Z okazji przypadających na 18 maja 2018 roku szkolnych obchodów Dnia Strażaka zostało zorganizowane także spotkanie Absolwentów Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, którzy jeszcze jako kadeci Szkoły (przez okres 20 lat) uczestniczyli w działalności kulturalno – oświatowej, kontynuując i rozwijając swoje zainteresowania muzyczne i kabaretowe. W części artystycznej akademii wystąpił zespół muzyczny w składzie:
Malinowski Bogdan – gitara solowa
Marta Mateusz – organy
Mroczka Piotr – skrzypce, harmonijka ustna
Pardiak Jerzy – vocal, gitara
Suszek Krzysztof – saksofon
Banachowicz Adam – vocal, gitara, konferansjer i pomysłodawca spotkania.


Przed występem uczczono minutą ciszy pamięć absolwentów (członków szkolnych zespołów muzycznych i kabaretowych), którzy od nas odeszli:
Stanisława Barana, Krzysztofa Klimczaka, Bogdana Lęcznara, Leszka Łojewskiego,
Roberta Stysiała i Piotra Żurawskiego.
W trakcie recitalu zespołu muzycznego Adam Banachowicz  przedstawił  prezentację multimedialną ukazującą 20 – letnią historię działalności artystycznej szkolnych zespołów muzycznych i kabaretowych w Szkole Chorążych Pożarnictwa oraz Szkole Aspirantów PSP
w Krakowie.


W spotkaniu uczestniczyli absolwenci: Breguła Michał, Cieśla Remigiusz, Frydrych Jan, Gardias Bogdan, Gardias Kazimierz, Jamka Adam, Jakubiec Szymon, Jakóbczak Henryk, Kardynał Wojciech, Kukulski Krzysztof, Malinowski Bogdan, Pardiak Jerzy, Pelc Marek, Poterek Roman, Skrzypek Tomasz, Suszek Krzysztof, Szczygieł Zbigniew, Ziobro Jan, Żurek Waldemar. Wszyscy absolwenci uczestniczący w spotkaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy – certyfikaty oraz okolicznościowe kubki.


Wieczorem na poligonie szkoleniowym w Kościelcu odbyło się spotkanie absolwentów
z byłymi wykładowcami oraz Komendantami i obecną Kadrą Szkoły.

 

Nr 1

Zwiedzanie szkolnej Izby Tradycji.

 

Nr 2

Piosenka finałowa koncertu.

Nr 3

Prowadzący spotkanie Adam Banachowicz podczas prezentacji.

Nr 4

Komendant Szkoły st. bryg. Krzysztof Kociołek dziękuje pomysłodawcy                                                i absolwentom za spotkanie oraz występ zespołu.

Nr 5

Absolwent i pracownik Szkoły Jerzy Padriak – vocal, gitara.

Nr 6

Absolwent Szkoły Bogdan Malinowski – gitara solowa

Nr 7

Występ zespołu i prezentacja.

Nr 8

Mateusz Marta – organy (w zastępstwie za absolwenta Szymona Jakubca).

Nr 9

Piotr Mroczka – gościnnie (skrzypce) na zdjęciu z Bogdanem Malinowskim (gitara).

Nr 10

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania.

Opracowanie: Adam Banachowicz
Zdjęcia: Krzysztof Kukulski i Adrian Socha.

 


Organizowane w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uroczystość mają szczególny wydźwięk i charakter. Nie inaczej było w czasie - obchodów „Dnia Strażaka 2018” w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.


18 maja na stronach historii zapisał się jednak nie tylko, jako dzień naszego święta, ale także, a może przede wszystkim, jako: 98. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, 74 rocznica zdobycia przez 2 Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa Monte Cassino, a także 41. rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Muzeów - odwołania do tych wydarzeń, szczególnie przywoływanie zapadających w pamięć i zmuszających do refleksji słów Karola Wojtyły, stanowiły istotną część dzisiejszych wystąpień i przemówień.     

W samo południe w szkolnej auli, w wyjściowych mundurach i galowych strojach, stawili się funkcjonariusze i pracownicy cywilni, by razem z uczniami  i zaproszonymi gośćmi uczestniczyć w najważniejszej w strażackim kalendarzu uroczystości.


Gospodarzem dzisiejszego święta był p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek, a  na jego zaproszenie do wspólnego świętowania odpowiedzieli między innymi: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej oraz władz samorządowych i instytucji oświaty. Tradycyjnie wśród przybyłych znaleźli się także strażacy: reprezentujący Komendanta Głównego PSP: st.bryg. Wojciech Strączek p.o. zastępca dyrektora Biura Szkolenia oraz st.bryg. Sławomir Dzielnicki zastępca dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wnosków, mł.bryg. Arutr Nosek Komendant Miejski PSP w Krakowie, mł.bryg. Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak, któremu  st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz złożył meldunki o rozpoczęci i zakończeniu uroczystości. Wśród nas, za co serdecznie dziękujemy, byli także licznie przybyli poprzedni komendanci szkoły i emeryci, którzy pomimo przejścia w stan spoczynku nadal są i czują się strażakami, szczególnie mocno, gdy każdy dźwięk przejeżdżającego w ich okolicy alarmowo „czerwonego samochodu” przyprawia o szybsze bicie serca, a czasami i kręcącą się w oku łzę.


    W okolicznościowym liście Komendanta Głównego PSP gen. Brygadiera Leszka Suskiego oraz wystąpieniach: Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pojawiły się licznie dowody szacunku i uznania, serdeczne życzenia oraz gratulacje, a także zapewnienia o pamięci i wdzięczności za podejmowany trud, za służbę. 

 
Punktem kulminacyjnym „czwartomajowych” spotkań strażackiej rodziny są jednak chwile, w których następuje wręczenie strażakom: awansów na wyższe stopnie służbowe, medali, nagród i innych wyróżnień za wyjątkowy wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej.

W tym roku:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:


Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę:


Panią Jolantę Kotelon
Panią Martę Wojciechowską,

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę:


bryg. Mariusza Chomoncika
Pana Krzysztofa Kozłowskiego
Panią Agnieszkę Starzyk

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę:


mł.bryg.  Janusza Chorobika
mł.bryg. Łucję Rozwadowską
st.kpt.    Macieja  Zycha
asp. Rafała Czajkę    
Panią Beatę Nowicką

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:


Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:


st.bryg. Sławomirowi Wojcie


Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:


mł.bryg. Mucha Tomasz
mł.bryg. Tomasz Szwej


Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

kpt. Piotr Nowak
kpt. Dawid Wiktor
aps. Rafał Olech
asp. Mariusz Winkler
mł.asp. Tomasz Matys
 
Przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:


st.bryg. Robert  Kłębczyk    
bryg. Mariusz Chomoncik
bryg. Piotr Gancarczyk    
bryg. Tomasz Janecki
bryg. Tomasz Traciłowski    
mł.asp. Tomasz  Matys    
    
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:


st.bryg. Sławomir Wojta    
mł.bryg. Tomasz Mucha
mł.bryg. Łucja Rozwadowska     
st.kpt.    Tyberiusz Koniuch     
kpt. Łukasz Kalandyk    
kpt. Marta Karska    
kpt. Antoni Krejpcio    
kpt. Piotr Nowak    
kpt. Adam Piętka    
asp. Grzegorz Czachór    
asp. Krzysztof Kowal    
asp. Rafał Olech    
asp. Łukasz Pietrzyk    
asp. Mariusz Winkler    
mł.ogn. Bartłomiej Łącki    

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:


Pan Czesław Basta    
Pan Piotr Gołębiowski    
Pani Aneta Graczyk    
Pan Andrzej Rokita    
Pan Janusz Strychalski    

Wyróżnieni nagrodą pieniężną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne zaangażowanie zostali:


st.kpt. Rafał Czaja
kpt. Piotr Nowak.

Dyplomem Komendanta Głównego wyróżnieni zostali:


st.kpt. Michał Burda
asp. Wojciech Kurkowski

Dokumenty potwierdzające awans na wyższy stopnie służbowy otrzymali:


st.kpt. Marek Chwała Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz
st.bryg. Robert Kłębczyk
bryg. Mariszu Chomoncik
bryg. Tomasz Janecki
bryg. Jarosław Kowalski
mł.bryg. Janusz Chorobik
mł.bryg. Krzysztof Kłuś
mł.bryg. Łucja Rozwadowska
mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
mł.bryg. Artur Szewczyk
mł.bryg. Marcin Szewerniak
mł.bryg. Tadeusz Ubik
st.kpt.  Łukasz Wolak
kpt. Bartłomiej Gajda
kpt. Michał Kuczera
kpt. Artur Luzar
kpt. Łukasz Markiewicz
asp.sztab. Zbigniew Marchewka
asp.sztab. Elżbieta Skowron
asp.sztab. Mirosław Stępiński
asp. Kamil Kolanowski
asp. Piotr Kruczek
asp. Magdalena Marchewka
asp. Łukasz Stachnik
asp. Łukasz Szymanek
asp. Paweł Zelek
st.str. Mateusz Stanek

Na podstawie decyzji Komendanta Szkoły, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali także kadeci, w gronie tym znaleźli się:


sekc. kdt Mateusz Marta
sekc. kdt Amadeusz Pieczka
sekc. kdt Damian Prugar
sekc. kdt Wojciech Rzepka
sekc. kdt Adrian Socha
sekc. kdt Marcin Ziemiański
st. str. kdtMaciej Bielawiec
st. str. kdt Paweł Jośko
st. str. kdt Dawid Sobarnia
st. str. kdt Sebastian Sokól
st. str. kdt Arkadiusz Stypka


Warto wspomnieć również o tym, że 44 kadetów za pracę na rzecz kompanii i Szkoły, reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych, pracę na rzecz organizacji samorządowych, pozarządowych i charytatywnych, w drodze wyróżnienia otrzymało krótkoterminowe urlopy w wymiarze od jednego do czterech dni.

Miłym akcentem dzisiejszego święta było także przekazanie na ręce Komendanta Szkoły przez Pana Piotra Ćwika okolicznościowego Medalu Wojewody Małopolskiego wydanego z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.


Z inicjatywy kierownictwa Szkoły, po zakończeniu głównej części uroczystości, wszyscy zgromadzeni udali się w okolicę hali sportowej, gdzie dokonano posadzenia „Dębu Niepodległości”. Wybór dębu na upamiętnienie obchodów okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości nie był przypadkowy, mamy bowiem nadzieję, że symbolizująca go siła, szlachetność, trwałość i przywiązanie do ziemi pozwoli przyszłym pokoleniom pamiętać o nas i o naszych przodkach, dzięki odwadze których, możemy cieszyć się życiem w wolnej ojczyźnie.
   
     

Pewnym zaskoczeniem, a zarazem bardzo miłym, nieoficjalnym już akcentem dzisiejszego spotkania, był zorganizowany z inicjatywy jednego z byłych pracowników Szkoły – bryg. w st. szpocz. Adama Banachowicza – koncert. Na scenie, z której płynęły pełne nostalgii piosenki oraz liczne opowieści i wspomnienia doszło do symbolicznego, chociaż niezamierzonego wydarzenia, otóż nieobecnych z powodu choroby członków zespołu „weteranów pożarnictwa” godnie zastąpili kadeci I kompanii, w ten sposób doszło do niezwykłego połączenia pokoleń.


Korzystając z okazji, w imieniu kierownictwa Szkoły, wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym, uczniom i słuchaczom, jeszcze raz dziękujemy za Wasz wkład w funkcjonowanie Szkoły. Awansowanym, odznaczonym i w inny sposób wyróżnionym, składamy serdecznie gratulacje, a wszystkim życzymy wszelkiej pomyślności, nie tylko na zawodowej niwie.

 

Okolicznościowy list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego

 

 

 

Zdjęcia: cz. I kdt Adrian Socha 

 

 

Zdjęcia cz. II. asp. Piotr Łach

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W dniach 7-11 maja 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzone zostało pierwsze w tym roku Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz powodzi błyskawicznej.

W szkoleniu, realizowanym zarówno na torze kajakowym w Wietrznicach jak również rzekach górskich Dunajec i Poprad, wzięło udział 15 ratowników - 9 ratowników z województwa małopolskiego oraz 6 ratowników z województwa dolnośląskiego .

Egzamin końcowy szczęśliwie zdali wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

W dniach 22-27 kwietnia 2018 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się wspólne ćwiczenia poligonowe Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych oraz Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego z terenu woj. małopolskiego. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z rozkazem zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka.

W ćwiczeniach wzięli udział również pracownicy Szkoły, będący równocześnie ratownikami SGPR „Nowy Sącz” – bryg. Robert Kłębczyk – nieetatowy z-ca dowódcy grupy, st. bryg. Sławomir Wojta, kpt. Adam Piętka oraz kpt. Paweł Błaut. Oprócz możliwości przećwiczenia w ramach SGPR „Nowy Sącz” różnych scenariuszy zdarzeń budowlanych związanych z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi w warunkach bardzo realnych jakie umożliwia Poligon Wojsk Lądowych w Żaganiu, pracownicy szkoły byli odpowiedzialni wspólnie z Wydziałem Operacyjnym KW PSP w Krakowie za przygotowanie pozoracji dla grup biorących udział w ćwiczeniach. Była to także dobra okazja na zweryfikowanie możliwości systemu łączności, będącej na wyposażeniu szkoły i wykorzystywanej również przez SGPR „Nowy Sącz”. System ten oparty na samochodzie SDŁ, który jest wyposażony w konsolę firmy TRX, umożliwia pozycjonowanie radiostacji systemu DMR , dzięki czemu można na mapie obserwować w którym miejscu w danym czasie znajduje się ratownik wyposażony w radiostację. Jest to bardzo przydatne narzędzie zwłaszcza podczas prowadzenia działań poszukiwawczych w terenie.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, kpt. Adam Piętka

Między 09 a 11 maja 2018 roku Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, za zgodą Komendanta Głównego PSP, przyjęła delegację zagraniczną z Departamentu Ochrony Ludności oraz Straży Pożarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. Celem delegacji było zapoznanie się ze sposobem organizacji i funkcjonowania wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, a także z metodami pozyskiwania, renowacji i konserwacji eksponatów i zabytków techniki pożarniczej zgromadzonych w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. W trakcie spotkania z p.o. Komendantem st.bryg. Krzysztofem Kociołkiem rozmawiano o możliwościach i zakresie dalszej współpracy między naszą Szkoła a Departamentem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy.

Delegacja z Litwy zwiedziła Szkołę Aspirantów, zapoznała się z planami i metodami szkolenia, zwiedziła CMP w Mysłowicach, gdzie zdobyła podstawową wiedzę na temat stosowanych w nim sposobów odnowy i konserwacji zabytków pożarniczych.

Delegacja zwiedziła również: Wawel, Rynek oraz kościół Mariacki wraz z wejściem na jego wieżę. Opiekunem oraz osobą służącą wsparciem merytorycznym dla naszych gości był bryg. Adam Raudnitz.

 

 

Opracowanie: bryg. Adam Raudnitz

Zdjęcia: bryg. Adam Raudnitz

9 maja 2018 roku był kolejnym dniem, w którym p.o. Komendant Szkoły st. bryg. K. Kociołek oraz Kompania Honorowa uczestniczyli w strażackim święcie. Tym razem okazją do spotkaniastrażackiej rodziny były „urodziny” Krakowskiej Straży Pożarnej, której od blisko 60 lat jesteśmy dumnym członkiem. 

Obchody rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Mariackiej, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski. Następnie pododdziały przemaszerowały na Rynek Główny, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji 145-lecia Krakowskiej Straży Pożarnej w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel rozpoczął się salwą armatnią, odegraniem hejnału oraz rozwinięciem biało-czerwonej flagi na wieży ratuszowej. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, medale oraz akty nadania wyższych stopni służbowych we wszystkich korpusach PSP. Wyróżnionych w sumie zostało ponad 150 strażaków z województwa małopolskiego. Oficjalna część obchodów zakończyła się tradycyjną defiladą pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.

Swoją obecnością małopolskich strażaków zaszczycili m. in. sekretarz stanu w MSWiA Krzysztof Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

 

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

5 maja 2018 roku na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka. Wraz z przedstawicielami najwyższych władz państwowych – na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, członkami rządu i kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej różnego szczebla – w święcie wszystkich strażaków, tradycyjnie połączonym z promocją na pierwszy stopień oficerski, udział wziął p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztof Kociołek oraz Kompania Honorowa Szkoły pod dowództwem kpt. Piotr Nowaka.

Wśród wielu podniosłych chwil, związanych w znacznej mierze z pełnymi uznania oraz szacunku dla naszej służby i pracy wystąpieniami, szczególnym wydarzeniem było wręczenie aktów nadania stopnia nadbrygadiera trzem oficerom PSP oraz stopnia młodszego kapitana 319 osobom.

Z całą pewnością najbardziej widowiskowym momentem była jednak kończąca uroczystość defilada w sile ponad 30 pododdziałów pieszych, kilku pododdziałów konnych i kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów pożarniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

Jak donoszą źródła historyczne, 4 maja 304 roku swoje życie w obronie chrześcijańskiej wiary stracił nieugięty dowódca wojsk rzymskich - Florian z Lauriacum, późniejszy pierwszy patron Krakowa. Odkąd w 1528 roku, gdy w czasie ogromnego pożaru, który strawił ogromną część naszego miasta, a ocalał jedynie kościół, w którym znajdowały się jego relikwie, zaczęto czcić go także jako patrona strażaków i ludzi zagrożonych różnymi klęskami żywiołowymi.

To właśnie dlatego od wielu lat czwartego maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, który dla nas jest nie tylko okazją do świętowania, przyjmowania i składania sobie wzajemnie życzeń, ale także do wyrażenia naszej wdzięczności za otrzymywane łaski i wsparcie.

W tym roku w uroczystościach ku czci św. Floriana udział wzięli: p.o. Komendant Szkoły st. bryg. Krzysztof Kociołek wraz z Zastępcą – st.kpt. Markiem Chwałą oraz Kompania Honorowa SA PSP w Krakowie. Całość rozpoczęła się tradycyjnym przemarszem z Małego Rynku, ulicą Sienna, Rynkiem Głównym, ul. Floriańską do Bazyliki św. Floriana, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji wszystkich strażaków, po której nastąpiła procesja wokół pl. Matejki.

Korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, od których tego dnia otrzymaliśmy szczególne wyrazy pamięci, wsparcia i budujące życzenia. Funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom odznaczonym i awansowanym tego dnia na wyższe stopnie służbowe gratulujemy, a wszystkim strażakom życzymy spokojnej i bezpiecznej służby każdego dnia.

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak, mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt. Adrian Socha

Między 24 a 26 kwietnia 2018 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie rozegrane zostały XXXV Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Tenisie Stołowym. Reprezentację Szkoły stanowili: kdt Maciej Stochmal, kdt Tomasz Harat oraz asp. Karol Góra – opiekun drużyny.

W klasyfikacji drużynowej nasza reprezentacja zajęła XIII miejsce.

W zmaganiach indywidualnych znakomicie zaprezentował się kdt. Maciej Stochamal, który zajął miejsce w przedziale 9-12.

 

 

Opracowanie: asp. Karol Góra

Zdjęcia: asp. Karol Góra, archiwum SA PSP

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa, od 7 do 24 maja 2018 roku, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie trwają egzaminy dla kwalifikacji Z.22 i MS.20 – wykonywanie działań ratowniczych. Uczestniczą w nich zarówno kadeci I Kompanii XXVII turnusu kształcenia dziennego, jak i słuchacze XXXV turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – w sumie 266 osób.

Pierwszego dnia przeprowadzona została część pisemna, a od 8 maja br. na poligonie Szkoły realizowana będzie część praktyczna egzaminu.

 

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Dla wielu z nas służba w Państwowej Straży Pożarnej jest tak mocno związana z umiłowaniem Ojczyzny, że nie wyobrażamy sobie, by naszych przedstawicieli zabrakło w czasie różnego rodzaju uroczystości, w tym dotyczących Święta Narodowego Trzeciego Maja.

W 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, p.o. Komendant Szkoły st.byrg. Krzysztof Kociołek oraz Kompania Honorowa SA PSP w Krakowie, wraz z pododdziałami reprezentującymi inne służby i formacje umundurowane, przedstawicielami władzy centralnej i samorządowej, a co najważniejsze w towarzystwie wielu mieszkańców Krakowa i przybyłych na majówkę gości, wziął udział w pochodzie patriotycznym prowadzącym z Wawelu na pl. Matejki.

Tuż po zakończeniu odprawionej w Katedrze Wawelskiej Mszy Świętej uformowany w odpowiednim szyku pochód patriotyczny przemaszerował na pl. Ojca Adama Studzińskiego, gdzie pod Krzyżem Katyńskim złożone zostały wieńce. Następnie ulicą Grodzką, przez Rynek Główny oraz ulicą Floriańską uczestnicy marszu dotarli na pl. Matejki, gdzie odczytany został, zakończony salwą honorową, apel pamięci.

Podniosłym punktem majowego święta była także uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w  której zaszczytem reprezentowania Szkoły wyróżnieni zostali: st. str. kdt Amadeusz Pieczka oraz str. kdt Mateusz Podsiadło.

Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła się kończąca uroczystość defilada pododdziałów pieszych, zmotoryzowanych oraz formacji konnych.

Funkcję dowódcy Kompanii Honorowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 3 maja 2018 roku pełnił kpt. Piotr Nowak. Spostrzegawcze osoby, które regularnie odwiedzają naszą stronę internetową i śledzą nasze poczynania, z pewnością zauważyły, że w poczcie sztandarowym pojawiła się nowa osoba, jest nią asp. Łukasz Tomczak, nowozatrudniony w strukturach Wydziału Kształcenia Zawodowego funkcjonariusz.

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak, mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha