Antoni Krejpcio.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Ruchała

Zdjęcia: archiwum TDR

 

Życzenia Boże Narodzenie 2018 L. Suski

Wspinając się na kolejne szczeble - nie kariery - lecz strażackiej drabiny Kadeci bliżej są nieba. Z 30 metrów nad ziemią zdecydowanie lepiej jest widać, gdzie rozbłyśnie pierwsza gwiazdka lub pojawią się ślady renifera oraz gdzie zapodział się św. Mikołaj i tak wyczekiwane prezenty.

 

Dzięki wyjątkowej inicjatywie, zaangażowaniu, kreatywności, dystansowi do siebie i otaczającej rzeczywistości oraz niebywałego poczucia humoru słuchaczy XXVII Turnusu Kształcenia Dziennego atmosfera świąt w naszej Szkole ma w tym roku wyjątkowe oblicze – błyszczącej iluminacjami strażackiej drabiny oraz filmowych życzeń.

 
 
 

 

Jak co roku, kilka dni przed Wiglilią i świętami Bożego Narodzenia, ubrani w wyjściowe mundury i galowe stroje spotkaliśmy się w szkolnej stołówce, by przy tradycynie zastawionym stole połamać się opłatkiem, złożyć życzenia i spędzić ze sobą wyjątkowo cenne i jakże odmienne od czasu pracy i służby chwile. W tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli nam dzisiaj także emeryci oraz zaproszeni goście, a wśród nich: proboszcz pobliskiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Stanisław Puzyniak, który tradycyjnie zadbał o duchową oprawę spotakania oraz Pan Jan Oberbek polski muzyk i pedagog, wirtuoz i popularyzator gry na gitarze klasycznej.

Wszystkich przybyłych przywitał gospodarz p.o. Komendant Szkoły Aspirnatów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała. W swoim okolicznościowym wystąpieniu zawarł nie tylko serdeczne życznia, ale także wyrazy wdzięczności i podziękowania za ciężką, a co najważniejsze, owocną pracę na rzecz Szkoły, osób potrzebujących i ojczyzny. Przedstawiając byłych i obecnych pracowników Szkoły oraz krótko charakteryzując zadania poszczególnych wydziałów stworzył okoliczności sprzyjąjace bliższemu poznaniu się i serdecznej rozmowie.

 

Szczególnie miłymi akcentami dzisiejszej uroczystości była oprawa muzyczna, o którą pod okiem i „uchem” asp. Huberta Ciepłego zadbali kadeci. Wyjątkową atrakcją była też możliwość indywidualnego i grupowego sfotografowania się na tle przyozdobionej w świąteczne dekoracje pożarniczej drabiny.

Korzystając z okazji w imieniu Kierownictwa, kadry, kadetów i słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie składamy najserdecznieniesze życzenia wszlkiego dobra na czas świąt i pomyślności w 2019 roku, a tym, którzy będą w tych dniach w pracy – spokojnej służby.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

18 grudnia 2018 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się akcja rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku kostnego, zwana również "Dniem Dawcy". Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzięki czemu zarejestrowano 40 osób, dla których życie drugiego człowieka jest bardzo cenne. Pamiętajmy, że średnio co godzinę ktoś w naszym kraju dowiaduje się, że jest chory na białaczkę. Bardzo często jedynym ratunkiem dla chorej osoby jest przeszczep szpiku kostnego od tzw. "bliźniaka genetycznego".

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym w Naszą akcję!

 

 

Opracowanie: kdt Wojciech Radzki

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie już po raz 12. uczestniczyła w przygotowaniach i organizacji „Choinki pod Oknem Papieskim”. Początek prac miał miejsce już w nocy z  11 na 12 grudnia 2018 roku, kiedy to kadeci pomagali przy stawianiu choinki przywiezionej z Nadleśnictwa Nawojowa, a przez kolejne dwa dni, do późnych godzin wieczornych, pomagali w przygotowywaniu świątecznych paczek.

Główna uroczystość, w której wziął udział także p.o. Komendant SA PSP st. kpt. Marek Chwała, miała miejsce w dniu 15 grudnia br.

Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem:

https://diecezja.pl/aktualnosci/venite-adoremus-choinka-na-franciszkanskiej/

 

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Paweł Serwatka

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

 

W dniu 15 grudnia 2018 roku w sztolni w Jarmucie odbyło się szkolenie z ratownictwa wysokościowego w zakresie wykorzystania technik alpinistycznych podczas działań ratowniczych w jaskiniach. W zajęciach, które zostały zorganizowane w ramach Koła Zainteresowań TDR udział wzięło 14 kadetów oraz 4 osoby z kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, przedstawiciele zespołów przedmiotowych Taktyka Działań Ratowniczych oraz Sprzęt do Działań Ratowniczo Gaśniczych.

Podczas szkolenia kadeci musieli przeprowadzić ewakuację dwóch osób uwięzionych w sztolni, do których jedyny możliwy dostęp wymagał użycia technik linowych oraz sprzętu ratownictwa wysokościowego. Dodatkowym wyzwaniem był teren, w którym odbyły się ćwiczenia, ponieważ w celu dotarcia do wejścia sztolni trzeba było wykonać ponad półgodzinny marsz w górę z całym ekwipunkiem.

Szkolenie odbyło się przy dużym zaangażowaniu wszystkich uczestników, którzy wypracowali wspólne wnioski z danego zakresu ratowniczego.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Ruchała

Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Ruchała, st. kpt. Tyberiusz Koniuch, st. kpt. Michał Mzyk, mł. ogn. Krzysztof Nosal

Już 18 grudnia 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych. Rejestracja będzie odbywać się przy wejściu głównym – os. Zgody 18 (wejście od strony Urzędu Miasta Krakowa) w godzinach 8-17.

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek między 18 a 55 rokiem życia oraz ważący przynajmniej 50 kg. Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji o sposobach pobrania komórek macierzystych i szpiku kostnego do przeczytania pod adresem: www.dkms.pl

Potencjalny dawca musi mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL!

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tą wyjątkową inicjatywę na rzecz ratowania osób z rakiem krwi, a problem jest poważny, gdyż co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę.

13 grudnia 2018 roku w foyer Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka związana z przyznaniem przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego nagród pieniężnych funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym naszej Szkoły. Łącznie w ten sposób docenionych i wyróżnionych zostało 148 osób, w tym: 93 strażaków oraz 55 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych, robotniczych i obsługi.

Nagrody te są wyrazem uznania za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysokie efekty w realizacji zadań służbowych oraz przejawianie inicjatywy w pracy oraz podnoszenie jej wydajności i jakości.

            W czasie inspirowanego tak miłymi okolicznościami spotkania kadry Szkoły z kierownictwem, z ust p.o. Komendanta st.kpt. Marka Chwały, padło wiele ciepłych i serdecznych słów uznania oraz podziękowania za zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych i pełniących służbę w SA PSP w Krakowie. Codzienna praca na rzecz realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej, szkolenia osób cywilnych zatrudnionych w podmiotach i na stanowiskach związanych z zapobieganiem powstawania pożarów i innego rodzaju zagrożeń oraz przygotowywania do właściwego działania osób odpowiedzialnych za oragnizowanie i prowadzenie ewakuacji w jednostkach oświaty, przynosi wymierny efekt w postaci podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności strażaków, osób zrzeszonych w ramach ochotniczych straży pożarnych, skuteczniejszej ochrony przeciwpożarowej, częstotliwości i jakości stosowanych zabezpieczeń i rozwiązań technicznych w tym obszarze, co z kolei przyczynia się do spadku liczby pożarów i ich ofiar.

Świadkowie obserwujący prowadzone przez zastępy ratowników działania zazwyczaj nie uświadamiają sobie tego, jak ważnym, by nie rzecz kluczowym, dla ich przebiegu ogniwem jest prowadzone na wysokim poziomie kształcenie pożarnicze. Zdarza się, że i sami funkcjonariusze, po latach pracy w podziale bojowym, nie zawsze pamiętają, jak wiele energii należy włożyć we właściwie przygotowanie do realizacji, tak szerokiego spektrum działań ratowniczych, jakim ustawodawca obdarzył podmioty KSRG. Docenienie pracy wszystkich wydziałów naszej Szkoły jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej wytężonej pracy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha