W dniach 5-6 czerwca 2018 roku w naszej Szkole odbywał się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Przystąpili do niego zarówno kadeci XXVI Turnusu kształcenia dziennego, jak i słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – łącznie 266 osób w pierwszym dniu i 281 w dniu drugim.

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2017 roku, pierwszy dzień egzaminów przeznaczony został na część pisemną, składającą się z zadań testowych, natomiast drugi na część praktyczną polegającą na projektowaniu prowadzenia działań ratowniczych.

Wszystkim przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia i cierpliwości w oczekiwaniu na ogłoszenie jedynie pozytywnych wyników, które nastąpić ma już 22 czerwca br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Od 2016 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie znajduje się na wyposażeniu sprzęt specjalistyczny z obszaru ratownictwa medycznego, który pozwala na utworzenie Komponentu Medycznego PSP. Wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie i ratownikami medycznymi z terenu województwa małopolskiego został on rozwinięty podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku. Podczas całego tygodnia funkcjonowania udzielił on pomocy 388 osobom z prawie 40 państw.

W ramach sprawdzenia gotowości operacyjnej, w dniach 29 – 30 maja 2018 roku na terenie poligonu szkoleniowego Wydziału Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, przeprowadzono ćwiczenia Komponentu Medycznego PSP. Współorganizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie.

W przygotowanym scenariuszu założono wystąpienie zdarzenia masowego wskutek zderzenia szynobusu z autobusem komunikacji miejskiej. Służby ratownicze koordynujące działania, w związku z ograniczoną wydolnością systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także dużej liczby poszkodowanych, zadysponowały na miejsce zdarzenia Komponent Medyczny. Jego zadaniem było przejęcie poszkodowanych ewakuowanych ze strefy zagrożenia, udzielenie pomocy w ramach medycznych czynności ratunkowych oraz opieka nad poszkodowanymi do czasy przetransportowania ich do szpitali.

Do działania Komponentu Medycznego PSP zadysponowano:

-        Zespół dowodzenia z SA PSP Kraków,

-        Ratowników medycznych z obszar województwa małopolskiego (KM PSP Kraków, KM PSP Tarnów, KP PSP Brzesko, KP PSP Miechów),

-        SLRmed z obsadą dwóch ratowników medycznych z OSP Chrzanów,

-        Kontener Medyczny KoMed ,

-        Zespół zabezpieczenia logistycznego z kontenerem logistycznym, którego obsadę stanowili kadeci I rocznika SA PSP w Krakowie.

Głównymi celami ćwiczeń było:

-        Sprawdzenie gotowości operacyjnej Komponentu Medycznego PSP (KOMED PSP) z SA PSP w Krakowie wraz z Małopolską Grupą Ratownictwa Medycznego (MGRM),

-        Sprawdzenie procesu alarmowania,

-        Rozwinięcie bojowe KOMED PSP i prowadzenie działań w obszarze ratownictwa medycznego przez okres 24 godzin,

-        Sprawdzenie możliwości zabezpieczenia logistycznego działań KOMED PSP przez okres 24 godzin.

Ćwiczenia zrealizowano przy udziale Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, który udostępnił sprzęt symulacji medycznej oraz skierował do ćwiczeń studentów II roku ratownictwa medycznego, którzy w założeniu ćwiczenia działali w komponencie jako współdziałające siły Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dodatkowo przygotowali pozoracje i stanowili pozorantów osób poszkodowanych.

 

 

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

W tym roku Dzień Dziecka był dla dzieci pracowników krakowskiej Szkoły wyjątkowo długi. 1 czerwca nasi milusińscy zapewne obchodzili swoje święto w gronie rodzinnym, zaś w sobotę 2 czerwca p.o. Komendant SA PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wraz z Zastępcą st. kpt. Markiem Chwałą zaprosili dzieci pracowników na specjalnie przygotowany dla nich strażacki dzień dziecka. Punktualnie o godz. 10. plac wewnętrzny Szkoły zaczął wypełniać się niecodziennymi gośćmi. Pomimo różnego przedziału wiekowego – od 0 do kilkunastu lat – wszystkie dzieci łączył uśmiech na twarzy oraz ciekawość czekających na nie licznych atrakcji. A niewątpliwie tych ostatnich nie brakowało. Organizatorzy bowiem tego wyjątkowego dnia, zadbali o najmniejszy szczegół, aby impreza była udana. Trudno wymienić wszystkie atrakcje, jakie czekały na dzieci, a każda z nich cieszyła się ogromną popularnością. Dzieci m.in. mogły sprawdzić swoją sprawność fizyczną i odwagę podczas konkurencji wysokościowych i zręcznościowych jak np. wspinanie się po skrzynkach i drabinie oraz podczas zjazdu tyrolką, pograć w speed ball  - dostarczający mnóstwo radości nie tylko najmłodszym, ale i tym większym, całkiem już dorosłym „dzieciom”, jak również wejść do zadymionego namiotu, czy też bezkarnie polewać wodę gasząc „płonące domki”. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz akcji ratowania poszkodowanego uwięzionego w samochodzie, którą profesjonalnie przeprowadzili pracownicy szkolnej  JRG wraz z kadetami. Podczas zabawy nie mogło zabraknąć poczęstunku, podczas którego można było nieco odpocząć i zebrać siły do dalszej zabawy. Doskonałym pomysłem było zaproszenie współpracujących służb w tym Policji, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Miejskiej, których przedstawiciele pozwalali w tym dniu zwiedzać pojazdy i z chęcią odpowiadali na dziesiątki pytań zainteresowanych ich pracą dzieciaków. Z kolei OSP Lipnica Górna zapewniła przejazdy melexem, jak również słodkie i słone przekąski – w tym dniu dzieci mogły korzystać z nich bez ograniczeń. Radości i zabawie nie było końca, a dzieciaki opuszczające mury krakowskiej Szkoły już cieszą się na przyszłoroczny Dzień Dziecka.

Ogromne podziękowana za zorganizowanie tego niezwykłego, pełnego zabawy umiejętnie połączonej z elementami edukacyjnymi dnia, należą się szczególnie strażakom ze szkolnej JRG i głównemu organizatorowi imprezy kpt. Bartłomiejowi Gajdzie, jak również bardzo zaangażowanym kadetom oraz przedstawicielom służb ratowniczych, które przyjęły zaproszenie.

 

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska
Zdjęcia: kpt. Marta Godniowska, Jolanta Palczewska, archiwum kadetów SA PSP w Krakowie        

 

W dniach od 14 do 26 maja 2018 roku na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Nadleśnictwa Krzeszowice odbył się kurs „ Pilarz-drwal, operator pilarki”. W 120 godzinnym kursie składającym się z zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczyło 16 pracowników naszej Szkoły. Zrealizowany w całości program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

- przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie jej właściwego stanu technicznego,

- technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych,

- ścinka drzew trudnych oraz obalanie złomów i wywrotów,

- techniki przerzynki i okrzesywania.

Uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych wykorzystali również mobilny symulator naprężeń elementów drewna, który został zakupiony w 2017 roku ze środków budżetowych.

W ostatnim dniu kursu, pod czujnym okiem dwóch instruktorów oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Krzeszowice, odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny, który zdali wszyscy uczestnicy.

Szczególne podziękowania uczestnicy kierują do Pana mgr. inż. Krzysztofa Popiołka oraz Pana inż. Mikołaja Popiołka za przekazanie ogromnej wiedzy praktycznej i teoretycznej, która teraz przekazywana będzie słuchaczom naszej Szkoły, między innymi w ramach zajęć z przedmiotów: sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych i taktyka działań ratowniczych oraz w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego przez funkcjonariuszy ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.  

 

 

Opracowanie: asp. Karol Góra

Zdjęcia: st.kpt. Maciej Zych, asp. Karol Góra, mł.ogn. Krzysztof Nosal

30 maja 2018 roku to czwarty już dzień prowadzenia działań gaśniczych przez pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z udziałem funkcjonariuszy naszej Szkoły. Także tym razem, w celu dogaszania pożaru składowiska opon w Trzebini, na postawie stosownej decyzji zadysponowane zostały siły składające się z: trzech dowódców, kierowcy autobusu i 30 kadetów.

Pomimo panujących upałów, (temperatura w cieniu sięgała dziś w Małopolsce 30 stopni), oraz wciąż wysokiego poziomu promieniowania cieplnego z pogorzeliska, strażacy w trosce o swoje bezpieczeństwo i zdrowie nadal pracują w pełnym umundurowaniu specjalnym i aparatach ochrony układu oddechowego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomczak

 

W dniu 29 maja 2018 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Warszawie przeprowadzone zostały „Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu ratownictwa wysokościowego dla koordynatorów wojewódzkich oraz przedstawicieli wojewódzkich ośrodków szkolenia i szkół PSP”.

Z racji przydzielonej wiodącej roli w tej dziedzinie ratownictwa, organizatorem warsztatów była Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.

Celem warsztatów była wymiana i aktualizacja wiedzy na temat problematyki specjalizacji ratownictwa wysokościowego oraz zapoznanie ze zmianami w zakresie technik ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym.

Po przeprowadzonej w sali wykładowej części teoretycznej, wykorzystując obiekty szkoleniowe ośrodka, przeprowadzono zajęcia praktyczne,.

W warsztatach uczestniczyło 41 osób.

 

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Traciłowski

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

W dniach 7-25 maja 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzony został cykl trzech szkoleń z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Ich celem było przygotowanie uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej, a także powodzi błyskawicznej.

W szkoleniach wzięło łącznie udział 55 strażaków z jednostek organizacyjnych PSP z terenu całego kraju, w tym: specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego (SGRW-N), specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego (SGRW) oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenów zagrożonych wystąpieniem tego typu zagrożeń.

Mimo zmiennych warunków pogodowych oraz hydrologicznych, osiągnięto w pełni postawione cele, realizując w 100% program szkolenia.

 

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: st. bryg. D. Kłębczyk, bryg. T. Traciłowski, ogn. D. Popławski

 

Już trzeci dzień kadeci naszej Szkoły, tym razem 20 osób pierwszego i 10 drugiego rocznika kształcenia dziennego, wraz z dowódcami kompanii wielozadaniowej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego uczestniczą w działaniach ratowniczych prowadzonych na składowisku opon w Trzebini.

Z relacji przekazywanych przez media i obecnych na miejscu działań strażaków, w tym mł.bryg. Wojciecha Deli, wynika jednoznacznie, że „to trudna akcja, ponieważ płonące śmieci, plastik, gąbki, opony i inne materiały gumowe wydzielają trujące, duszące i toksyczne opary, które uniemożliwiają swobodne oddychanie. Kadeci pracują w 20-30 minutowych zmianach używając sprzętu ochrony dróg oddechowych. Przelewają rozgarniane przez koparki pogorzelisko. Na miejsce ściągane są kolejne kontenery ze środkiem pianotwórczym. Strażacy i kadeci zbudowali magistralę wężową, która pozwoli na podanie wody z miejscowego zbiornika oddalonego o około 3 kilometry. W tym czasie woda jest systematycznie dowożona przez jednostki OSP i PSP”.

 

 

 

Opracowanie – na podstawie informacji mł.bryg. Wojciecha Deli - mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela

 

W sobotę 26 maja 2018 roku w najwyższym w Polsce budynku biurowo-mieszkalnym „Sky Tower” we Wrocławiu, rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w biegu po schodach.

Od niedawna z wyzwaniem pokonania 49 pięter, 212 m, 1142 schodów mogą się zmierzyć także strażacy startujący w dwóch kategoriach: bez munduru oraz w pełnym rynsztunku bojowym. Nie mogło tam zabraknąć reprezentantów naszej Szkoły, wyzwanie podjęło 6 kadetów, którzy wystartowali pod czujnym okiem trenera i opiekuna mł. ogn. Krzysztofa Nosala .

Spośród 51 startujących st. str. kdt Maciej Bielawiec zdobył złoty medal w kategorii w pełnym umundurowaniu, a jako drugi linię mety przekroczył st. str. kdt Michal Oleksy. Wysokie 7 miejsce zajął str. kdt Hubert Źrebiec, a tuż poza podium, na 4 miejscu spośród 32 osób sklasyfikowanych, uplasował się sek. kdt Konrad Dziedzic startujący bez munduru. 7 oraz 11 miejsce zajęli odpowiednio: str. kdt Jarosław Jarosz, sekc. Kdt Wojciech Rzepka.

Wyniki:

kategoria w mundurze:

1. Maciej Bielawiec 8:10.46 min
2. Michał Oleksy 9:41.71 min
7. Hubert Źrebiec 10:23.83 min

kategoria bez munduru

4. Konrad Dziedzic 6:17.06 min
7. Jarosław Jarosz 6:29.82 min
11. Wojciech Rzepka 7:19.59 min

Niebawem, bo już 9 czerwca 2018 roku, reprezentanci naszej Szkoły wystartują na Mistrzostwach Polski w biegu po schodach w rotach rozgrywanych w Pałacu Kultury i Nauki.

Gratulując osiągniętego sukcesu, już dzisiaj trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych zawodach!

 

 

Opracowanie: st. str. kdt Maciej Bielawiec

Zdjęcia: sekc. kdt Wojciech Rzepka

 

27 maja 2018 roku o godz. 17:45 do działań gaśniczych prowadzonych w składzie opon w Trzebini zadysponowane zostały siły i środki będące w dyspozycji Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wraz z trzema dowódcami i kierowcą, do wsparcia pracujących na miejscu zdarzenia zastępów skierowanych zostało 11 kadetów kompanii I oraz 19 słuchaczy szkolenia podstawowego 2/17. Po wielu godzinach ciężkiej i wyczerpującej pracy, ze względu na panującą temperaturę i zadymienie wykonywanej z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych, strażacy kilka minut po godz. 1 w nocy wrócili do Szkoły, a w ich miejsce o 8:00 - 28 maja br. skierowani zostali kolejni funkcjonariusze – tym razem oprócz kadry, do działań wyruszyło 30 kadetów kompanii II.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Krzysztof Wójcik, mł.bryg. Wojciech Dela

Ochrona dóbr kultury to niezwykle ważne zadanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Mając to na uwadze, w dniach 24-25 maja 2018 roku zorganizowano szkolenie podczas, którego uczestnicy poznawali podstawy prawne i wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych, procedury postępowania na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu oraz aspekty działań ratowniczych prowadzonych w obiektach zabytkowych z uwzględnieniem zagadnień właściwych dla Obrony Cywilnej w ochronie dóbr kultury. Szkolenie rozpoczęło się od wystąpienia Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Marka Chwały,  następnie uczestnicy udali się na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie zwiedzili Komnaty Królewskie, Pracownię Konserwacji Tkanin Zabytkowych, a także Wawel Zaginiony. Wiedzę zdobytą podczas zwiedzania utrwalono w trakcie zajęć teoretycznych. Szkolenie zakończyło się wręczeniem Certyfikatów wszystkim uczestnikom przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofa Kociołka.

 


 
Oprac: Tomasz Janecki
Foto: Piotr Łach, Tomasz Janecki

Z okazji przypadających na 18 maja 2018 roku szkolnych obchodów Dnia Strażaka zostało zorganizowane także spotkanie Absolwentów Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, którzy jeszcze jako kadeci Szkoły (przez okres 20 lat) uczestniczyli w działalności kulturalno – oświatowej, kontynuując i rozwijając swoje zainteresowania muzyczne i kabaretowe. W części artystycznej akademii wystąpił zespół muzyczny w składzie:
Malinowski Bogdan – gitara solowa
Marta Mateusz – organy
Mroczka Piotr – skrzypce, harmonijka ustna
Pardiak Jerzy – vocal, gitara
Suszek Krzysztof – saksofon
Banachowicz Adam – vocal, gitara, konferansjer i pomysłodawca spotkania.


Przed występem uczczono minutą ciszy pamięć absolwentów (członków szkolnych zespołów muzycznych i kabaretowych), którzy od nas odeszli:
Stanisława Barana, Krzysztofa Klimczaka, Bogdana Lęcznara, Leszka Łojewskiego,
Roberta Stysiała i Piotra Żurawskiego.
W trakcie recitalu zespołu muzycznego Adam Banachowicz  przedstawił  prezentację multimedialną ukazującą 20 – letnią historię działalności artystycznej szkolnych zespołów muzycznych i kabaretowych w Szkole Chorążych Pożarnictwa oraz Szkole Aspirantów PSP
w Krakowie.


W spotkaniu uczestniczyli absolwenci: Breguła Michał, Cieśla Remigiusz, Frydrych Jan, Gardias Bogdan, Gardias Kazimierz, Jamka Adam, Jakubiec Szymon, Jakóbczak Henryk, Kardynał Wojciech, Kukulski Krzysztof, Malinowski Bogdan, Pardiak Jerzy, Pelc Marek, Poterek Roman, Skrzypek Tomasz, Suszek Krzysztof, Szczygieł Zbigniew, Ziobro Jan, Żurek Waldemar. Wszyscy absolwenci uczestniczący w spotkaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy – certyfikaty oraz okolicznościowe kubki.


Wieczorem na poligonie szkoleniowym w Kościelcu odbyło się spotkanie absolwentów
z byłymi wykładowcami oraz Komendantami i obecną Kadrą Szkoły.

 

Nr 1

Zwiedzanie szkolnej Izby Tradycji.

 

Nr 2

Piosenka finałowa koncertu.

Nr 3

Prowadzący spotkanie Adam Banachowicz podczas prezentacji.

Nr 4

Komendant Szkoły st. bryg. Krzysztof Kociołek dziękuje pomysłodawcy                                                i absolwentom za spotkanie oraz występ zespołu.

Nr 5

Absolwent i pracownik Szkoły Jerzy Padriak – vocal, gitara.

Nr 6

Absolwent Szkoły Bogdan Malinowski – gitara solowa

Nr 7

Występ zespołu i prezentacja.

Nr 8

Mateusz Marta – organy (w zastępstwie za absolwenta Szymona Jakubca).

Nr 9

Piotr Mroczka – gościnnie (skrzypce) na zdjęciu z Bogdanem Malinowskim (gitara).

Nr 10

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania.

Opracowanie: Adam Banachowicz
Zdjęcia: Krzysztof Kukulski i Adrian Socha.

 


Organizowane w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uroczystość mają szczególny wydźwięk i charakter. Nie inaczej było w czasie - obchodów „Dnia Strażaka 2018” w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.


18 maja na stronach historii zapisał się jednak nie tylko, jako dzień naszego święta, ale także, a może przede wszystkim, jako: 98. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, 74 rocznica zdobycia przez 2 Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa Monte Cassino, a także 41. rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Muzeów - odwołania do tych wydarzeń, szczególnie przywoływanie zapadających w pamięć i zmuszających do refleksji słów Karola Wojtyły, stanowiły istotną część dzisiejszych wystąpień i przemówień.     

W samo południe w szkolnej auli, w wyjściowych mundurach i galowych strojach, stawili się funkcjonariusze i pracownicy cywilni, by razem z uczniami  i zaproszonymi gośćmi uczestniczyć w najważniejszej w strażackim kalendarzu uroczystości.


Gospodarzem dzisiejszego święta był p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek, a  na jego zaproszenie do wspólnego świętowania odpowiedzieli między innymi: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej oraz władz samorządowych i instytucji oświaty. Tradycyjnie wśród przybyłych znaleźli się także strażacy: reprezentujący Komendanta Głównego PSP: st.bryg. Wojciech Strączek p.o. zastępca dyrektora Biura Szkolenia oraz st.bryg. Sławomir Dzielnicki zastępca dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wnosków, mł.bryg. Arutr Nosek Komendant Miejski PSP w Krakowie, mł.bryg. Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak, któremu  st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz złożył meldunki o rozpoczęci i zakończeniu uroczystości. Wśród nas, za co serdecznie dziękujemy, byli także licznie przybyli poprzedni komendanci szkoły i emeryci, którzy pomimo przejścia w stan spoczynku nadal są i czują się strażakami, szczególnie mocno, gdy każdy dźwięk przejeżdżającego w ich okolicy alarmowo „czerwonego samochodu” przyprawia o szybsze bicie serca, a czasami i kręcącą się w oku łzę.


    W okolicznościowym liście Komendanta Głównego PSP gen. Brygadiera Leszka Suskiego oraz wystąpieniach: Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pojawiły się licznie dowody szacunku i uznania, serdeczne życzenia oraz gratulacje, a także zapewnienia o pamięci i wdzięczności za podejmowany trud, za służbę. 

 
Punktem kulminacyjnym „czwartomajowych” spotkań strażackiej rodziny są jednak chwile, w których następuje wręczenie strażakom: awansów na wyższe stopnie służbowe, medali, nagród i innych wyróżnień za wyjątkowy wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej.

W tym roku:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:


Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę:


Panią Jolantę Kotelon
Panią Martę Wojciechowską,

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę:


bryg. Mariusza Chomoncika
Pana Krzysztofa Kozłowskiego
Panią Agnieszkę Starzyk

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę:


mł.bryg.  Janusza Chorobika
mł.bryg. Łucję Rozwadowską
st.kpt.    Macieja  Zycha
asp. Rafała Czajkę    
Panią Beatę Nowicką

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:


Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:


st.bryg. Sławomirowi Wojcie


Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:


mł.bryg. Mucha Tomasz
mł.bryg. Tomasz Szwej


Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

kpt. Piotr Nowak
kpt. Dawid Wiktor
aps. Rafał Olech
asp. Mariusz Winkler
mł.asp. Tomasz Matys
 
Przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:


st.bryg. Robert  Kłębczyk    
bryg. Mariusz Chomoncik
bryg. Piotr Gancarczyk    
bryg. Tomasz Janecki
bryg. Tomasz Traciłowski    
mł.asp. Tomasz  Matys    
    
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:


st.bryg. Sławomir Wojta    
mł.bryg. Tomasz Mucha
mł.bryg. Łucja Rozwadowska     
st.kpt.    Tyberiusz Koniuch     
kpt. Łukasz Kalandyk    
kpt. Marta Karska    
kpt. Antoni Krejpcio    
kpt. Piotr Nowak    
kpt. Adam Piętka    
asp. Grzegorz Czachór    
asp. Krzysztof Kowal    
asp. Rafał Olech    
asp. Łukasz Pietrzyk    
asp. Mariusz Winkler    
mł.ogn. Bartłomiej Łącki    

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:


Pan Czesław Basta    
Pan Piotr Gołębiowski    
Pani Aneta Graczyk    
Pan Andrzej Rokita    
Pan Janusz Strychalski    

Wyróżnieni nagrodą pieniężną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne zaangażowanie zostali:


st.kpt. Rafał Czaja
kpt. Piotr Nowak.

Dyplomem Komendanta Głównego wyróżnieni zostali:


st.kpt. Michał Burda
asp. Wojciech Kurkowski

Dokumenty potwierdzające awans na wyższy stopnie służbowy otrzymali:


st.kpt. Marek Chwała Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz
st.bryg. Robert Kłębczyk
bryg. Mariszu Chomoncik
bryg. Tomasz Janecki
bryg. Jarosław Kowalski
mł.bryg. Janusz Chorobik
mł.bryg. Krzysztof Kłuś
mł.bryg. Łucja Rozwadowska
mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
mł.bryg. Artur Szewczyk
mł.bryg. Marcin Szewerniak
mł.bryg. Tadeusz Ubik
st.kpt.  Łukasz Wolak
kpt. Bartłomiej Gajda
kpt. Michał Kuczera
kpt. Artur Luzar
kpt. Łukasz Markiewicz
asp.sztab. Zbigniew Marchewka
asp.sztab. Elżbieta Skowron
asp.sztab. Mirosław Stępiński
asp. Kamil Kolanowski
asp. Piotr Kruczek
asp. Magdalena Marchewka
asp. Łukasz Stachnik
asp. Łukasz Szymanek
asp. Paweł Zelek
st.str. Mateusz Stanek

Na podstawie decyzji Komendanta Szkoły, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali także kadeci, w gronie tym znaleźli się:


sekc. kdt Mateusz Marta
sekc. kdt Amadeusz Pieczka
sekc. kdt Damian Prugar
sekc. kdt Wojciech Rzepka
sekc. kdt Adrian Socha
sekc. kdt Marcin Ziemiański
st. str. kdtMaciej Bielawiec
st. str. kdt Paweł Jośko
st. str. kdt Dawid Sobarnia
st. str. kdt Sebastian Sokól
st. str. kdt Arkadiusz Stypka


Warto wspomnieć również o tym, że 44 kadetów za pracę na rzecz kompanii i Szkoły, reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych, pracę na rzecz organizacji samorządowych, pozarządowych i charytatywnych, w drodze wyróżnienia otrzymało krótkoterminowe urlopy w wymiarze od jednego do czterech dni.

Miłym akcentem dzisiejszego święta było także przekazanie na ręce Komendanta Szkoły przez Pana Piotra Ćwika okolicznościowego Medalu Wojewody Małopolskiego wydanego z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.


Z inicjatywy kierownictwa Szkoły, po zakończeniu głównej części uroczystości, wszyscy zgromadzeni udali się w okolicę hali sportowej, gdzie dokonano posadzenia „Dębu Niepodległości”. Wybór dębu na upamiętnienie obchodów okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości nie był przypadkowy, mamy bowiem nadzieję, że symbolizująca go siła, szlachetność, trwałość i przywiązanie do ziemi pozwoli przyszłym pokoleniom pamiętać o nas i o naszych przodkach, dzięki odwadze których, możemy cieszyć się życiem w wolnej ojczyźnie.
   
     

Pewnym zaskoczeniem, a zarazem bardzo miłym, nieoficjalnym już akcentem dzisiejszego spotkania, był zorganizowany z inicjatywy jednego z byłych pracowników Szkoły – bryg. w st. szpocz. Adama Banachowicza – koncert. Na scenie, z której płynęły pełne nostalgii piosenki oraz liczne opowieści i wspomnienia doszło do symbolicznego, chociaż niezamierzonego wydarzenia, otóż nieobecnych z powodu choroby członków zespołu „weteranów pożarnictwa” godnie zastąpili kadeci I kompanii, w ten sposób doszło do niezwykłego połączenia pokoleń.


Korzystając z okazji, w imieniu kierownictwa Szkoły, wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym, uczniom i słuchaczom, jeszcze raz dziękujemy za Wasz wkład w funkcjonowanie Szkoły. Awansowanym, odznaczonym i w inny sposób wyróżnionym, składamy serdecznie gratulacje, a wszystkim życzymy wszelkiej pomyślności, nie tylko na zawodowej niwie.

 

Okolicznościowy list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego

 

 

 

Zdjęcia: cz. I kdt Adrian Socha 

 

 

Zdjęcia cz. II. asp. Piotr Łach

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W dniach 7-11 maja 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzone zostało pierwsze w tym roku Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz powodzi błyskawicznej.

W szkoleniu, realizowanym zarówno na torze kajakowym w Wietrznicach jak również rzekach górskich Dunajec i Poprad, wzięło udział 15 ratowników - 9 ratowników z województwa małopolskiego oraz 6 ratowników z województwa dolnośląskiego .

Egzamin końcowy szczęśliwie zdali wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk